Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Regulamente pentru viitoarele proiecte

La sfarsitul lunii noiembrie 2013 Parlamentul European si Consiliul UE au votat si adoptat noul pachet legislativ privind politica de coeziune (Fondurile Structurale) 2014-2020.

Pachetul de legi vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca in toata Europa, orientand investitiile Uniunii Europene (UE) catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica si locuri de munca (Europa 2020).

Pentru maximizarea impactului asupra cresterii si locurilor de munca a fost gandita o refoma a politicii de coeziune.

Principalele elemente ale reformei sunt:

1. Investitii in toate regiunile UE si adaptarea nivelului asistentei si al contributiei nationale (nivelul ratei de cofinantare) la nivelul de dezvoltare al fiecarei regiuni

2. Orientarea resurselor inspre principalele sectoare de crestere.

3. Stabilirea unor scopuri si obiective clare, transparente si masurabile pentru asumarea responsabilitatii si urmarirea rezultatelor.

4. Introducerea de conditii inainte de accesarea fondurilor, pentru asigurarea unor investitii mai eficace

5. Stabilirea unei strategii comune pentru o mai buna coordonare si mai putina suprapunere a eforturilor.

6. Reducerea birocratiei si simplificarea utilizarii investitiilor UE printr-un set de reguli comune pentru toate fondurile structurale si de investitii europene, precum si prin norme contabile mai simple, cerinte de raportare mai precise si o utilizare sporita a tehnologiilor digitale („e-coeziune”)

7. Accentuarea dimensiunii urbane a politicii, prin rezervarea unei cantitati minime de resurse din cadrul FEDER pentru proiecte integrate in orase, pe langa alte cheltuieli in zonele urbane.

8. Consolidarea cooperarii transfrontaliere si simplificarea crearii de proiecte care depasesc granitele.

9. Asigurarea unei mai bune legaturi intre politica de coeziune si guvernanta economica a UE in ansamblu.

10. Incurajarea utilizarii mai intense a instrumentelor financiare pentru sustinerea IMM-urilor si facilitarea accesului acestora la credite.

Sursa: www.europa.eu

La nivel european, 325 de miliarde EUR (21,8 miliarde EUR pentru Romania) vor fi distribuite intre statele membre UE pentru urmatorii sapte ani (2014-2020) pentru atingerea obiectivelor comune la nivelul UE legate de cresterea economica si de locurile de munca, precum si pentru combaterea schimbarilor climatice, a dependentei energetice si a excluziunii sociale. Daca se tine cont si de contributia nationala a statelor membre si de efectul de parghie al instrumentelor financiare, impactul global estimat va ajunge probabil la peste 500 de miliarde EUR.

Cadrul legislativ european adoptat pentru perioada 2014-2020 (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 20.12.2013)

Nr Crt

Document

Descarca

1.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1287/2013

Instituire a programului pentru competitivitatea IMM (COSME) (2014 – 2020)

RO

2.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1288/2013

instituirea actiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport

RO

3.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013

norme de participare si diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020”

RO

4.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013

instituire a Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – Orizont 2020

RO

5.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1293/2013

instituirea unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE)

RO

6.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1295/2013

instituirea programului „Europa creativa” (2014-2020)

RO

7.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1296/2013

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala („EaSI”)

RO

8.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013

dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana

RO

9.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013

Fondul de coeziune

RO

10.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013

Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca

RO

11.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2013

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea constituirii si functionarii unor astfel de grupari

RO

12.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime

RO

13.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013

Fondul social european

RO

14.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013

sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)

RO

15.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013

finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune

RO

16.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013

- stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR),

- modificare a Regulamentului (UE) privind resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014

RO

17.

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1311/2013

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020

RO

18.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1316/2013

instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei

RO