Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte

EFFECT

Context
Proiectul EFFECT a fost conceput pentru a contribui la atingerea obiectivelor strategiei energetice a UE si pentru a raspunde nevoii de inovare si de aliniere a procedurilor de achizitii publice din tarile zonei SEE la cerintele comunitare.
Toate teritoriile implicate in proiect inregistreaza deficiente structurale datorate dificultatilor intampinate in producerea energiei din surse regenerabile si raspandirea conceptului de utilizare rationala a energiei. Acestea se identifica in:
•    conditiile legislative nefavorabile,
•    dificultatile de ordin institutional si competentele reduse,
•    informatiile disponibile in mod neuniform,
•    gradul de constientizare redus, ceea ce determina un nivel insuficient de perceptie, cerere si acceptare.
In plus, zona vizata este caracterizata de:
•    o cerere de energie sporita, fapt datorat procesului de crestere si industrializare, mai ales in noile state membre;
•    stadiul de dezvoltare diferit existent intre statele membre vechi, noile state membre si tarile candidate;
•    pietele nationale de energie functioneaza dupa reguli diferite;
•    teritoriile partenere sunt caracterizate de un management ineficient al energiei;
•    conditiile de piata nu permit formarea unei mase critice de furnizori.
Toate aceste premise impiedica atat cresterea economica sustenabila in zona SEE, cat si crearea unei piete energetice echilibrate, capabila sa atraga si sa favorizeze implementarea investitiilor in domeniul eficientei energetice si al energiei regenerabile.
Intrucat achizitiile publice au un impact semnificativ asupra PIB-ului UE (aproximativ 16%), autoritatile publice sunt chemate sa utilizeze acest instrument pentru a sprijini implementarea politicilor nationale de eficienta energetica, in sensul stimularii productiei si consumului de produse si servicii eficiente energetic. Acest lucru se traduce prin valorificarea oportunitatii create de cheltuirea banului public cu orientarea acestor bani spre produse si servicii ce vizeaza producerea de energie din surse regenerabile si economisirea energiei.

Obiectiv
Proiectul urmareste infiintarea unui cadru comun pentru a sprijini autoritatile publice din zona SEE in demersurile lor de a proiecta si de a implementa proceduri de achizitii publice eficiente din punct de vedere energetic (APEE) si de a orienta productia sectorului privat spre zona produselor si serviciilor eficiente energetic. Actiunile pe care partenerii din proiect le vor intreprinde vizeaza:
•    amplificarea efectului actiunilor pe care autoritatile publice le intreprind pentru promovarea energiei provenite din surse regenerabile si a utilizarii rationale a energiei;
•    inlaturarea barierelor cu care se confrunta mediul privat in participarea la licitatiile publice care includ criterii de eficienta energetica;
•    conturarea unor politici de productie si de consum sustenabile;
•    stimularea aparitiei de noi tehnologii care sa conduca spre eficienta energetica;
•    crearea de noi oportunitati de afaceri pentru mediul privat .

Abordare
Atingerea obiectivelor proiectului se va face prin intermediul implementarii a 4 pachete de lucru tehnice ce vizeaza:
1.    Realizarea unei analize de ansamblu, cu privire la stadiul aplicarii criteriilor de eficienta energetica in cadrul procedurilor de achizitie publica din zona SEE. Aceasta analiza urmareste:
-    elaborarea unui catalog al prevederilor legale si procedurilor folosite pentru APEE la nivel SEE;
-    analiza transnationala a cererii de produse si servicii cu eficienta energetica;
-    analiza ofertei de produse si servicii cu eficienta energetica cu identificarea barierelor sectoriale intampinate de sectorul privat in participarea la astfel de achizitii publice.
Rezultatele analizei efectuate vor fi folosite pentru modernizarea si calificarea sectorului public (cererea) precum si a sectorului privat (oferta) pentru elaborarea si participarea la procedurile de APEE, prin activitati de formare si focus grupuri locale.
2.    Identificarea criteriilor comune de calificare si selectie existente la nivelul zonei SEE, in vederea integrarii uniforme a cerintelor de eficienta energetica in procedurile de achizitie publica. Acestea vor fi adaptate si integrate in reglementarile nationale prin definirea si semnarea unui memorandum de intelegere cu autoritatile. Parteneriatul va organiza sesiuni de formare regionale/transnationale pentru  a califica competentele autoritatilor publice in elaborarea procedurilor de APEE.
3.    Instruirea reprezentantilor mediului privat in vederea:
-    calificarii competentelor de a participa la licitatii publice bazate pe proceduri de APEE
-    inlaturarii barierelor identificate in cadrul analizei sectoriale si
-    orientarii produselor si serviciilor oferite spre zona eficientei energetice.
4.    Testarea principiilor enuntate in cadrul proiectului printr-un caz concret si organizarea unei campanii de constientizare asupra rezultatelor proiectului.

