Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Studii Suport

In cadrul procesului de intocmire a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est a comandat doua studii privind analiza situatiei dezvoltarii urbane si identificarea disparitatilor de dezvoltare existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Obiectivul principal al acestor studii este acela de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategica a dezvoltarii Regiunii Nord-Est pentru viitoarea perioada de programare 2014 – 2020, prin identificarea disparitatilor inter si intrajudetene din punct de vedere economic, social, demografic, etc., prin analiza aprofundata a nivelului actual de dezvoltare din mediul urban si rural si identificarea investitiilor necesare pentru imbunatatirea situatiei prezente.

In cadrul procesului de elaborare a acestor studii, pe langa analiza si interpretarea datelor de ordin cantitativ, s-a urmarit si colectarea unor date de ordin calitativ din regiune.

Pentru Studiul privind disparitatile existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est au fost organizate, in cursul lunii septembrie 2012, 6 focus grupuri, cate 1 focus-grup in fiecare judet component al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, al caror scop a fost de a culege date de ordin calitativ pentru completarea informatiilor studiului, respectiv pentru analiza situatia disparitatilor de dezvoltare din regiunea Nord Est.

Temele de discutie dezvoltate in cadrul focus-grupurilor au fost:

1. Evaluarea generala a situatiei disparitatilor de dezvoltare din regiunea Nord Est (aprecierea celor mai dezvoltate si celor mai putin dezvoltate judete din regiune, evaluarea principalelor domenii in care se manifesta cele mai puternice disparitati);

2. Evaluarea disparitatilor urban-rural din regiunea Nord Est (evaluarea diferentelor urban-rural, aprecierea impactului proiectelor europene asupra disparitatilor teritoriale);

3. Identificarea principalelor cauze care genereaza disparitatile observate la nivel regional si judetean;

4. Identificarea principalelor efecte negative generate de disparitatile observate la nivel regional si judetean;

5. Evaluarea generala a nivelului de dezvoltare din Regiunea Nord Est, in comparatie cu restul regiunilor de dezvoltare;

6. Evaluarea generala a dezvoltarii urbane din judet;

7. Identificarea punctelor tari si punctelor slabe ale oraselor din judet;

8. Analiza perspectivelor de dezvoltare urbana din judet.

Pentru Studiul privind dezvoltarea urbana au fost organizate, in perioada septembrie – octombrie 2012, vizite pe teren/intalniri de lucru in 11 localitati urbane din Regiunea Nord-Est, selectate in functie de reprezentativitatea lor la nivel regional.

Obiectivele care au fost urmarite la aceste intalnirii de lucru au fost:

- Evaluarea generala a situatiei dezvoltarii urbane din regiunea Nord Est;

- Evaluarea perspectivelor de dezvoltare urbana din regiunea Nord Est;

- Testarea anumitor ipoteze care reies din analiza datelor statistice secundare.

In vederea diseminarii rezultatelor celor doua studii, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a initiat si organizat, in perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013, 6 intalniri de lucru cu grupurile de lucru subregionale (judetene), constituite la nivelul celor 6 judete din Regiunea Nord-Est.

In cadrul acestor intalniri, membrii celor 6 grupuri de lucru subregionale (judetene) au avut posibilitatea de a formula observatii, comentarii, propuneri de imbunatatire a continutului celor doua studii. Toate aceste informatii au fost consemnate in minutele intocmite ca urmare a intalniriilor de lucru, fiind ulterior preluate in cele doua studii.

DOCUMENTE

Studiu privind disparitatile existente la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est

Studiu privind dezvoltarea urbana in Regiunea Nord-Est

Agenda focus grup si intalniri de lucru