Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Consultare publica a Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniul specializarii inteligente, Regiunea Nord-Est

22/09/2020

Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, Ministerul Fondurilor Europene a decis acordarea prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură în domeniul specializare inteligentă.

Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice:

 • studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 6.055.000 lei.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • întreprinderi mari;
 • întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri);
 • entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriate între: universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 10 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@adrnordest.ro, până la data de 03.10.2020.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului. ADR Nord-Est va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.

Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est
Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis
POAT Ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligenteADR Nord-Est a participat online la conferinta finala din cadrul proiectului SHARE

21/09/2020

Consortiul proiectului SHARE “Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe” s-a reunit in mediul online pe 15 septembrie 2020 in cadrul conferintei finale, la care au participat si reprezentanti ai partilor interesate in domeniul promovarii si conservarii patrimoniului cultural din zona urbana.

In cadrul conferintei s-a prezentat impactul proiectului SHARE in fiecare tara implicata in parteneriat, activitatile proiectului, o prezentare generala a contributiilor partenerului consultativ si cateva observatii ale Secretariatului Comun al programului Interreg Europe.

Scopul proiectului SHARE a fost schimbul de experienta privind politicile de patrimoniu cultural in mediul urban pentru identificarea celor mai bune practici si metode inovatoare pentru dezvoltarea unei abordari durabile si inteligente privind gestionarea si utilizarea patrimoniului.

ADR Nord-Est a fost reprezentata de doamna Ana Paraschiv, Responsabil Tehnic-Financiar in cadrul proiectului SHARE, care a sustinut prezentarea „Influenta proiectului SHARE in Regiunea Nord-Est”.
Din cadrul ADR Nord-Est, la Conferinta finala, au mai participat: doamna Georgeta Smadu, Responsabil Tehnic (procese participative, implementare Focus Grup) si domnul Adrian Cotofan, Expert Tehnic Comunicare,  membri ai echipei de implementare a proiectului SHARE, carora li s-au alaturat si reprezentanti ai primariilor Iasi si Vaslui.

Printre invitatii care au luat cuvantul s-au numarat:
•    Michele Fioroni, Ministrul Regiunii Umbria, Italia
•    Michela Sciurpa, Presedinte, Sviluppumbria, Italia
•    Aleksandra Niechajowicz, Secretariatul Programului de finantare Interreg Europe
•    Chiara Dall’Aglio, Sviluppumbria, Italia
•    Patricia Mora, Regiunea Extremadura, Spania
•    Ana Paraschiv, ADR Nord-Est, Romania
•    Eva Nyström Tagesson and Sigrid Jansson, Consiliul de administratie judetean Östergötland, Suedia
•    Ders Csaba, Pannon EGTC, Ungaria
•    Petar Mišura, Primaria Šibenik, Croatia
•    Andy Fryers, Expert in management durabil, Marea Britanie
•    Andres Coca-Stefaniak, Universitatea Greenwich, Marea Britanie

Conferinta finala a fost moderata de doamna Chiara Dall’Aglio, Sviluppumbria (IT), partener principal al proiectului SHARE.

Inregistrarea Conferintei finale este disponibila accesand link-ul.
Site-ul proiectului SHARE: https://www.interregeurope.eu/share/
Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/shareprojecteurope/Completarea Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020

18/09/2020

Ca urmare a parcurgerii etapei de selectie, pentru proiectele depuse in cadrul apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic finantat din POAT 2014-2020,  la nivelul conducerii ADR Nord-Est s-a decis actualizarea “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020” astfel incat sa fie posibila solicitarea de clarificari (in orice etapa de evaluare) si totodata s-a introdus o noua etapa care ofera posibilitatea depunerii de contestatii de catre beneficiari.

In acest context, va aducem la cunostinta ca a fost aprobata, prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord Est nr. 10/18.09.2020, completarea “Metodologiei de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est “.

Puteti consulta si descarca documentele actualizate accesand link-urile:

 • Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement / baze turistice / tabere scolare si  infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential touristic

Anexe la metodologie:

Celelalte documente nu au comportat modificari.


03.08.2020 - Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din POAT 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura, a fost aprobata

Prin Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord-Est nr. 8/31.07.2020 a fost aprobata  “Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, in cadrul apelului  destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in urmatoarele domenii:

 • mobilitate urbana;
 • regenerare urbana;
 • infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
 • centre de agrement / baze turistice / tabere scolare;
 • infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic,

aplicabila la nivelul Regiunii Nord-Est“.

