Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Proiecte

In contextul elaborarii in cadrul Parteneriatului Regional a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a demarat, incepand cu luna noiembrie 2012, procesul de identificare si dezvoltare a propunerilor de proiecte strategice de la nivelul regiunii, in vederea fundamentarii celor mai bune solutii pentru atingerea obiectivelor si prioritatilor regionale propuse

Spre deosebire de perioada anterioara de programare 2007-2013, Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 va include ca anexa lista proiectelor strategice regionale (cu impact major) pentru care exista un acord partenerial al unitatii/unitatilor administrativ teritoriale implicate in realizarea si implementarea acestora indiferent de sursa de finantare.

Pentru a avea o abordare unitara si intrucat, pana in acest moment, nu au fost definitivate programele operationale si tipurile de interventii finantabile din fonduri comunitare in perioada 2014-2020, am considerat ca fiind impetuos necesar ca proiectele strategice regionale sa acopere o arie cat mai mare a domeniilor specifice Planurilor de Dezvoltare Regionala.

Intr-o prima faza au fost transmise solicitari scrise consiliilor judetene, municipiilor resedinta de judet, municipiilor si oraselor din Regiunea Nord Est prin care reprezentantilor UAT-urilor anterior mentionate li s-a solicitat identificarea/selectarea unui proiect/idee de proiect strategic, relevant si cu impact major pentru dezvoltare, pe care acestia isi propun sa-l implementeze in perioada 2014-2020.

Acestora le-a fost pus la dispozitie, un model de fisa de proiect, elaborat de ADR Nord Est, precum si un formular online, legat la o baza de date unica, element inovativ de cooperare al ADR Nord Est cu autoritatile publice locale, formular menit sa permita gestionarea eficienta a a informatiilor colectate. Partenerilor regionali, odata cu transmiterea documentelor anterior amintite, le-au fost transmise o serie de informatii care vizau criteriile pentru selectia proiectelor strategice, asa cum au fost acestea prezentate in “Cadrul metodologic pentru selectarea proiectelor strategice la nivel regional” si totodata au fost prezentate, ca referinta, si prioritatile de finantare mentionate de Comisia Europeana in „Documentul de Pozitie pentru Acordul de Parteneriat pentru Romania, perioada 2014-2020”.

Criterii pentru selectia proiectelor strategice integrate:

 • proiecte care decurg din obiectivele si prioritatile PDR - proiecte care se incadreaza in prioritatile de dezvoltare stabilite in PDR 2014-2020;
 • proiecte care contribuie la atingerea tintelor nationale pentru Strategia Europa 2020 (prin luarea in considerare a strategiei PNR pentru perioada 2014 -2020)
 • proiecte cu impact regional semnificativ – proiecte care vizeaza solutionarea unor probleme seminificative identificate in urma analizelor socio – economice si au impact spatial semnificativ (afecteaza comunitatile mai multor regiuni, judete, unitati administrativ-teritoriale - mai multe orase mici, cartiere, sectoare ale oraselor, inclusiv zone metropolitane sau zone periurbane -);
 • proiecte pentru care exista un sprijin politic important - proiecte pentru care exista un acord si un angajament scris al actorilor regionali (CDR, CJ, CL, organisme regionale) privind finantarea si implementarea acestora;
 • proiecte fundamentate – proiecte pentru care exista studii/ analize care pot conduce la justificarea oportunitatii implementarii acestora;
 • proiecte complexe care necesita o abordare comuna in ceea ce priveste planificarea, depunerea pentru finantare, finantarea si folosirea rezultatelor (use of results);
 • proiecte mature - proiecte fara probleme legale sau a caror aspecte legale pot fi solutionate in 3 luni de la selectia ca proiect strategic;

Criterii pentru selectia proiectelor strategice in cadrul strategiilor integrate:

 • strategia integrata decurge din obiectivele si prioritatile PDR - se incadreaza in prioritatile de dezvoltare stabilite in PDR 2014-2020;
 • strategia integrata contribuie la atingerea tintelor nationale pentru Strategia Europa 2020 (prin luarea in considerare a strategiei PNR pentru perioada 2014 -2020)
 • proiecte care decurg din obiectivele si prioritatile unei strategii integrate pentru o zona bine delimitata;
 • proiecte din cadrul strategiei integrate au impact semnificativ – proiecte care vizeaza solutionarea problemelor seminificative identificate in urma analizelor socio – economice pentru zona respectiva si au impact spatial semnificativ pentru zona delimitata a strategiei (cu influente asupra comunitatilor inconjuratoare – indiferent de dimensiunea acestora -);
 • proiecte pentru care exista un sprijin politic important - proiecte pentru care exista un acord si un angajament scris al actorilor locali care promoveaza strategia integrata, dar si sprijin al actorilor regionali (CDR, CJ, organisme regionale) privind finantarea si implementarea acestora;
 • proiecte fundamentate – proiecte pentru care exista studii/ analize care pot conduce la justificarea oportunitatii implementarii acestora;
 • proiecte complexe care necesita o abordare comuna in ceea ce priveste planificarea, depunerea pentru finantare, finantarea si folosirea rezultatelor (use of results);
 • proiecte mature - proiecte fara probleme legale sau a caror aspecte legale pot fi solutionate in 3 luni de la selectia ca proiect strategic;

Prioritatile de finantare mentionate de Comisia Europeana in „ Documentul de Pozitie pentru Acordul de Parteneriat pentru Romania, perioada 2014-2020” sunt:

1. Imbunatatirea capitalului uman printr-un grad ridicat de ocupare si politici mai bune in domeniul educatiei si incluziunii sociale.

