Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte

Logo Pol Crestere

 

Prezentare proiect “Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Iasi”

Incepand cu luna iulie 2009, odata cu semnarea contractului de finantare, Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est implementeaza proiectul „Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Iasi”.

Proiectul are ca scop coordonarea pregatirii si implementarii planului integrat de dezvoltare aferent polului de crestere Iasi, prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea in cadrul ADR Nord-Est) si a personalului de sprijin al acestuia.

Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1, care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si, prin acesta, la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

In conformitate cu Protocolul Tripartit nr. 38393/18.06.2009/92147/17.06.2009/6474/22.06.2009, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Finantelor Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,  Agentia are rolul de a sprijini elaborarea si implementarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Iasi (PIDPC Iasi) si de a asigura conditiile adecvate pentru desfasurarea activitatii compartimentului coordonator de pol.

Cadrul legal care a stat la baza incheierii protocoului tripartit este reprezentat de HG 1513/2008, privind desemnarea pentru fiecare pol de crestere a unui coordonator de pol, in completare la HG 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere, in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala.

Conform acestui protocol, ADR Nord-Est a creat in structura sa un compartiment distinct, sub directa coordonare a directorului general al ADR Nord-Est, format din coordonatorul de pol (CP) si personalul de sprijin al acestuia, avand urmatoarele atributii:

  • sprijina elaborarea si implementarea PIDPC Iasi;
  • reprezinta Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), Ministerul Finantelor Publice (MFP) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-EsT) (Partile) in procesul de pregatire si implementare a PIDPC Iasi;
  • sprijina, prin propunerile privind  angajarea unei expertize pe termen scurt, procesul de implementare a PIDPC Iasi si proiectele aferente;
  • contribuie la campania de promovare si informare referitoare la polul de crestere, asigurand transparenta si vizibilitatea activitatilor finantate in cadrul polului;
  • sprijina implementarea proiectelor incluse in lista de proiecte din PIDPC Iasi;
  • participa la monitorizarea respectarii graficului de implementare a proiectelor si indeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit in PIDPC Iasi;
  • faciliteaza legatura dintre autoritatile centrale si cele locale implicate in elaborarea si implementarea PIDPC Iasi;
  • elaboreaza rapoarte periodice (trimestrial/semestrial/anual, dupa caz) sau ad-hoc privind stadiul implementarii proiectelor incluse in PIDPC Iasi si le transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRL), Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-EsT) (Partilor);
  • elaboreaza, la initiativa sa sau la solicitarea institutiilor implicate, informari privind problematica din cadrul polului de crestere si formuleaza propuneri pentru solutionarea aspectelor constatate;

Durata proiectului: 36 luni
Data de finalizare a proiectului: 31 iulie 2012
Valoarea totala a proiectului :   2.716.053,62 lei

Finantarea proiectului este asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat.

Documente suport

Prezentarea sintetica a PIDPC Iasi – Anexa 1

PIDPC Iasi - Anexa 2

Anexe la PIDPC Iasi – Anexa 3

Lista de proiecte PIDPC Iasi (85)  - Anexa 4

Lista de proiecte Axa 1 POR (19) - Anexa 5

Ghidul Solicitantului -  Anexa 6

Grila 3 - Grila de Verificare a Listei de Proiecte – Anexa 7

Model G - Raport de analiza privind elaborarea cererii de finantare – Anexa 8

 

Date de contact:

Sediul Coordonatorului Polului de Crestere Iasi
Str. Closca nr. 10, bl. C10, parter, Iasi, 700126
Tel / Fax: +40 232 260.888

Persoane de contact:
Georgeta Smadu
Coordonator CPC Iasi,
Tel.: 0756-090.190,
E-mail: gsmadu@adrnordest.ro
ADR Nord-Est, www.adrnordest.ro

Sebastian Cuptor
Adjunct Coordonator CPC Iasi
Tel.: 0756-090.191,
E-mail: scuptor@adrnordest.ro
ADR Nord-Est, www.adrnordest.ro

 

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013

„Sprijin pentru coordonarea implementarii planului integrat de dezvoltare al polului de crestere Iasi”

www.fonduri-ue.ro