Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Phare 2005 Pregatire Proiecte Protectia Mediului

1. Clarificari privind Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregãtirea de proiecte în domeniul protectiei mediului -  nr. ref.: CFP 4/2006

Conform Ghidului Solicitantului sectiunea 2.2.4. „Eventualele intrebari pot fi trimise prin e-mail sau prin fax nu mai tarziu de 21 de zile inainte de data limita de primire a aplicatiilor, la adresa de mai jos, indicand in mod clar numarul de referinta al Licitatiei Deschise: Adresa E-mail: < info-mediu@dr.mie.ro >

In baza celor prezentate, solicitantii pot transmite in scris, solicitari de informatii suplimentare si clarificari pana cel tarziu la 08 februarie 2007 si aceasta pagina (publicata in pagina web www.mie.ro) va fi actualizata periodic pana la data 18 februarie 2006.

In urma analizarii mesajelor transmise pe adresa info-mediu@dr.mie.ro s-au conturat urmatoarele precizari suplimentare:

Clarificari finale

2. Informatii generale

Obiectivul principal al Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte în domeniul protectiei mediului consta in acordarea de asistenta financiara autoritatilor publice locale cu responsabilitati în domeniul protectiei mediului si ONG-urilor cu responsabilitati în domeniul biodiversitatii/protectiei naturii, în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor, de a îmbunatati calitatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, de a reduce poluarea atmosferei si de a extinde activitatile privind protectia naturii si biodiversitatea.

3. Potentiali aplicanti

- Autoritati publice locale romane din localitati cu maxim 50.000 locuitori, cu  responsabilitati in domeniul  gestionarii deseurilor sau al gospodaririi apelor/apelor uzate;

- Autoritati publice locale romane din localitati cu maxim 50.000 locuitori cu responsabilitati in domeniul Calitatii aerului;

- Autoritati publice locale romane din localitati cu maxim 50.000 locuitori sau ONG-uri (inregistrate in regiunea tinta), cu  responsabilitati / specializate care activeaza in domeniul Biodiversitatii / Protectiei naturii;

4. Activitati eligibile

Urmatoarele activitati sunt eligibile:
- Studii;
- Studii de piata;
- Analize cost-beneficiu;
- Studii de prefezabilitate;
- Studii de fezabilitate;
- Studii de evaluare a impactului asupra mediului.

Rezultatele acestei scheme (de ex. studii, analize, evaluari etc.) vor putea constitui un potential portofoliu de documente care sa stea la baza proiectelor de investitii viitoare in domeniul mediului, proiecte ce ar putea primi finantare in cadrul  schemelor de granturi pentru sectorul public Phare CES 2005 – 2006, din Instrumentele Structurale  sau din alte surse de finantare / IFI (Institutii Financiare Internationale).

5. Valoarea finantarii

Bugetul disponibil pentru Regiunea Nord-Est este 0,4 milioane EURO.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru fiecare din aceste proiecte pregatitoare va fi cuprinsa intre 10.000 EURO si 75.000 EURO.

6. Sectoare de mediu prioritare

Sectoarele de mediu identificate ca prioritare pentru sectorul public, in vederea realizarii de investitii, sunt: gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor si apelor uzate, calitatea aerului si protectia naturii / biodiversitate.

Cele doua sectoare prioritare alese pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru schema investionala Phare CES sunt:
1.  Gestionarea deseurilor
2.  Gospodarirea apelor si a apelor uzate

7. Persoane de contact:

ADR Nord- Est:
Gabriela Purcarea
Tel: 0233/ 218071; 0233/222432
Email: gpurcarea@adrnordest.ro; 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau:
Geanina Rarinca
Email: monitorizare.planuri@arpmbc.ro

Organismul de Implementare POS Mediu:
Theodora Cuculescu
Tel:0234/206116; 0234/515501
Email: instrumente.structurale@arpmbc.ro

Asistenta Tehnica (Ramboll & Fichtner):
Craita Gramschi
Tel:  0730 / 55 71 91
Email: craitag@at-phare.ro

8. Informatii suplimentare:

1. Birou help desk
- 24 ianuarie, 21, 22, 27, 28 Februarie 2007 – Piatra Neamt ADR Nord-Est, cladirea Consiliului Judetean Neamt, etaj 4
- 31 ianuarie 2007 – Bacau, Agentia Regionala de Protectia Mediului, nr. 78, etaj 1 (intre orele 9.30 - 16.00)
- 01 februarie 2007 – Iasi, Cladirea Consiliului Judetean Iasi, Biroul ADR Nord-Est (orele 9.00 -16.00)
- 14 februarie 2007 – Suceava (pentru Suceava si Botosani)
- 15 februarie 2007 – Vaslui

2. Seminarii de instruire pentru potentialii aplicanti:

- 07 februarie 2007, in sediul Consiliului Judetean Neamt, Sala “Ion Creanga”, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt (pentru judetele Neamt, Suceava si Bacau) si
- 08 februarie 2007, Iasi (pentru judetele Iasi, Vaslui, Botosani)

9. Termen limita

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 1 Martie 2007 ora locala 16:00. Acestea vor fi trimise la sediul Ministerului Integrarii Europene, Bd. Libertatii 12, etaj 4, la Registratura.

10. Documente utile

Buget
Cerere de finantare
Comunicat de presa
Ghidul solicitantului
Pachet informativ