1.1. Cresterea ratelor de ocupare pentru tineri si grupurile vulnerabile.

1.2. Imbunatatirea accesului si participarii la educatie si formare profesionala de calitate.

1.3. Promovarea incluziunii sociale, in special prin imbunatatirea accesului la servicii medicale si sociale.

2. Dezvoltarea infrastructurii moderne pentru crestere economica si crearea de locuri de munca

2.1. Dezvoltarea accesibilitatii polilor de crestere pe piata interna prin investitii in reteaua TEN-T.

2.2. Imbunatatirea accesului la/si utilizarea Tehnologiei Informatiei si Comuncatiilor (TIC) de calitate.

3. Promovarea competitivitatii economice si dezvoltarea locala

3.1. Sprijinirea inovarii si a competitivitatii agentilor economici si imbunatatirea mediului de afaceri.

3.2. Promovarea antreprenoriatului, incluzand zonele rurale, maritime si de pescuit si imbunatatirea mediului economic in zonele rurale si costiere, inclusiv infrastructura locala asociata acestora.

3.3. Facilitarea accesului IMM-lor la finantare si la servicii avansate de business.

3.4. Impulsionarea cererii de cercetare si dezvoltare, atat in domeniul public cat si privat, si a infrastructurii specifice.

4. Optimizarea utilizarii si protejarii resurselor naturale si a infrastructurii specifice.

4.1. Promovarea eficientei energetice si a strategiilor de reducere a emisiilor de carbon.

4.2. Reducerea vulnerabilitatii la riscuri, sprijin pentru adaptarea la schimbarile climatice si dezvoltarea de sisteme de management a dezastrelor.

4.3. Protejarea mediului si a biodiversitatii prin valorificarea siturilor naturale si implementarea investiilor conform aquis-ului comunitar.

5. Modernizarea si consolidarea administratiei nationale si a sistemului judiciar.

5.1. Cresterea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta

5.2. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare

Ulterior colectarii propunerilor de proiecte considerate strategice/prioritare de catre autoritatile publice locale care le-au propus, au fost organizate intalniri de lucru care au avut ca scop analizarea informatiilor colectate pe baza nevoilor existente si a oportunitatilor de dezvoltare la nivel local, dupa cum urmeaza:

- In perioada noiembrie – decembrie 2012 - 12 intalniri de lucru organizate cu consiliile judetene si municipiile resedinta de judet din Regiunea Nord-Est

- In cursul lunii aprilie 2013 - 11 intalniri de lucru, cu reprezentantii celorlalte municipii din Regiunea Nord Est

- In cursul lunii iunie 2013 – o prima runda de 6 intalniri cu reprezentantii oraselor din Regiunea Nord Est

In cadrul acestor intalniri s-au prezentat:

- stadiul elaborarii documentelor care compun PDR NORD EST 2014-2020 (analiza socio-economica a regiunii, analiza SWOT si directii strategice).

- cele doua studii privind analiza situatiei dezvoltarii urbane si identificarea disparitatilor de dezvoltare existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, al caror principal obiectiv este de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategica a dezvoltarii Regiunii Nord-Est pentru viitoarea perioada de programare 2014 – 2020.

- “Documentul de pozitie al Comisiei Europene privind elaborarea Acordului de Parteneriat si a programelor din Romania pentru perioada 2014-2020” – am prezentat si explicat opinia Comisiei Europene privind prioritatile pentru Romania, pentru perioada 2014-2020.

- Elemente cunoscute referitoare la studiile pe care specialistii Bancii Mondiale le vor realiza in cadrul unui contract de asistenta tehnica incheiat cu Guvernul Romaniei si care vizeaza pungile de saracie din Romania si planurile de mobilitate aferente polilor de crestere nationali din Romania

- Introducerea celor doua noi instrumente de dezvoltare teritoriala: “ITI - Investitiile teritoriale integrate” si “ CLLD -Actiuni de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii”

DOCUMENTE

- Fisa proiect strategic/proiecte cu impact regional – format word

Drumuri judetene prioritare

Pe aceeasi linie, a identificarii celor mai bune solutii pentru dezvoltarea regiunii, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, impreuna cu cele 6 consilii judetene si directii de administrare a retelei de drumuri judetene din Regiunea Nord-Est, a realizat o radiografie realista si fundamentata asupra retelei de drumuri judetene din regiune, in vederea argumentarii si sustinerii celor mai bune solutii pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. In acest sens s-au desfasurat activitati de documentare, colectare de date si informatii, au fost initiate consultari scrise, s-au realizat intalniri de lucru avand ca scop analiza/prioritizarea/fundamentarea unui numar limitat de drumuri judetene (de preferat drumuri interjudetene) care ar putea face obiectul unor proiecte strategice.
 
In urma acestui proces au rezultat urmatoarele propuneri, dupa cum urmeaza:

 • Regiunea Nord-Est - Axa rutiera strategica 1: Iasi – Suceava
 • Regiunea Nord-Est - Axa rutiera strategica 2: Botosani – Iasi
 • Regiunea Nord-Est - Axa rutiera strategica 3: Neamt – Bacau
 • Regiunea Nord-Est - Axa rutiera strategica 4: Vaslui

Informatii suplimentare cu privire la traseul axelor rutiere strategice, precum si a altor considerente de natura socio-economica se gasesc in cadrul capitolului 11: Lista indicativa de propuneri/idei de proiecte din regiunea Nord-Est pentru perioada 2014-2020 din cadrul Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.