Lead partner
ARAEN, Agentia Regionala pentru Energie Abruzzo, Italia

Parteneri
Parteneriatul creat in cadrul proiectului este format din agentii de dezvoltare regionala si de inovare, agentii de energie, institute de cercetare, autoritati locale si camere de comert din 8 tari din zona SEE (Italia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Austria, Romania, Serbia). Partenerii actioneaza atat la nivel national, cat si regional si local, colaborand astfel cu stakeholderi diferiti – publici si privati – fapt ce garanteaza o abordare cuprinzatoare a procesului de APEE, in cadrul proiectului.
Componenta parteneriatului faciliteaza dialogul:
•    cu autoritatile publice responsabile de pregatirea licitatiilor publice, in scopul consolidarii cunostintelor si competentelor in domeniul APEE si
•    cu mediul privat, in scopul orientarii produselor si sistemelor de management spre zona eficientei energetice.

Durata proiectului
36 luni, incepand din martie 2011

Buget
Buget total proiect: 2.326.010 Euro
Buget total ADR Nord-Est: 162.400 Euro, din care
Co-finantare FEDR: 138.040 Euro
Co-finantare nationala: 21.112 Euro
Contributie proprie: 3.248 Euro

Finantator
Programul de Cooperare Teritoriala Transnationala Sud-Estul Europei (SEE)
Prioritatea 2: Protectia si ameliorarea conditiilor de mediu
Sub-tema: Promovarea eficientei energetice si a resurselor

Sectiune video

Publicatii

Documente

Metodologie implementare WP3

Legislatie domeniu Achizitii Publice Eficiente Energetic

Catalog Transnational al Procedurilor Achizitii Publice Eficiente Energetic

Report Results Supply Side Survey [EN]

Demand side SWOT Analysis [EN]

 Evenimente si Noutati

 

21/05/2014 MONITORUL ENERGETIC Romania - Uniunea Europeana

Centrul Roman al Energiei Bruxelles anunta aparitia celei de-a cincea editie a Publicatiei "MONITORUL ENERGETIC RO-UE" pentru anul 2014. Acest document poate fi consultat pe site-ul CRE: http://www.crenerg.org/, la sectiunea Publicatii.

Citeste mai mult...

14/03/2013 Sesiune instruire in domeniul Achizitiilor Publice Eficiente Energetic, Piatra Neamt, Hotel Central Plaza

In contextul implementarii activitatilor din cadrul proiectului EFFECT, ce urmaresc stimularea integrarii eficientei energetice in achizitiile publice, ADR Nord-Est organizeaza sesiuni de instruire adresate sectorului public de la nivel local, in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic.

Citeste mai mult...

24/01/2013 Invitatie la cererea de oferta pentru organizarea de evenimente dedicate autoritatilor publice locale in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est doreste sa incheie un contract de servicii al carui obiect este organizarea de evenimente pentru autoritatile publice locale in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic( sesiuni de intalnire, focus grupuri), precum si elaborarea Ghidului privind Achizitiile Publice Eficiente Energetic.

Citeste mai mult...

Pentru mai multe informatii despre proiectul EFFECT vizitati pagina web dedicata: www.effectproject.eu.