Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte » iWATERMAP

iWATERMAP - Foi de parcurs privind inovatia tehnologiilor din domeniul apei

  • Programul de finantare: Interreg Europe, apelul 3
  • Obiectiv Specific – 1.2 Imbunatatirea politicilor de inovare
  • Buget total proiect: 1.688.726 Euro
  • Buget aferent ADR Nord-Est: 205.210 Euro
  • Durata: 36 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
  • Lider de proiect: WETSUS, Centrul European de Excellence pentru Tehnologii durabile in sectorul apei, Olanda.

Proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), este finantat in cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.

Obiectivul proiectului: Imbunatatirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemului de inovare in regiunile partenere. Abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare presupune identificarea si implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea intre mediul academic si sectorul privat, interactiunea dintre clustere, cooperarea in cadrul retelelor interregionale, stiinta si educatie, asigurandu-se astfel stabilitatea si dezvoltarea durabila a sistemului.

Proiectul iWATERMAP a selectat Tehnologiile din domeniul apei datorita contributiei acestora la depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa si anume: deficitul de apa, utilizarea eficienta a apei, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate, etc. Sectorul are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltare economica si crearea de locuri de munca in regiune.

Instrument de politica vizat in cadrul proiectului
POR 2014-2020, Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic, justificat de premisa ca este importanta stimularea inovarii, in special in sectorul tehnologiei apei, care sa sprijine cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca in regiune. Indicatorul de performanta autodefinit urmareste sprijinirea a 3 entitati in activitati de TT (inovare IMM in parteneriat cu ITT).

Obiective specifice:
1) Dobandirea de cunostinte despre Modelul de Dezvoltare a Masei Critice - evaluarea stadiului actual al tehnologiilor din domeniul apei la nivel regional, cu perspectiva potentialei dezvoltari intr-o mai mare masura a masei critice a ecosistemului de inovare;
2) Imbunatatirea elementelor de politica publica din regiunile partenere pentru consolidarea masei critice in:
a) dezvoltarea capitalului uman si,
b) strategia de internationalizare pentru inovare regionala, pentru tehnologiile din domeniul apei.
3) Elaborarea de foi de parcurs pentru imbunatatirea politicilor care sa stimuleze inovarea, bazate pe abordarea de masa critica, pentru tehnologiile din domeniul apei.

ACTIVITATI:

1. Schimb de experienta:
•    Constituirea unui grup regional de stakeholderi (15-20 pers.) care se va reuni semestrial si va analiza situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul Apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei.
•    Participarea la 6 evenimente interregionale (2/an) si organizarea uneia la nivel regional (2 personal ADR Nord-Est si 2 stakeholderi/vizita) in regiunile partenere, la 2 conferinte de diseminare interregionale in Bruxelles si la 2 intalniri ale membrilor proiectului (faza 2).
•    1 raport de autoevaluare si identificare a bunelor practici.
•    Elaborarea a 3 foi de parcurs.
•    Elaborarea unui plan de actiune regional si validarea sa de catre stakeholderii relevanti.

2. Comunicare:
•    Elaborarea unui plan de comunicare (la nivel de proiect)
Materiale:
•    brosura, afis
•    infografice
•    newsletter
•    Comunicate de presa semestriale
•    website si profil pe retelele sociale
•    eveniment final proiect

3. Coordonare si Management de proiect

REZULTATE:
Activitati care se vor realiza in cadrul proiectului: 50 de evenimente de invatare regionale si interregionale, 7 evaluari regionale din punct de vedere a masei critice, 3 foi de parcurs cu privire la a) Masa critica a ecosistemului de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei; (b) Resurse umane si (c) Internationalizare, 7 planuri de actiune care vizeaza 7 instrumente de finantare prin FEDR si/sau instrumente de politici regionale, analizarea si impartasirea a 7-14 bune practici si cresterea capacitatii profesionale a 76 de persoane.

