Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Planificare

Context National

Programul National de Reforma (PNR)

PNR reprezinta platforma-cadru pentru definirea si aplicarea politicilor de dezvoltare economica, in concordanta cu politicile Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor nationale pentru modernizarea economiei si societatii romanesti si sustine convergenta economico-sociala cu celelalte state membre ale UE....continuare.

Memorandum privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020

Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari  inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014-2020....continuare.

Comitete Consultative

Rolul comitetelor consultative este de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial si regional, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare....continuare.

Regulament cadru pentru comitetele regionale

Prin Ordinul 1087/13.07.2012, emis de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a fost aprobat Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionala 2014-2020....continuare.

Acordul de Parteneriat si Programele Operationale 2014-2020

Pe baza cadrului strategic comun, fiecare stat membru elaboreaza, in cooperare cu partenerii sai si in dialog cu Comisia Europeana, un set de documente de programare: acordul de parteneriat - document strategic national care fundamenteaza si stabileste obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene in perioada 2014-2020 si programe subsecvente...
continuare.

 

Cadrul Strategic National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2014-2020 va fi elaborat in cursul anului 2012 printr-un proces partenerial, similar celui urmat pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare 2007-2013. Procesele de elaborare a Cadrului Strategic National de Dezvoltare si al planurilor de dezvoltare regionala trebuie sa fie strans corelate, intrucat acest document va reflecta si Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru perioada 2007 – 2013, a fost stabilit un obiectiv global al PND, si anume „ reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene”.

Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice:

• Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti

• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza

• Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton

In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice, au fost formulate sase prioritati nationale de dezvoltare:

1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport

3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului

4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol

6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii

Aceste prioritati cuprinzatoare sunt completate de prioritatile pe termen scurt ale Programului National de Reforma al Romaniei 2011-2013, care se refera atat la reforma politicii publice cat si la investitii preconizate, dupa cum urmeaza:

· Cresterea eficientei si transparentei administratiei publice

  • Imbunatatirea mediului de afaceri
  • Ocuparea fortei de munca
  • Cercetare, dezvoltare si inovare
  • Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera
  • Utilizarea surselor de energie regenerabila
  • Eficienta energetica
  • Educatie
  • Incluziune sociala

Planurile de Dezvoltare Regionala vor lua in considerare, acolo unde exista si sunt de actualitate, prevederile documentatiilor de amenajarea teritoriului de la nivel national (cele 6 sectiuni aprobate prin lege ale Planului de Amenajare a Teritoriului National – Cai de comunicatie, Apa, Zone de risc natural, Reteaua de localitati, Zone protejate, Zone cu resurse turistice), de la nivel regional si sub regional (Planurile de amenajare a teritoriului zonal regional, Planurile de amenajare a teritoriului zonal inter-judetean/inter-comunal) si de la nivel judetean (Planurile de amenajare a teritoriului judetean). Documentatiile de amenajare a teritoriului indica din punct de vedere spatial directiile de dezvoltare la diferite niveluri administrativ-teritoriale, fundamenteaza programele de dezvoltare si contribuie la solutionarea unor probleme teritoriale specifice.