Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Platforma e-learning ECOTOUR pentru managerii si personalul din industria turismului

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

.....................................................................

Evenimente

Esti aici: Inovare » Axa 1 POR

Axa 1 - Programul Operational Regional 2014-2020

Programul Operational Regional 2014-2020 prin intermediul axei prioritare 1 - Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic va finanta urmatoarele activitati:

  • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente  si software necesare;
  • achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta specializata in afaceri.

Solicitantii eligibili in cadrul acestei operatiuni sunt:

A. Unitati si institutii de drept public
a. autoritati publice centrale
b. autoritati publice locale
c. institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functioneaza in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare;
d. institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
e. institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
f.  alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public;
g. centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
h. institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome;
i. alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

B. Unitati si institutii de drept privat
a. institutii de invatamant superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
b. institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
c. alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial;
d. alte organizatii neguvernamentale, fara scop patrimonial,;
e. societati comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au in obiectul de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.
f.  Camere de comert (si industrie) (CC), (infiintate in baza Decretului-Lege nr. 139/1990[1] privind camerele de comert si industrie din Romania sau a Legii camerelor de comert nr. 335/2007);

C. Forme asociative intre A si B intre AA sau BB

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR in Regiunea Nord-Est.

15 mai 2017 - Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic a fost lansat in consultare publica
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a publicat, in data de 15.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.
Eventualele observatii asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pana la data de 30.05.2017, ora 16.00.

Documente relevante:

Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic - CONSULTARE PUBLICA

Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est

Document Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST [versiune finala]

Anexe Document Cadru Regional [versiune finala]

Metodologie pentru elaborarea documentului cadru pentru strategia de cercetare si inovare regionala pentru specializare inteligenta

Prezentari 10.03.2017
Cadrul de implementare a Axei 1
Metodologie acreditare EITT
Metodologia pentru completarea scrisorii de intentie Axa 1

Prezentare Axa 1 POR 2014-2020 (decembrie 2016)

Legaturi utile: Consortiul Regional de Inovare

Noutati:

Rezultatele procesului de colectare si analiza scrisori de intentie pentru Axa 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

11/04/2017

In data de 24.03.2017, s-a incheiat procesul de colectare a propunerilor de scrisori de intentie aferente procesului de programare pentru Axa 1 POR – Promovarea transferului tehnologic la nivelul Regiunii Nord-Est.

Continuare >>>

Consultare privind Documentul Cadru Regional aferent Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST

29/03/2017

Pentru programarea resurselor alocate Axei 1, Promovarea Serviciilor de Transfer Tehnologic din Programul Operational Regional 2014-2020, incepand cu anul 2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a recomandat tuturor regiunilor Romaniei sa elaboreze un Document Cadru Regional pentru Specializarea Inteligenta.

Continuare >>>

36 de scrisori de intentie depuse la ADR Nord-Est pentru finantare in cadrul Axei 1 din POR 2014-2020

29/03/2017

Pe data de 28 martie 2017, au avut loc la Iasi reuniunile Consortiului Regional de Inovare Nord-Est (CRI)  si a Comisiei Consultative Academice de suport (CCA). Principalul punct pe ordinea de zi l-au reprezentat discutiile pe baza celor 36 de Scrisori de Intentie inaintate catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in vedrea depunerii de proiecte care urmeaza a fi finantate prin Axa Prioritara 1 „Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Continuare >>>

24 martie 2017 - termenul maxim pentru depunerea expresiilor de interes pentru investitii finantabile prin Axa 1 POR!

17/03/2017

Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic aloca Regiunii Nord - Est 36,15 milioane Euro pentru implementarea investitiilor ce vizeaza dezvoltarea infrastructurilor si serviciillor de transfer tehnologic.

Accesarea acestor fonduri este conditionata de depunerea scrisorilor de intentie elaborate  in baza metodologiei standard, prin care potentialii beneficiari prezinta experienta, viziunea, avantajele competitive, mecanismele functionale, activele si abilitatile existente sau care vor fi create, in scopul dezvoltarii activitatilor de transfer tehnologic.

Termenul maxim de completare si transmitere a acestui document la ADR Nord – Est este 24 martie 2017, la adresa de email adrnordest@adrnordest.ro, fax 0233 218072.

Continuare >>>

Sesiune de informare Axa Prioritara 1 POR - Promovarea transferului tehnologic

03-03-2017

ADR Nord-Est organizeaza la Iasi (Sala Iacob Negruzzi din cadrul Consiliului Judetean Iasi), in data de 10 martie 2017, incepand cu ora 10:30, o sesiune de informare si clarificari dedicata potentialilor beneficiari de finantare in cadrul Axei Prioritare 1 POR - Promovarea transferului tehnologic.

Continuare >>>

Metodologia pentru completarea scrisorii de intentie in vederea accesarii finantarii prin Axa 1 din POR - Promovarea transferului tehnologic

01/03/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,  in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020, lanseaza metodologia pentru scrisoarea de intentie in vederea identificarii expresiilor de interes din partea potentialilor beneficiari, respectiv entitatile de inovare si transfer tehnologic (EITT), care intentioneaza sa aplice pentru finantare din POR.

Continuare >>>

Consultare publica privind activarea Consortiului Regional de Inovare

16/12/2016

ADR Nord-Est a organizat joi, 15 decembrie, 2016, la Iasi, conferinta  “Cum valorificam inteligent avantajele competitive ale Regiunii Nord – Est?”, la care au luat parte peste 60 de reprezentanti ai organizatiilor de cercetare si universitatilor, mediului de afaceri si  autoritatilor publice.

Continuare >>>