Proiectul va fi implementat in 2 faze, cuprinzand o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 iunie 2018:
Faza 1 = 3 ani, reprezentata de actiuni privind realizarea analizei regionale, schimbul de experienta si elaborarea foilor de parcurs, a unui plan de actiune regional privind transferul bunelor practici in regiunile partenere si a recomandarilor de politica
Faza 2 = 2 ani, reprezentata de activitatile pentru implementarea si monitorizarea masurilor incluse in planul de actiune.

Parteneri: Wetsus, Centrul European de Excelenta pentru Tehnologia Durabilitatii Apei (Olanda); Provincia Fryslan (Olanda); Universitatea Tehnica din Riga (Letonia); Regiunea Creta (Grecia); Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania); Clusterul pentru Alimente si Agricultura a Regiunii Murcia (Spania); Universitatea din Minho (Portugalia); CREA Hydro&Energy (Republica Ceha); Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Letonia

Informatii suplimentare
https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Persoana de contact:
Coordonator proiect ADR Nord-Est:
Simona Popa
Expert, Birou Specializare Sectoriala
Directia Dezvoltarea Afacerilor
Tel: +40233 218 071
email: simona.popa@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

NOUTATI

26.10.2018 - Primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est

S-a constituit primul Grup Regional Consultativ in domeniul apei la nivelul Regiunii Nord-Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) a organizat, la Iasi, Hotel Ramada Iasi City Center, in data de 26 octombrie 2018, incepand cu ora 10.00, evenimentul de lansare al proiectului INTERREG de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei si prima intalnire a Grupului Regional Consultativ in domeniul apei.
In cadrul evenimentului de lansare s-a facut o prezentare a obiectivului, activitatilor si rezultatelor proiectului, a fost prezentata abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare, asa cum a fost descrisa de catre liderul de proiect si a fost sustinuta prezentarea analizei regionale (initiala) a situatiei actuale si identificarea nevoilor stringente ale regiunii in domeniul apei.
S-au evidentiat, de asemenea, si avantajele si responsabilitatile reprezentantilor grupului consultativ regional. Obiectivul constituirii acestui grup regional consultativ este acela de a sprijini introducerea pe agenda publica a conceptului de masa critica a ecosistemului inovarii pentru tehnologiile din domeniul apei in randurile actorilor regionali relevanti, de a facilita schimbul de informatii si cunostinte (know-how) in domeniu si de a dezvolta proiecte in parteneriat in domeniul apei la nivel regional si la nivel international. In acest sens, pana la finalizarea proiectului, imbunatatirea instrumentelor de politica referitoare la implementarea efectiva a inovatiei in lanturile de inovare regionale, a inovarii deschise prin specializarea inteligenta va fi inclusa in planificarea si programarea regionala, insotita de un portofoliu regional de proiecte in domeniu.Acest grup consultativ a fost constituit sub forma unei structuri informale si reuneste, peste 20 de specialisti din domeniul apei din Regiunea Nord-Est, incepand cu reprezentanti ai administratiei publice, administratiilor bazinale, operatorii de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, firme de proiectare, ONG-uri, asociatii, companii producatoare din diverse domenii, universitati & centre de cercetare si nu in ultimul rand, publicului larg interesat de imbunatatirea performantelor tehnice in domeniul apei. In cadrul acestui grup consultativ regional se va analiza situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul Apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei.

De asemenea, in cadrul acestui eveniment a fost prezentat un proiect complex de cooperare interinstitutionala in domeniul mediului (apa, deseuri si economie circulara).

In urma vizitei de studiu ce a avut loc in perioada 25-27 Septembrie 2018 in Leewarden, Olanda, cei doi stakeholderi, reprezentanti ai mediului privat si ai mediului academic, au venit sa sustina prezentatile cu titlul “Lectii invatate pentru regiunea mea”, unde au evidentiat lucrurile si modelele de buna practica identificate in vizita de studiu si care ar dori sa le vada si la noi in regiune.

