Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Buget Comunitar 2014-2020

Bugetul Uniunii Europene pentru 2014 a fost aprobat la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului European in luna decembrie 2013, impreuna cu Cadrul Financiar Multianual 2014-2020. In urma aprobarii cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020, s-a trecut la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene.

Regulamentul (UE, EURATOM) din 2 decembrie 2013 al consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 – decembrie 2013

Cadrul financiar multianual 2014-2020 si bugetul Uniunii Europene 2014 - valori si grafice

Bugetul UE in Romania

Bugetul Uniunii Europene On-Line

Desi bugetul UE este adoptat in fiecare an, acesta trebuie sa se inscrie in limitele cadrului financiar multianual (CFM). CFM este un plan de cheltuieli prin care sunt fixate cuantumurile anuale maxime pe care UE le poate cheltui in diferite domenii de activitate, pe o perioada de sapte ani. Prin urmare, acesta modeleaza prioritatile politice ale UE pentru o perioada de sapte ani. Cadrul Financiar Multianual (CFM) nu este bugetul Uniunii Europene pentru urmatorii 7 ani.

Pentru perioada de finantare 2014-2020, UE isi propune sa indeplineasca obiectivele Strategiei Europa 2020 privind cresterea economica, punand accentul pe elementele de care are nevoie Europa pentru a depasi criza economica si financiara si axandu-se pe domeniile in care contributia UE poate schimba cu adevarat lucrurile. In urma interventiei statelor membre, o parte din propunerile Comisiei de reformare radicala au pierdut din impact, insa o serie de modificari foarte importante au fost mentinute.

Cadrul financiar multinanual pentru 2014-2020 defineste prioritatile in materie de cheltuieli care sunt orientate catre crestere economica durabila, locuri de munca si competitivitate, in conformitate cu strategia UE de crestere economica, „Europa 2020”. Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 permite Uniunii Europene sa investeasca pana la 960 de miliarde EUR in credite de angajament (1,00 % din VNB al UE) si 908,4 miliarde EUR in credite de plata (0,95 % din VNB al UE).

Viitorul buget este un buget modern pentru Uniunea Europeana a secolului 21. In cele ce urmeaza sunt prezentate douasprezece puncte principale care exemplifica o serie de inovatii importante si care fac dovada unei valori adaugate clar europene.

1. contributie semnificativa la crearea de locuri de munca prin intermediul Fondului social european (FSE) si al Fondului european de dezvoltare regionala. Cel putin 70 de miliarde EUR (adica aproximativ 10 miliarde EUR anual) vor fi disponibile in cadrul FSE in acest scop, completand actiunile nationale in acest domeniu. Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor corelata cu FSE si in valoare de cel putin 6 miliarde EUR va sprijini punerea in aplicare a „Garantiei pentru tineret” in perioada 2014-2015.

2. noul program „Erasmus +” - Avand obiectivul de a promova competentele si capacitatea de insertie profesionala, programul va dispune de un buget de aproape 15 miliarde EUR, cu 40 % peste nivelul actual, in termeni reali. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesionala, pentru a munci sau pentru a desfasura activitati de voluntariat in strainatate.

3. noul program „Europa creativa” - Cultura europeana, cinematografia, televiziunea, muzica, literatura, arta spectacolului, patrimoniul si domeniile conexe vor beneficia de un sprijin mai ridicat, cu un buget de aproximativ 1,5 miliarde EUR pentru urmatorii sapte ani (in termeni reali cu 9 % peste nivelurile actuale).

4. Noul program pentru cercetare si inovare, Orizont 2020 dispune de un buget de aproape 80 de miliarde EUR — cu aproximativ 30 % mai mult, in termeni reali, decat in cadrul actual. Va consolida pozitia de lider industrial in domeniul inovarii, inclusiv prin investitii in principalele tehnologii, va oferi un acces mai bun la capital si sprijin pentru IMM-uri si va contribui la abordarea principalelor provocari societale, precum schimbarile climatice, dezvoltarea transporturilor si a mobilitatii durabile, cresterea accesibilitatii, din punctul de vedere al preturilor, a energiei regenerabile, siguranta si securitatea alimentara sau abordarea provocarii pe care o reprezinta imbatranirea populatiei, va contribui, de asemenea, la reducerea decalajului dintre cercetare si piata. Institutul European de Inovare si Tehnologie (EIT) va primi finantare in valoare de 2,7 miliarde EUR in perioada 2014-2020 obiectivul fiind de a consolida legaturile dintre invatamantul superior, cercetare si mediul de afaceri, precum si de a sprijini noile intreprinderi antreprenoriale si formarea profesionala post-universitara specializata.

