Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Organisme Intermediare

Pentru gestionarea eficienta a POSCCE, Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (AM POS CCE),  a desemnat ca organisme intermediare, urmatoarele institutii :

 • Axa Prioritara 1 (Un sistem de productie inovativ si eco-eficient) - ADR Nord-Est pentru operatiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  si 1.3.2 (pentru Regiunea Nord-Est) si Autoritatea de Management pentru DMI 1.1 pentru intreprinderi mari, DMI 1.2 ;
 • Axa Prioritara 2 (Competitivitate prin Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare) – Ministerul Educatiei Nationale ;
 • Axa Prioritara 3 (TIC pentru sectoarele privat si public) – ADR Nord-Est pentru operatiunea 3.1.1 si Ministerul pentru Societatea Informationala pentru celelate operatiuni;
 • Axa Prioritara 4 (Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice) – Ministerul Economiei.

Intre Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” AMPOSCCE si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a fost  incheiat la data de 21.03.2013 un Acord Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POS CCE catre Organismul Intermediar POS CCE.

Organismul Intermediar din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est gestioneaza urmatoarele operatiuni:

 • Operatiunea 1.1.1. – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii;  A2 – Sprijin financiar nerambursabil in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii.
 • Operatiunea 1.1.2 – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale;
 • Operatiunea 1.1.3 – Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare;
 • Operatiunea 1.3.2 – Sprijin pentru consultanta acordat IMM;
 • Operatiunea 3.1.1 - Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe.

Conform prevederilor din Acordul Cadru, principalele atributii ale Organismului Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Nord-Est sunt:

 • Asigura la nivel regional informarea potentialilor beneficiari si a beneficiarilor prin campanii si sesiuni de informare, raspunde solicitarilor primite, prin intermediul Biroului Regional de Informare;
 • Verifica pentru proiectele finantate prin POS CCE si implementate in regiune, ca lucrarile/ bunurile/ serviciile co-finantate au fost efectiv executate/livrate/prestate, iar cheltuielile declarate de beneficiari au fost facute si sunt in conformitate cu legislatia nationala si cea comunitara;
 • Transmite AM POS CCE pentru verificare si avizare manualele de proceduri interne pentru indeplinirea atributiilor delegate;
 • Elaboreaza si implementeaza Planul de Comunicare al POS CCE pentru Regiunea Nord-Est si Calendarul de actiuni privind informarea si publicitatea, din Planul de Comunicare;
 • Asigura informarea potentialilor beneficiari cu privire la obtinerea finantarii proiectelor ;
 • Furnizeaza informatii beneficiarilor legate de implementarea proiectelor selectate;
 • Promoveaza proiectele finantate prin POS CCE.Elaboreaza criteriile de eligibilitate si selectie a proiectelor;
 • Organizeaza si realizeaza procesul de evaluare si selectie a proiectelor, supune spre avizarea AM POS CCE lista de proiecte aprobate;
 • Intocmeste si transmite AM POS CCE spre avizare/semnare actele aditionale la contractele de finantare.
 • Culege informatii pentru rapoartele anuale si raportul final de implementare;
 • Urmareste rezultatele proiectelor, definirea indicatorilor de monitorizare, colectarea informatiilor, intocmirea rapoartelor de monitorizare;
 • Monitorizeaza ajutoarele de stat si raportarea acestora.
 • Verifica mentinerea la nivelul beneficiarilor a unui sistem de evidentiere contabila distinct sau a unui sistem de codificare pentru operatiunile finantate;
 • Raporteaza neregulile depistate la nivelul beneficiarilor si propune corectii financiare privind aceste nereguli;

ADR Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea POS CCE, isi asuma rolul de a identifica nevoile de dezvoltare la nivel regional, din perspectiva cresterii competitivitatii economice si se angajeaza sa faciliteze accesul la fonduri europene nerambursabile.