Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

.....................................................................

Evenimente

Esti aici: Despre Noi » Prezentare ADR » Servicii ADR

Servicii ADR

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est ofera, la nivel regional, servicii gratuite in urmatoarele domenii:

Managementul Programului Operational Regional:

 • Organizarea de campanii de informare pentru POR prin conferinte regionale, seminarii, ateliere de lucru
 • Acordarea de indrumare si consiliere potentialilor beneficiari si beneficiarilor de finantari prin POR
 • Informarea grupurilor tinta, a mass-media si a publicului larg asupra disponibilitatii fondurilor europene si pentru asigurarea transparentei privind utilizarea acestora prin intermediul materialelor realizate si a paginilor web
 • Primirea si inregistrarea de solicitari de finantare
 • Analizarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare
 • Organizarea de sesiuni de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti
 • Informarea beneficiarilor asupra tuturor obligatiilor ce le revin in urma semnarii contractelor de finantare
 • Efectuarea de vizite pe teren pentru verificarea proiectelor si incheierea de contracte de finantare cu beneficiarii
 • Monitorizarea implementarii proiectelor aprobate
 • Primirea de cereri de plata de la beneficiari si verificarea exactitatii si corectitudinii cheltuielilor efectuate

Planificare si Programare Regionala:

 • Elaborarea/ actualizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est si a altor documente de planificare si programare regionala
 • Planificarea si programarea regionala pentru perioada 2014-2020
 • Sprijinirea autoritatilor publice locale din Regiunea Nord-Est in vederea dezvoltarii unor proiecte relevante, mature si cu impact si furnizarea suportului tehnic pentru identificarea, definirea, dezvoltarea de propuneri de proiecte (elaborarea de fise si documentatii specifice, documentare, parteneriate in proiectele de infrastructura etc.) pentru portofoliul regional
 • Coordonarea parteneriatului regional pe teme specifice: Infrastructura regionala si locala, Dezvoltarea mediului de afaceri, Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale si Dezvoltare rurala
 • Asigurarea secretariatului CRESC Nord-Est pentru activitatea de emitere a avizelor consultative cu privire la prioritizarea proiectelor depuse pentru finantare in cadrul POR 2007-2013, pentru care a fost finalizata evaluarea tehnica si financiara (in situatia in care vor fi solicitate avize consultative de catre AM POR)
 • Coordonarea procesului de evaluare a POR si POS CCE la nivel regional

Cooperare Externa:

 • Selectarea partenerilor regionali interesati si elaborarea de documentatii in vederea solicitarii de finantare prin proiecte/programe internationale pentru satisfacerea nevoilor identificate
 • Furnizarea de informatii pentru potentiali investitori externi
 • Stabilirea si dezvoltarea de relatii de cooperare cu parteneri externi
 • Participarea la activitatile structurii de coordonare pentru Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova

Promovare Regionala:

 • Reprezentarea  Regiunii Nord-Est prin intermediul Biroului ADR Nord-Est Bruxelles si promovarea acesteia ca animator al dezvoltarii economice, ca promotor al inovarii si al dezvoltarii durabile
 • Promovarea organizatiilor din Regiunea Nord-Est in mediul economic national si international prin includerea in baze de date, pagina web, brosuri, newsletter si reprezentare la targuri si expozitii
 • Facilitarea participarii la activitati de informare si instruire oferite de organizatii nationale si internationale partenere ale ADR Nord-Est
 • Organizarea de misiuni economice, seminarii, conferinte si zile de informare, la solicitarea partenerilor
 • Stimularea dezvoltarii mediului antreprenorial prin facilitarea asocierii la nivel local si regional, furnizarea de informatii privind oportunitatile de finantare prin site-ul propriu, dezvoltarea retelelor de sprijin pentru investitori si a turismului

Centrul Regional de Studii (CRS) Nord-Est

 • Realizarea de activitati  de formare profesionala prin furnizarea de cursuri certificate ANC si instruiri specializate in domeniul dezvoltarii regionale
  • Manager Proiect - Cod COR 242101 ( 36 ore teorie, 72 ore practica)
  • Manager Resurse Umane - Cod COR 121207 ( 36 ore teorie, 72 ore practica)
  • Expert Achizitii Publice - Cod COR  214946 (23 ore teorie, 54 ore practica)
 • Furnizarea unui program integrat de management executiv, ce cuprinde 2 pachete de curs:
  • MSL 201201- Management strategic si Leadership
  • MF 201202 - Management financiar

Dezvoltarea Afacerilor

 • Investitii Private
 • Internationalizare
 • Specializare Sectoriala
 • Startup si RubikHub