Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Strategia Europa 2020

Europa 2020 reprezinta strategia Uniunii Europene de crestere economica pentru urmatorii ani.
Intr-o lume aflata in permanenta schimbare, UE doreste sa devina o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Aceste trei prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute UE si statele membre sa obtina un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca, de productivitate si de coeziune sociala.

In practica, Uniunea a stabilit cinci obiective majore care urmeaza sa fie indeplinite pana in 2020.
•    Rata ocuparii fortei de munca a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani sa creasca la cel putin 75%;
•    Investirea a 3% din PIB-ul UE in cercetare-dezvoltare (C-D);
•    Indeplinirea obiectivului „20/20/20” in materie de clima/energie:

-    reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de nivelurile din 1990,
-    cresterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie in consumul final de energie
-    cresterea cu 20% a eficientei energetice;

•    Reducerea ratei de abandon de la valoarea actuala de 15% la 10% si majorarea procentajului persoanelorcu varsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani cu studii superioare de la 31% la cel putin 40% in 2020;
•    Numarul cetatenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului national de saracie ar trebui redus cu 25%, ceea ce ar insemna scoaterea a peste 20 de milioane de persoane din saracie.

 Statele membre au adoptat propriile lor obiective nationale in aceste domenii. Diverse actiuni la nivel european si national vin in sprijinul Strategiei.

Pana in anul 2020, Romania trebuie sa atinga urmatorii indicatori:

 

Tintele valorice ale Romaniei pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost stabilite in urma unor dezbateri ale autoritatilor romanesti si aprobate apoi de catre Comisia Europeana. Acesti indicatori au fost inclusi in Programul National de Reforma al Romaniei 2011-2013.

DOCUMENTE

Strategia Europa 2020

 

Prioritati

Initiative emblematice

Crestere Inteligenta

(dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare)

1. O uniune a inovarii

2. Tineretul in miscare

3. O agenda digitala

Crestere Durabila

(promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive)

4. O europa eficienta

5. Politica industriala

Crestere Favorabila Incluziunii

(promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala)

6. O agenda pentru noi competente

7. Platforma europeana de combatere a saraciei

Recomandarile Consiliului Uniunii Europene pentru Romania

Memorandum privind aprobarea valorilor finale ale obiectivelor Romaniei pentru Strategia Europa 2020

- Programul de Reforma (PNR) – 2011-2013

Programul de Convergenta – 2012 - 2015