5. noul program „COSME” - primul program al UE care vizeaza IMM-urile si care va facilita accesul acestora la pietele din interiorul si din afara UE si va oferi un acces mai usor la finantare prin garantii pentru imprumuturi si capital de risc. IMM-urile se pot astepta la 2,3 miliarde EUR ca sprijin pentru a stimula competitivitatea aestora, cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa.

6. noul mecanism „Conectarea Europei” - investitii in infrastructura - 33,3 miliarde EUR (26,3 miliarde EUR pentru transporturi, 5,9 miliarde EUR pentru sectorul energetic, 1,1 miliarde EUR pentru sectorul digital). Acesta va contribui la construirea de drumuri, cai ferate, retele electrice si conducte de gaze, precum si la infrastructura si serviciile pentru piata unica digitala (inclusiv investitii in retele in banda larga).

7. Instrumente financiare - imprumuturi, garantii, capitaluri proprii si alte instrumente de partajare a riscurilor pot fi utilizate pe scara mai larga in bugetul pentru 2014-2020. Acestea vor fi puse in aplicare in cooperare cu Banca Europeana de Investitii (BEI), Fondul European de Investitii (FEI) si bancile de promovare nationale. Noua initiativa privind IMM-urile a Comisiei va sprijini acordarea de credite bancare IMM-urilor din statele membre afectate in mod deosebit de criza financiara prin garantii partiale pentru imprumuturi si instrumente de securitizare. Un alt instrument inovator, initiativa de emitere de obligatiuni pentru finantarea de proiecte, ofera o alternativa, o modalitate de finantare nebancara pentru principalele proiecte de infrastructura, cum ar fi linii de cale ferata, autostrazi si retele de distributie energetica. Instrumentele financiare vor fi utilizate in programe precum COSME, Orizont 2020, Erasmus+ si mecanismul Conectarea Europei.

8. Cel putin 20 % din intregul buget va fi cheltuit pentru proiecte si politici legate de clima – aproximativ 180 de miliarde EUR reprezentand finantare pentru clima in toate domeniile principale de cheltuieli, inclusiv fonduri structurale, cercetare, agricultura, politica maritima si pescuit, precum si dezvoltare.

9. Politica agricola comuna (PAC) reformata – asigura un raspuns ferm la problemele legate de siguranta alimentara, schimbarile climatice, cresterea economica durabila si crearea de locuri de munca in zonele rurale. Cota PAC in CFM pentru perioada 2014-2020 va fi dupa cum urmeaza: 312,7 miliarde EUR sau 29% pentru cheltuielile legate de piata si ajutoare directe (pilonul 1); iar 95,6 miliarde EUR sau 9% pentru dezvoltarea rurala (pilonul 2)

10. 120 de masuri de simplificare a regulilor de finantare - norme comune pentru toate fondurile de investitii si structurale europene, precum si prin norme contabile mai simple, prin cerinte de raportare mai bine definite si prin utilizarea mai frecventa a tehnologiilor digitale („e-coeziune”).

11. O Europa deschisa si mai sigura – va garanta faptul ca activitatile UE care stimuleaza cresterea economica, culturala si sociala se pot derula intr-un mediu stabil, legal si sigur, va sprijini cooperarea in materie civila si penala, va permite persoanelor sa isi exercite mai bine drepturile lor in calitate de cetateni europeni si va promova egalitatea. Va aborda aspectele transfrontaliere, precum azilul, migratia, controlul frontierelor si vizele, precum si combaterea criminalitatii si a terorismului. Sumele prevazute vor creste cu 26,5 % comparativ cu perioada precedenta – 17,7 miliarde EUR.

12. UE actor global - intrajutorarea populatiilor celor mai sarace din lume, prin concentrarea sprijinului asupra unui numar mai redus de tari (de exemplu, Africa Subsahariana) si asupra unui numar mai restrans de sectoare (de exemplu, cresterea durabila si favorabila incluziunii si buna guvernanta), prevenirea crizelor, pentru a mentine pacea si a consolida securitatea internationala, asistenta externa pe teme care sunt de interes mondial: schimbarile climatice, protectia mediului si instabilitatea regionala, reactiune rapida la catastrofele naturale si provocate de om in intreaga lume – 66,3 miliarde EUR.

Comisia Europeana a elaborat cadrul strategic comun (CSC), document care transpune obiectivele UE in actiuni-cheie de utilizare a fondurilor comunitare si orienteaza strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilitand coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE.

Elemente pentru un Cadru Strategic Comun 2014-2020 – martie 2012

Elemente pentru un Cadru Strategic Comun 2014-2020 - Anexe – martie 2012