Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Inovare

Implementare

Contract

Prin contractul nr 014623 ( IRE6 ) - Comunitatea agreaza sa acorde o contributie financiara pentru implementarea proiectului intitulat Dezvoltarea unei Strategii Inovative Continuu Orientate pentru Valorisarea Resurselor Economice din Nord-Est Romania (DISCOVER NE ROMANIA) in cadrul programului de devoltare a cercetarii si tehnologice specifice "Structurarea Ariei Europene de Cercetare" ("programul specific").

Acord de parteneriat

Acordul de parteneriat a fost semnat intre urmatoarele organizatii:

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - coordonator proiect

- Metron (Italia)

- Fundecyt (Spania)

Scopul acestui Acord de parteneriat este de a specifica modul in care se organizeaza activitatile intre parteneri, sa organizeze managementul proiectului, sa defineasca drepturile si obligatiile partenerilor, dar fara a intra in conflict cu cele din Contract.

Obiectivul acestui Acord de parteneriat este de a agrea un set de reguli comune care vor promova eficient si productiv cooperarea intre parteneri, astfel creand asigurarea ca cerintele proiectului vor fi realizate.

Partenerii sunt de acord sa coopereze conform termenilor acestui Acord de parteneriat in scopul de a indeplini specificatiile mentionate in Contract si anexele acestuia.

Acordul de parteneriat va fi privit ca legat de Contract. In caz de conflict intre acest document si Contract se vor respecta prevederile din Contract.

Raportul de implementare al proiectului DISCOVER NE pentru anul I

Printre principalele activitati ale proiectului in primul an mentionam: Organizarea Conferintei de deschidere, organizarea seminariilor de informare (Slanic Moldova, Bacau, Suceava, Iasi), realizarea primelor intalniri intalniri in cadrul Comitetului de Monitorizare si a Panelului de Referinta, promovarea proiectului prin intermediul articolelor din buletinul Buletinul Informativ „INFO Nord-Est” al ADR Nord-Est. (Vizitati sectiunea Publicatii).

Va rugam consultati documentele atasat pentru detalii privind activitatile enumerate mai sus.

Principalele realizari ale proiectului in anul I (engleza)

Raport implementare an I

Evaluarea activitatilor inovative in Regiunea Nord-Est

In urma analizei facute de firma de consultanta INFYDE (Spania) a rezultat nevoile sectorului industrial din Regiunea Nord-Est, oferta din partea actorilor din sectorul CDI (universitati si centre de cercetare) si TT. Atasat mai jos gasiti un scurt rezumat al acestei analize:
 
Rezumat analiza Infyde

Analiza socio-economica a Regiunii Nord-Est

Analiza socio-economica a Regiunii Nord-Est este realizata in contextul proiectului RIS DISCOVER Nord-Est si este axata pe cadrul economic si social cu un accent deosebit in ceea ce priveste componenta de cercetare-dezvoltare-inovare. Analiza este impartita in 3 parti:

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii

2. Cadrul economic si social
2.1 Dezvoltarea generala socio-economica
2.2 Mediul de afaceri
2.3 Structura economica sectoriala
2.4 Infrastructura educationala
2.5 Populatia, resursele umane si piata muncii

3. Sectorul cercetare dezvoltare inovare, transfer tehnologic si societatea informationala

Anexe
Anexa 1 – Lista unitatilor de Cercetare Dezvoltare Inovare din Regiunea Nord-Est
Anexa 2 – Lista centrelor de excelenta si cercetare recunoscute de catre CNSIS din Regiunea Nord Est

Atasat gasiti versiunea finala a analizei socio-economice (realizata 22.05.2007):

a) Analiza socio-economica
b) Anexa 1 – Lista unitatilor de Cercetare Dezvoltare Inovare din Regiunea Nord-Est
c) Anexa 2 – Lista centrelor de excelenta si cercetare recunoscute de catre CNSIS din Regiunea Nord Est

Analiza SWOT a proiectului RIS DISCOVER NORD-EST

Analiza SWOT este folosita pentru a evalua Punctele tari, Punctele slabe, Oportunitatile si Amenintarile referitoare la un proiect. Primele doua sunt caracteristici interne ale unei organizatii (in cazul nostru ne referim la sectorul CDI din Regiunea Nord-Est). Oportunitatile si Amenintarile provin din afara organizatiei. O analiza SWOT, realizata la inceputul unui proiect, ajuta organizatia sa evalueze factorii de mediu si situatia interna in care se va desfasura activitatea proiectului.

Analiza SWOT generala
Analiza SWOT sectoriala

Raport de implementare al proiectului pentru anul II

In cel de-al doilea an de implementare principalele activitati realizate in cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA sunt: realizarea Analizei socio-economice a Regiunii Nord-Est dedicata sectorului Inovare, editarea unui pliant de promovare a proiectului in doua variante (romana si engleza), organizarea Forumului Regional de Investitii si Inovare, analiza nevoilor de inovare ale IMM-urilor din regiune, analiza ofertei provenita din mediul academic, de cercetare si de la structurile de sprijin pentru mediul de afaceri.

Raport an II

Surse de finantare pentru inovare in Regiunea Nord-Est

Sursele de finantare disponibile pentru activitati de inovare in Regiunea Nord-Est sunt:

 1. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
 2. Programul Operational Regional 2007-2013
 3. Programul Operational Interregional INTERREG IV C 2007-2013
 4. Programul Operational de Cooperare Transnationala pentru Sud-Estul Europei (SEE) 2007 – 2013
 5. Programul Cadru 7 (PC7)

Atasat mai jos gasiti o sinteza a finantarilor disponibile din aceste surse de finantare:
 
a) Surse de finantare pentru RIS in Regiunea Nord-Est
b) Centralizator surse de finantare (actualizat martie 2008)

Raport de implementare anul III

Prezentul raport se refera la activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect in stagiul II corespunzator anului trei de implementare. A treia etapa in implementarea proiectului DISCOVER NE ROMANIA s-a derulat in perioada 1 iunie 2007 - 30 aprilie 2008 si a avut urmatoarele repere:

 • Intalniri ale Unitatii de Management
 • Vizita de studiu Regiunea Abruzzo, Italia
 • Vizita de studiu – Spania
 • Seminar prezentare Strategie Regionala de Inovare
 • Forumul Regional de Inovare si Investitii – Noiembrie 2007
 • Contacte internationale
 • Atelier de lucru cu grupurile teritoriale si tematice
 • Consultarea membrilor Comitetului de Monitorizare si a Panelului de referinta privind Strategia de Inovare pentru Regiunea Nord-Est
 • Intalnirea Comitetului Regional pentru Planificare (CRP) – Piatra-Neamt, 10 aprilie 2008
 • Colectarea de informatii privind surse de finantare si diseminarea informatiilor
 • Actualizarea informatiilor din sectiunea dedicata inovarii in site-ul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (www.adrnordest.ro) si promovarea Strategiei de Inovare Regionala pe site-ul Retelei Regiunilor Inovative din Europa (http://www.innovating-regions.org/)
 • Progresul proiectului prezentat in paginile Buletinului INFO NORD-EST
 • Editarea si distribuirea unei brosuri de tip agenda
 • Strategia Regionala de Inovare Nord-Est Romania - brosura finala a proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA
 • Conferinta finala – Iasi, 22 aprilie 2008

Raport an III

Raport final

Prezentul raport se refera la activitatile desfasurate in cadrul proiectului DISCOVER NE ROMANIA,  implementat in 3 etape:

Etapa 0 – de la 1 Iunie 2005 pana la 31 Mai 2006, a fost dedicata crearii structurilor organizationale din cadrul proiectului, promovarii planului de lucru si construirii consensului regional asupra acestuia precum si dezvoltarii unei analize a economiei si tendintelor regionale.

Un rol important l-a avut realizarea Analizei Structurii Economice Regionale si a Tendintelor Tehnologice Internationale, in vederea stabilirii contextului general actual si al perspectivelor de dezvoltare in viitor.

Etapa 1 – de la 1 Iunie 2006 pana la 31 Mai 2007 - s-a efectuat Analiza Sistemului Regional de Inovare urmarind o abordare sectoriala astfel:

 • analiza nevoilor IMM-urilor din regiune, prin chestionarea unui numar de peste 2000 IMM-uri din regiune (cu asistenta furnizata de catre Consultantul International de Proces – Infyde Spania), realizarea a 40 de interviuri directe (fata-in-fata) cu firme din regiune si a 20 de audituri tehnologice, cu asistenta externa furnizata de catre partenerul Fundecyt Spania;
 • analiza ofertei regionale de cercetare-dezvoltare-inovare, prin realizarea a 41 interviuri directe (fata-in-fata) cu unitati de cercetare-dezvoltare din sectorul public/privat, dintre care 20 cu asistenta externa furnizata de catre partenerul Metron Srl Italia;
 • analiza si evaluarea serviciilor si nevoilor de dezvoltare ale celor 9 structuri de transfer tehnologic si know-how existente in Regiunea Nord-Est.

Etapa 2 – de la 1 Iunie 2007 pana la 30 Aprilie 2008 - au fost finalizate urmatoarele activitati:

 • analiza SWOT pe sectoare: IMM-uri, cercetare-dezvoltare-inovare si transfer tehnologic;
 • realizarea primului draft al matricei Strategiei Regionale de Inovare;
 • organizarea a 3 Focus Grupuri sectoriale (IMM-uri, structuri de transfer tehnologic si mediul academic de cercetare);
 • organizarea a 6 intalniri judetene, cu participarea membrilor grupurilor de lucru judetene constituite deja la nivelul fiecarui judet si prezentarea primului draft al matricei Strategiei Regionale Inovative;
 • realizarea unui document sintetic cuprinzand sursele de finantare existente la nivel national si european care ar putea finanta proiectele pilot identificate in cadrul proiectului RIS;
 • identificarea proiectelor pilot din cadrul Strategiei Regionale de Inovare;
 • dezvoltarea strategiei si elaborarea metodologiei de implementare

In toata perioada de implementare a proiectului, activitatile desfasurate au avut in vedere construirea consensului, constientizarea, mobilizarea si angajarea actorilor cheie in dezvoltarea unui sistem de sprijin inovativ la nivel regional.

Raport final

 

Uniunea Europeana

Perioada de finantare: iunie 2005 – aprilie 2008
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web.