Fisele de proiecte de investitie pot fi depuse folosind una din urmatoarele metode:

 • prin posta cu confirmare de primire, la sediul ADR Nord-Est (str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod postal 610125, Municipiul Piatra Neamt, jud. Neamt)
 • prin depunere directa, la sediul ADR Nord-Est (str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod postal 610125, Municipiul Piatra Neamt, jud. Neamt)
 • prin transmitere electronica la adresa de email: adrnordest@adrnordest.ro.

Atentie!
Fisele de proiecte de investitie trebuie sa fie datate si semnate de reprezentanul legal. In cazul in care aceste documente vor fi asumate de o persoana imputernicita, se va anexa la fisa de proiect de investitie si actul de imputernicire.
In situatia in care se va opta pentru depunerea fiselor de proiecte de investitie  in format electronic, toate documentele scanate vor fi semnate, cu semnatura electronica calificata, de reprezentantul legal sau de persoana imputernicita in acest scop.

TERMENUL LIMITA PANA LA CARE POT FI DEPUSE FISE DE PROIECTE DE INVESTITIE ESTE 17 AUGUST 2020, ORA 16.00.

Ca urmare a discutiilor pe care le-am avut in ultima perioada cu unii parteneri din regiune si a dificultatilor pe care acestia le intampina in definitivarea documentelor obligatorii care trebuie anexate la fisele de proiect de investitie, la nivelul conducerii ADR Nord-Est s-a decis modificarea termenului limita de depunere a fiselor de proiect.

Prin urmare TERMENUL LIMITA PANA LA CARE POT FI DEPUSE FISE DE PROIECTE DE INVESTITIE ESTE 01 SEPTEMBRIE 2020, ORA 16.00.

Atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

 1. Este obligatorie completarea tuturor sectiunilor din modelele de fise de proiecte de investitie;
 2. Este obligatorie transmiterea tuturor documentelor care sunt mentionate la finalul fiecarei fise, in functie de domeniu de interventie vizat (documente ce se depun odata cu fisa de proiect);

Anexele obligatorii la fisa de proiect de investitie, valabile pentru toate domeniile de interventie, sunt:

 1. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca UAT-urile nu au mai solicitat/beneficiat de  asistenta financiara din fonduri europene nerambursabile pentru aceste proiecte/idei de proiecte si totodata, prin care se vor angaja ca nu vor mai solicita in perioada 2021-2027 sprijin pentru elaborarea acelorasi tipuri de documente ca cele elaborate prin acest proiect.
 2. Declaratie pe propria raspundere cu privire la obligativitatea beneficiarilor de a depune cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite documentatiile tehnico-economice, in conditiile care vor fi prevazute de ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2021-2027, sub sanctiunea restituirii finantarii acordate in conditiile prevazute de contractele de finantare pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice.
 3. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul:
  •    are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fisei de proiect;
  •    nu are clarificat regimul juridic al bunului imobil la data depunerii fisei de proiect sau ca acesta este in curs de definitivare;
 4. Nota de fundamentare a rezonabilitatii costurilor

Descarca Anexe obligatorii

Metodologia de selectie si prioritizare a proiectelor finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020

Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regional Nord-Est nr. 8/31.07.2020

Legaturi utile: Sprijin prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructuraAgentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est publica in consultare documentul privind Strategia Regionala pentru Specializare Inteligenta RIS3 NORD-EST, editia august 2020

11/09/2020
       Invităm antreprenori, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), fac parte din structurile de guvernare RIS3, au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc., să transmită în scris observațiile/ propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 18 septembrie 2020, la adresa de e-mail: info@adrnordest.ro.


Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

04/09/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.

Context

Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare, organizațiilor non-guvernamentale și entităților administrative teritoriale, în anul 2020, ADR Nord-Est a derulat cea de-a treia ediție a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică. Astfel, au fost identificate oportunitati pentru specializarea Regiunii Nord-Est în următoarele domenii:

 • Agro-alimentar & industria lemnului
 • Energie
 • Mediu
 • TIC
 • Sănătate
 • Textile
 • Turism

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est are ca scop stabilirea domeniilor în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O Europă mai inteligentă”, fiind corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă (SNCDISI) 2021-2027. Pentru operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii.

După consultarea documentelor de mai jos, veți obține informații despre: Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel? Ce propuneri de proiect pot fi transmise? Care sunt domeniile vizate de acest apel? Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect? Care este calendarul estimativ?

Vă invităm să transmiteți pe adresa de email adrnordest@adrnordest.ro o propunere de proiect de specializare inteligentă, completând „Fișa de proiect” până la data de 27 noiembrie 2020. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de email info@adrnordest.ro.

