Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

PHARE 2006 - CES "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu" 

Conferinta de lansare la nivelul Regiunii Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va organiza la Roman, in data de 6 martie 2008 conferinta de lansare la nivelul Regiunii Nord-Est a „Schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” ce urmeaza a fi implementata in cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economica si Sociala.

Informatii generale

In concordanta cu Programul Phare CES, obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului pentru Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea si implementarea unui program national integrat multianual in diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea mediului, va duce la cresterea calitatii vietii si va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din Romania. Autoritatile si institutiile regionale si locale vor putea sa rezolve problemele de mediu apeland la propriile capacitati si aptitudini.

Potentiali aplicanti

  • autoritati publice locale romane sau asociatii legal constituite din localitati urbane/rurale reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori, cu responsabilitati in domeniul „Gestionarea deseurilor” (ex. Consilii locale, Consilii judetene*), sau
  • autoritati publice locale romane sau asociatii legal constituite din localitati urbane/rurale reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori, cu responsabilitati in domeniul „Gospodarirea apelor/apelor uzate” (ex. Consilii locale, Consilii judetene*), sau
  • autoritati publice locale romane sau asociatii legal constituite din localitati urbane/rurale reprezentand localitati cu pana la 50.000 locuitori

* Consiliile Judetene nu trebuie sa satisfaca criteriul referitor la numarul de locuitori.

Activitati eligibile

  • sectorul de gestionare a deseurilor

a) statii de pre-tratare bio-mecanica a deseurilor menajere;

b) platforme de compostare;

c) colectarea si transportul deseurilor municipale;

d) colectarea selectiva;

e) sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara

  • Gospodarirea apei si a apelor uzate

a) reabilitarea, modernizarea retelelor de apa potabila si a sistemelor de tratare a acestora;

b) reabilitarea, modernizarea retelelor de canalizare si a sistemelor de epurare a apelor uzate;

c) reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de masuri de protectie impotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitati in zona si/sau a efectelor lor;

d) asigurarea de apa potabila de calitate buna si protectia impotriva nutrientilor generati de activitatile agricole.

Componentele proiectelor

Pentru a-si asigura atingerea obiectivelor, orice proiect trebuie sa includa in mod obligatoriu urmatoarele 3 componente:

  1. o componenta de investitie;
  2. o componenta de pregatire a personalului implicat in exploatarea investitiei;
  3. o componenta de informare si constientizare publica.

Sectoare de mediu prioritare

Sectoarele la care ar trebui sa faca referire proiectele sunt, dupa cum urmeaza:

A. Gestionarea deseurilor sau

B. Gospodarirea apei si a apei uzate

In conformitate cu prioritatile regionale definite in sectiunea 1.3.2. si cu instructiunile specifice incluse la sectiunea 2.1.3.1., un proiect se poate adresa unui singur sector de mediu.

Valoarea finantarii

Bugetul disponibil pentru Regiunea Nord-Est este 4,575 milioane EURO.

 Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsa intre 100.000 € si 1.000.000 €, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 % (in numerar) din bugetul proiectului. Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare pentru fiecare sector de mediu prioritar.

Termen limita

Termenul limita de depunere a cererilor de finanþare este 25 aprilie 2008 ora locala 16:00 la sediul ADR Nord-Est, str. Lt. Draghescu nr. 9, cod 610125, Piatra-Neamt, jud. Neamt

Seminar de instruire destinat potentialilor aplicanti

ADR Nord-Est impreuna cu asistenta tehnica, reprezentata prin firma Stella Consulting, va organiza un seminar de instruire destinat potentialilor aplicanti in cadrul „Schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” ce urmeaza a fi implementata in cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economica si Sociala. Acest seminar va fi organizat in doua locatii si, in functie de disponibilitatea Dumneavoastra, puteti alege sa participati la oricare dintre ele, conform programarii de mai jos:

- 27 martie 2008, ora 9:30, Hotel Central (Sala Burebista), Piata Petrodava nr. 1-3, Piatra-Neamt, judet Neamt
- 28 martie 2008, ora 9:30, Institutia Prefectului Judetului Iasi (Sala Galbena), Str. Anastasie Panu nr. 60, Iasi, judet Iasi

Seminarul isi propune sa prezinte elemente generale ale schemei de granturi, instructiuni privind modalitatea de completare a documentelor ce constituie cererea de finantare, depunerea acestora, precum si detalii despre procesul de evaluare si selectie. Obiectivul acestei sesiuni de instruire il constituie familiarizarea participantilor cu aceste aspecte astfel incat proiectele depuse sa fie relevante, sa obtina suficiente puncte in evaluare si sa poata fi implementate cu succes.

Pentru detalii, persoana de contact din partea ADR Nord-Est este Constantin Amarinei, tel. 0233 218071, fax  0233 224167 sau e-mail: camarinei@adrnordest.ro.

Agenda seminar

Program birou Help-desk

In zilele de miercuri si joi, in fiecare saptamana pana la 25.04.2008, se va asigura un birou de Help-desk in cadrul ADR Nord-Est (Str. Lt. Draghescu nr.9, Piatra-Neamt). Datele exacte sunt urmatoarele: 12, 13, 19, 20, 26 martie, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 aprilie 2008.

Persoane de contact:

ADR Nord-Est
C-tin Amarinei
Tel: 0233/218 071, e-mail: camarinei@adrnordest.ro

Asistenta Tehnica, Stella Consulting
Craita Gramschi
Tel: 0745 / 521 815; e-mail: craita. gramschi@gmail.com


Pentru intrebari referitoare strict la probleme de mediu va rugam sa contactati reprezentantul ARPM Bacau:

ARPM Bacau
Serv. Autorizare si controlul conformarii
Rodica Dascalita
Tel: 0234 / 512 750, 0752 / 192 242, e-mail: autorizare@arpmbc.ro

Documente utile