Agenda
Prezentari
Acord aderare grup consultativ

25-27 Septembrie 2018 - Reprezentanti ai Regiunii Nord-Est aprofundeaza bunele practici in domeniul tehnologiilor de apa din Olanda

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a participat, in perioada 25-27 Septembrie 2018, la evenimentul de lansare si, respectiv prima vizita de studiu in Leewarden, Olanda a modelelor de buna practica in domeniul tehnologiilor de apa, in cadrul proiectului #iWatermap: Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”) finantat de Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe.
La aceasta intalnire interregionala au mai participat si 2 specialisti in domeniul tehnologiilor de apa, reprezentanti ai partilor interesate, nominalizate in cadrul grupului consultativ regional in domeniul apei si anume un reprezentant de la compania SC CRIBERNET SRL (Criber Net) si un reprezentant al mediului academic din cadrul Departamentului de Ingineria si Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ”Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

In cadrul evenimentului de lansare a proiectului, fiecare dintre cele 6 regiuni partenere au prezentat rezultatele autoevaluarii (preliminare) regionale initiale si au avut loc discutii pe baza sinergiilor si cooperarilor viitoare pe provocarile regionale similar identificate.
Intalnirea de lansare a proiectului a avut loc in aceeasi saptamana cu Saptamana Tehnologiilor de Apa in Europa 2018 (European Water Tech Week 2018) si, in cadrul programului s-au urmat si mai multe sesiuni ale evenimentului EWTW2018.
Aceasta este prima vizita de studiu organizata in cadrul acestui parteneriat si isi propune sa aprofundeze modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le promoveaza la nivel international.
Scopul vizitei a fost acela de a identifica modele cu potential de transfer in Regiunea Nord-Est, cu atat mai mult cu cat tema de discutie si vizitele pe teren au vizat dezvoltarea capitalului uman, strategii de internationalizare si prezentarea tehnologiilor inovative in domeniul apei.
Acest proiect isi propune imbunatatirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemului de inovare in regiunile partenere. Abordarea de masa critica a ecosistemului de inovare presupune identificarea si implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare, cum ar fi: cooperarea intre mediul academic si sectorul privat, interactiunea dintre clustere, cooperarea in cadrul retelelor interregionale, stiinta si educatie, asigurandu-se astfel stabilitatea si dezvoltarea durabila a sistemului.

Agenda
Prezentare ADR Nord-Est

Intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps
29-30 Mai 2018, Bruxelles, Belgia


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a participat in data de 29 mai 2018, la Bruxelles, Belgia la intalnirea de pre-lansare a proiectului #iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps finantat prin Programul de Cooperare Interregionala Interreg Europe, apel 3.
Evenimentul a avut urmatoarele obiective: prezentarea consortiului, introducerea Modelului de Dezvoltare a Masei Critice, prezentarea obiectivelor, activitatilor, rezultatelor, raportarea in cadrul Interreg Europe, utilizarea platformei #iOLF si agrearea acordului de parteneriat. Pe langa acestea s-au purtat discutii cu partenerii despre obiectivele consortiului, sinergiile dintre parteneri, asteptarile si nevoile partenerilorIn data de 30 mai a avut loc Conferinta Water Technology and Circular Economy, organizata de catre partenerul lider al proiectului iWATERMAP, WETSUS, unde s-au prezentat modele eficiente de dezvoltare a ecosistemului de inovare. Facilitarea masei critice este elementul-cheie si constituie baza proiectului iWATERMAP. Conferinta a evidentiat, de asemenea, si legatura dintre tehnologiile din domeniul apei si economia circulara.
Din cadrul consortiului fac parte 9 parteneri (inclusiv administratii publice, agentii de dezvoltare regionala, clustere, institutii de invatamant si cercetare) din 7 tari diferite (Olanda, Letonia, Grecia, Romania, Spania, Portugalia, Republica Ceha).
Proiectul iWATERMAP se concentreaza pe sustinerea politicilor de inovare pentru tehnologiile din sectorul apei, contribuind la cresterea masei critice a ecosistemelor de inovare din regiunile partenere din acest sector.

Agenda 29 mai 2018
Agenda 30 mai 2018
Prezentari