Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Phare 2005-Investitii Publice Protectia Mediului

1. Conferinta de lansare la nivelul Regiunii Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza la Piatra – Neamt, in data de 7 iunie 2007 conferinta de lansare la nivelul Regiunii Nord-Est a „Schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” ce urmeaza a fi implementata in cadrul Programului Phare 2005 - Coeziune Economica si Sociala.

Etapele procedurale de proiect din punct de vedere al protectiei mediului
Prezentare schema de investitii
Program de instruire si helpdesk

2. Informatii generale

Obiectivul principal al schemei de granturi consta in acordarea de asistenta financiara autoritatilor publice locale din  localitatile cu maxim 50.000 de locuitori cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului si ONG-urilor cu responsabilitati in domeniul biodiversitatii / protectiei naturii, din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor, de a imbunatati calitatea resurselor de apa si a apei potabile, de a reduce poluarea atmosferei si de a extinde activitatile privind protectia naturii si biodiversitatea.

3. Potentiali aplicanti:

- autoritati publice locale romane reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori, cu  responsabilitati in domeniul „Gestionarea deseurilor” (ex. Consilii locale, Consilii judetene*), sau
- autoritati publice locale romane reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori, cu  responsabilitati in domeniul „Gospodarirea apelor/apelor uzate” (ex. Consilii locale, Consilii judetene*), sau
- autoritati publice locale romane reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori sau ONG-uri cu responsabilitati / specializate in domeniul Biodiversitate / Protectia naturii
 * Consiliile Judetene nu trebuie sa satisfaca criteriul referitor la numarul de locuitori.

4. Activitati eligibile

1. Sectorul de gestionare a deseurilor
a) statii de pre-tratare bio-mecanica  a deseurilor menajere;
b) platforme de compostare;
c) colectarea si transportul deseurilor municipale;
d) colectarea selectiva;
e) sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara
   
2. Sectorul Gospodarirea apei si a apelor uzate
a) Construirea, reabilitarea, modernizarea retelelor de apa potabila si a sistemelor de tratare a acestora;
b) Construirea, reabilitarea, modernizarea retelelor de canalizare si a sistemelor de epurare a apelor uzate;  
c) Reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de masuri de protectie impotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitati in zona si/sau a efectelor lor;  
d) Asigurarea de apa potabila de calitate buna si protectia impotriva nutrientilor generati de activitatile agricole. 

5. Componentele proiectelor

Pentru a-si asigura atingerea obiectivelor, orice proiect trebuie sa includa in mod obligatoriu urmatoarele 3 componente:
1. o componenta de investitie;
2. o componenta de pregatire a personalului implicat in exploatarea investitiei;
3. o componenta de informare si constientizare publica.    

Activitatile corespunzatoare componentelor 2 si 3 vor fi realizate de catre un consultant calificat in materie. Consultantii calificati vor fi selectati de Beneficiar, prin utilizarea procedurii de achizitie a serviciilor, dupa semnarea  contractului de finantare.

6. Sectoare de mediu prioritare

Cele doua sectoare prioritare alese pentru Regiunea  Nord-Est sunt:
1. Gestionarea deseurilor
2. Gospodarirea apelor si a apelor uzate

In conformitate cu prioritatile regionale definite in sectiunea 1.3.2. si cu instructiunile specifice incluse la sectiunea 2.1.3.2. din Ghidul solicitantului, un proiect se poate adresa unui singur sector de mediu.

7. Valoarea finantarii

Bugetul disponibil pentru Regiunea Nord-Est este 3,334 milioane EURO.

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate in cadrul programului (valoarea totala a fondurilor publice: Phare - 75% + co-finantarea de la Bugetul de Stat – 25%), sunt urmatoarele:
• suma minima:300,000 EUR
• suma maxima: 1,000,000 EUR

In plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comisiei Europene.

Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 %, in numerar , din bugetul proiectului. Contributia in natura nu este considerata ca fiind cost eligibil . Pentru a acoperi contributia locala, Fondul National pentru Mediu (FNM) poate acorda sprijin.

8. Termen limita

Termenul limita de depunere a cererilor de finanþare este 15 August 2007 ora locala 16:00 la sediul ADR Nord-Est. Locotenent Draghescu nr. 9, cod 610125, Piatra Neamt, jud. Neamt.

9. Persoane de contact

Gabriela Purcarea – expert ADR Nord Est
Tel: 0233/21 80 71; 0233/22 24 32,
e-mail: gpurcarea@adrnordest.ro

Geanina Rarinca – ARMP Bacau
Tel: 0234/ 51 27 50; 0752 / 19 22 38,
e-mail: monitorizare.planuri@arpmbc.ro

Craita Gramschi – consultant Ramboll
Tel: 0730 / 55 71 91; e-mail: craitag@at-phare.ro

10. Informatii suplimentare

In perioada 18 iunie - 15 august 2007 se vor derula o serie de seminarii de instruire si sesiuni de helpdesk  pentru potentialii aplicanti conform urmatorului program:

Program de instruire si helpdesk

11. Documente utile

Pachet finantare