Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Consultare Publica

In contextul elaborarii in cadrul Parteneriatului Regional a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat si derulat, in perioada octombrie 2011 – iulie 2012 o serie de intalniri de lucru organizate la sediile administratiilor publice locale din cele 46 de municipii si orase din Regiunea Nord-Est precum si la sediile administratiilor publice locale din cele 6 Consilii Judetene din Regiunea Nord-Est. Scopul acestor intalniri de lucru a fost acela de a realiza o analiza a situatiei economice, sociale, si demografice a fiecarei localitati si a judetelor din Regiunea Nord-Est, in vederea identificarii nevoilor existente dar si a oportunitatilor de dezvoltare la nivel local si regional precum si de a constientiza principalii actori (APL-uri si UAT-uri) de faptul ca viitorul plan de dezvoltare regionala va trebui sa reflecte in mod real nevoile si oportunitatile de dezvoltare economica, sociala, culturala, etc la nivel regional.

La baza acestor intaniri au stat o serie de materiale elaborate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (fisa localitatii/judetului – material ce contine datele statistice colectate si centralizate pentru fiecare unitate administrative teritoriale, pe baza aplicatiei statistice Tempo, date si informatii statistice, chestionare completate de autoritatile publice locale), cat si o serie de date si informatii statistice existente la nivel local.

Totodata, plecand de la prioritatile care vor guverna urmatoarea etapa de programare:

• crestere inteligenta,

• crestere durabila,

• crestere favorabila incluziunii,

au fost prezentate obiectivele majore europene pentru 2020:

• ocuparea fortei de munca,

• cercetare, dezvoltare si inovare,

• schimbarile climatice si energie,

• educatie,

• saracie si excluziune sociala

precum si cele 11 obiective tematice:

1. cercetare si inovare,

2. tehnologiile informatiei si comunicarii (TIC),

3. competitivitatea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri),

4. trecerea la o economie cu emisii scazute de carbon,

5. adaptarea la schimbarile climatice si prevenirea si gestionarii riscului,

6. protectia mediului si utilizarea eficienta a resurselor,

7. promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore,

8. ocupare si facilitarea mobilitatii fortei de munca,

9. incluziune sociala si combaterea saraciei,

10. educatie, dezvoltarea de competente si invatarea pe tot parcursul vietii,

11. consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta.

In cadrul acestor intalniri s-a realizat o analiza amanuntita a situatiei economice, sociale, demografice, a infrastructurii tehnico-edilitare si a factorilor de mediu, cat si a oportunitatilor de dezvoltare existente la nivel local.

Datele, informatiile, observatiile si comentariile rezultate ca urmare a acestor intalniri au fost structurate intr-o baza de date care sintetizeaza nevoile si problemele identificate la nivelul unitatii administrative teritoriale din punct de vedere demografic, social (salariati/ somaj/ infractionalitate/ grupuri dejavantajate), economic, educational (inclusiv TIC), sanatatii, infrastructurii tehnico-edilitare (rutiera/ transport public/ retele de apa, canalizare, electrice, de gaz, termice/ iluminat public/ managementul deseurilor/ eficienta energetica/ acces la internet/ parcuri, spatii verzi), tehnologia informatiei si comunicatiilor, infrastructurii de turism/ agreement/ cultura. De asemenea s-a construit o baza de date care cuprinde oportunitatile de dezvoltare identificate in cadrul intalnirilor de lucru.

Toate aceste informatii au fost valorificate in cadrul procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020, contribuind la fundamentarea analizei socio-economice si a strategiei de dezvoltare regionala.

Pentru a surprinde comentariile, observatiile, propunerile partenerilor regionali asupra versiunilor de lucru ale Planului de Dezvoltare Regional Nord-Est 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat:

  • Consultari scrise;
  • Intalniri directe;

Consultari scrise

In perioadele martie-aprilie, mai-iunie, septembrie-octombrie 2013, au fost organizare trei sesiuni de consultari scrise cu membrii grupurilor de lucru subregionale (judetene), grupurilor de lucru tematice regionale, Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 (CRP NE), si cu alti actori locali si regionali relevanti.

In cadrul acestui proces au fost supuse analizei parteneriatului regional versiunile de lucru existente la acel moment ale Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, elaborate de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Observatiile, comentariile si propunerile relevante formulate de partenerii regionali, ca urmare a acestor consultari scrise, au fost structurate si integrate in cadrul sectiunilor aferente Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.

Intalniri directe

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat si desfasurat, in perioada mai-august 2013, 6 intalniri de lucru cu grupurile de lucru subregionale (judetene) si 5 intalniri de lucru cu grupurile de lucru tematice regionale.

Scopul acestor intalniri a fost de a analiza Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, prezentarea progresului realizat, precum si etapele ramase de parcurs.

Cu ocazia intalnirilor desfasurate au fost realizate propuneri/observatii/comentarii care au fost analizate in vederea integrarii in documentul de planificare.

Totodata, au fost analizate si agreate, cu partenerii regionali, indicatorii de monitorizare si tintele propuse (nivel 2022) pentru Planul de dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.

Rezultatele acestor intalniri, se regasesc pe de o parte in minutele intocmite si transmise spre consultare catre membrii parteneriatului regional, iar pe de alta parte au fost integrate in Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.

In cadrul Parteneriatului Regional, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a mai organizat si:

- 12 intalniri de lucru bilaterale cu companii mari din regiune, in scopul identificarii nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare;

- 6 ateliere de lucru tematice/sectoriale: utilitati si constructii, agroalimentar, textile si incaltaminte, chimie si petrochimie, farmaceutic, servicii;

- consultare scrisa a mediului de afaceri referitoare la obiectivele PDR Nord Est 2014-2020- esantion de 166 companii;

- 2 intalniri de lucru cu autoritati aeroportuare pentru identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare;