Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE)

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est (CRP NE) este organizat si coordonat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est (ADR NE), care asigura si secretariatul tehnic al acestuia.

CRP NE are rol consultativ, reprezentand cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est (CDR NE) pentru elaborarea si avizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord Est (PDR NE).

CRP NE are in componenta sa, ca membri titulari sau supleanti, reprezentanti, la nivel decizional, ai ADR NE, ai compartimentelor de dezvoltare rurala judetene ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si ai altor servicii deconcentrate ale institutiilor publice centrale, reprezentanti ai prefecturilor, consiliilor judetene, consiliilor locale, ai societatii civile, precum si reprezentanti ai altor organizatii cu activitate relevanta la nivel Regiunii Nord - Est in diverse domenii specifice.

In conformitate cu prevederile legislative, CRP NE avizeaza:
a) analizele economice si sociale elaborate in scopul fundamentarii strategiei de dezvoltare regionala a PDR NE, precum si concluziile acestora privind problemele majore identificate la nivelul Regiunii Nord - Est, elaborate pe baza documentelor adoptate in GLSR si GTR;
b) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR NE;
c) programarea financiara orientativa a obiectivelor prioritare de dezvoltare;
d) proiectul PDR NE care va fi supus aprobarii CDR NE;
e) rapoartele strategice de monitorizare a PDR NE, care vor fi supuse aprobarii CDR NE;
f) lista indicativa a proiectelor strategice din PDR NE identificate la nivelul Regiunii Nord – Est.