Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Programul National de Reforma (PNR)

Programele Nationale de Reforma (PNR) reprezinta obligatia fiecarui stat membru de a translata la nivel national obiectivele Europa 2020.

La elaborarea PNR, fiecare stat membru a trebuit sa tina cont deRecomandarea Consiliului privind Orientarile generale pentru politicile economice si Decizia Consiliului privind Orientarile pentru politicile de ocupare a fortei de munca, precum si de metodologia recomandata statelor membre de SG COM. Pe baza structurii propuse in aceasta metodologie, Romania a conceput PNR 2011-2013, care urmareste sa asigure, in acelasi timp, continuitatea reformelor din etapa anterioara (PNR 2007 - 2010). Dupa publicarea de catre Comisia Europeana a Analizei Anuale a Cresterii, statele membre au obligatia de a prezenta versiuni actualizate ale PNR.

Pentru Romania, PNR reprezinta platforma-cadru pentru definirea si aplicarea politicilor de dezvoltare economica, in concordanta cu politicile Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor nationale pentru modernizarea economiei si societatii romanesti si sustine convergenta economico-sociala cu celelalte state membre ale UE. PNR a fost elaborat pe baza contributiilor a sapte grupuri de lucru sectoriale, precum si a trei grupuri operative, special constituite in acest scop. Urmarirea aplicarii actiunilor incluse in PNR este asigurata periodic (trimestrial, anual) pe baza Planului de actiune pentru implementarea PNR.

Pentru o mai buna promovare a prioritatilor nationale, autoritatile publice responsabile cu implementarea reformelor structurale sunt implicate intr-un dialog permanent cu toti factorii interesati, mobilizandu-i sa contribuie la atingerea obiectivelor nationale Europa 2020.

DOCUMENTE

PNR 2011-2013

Anexa PNR 2011-2013

Analiza Anuala a Cresterii – 2014

Raport anual privind implementarea PNR 2011-2013 - Decembrie 2013

Raport trimestrial privind implementarea PNR 2011-2013  - Septembrie 2013