Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Planificare

Context European 

Strategia Europa 2020

Europa 2020 reprezinta strategia Uniunii Europene de crestere economica pentru urmatorii ani...continuare.

Regulamente pentru viitoarele proiecte

La sfarsitul lunii noiembrie 2013 Parlamentul European si Consiliul UE au votat si adoptat noul pachet legislativ privind politica de coeziune (Fondurile Structurale) 2014-2020. Pachetul de legi vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca in toata Europa, orientand investitiile Uniunii Europene (UE) catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca (Europa 2020)...continuare.

Buget Comunitar 2014-2020

Bugetul Uniunii Europene pentru 2014 a fost aprobat la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului European in luna decembrie 2013, impreuna cu Cadrul Financiar Multianual 2014-2020. In urma aprobarii cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, s-a trecut la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene...continuare.

 

Strategia Europa 2020 a UE sta la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.
Cea mai mare parte a asistentei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va fi pusa la dispozitie in cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele Structurale. Intrucat legislatia aplicabila acestor instrumente pentru perioada 2014 - 2020 nu a fost inca definitivata, vor exista o serie de modificari fata de perioada actuala, dupa cum urmeaza:

 • includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, alaturi de FEDR, FSE si FC in ‘contractul/acordul de parteneriat’, care va stabili cadrul strategic national pentru programarea fondurilor UE;
 • oportunitati mai mari pentru abordari teritoriale ale procesului de programare;
 • posibilitati de dezvoltare a unor Programe Operationale (PO) multi-fond FEDR/FSE;
 • o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor – inclusiv monitorizarea la nivelul teritorial relevant;
 • posibila impunere de catre Comisia Europeana a unor conditionalitati macro-economice si sectoriale statelor membre – ex-ante si/sau ex-post;
 • alocari financiare suplimentare acordate Statelor Membre si/sau regiunilor cu rezultate deosebite in implementare si/sau celor care obtin rezultate ce contribuie la atingerea tintelor legate de strategia Europa 2020.
 •  concentrarea pe 11 Obiective Tematice dupa cum urmeaza:
 • cercetare si inovare
 • tehnologiile informatiei si comunicarii (TIC)
 • competitivitatea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri)
 • trecerea la o economie cu emisii scazute de carbon
 • adaptarea la schimbarile climatice si prevenirea si gestionarii riscului
 • protectia mediului si utilizarea eficienta a resurselor
 • promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore
 • ocupare si facilitarea mobilitatii fortei de munca
 • incluziune sociala si combaterea saraciei
 • educatie, dezvoltarea de competente si invatarea pe tot parcursul vietii
 • consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta