Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Esti aici: POS CCE » Axa 1 » DMI 1.3

Domeniul Major de Interventie 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului

Elementul cheie al unei afaceri de succes il reprezinta accesul la servicii de consultanta care sa duca la dezvoltarea unei structuri de afaceri performante si inovative.

Operatiunile implementate in cadrul acestui Domeniu Major de Interventie (DMI) urmaresc servicii destinate pregatirii antreprenoriale, mai exact, management, activitati de comunicare, transfer de know-how, incurajarea interactiunii intre firme, prin sistemul existent de clustere, cu scopul eficientizarii schimbului de informatii, a numarului de furnizori si clienti, cooperarea cu alte organizatii si institutii din mediul academic, stiintific, financiar, etc.

Operatiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanta acordata IMM

 Prin aceasta operatiune, sprijinul pentru IMM se axeaza pe urmatoarele activitati eligibile:

 • Management, marketing si activitati de promovare;
 • Studii de fezabilitate pentru implementarea tehnologiilor eco-eficiente;
 • Consultanta financiara;
 • Inovare si drepturi de proprietate intelectuala;
 • Managementul resurselor umane;
 • Tehnologia informatiei si e-business;
 • Categorii de beneficiari eligibili:
 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici;
 • Intreprinderi mijlocii;
 • Societati cooperative.

Bugetul alocat acestui apel este de 84 milioane lei.
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil alocat este de maximum 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din cifra de afaceri iregistrata in bilantul solicitantului in anul 2011.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:
- 70 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Acest apel s-a lansat pe data de 15.02.2012 si a ramas deschis pana pe data de 28.09.2012. In aceasta perioada au fost lansate succesiv 3 sesiuni de depunere si evaluare:

 • Sesiunea I (martie ):
  • a) Inregistrarea on-line si depunerea proiectelor: 01.03.2012 - 30.03.2012;
  • b) Evaluarea si selectia proiectelor finantabile si informarea solicitantilor privind finantabilitatea proiectelor au avut loc in perioada 01.04.-31.05.2012.
 • Sesiunea II ( iunie ) : s-a anulat (in cadrul Sesiunii I a fost depus un numar mare de proiecte, cu o valoare ce reprezinta aproximativ jumatate din bugetul acestui apel);
 • Sesiunea III ( septembrie ): - inregistrare si depunere: 3.09 – 21.12.2012.

Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de maximum 12 luni de la data semnarii contractului de finantare.    

Documente Operatiunea 1.3.2

Ordin cheltuieli eligibile
Instructiuni AM POS CCE
Comunicari AM POS CCE

Ghidul solicitantului

Apel 2008: Ghid_Consultanta_2008

Apel 2009: Ghid_Consultanta_20.05.20009

Apel 2012: Ghid_Consultanta_01.03.2012