Toate fișele de proiect depuse până la data de 27 noiembrie 2020 vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Fișele de proiect selectate vor fi analizate de către experți din cadrul ADR Nord-Est, în vederea identificării de potențiale surse de finanțare, în funcție de specificul ideii propuse. Validarea portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est se va realiza în decembrie 2020.

Documente atasate:

 1. Informatii apel proiecte strategice PDL 2020
 2. Anexa 1 - Rezultate Connect Nord-Est
 3. Anexa 2 - Fisa de proiect
 4. Formular_Buget_proiect RIS3
 5. Anexa 3 - Grila de evaluare


Centrul de Simulare Medicala al UMF Iasi va fi in curand operational cu sprijinul REGIO

03/09/2020

Proiectul “Investitii în infrastructura de învatamânt din cadrul UMF Iasi – Centrul de Simulare”, cu o valoare totala de 7,06 milioane euro, din care 4,58 milioane euro finantare nerambursabila prin Axa 10 a Programului Operational Regional  2014-2020 va fi gata la finalul anului viitor.

Investitia vizeaza finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii executate asupra corpului A al imobilului situat in Str. Mihail Kogalniceanu nr 9-13, dar si dotarea infrastructurii cu 14 echipamente de simulare si platforme software, necesare integrarii în procesul de formare a studentilor UMF Iasi. 
În cadrul centrului, studentii, rezidentii, specialistii, cercetatorii stiintifici si asistentii medicali au ocazia de a dobândi si exersa aptitudini tehnice medicale, clinice sau chirurgicale si de a actiona într-un mediu realist, cu multiple cazuri clinice. 

Fiecare disciplina va fi dotata cu simulatoare specifice pentru dezvoltarea abilitatilor de baza sau avansate, simulatoare hibride sau de înalta fidelitate, simulatoare tip VR, haptice, platforme software virtuale, simulatoare tip manechin, interactive, controlate wireless.

Prezent la conferinta de lansare a evenimentului, Directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei s-a aratat încântat de pragmatismul investitiei si încrezator în initiative similare care sa conduca la modernizarea reala a învatamântului superior din România, un domeniu cu care #NEmândrim

 

 

Sursa foto : https://news.umfiasi.ro/centrul-de-simulare-al-umf-iasi-finantat-din-bani-europeni/Guvernul Romaniei a adoptat noi masuri pentru atragerea fondurilor alocate pentru viitoarea perioada de programare

01/09/2020

Executivul a aprobat, în sedinta din 31 august 2020, noi masuri pentru a facilita accesarea fondurilor europene alocate în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Astfel, au fost adoptate, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, Ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta si Ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri referitoare la sustinerea dezvoltarii teritoriale a localitatilor urbane si rurale din România cu finantare din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri temporare de sprijin ale acestora.
În viitoarea perioada de programare România va avea un buget estimat de 79,9 miliarde euro fonduri europene, din care 30,4 miliarde euro destinate implementarii instrumentului „Mecanismul de redresare si rezilienta” (13,7 miliarde euro – granturi si 16,6 miliarde euro sub forma de imprumuturi).
În vederea atragerii acestor fonduri este necesara elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR) prin care vor fi stabilite domeniile prioritare de investitii ale României pentru iesirea din criza, relansarea economica si cresterea capacitatii de rezilienta. Primul draft al documentui trebuie elaborat pâna în luna octombrie, pentru a fi negociat cu Comisia Europeana pâna în luna aprilie 2021 în vederea aprobarii.


Potrivit Ordonantei aprobate de Executiv,  proiectele de investitii publice finantate în cadrul PNRR vor trebui sa îndeplineasca conditii precum:
•    sa fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentatiilor tehnico-economice, cu angajamente ale beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achizitie publica sau a contractelor sectoriale pâna la sfârsitul anului 2022 pentru minim 70% din grant si pâna la sfârsitul anului 2023 pentru restul de 30% din grantul contractat;
•    sa contribuie la îmbunatatirea starii economice si la cresterea capacitatii de rezilienta a României;
•    sa obtina avizul conform al structurii MFE prin care sa se confirme compatibilitatea cu recomandarile specifice de tara si tranzitia verde si digitala, eligibilitatea finantarii din Mecanismul de redresare si rezilienta si contributia la obiectivele de îmbunatatire a starii economiei si de crestere a rezilientei.
Pentru întocmirea documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii proiectelor finantate prin PNRR, actul normativ prevede alocarea de la bugetul de stat a unei sume de aproximativ 2 miliarde lei.

