Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Memorandum

Guvernul Romaniei a adoptat la 13 iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020.

Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014-2020.

Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare.

Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implicand consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau avand responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii.

DOCUMENTE

Memorandum 13 iunie 2012 privind aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020

Anexa 1 – Orientari Metodologice

Anexa 2 – Organizarea si functionarea cadrului partenerial


Comitete

Structura parteneriala la nivel national aprobata prin memorandum este urmatoarea:

· Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP); Pentru diverse domenii de interventie - Comitete Consultative organizate ca sectiuni ale CIAP, care pot fi:

 • 10 Comitete Consultative Tematice, organizate pe urmatoarele domenii:
 • Mediu si schimbari climatice
 • Competitivitate si eficienta energetica
 • Comunicatii si tehnologia informationala
 • Educatie
 • Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale
 • Servicii de sanatate
 • Turism, cultura si patrimoniul cultural
 • Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit
 • Administratie si buna guvernanta
 • Transporturi
 • 2 Comitete Consultative reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala:
 • Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala (CCDR)
 • Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala (CCCT).

Rolul acestor comitete consultative este de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial si regional, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare.

DOCUMENTE

Lista indicativa a Comitetelor Consultative si a Grupurilor de Lucru aferente

Organigrama Comitetelor Consultative si a Grupurilor de Lucru aferente