 


 

Masuri pentru dezvoltarea urbana si rurala


Cel de al doilea act normativ adoptat în sedinta de Guvern reglementeaza masurile care vor sprijini dezvoltarea localitatilor urbane si rurale în diferite domenii precum: mobilitate urbana, regenerare urbana, servicii publice de utilitati, eficienta energetica.
Masurile sunt adoptate în contextul în care în prezent, finantarile sectoriale fragmentate (apa, drumuri, energie etc.) genereaza investitii subevaluate si neconectate, care nu contribuie la o strategie ecologica pentru orase. De asemenea, este necesara cresterea semnificativa a investitiilor în prevenirea si pregatirea pentru a face fata potentialilor dezastre si schimbari climatice în conditiile în care nivelul actual al investitiilor este inadecvat în comparatie cu riscurile.
Suplimentar, din cauza crizei generate de virusul SARS-CoV-2, capacitatea financiara a oraselor de a sustine implementarea proiectelor finantate din fonduri europene s-a diminuat din cauza reducerii veniturilor încasate la bugetele locale.


În acest context, actul normativ adoptat reglementeaza:

 •  Unitatile administrativ teritoriale urbane vor putea depune proiecte pentru a dezvolta si satele incluse în structura lor administrativa în domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana, alimentare cu apa si canalizare, infrastructura de drumuri, solutii inteligente de conectare la utilitati, precum si pentru dezvoltarea transportului public în comun de calatori;
 • In baza strategiei de dezvoltare locala, comunele din cadrul zonelor urbane functionale vor putea depune proiecte în cadrul Programelor Operationale Regionale (POR) pentru implementarea la nivel national a conceptului de „smart village”;
 • Localitatile urbane vor putea depune proiecte în cadrul POR pentru implementarea conceptului de „smart city”;
 • Comunele vor putea contracta finantari în cadrul POR si Programului Operational Dezvoltare Durabila pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri de pe teritoriul lor si a conectivitatii cu drumurile din exterior, pentru retelele de apa-canalizare si/sau pentru conectarea la reteaua de distributie a combustibililor.
 • Municipiile resedinta de judet vor putea contracta fonduri în cadrul POR, Programului Operational Transport si/sau Programului Operational Dezvoltare Durabila pentru:

– dezvoltarea de proiecte de mobilitate urbana în parteneriat cu comunele limitrofe;

– dezvoltarea si implementarea de proiecte de infrastructura rutiera care vizeaza variantele ocolitoare si/sau conectivitatea la reteaua de transport transeuropeana TEN-T Centrala/Globala;

– dezvoltarea de proiecte de transport cu trenul metropolitan/urban pentru a sustine transportul în comun;

– dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunele limitrofe: retelele de apa-canalizare/drumuri/de distributie a gazelor naturale, precum si alte categorii de proiecte de infrastructura.

Sursa: Ministerul Fondurilor EuropeneIMM-urile pot primi pana la 6 milioane de euro finantare nerambursabila pentru un proiect de dezvoltare prin REGIO

31/08/2020


Sprijinirea dezvoltarii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) este o prioritate, atât la nivelul Uniunii Europene, cât si la nivel national, deoarece aceasta numeroasa categorie de agenti economici, mai dinamici si mai flexibili decât societatile mari, constituie coloana  vertebrala a oricarei economii moderne.
În vederea mentinerii si dezvoltarii avantajelor competitive, principalele provocari la care IMM-urile trebuie sa raspunda, se refera la: adaptare rapida la semnalele pietei, îmbunatatire continua a produselor si serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic si inovarii, servicii incorporate în produse, diferentiere prin: competente specifice, marketing de nisa, costuri reduse, personal instruit pe termen lung.

Programul Operational Regional 2014-2020 vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor, relansând apelul de proiecte pentru  PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  

Aceasta prioritate de investitie va sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii cu o vechime mai mare de 1 an, interesate de gasirea unui model optim de crestere, atât în sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, cât si în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina regionala, nationala sau internationala).  

Sprijinul oferit prin Regio are în vedere încurajarea IMM-urilor inovative, care îsi propun sa exploateze potentialul inovativ propriu sau al pietei, în promovarea operatiunilor de afaceri, prin urmatoarele tipuri de activitati:
 •    lucrari de construire/ extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente;
•     achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;  achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiara disponibila acestei prioritati este de 26,26 mil.Euro, iar valoarea grantului este cuprinsa între minim 1,5 mil Euro si maxim 6 mil Euro, cu o contributie a a beneficiarului de  30% (pentru întreprinderi mici) si 40% (pentru întreprinderi mijlocii)
Depunerea cererilor de finantare se va face prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS, în perioada 30.10.2020 ora 12:00- 30.11.2020 ora 12:00.
Informatii suplimentare aici.

“A fost un apel mult asteptat de catre antreprenorii mai ambitiosi, datorita dimensiunilor mari ale proiectelor vizate.  Pentru proiecte similare, în cele 2 apeluri precedente, la nivelul Regiunii Nord-Est avem 102 de contracte în implementare. În privinta orientarilor spre domeniile de investitii, antreprenorii din Regiunea Nord-Est îsi pastreaza interesul pentru productie (tâmplarie, mobilier, textile), constructii, servicii în domeniul sanatatii umane, dar apar si elemente de noutate în sfera investitiilor, cum ar fi IT, automatizari inteligente si economia circulara. Ne dorim ca aceasta posibilitate de finantare sa fie un sprijin real pentru IMM-uri, cu atât mai mult în aceste vremuri în care afacerile lor pot fi vulnerabile si sa avem proiecte de calitate, inovative care sa aduca plusvaloare comunitatii”,  a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.Editia lunii august 2020 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

27/08/2020

In aceasta editie, revenim cu alte informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra si va prezentam noi  oportunitati de colaborare care au fost selectate din baza de date centralizata a Retelei.

Newsletter-ul lunii August poate fi regasit aici.
Daca aveti solicitari sau oferte punctuale, nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.Procedura proprie - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de - Servicii de formare a angajatilor - Curs online

27/08/2020

1)    Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie avand ca scop incheierea unui contract de Servicii de formare a angajaților - Curs online pe tema dezvoltării unei strategii comunitare de startup pentru implementarea proiectului „Romanian Startup Ecosystem Strategy".

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03.09.2020, ora 23:59;

3)      Limba ofertei: Limba română;

4)    Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: cristina.grigore@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)      Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 04.09.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 07.09.2020 - 09.09.2020;
- data estimata de semnare a contractului: 11.09.2020.

 

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – până la data de 01.10.2020.

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

 

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

 

8)   Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 3.000 lei fără TVA/surse proprii

9)    Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului IV. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii. - Se completeaza Formularul de oferta.

Oferta va conține următoarele documente:

 Aici puteti regasi si formularul de experienta similara.

 Consultare publica pentru Programul IMM FACTOR si schema de ajutor de stat asociata acestui program

19/08/2020

Ministerul Finantelor Publice a lansat, spre consultare publica, un proiect de OUG privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor asociata programului.

Programul IMM FACTOR are ca obiectiv sprijinirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finantarea creditului comercial.

Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru finantarile de tip factoring cu regres acordate de finantator, pe baza facturilor, in cadrul unui plafon de finantare cu caracter revolving, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring acordata de finantator beneficiarului eligibil, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate cu posibilitatea prelungirii finantarii de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Costurile aferente finantarilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant in procent de 50% din bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt: dobanda aferenta sumelor avansate si comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare si administrare creante.

Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, dupa consumarea a cel putin 80% din plafonul alocat initial beneficiarului, la solicitarea finantatorului si dupa obtinerea acordului FNGCIMM, fara depasirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

Totodata, prin proiectul de OUG se instituie o schema de ajutor de stat asociata programului.

Obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta sprijinirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru finantarea creditului comercial.

Ajutor de stat sub forma de garantii pentru finantari de tip factoring

In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

Ajutor de stat sub forma de grant

IMM-urile care au contractat finantarile garantate conform art. 1 alin. (4), beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente finantarilor garantate si a comisionului de factoring, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:

· ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

· cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;

· ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;

· in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 8,89 milioane euro.

Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 500 de beneficiari.

Proiectul de OUG poate fi consultat aici.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de OUG supus dezbaterii publice, se primesc, pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, in termen de 10 zile calendaristice, incepand cu data de 14 august 2020.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro & Ministerul Finantelor PubliceErasmus+: Plus 200 de milioane de euro pentru a stimula educatia si formarea digitala

18/08/2020

Comisia a adoptat, la data de 14 august, o revizuire a programului anual de lucru al Erasmus+ 2020, in urma careia s-au alocat alte 200 de milioane EUR pentru a stimula educatia si formarea digitala si pentru a promova dezvoltarea competentelor si incluziunea prin creativitate si arte. Pandemia de COVID-19 a avut un impact perturbator asupra educatiei si formarii, noile modalitati de predare si invatare necesitand solutii inovatoare, creative si favorabile incluziunii.

Margaritis Schinas, vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european, a declarat: „Spatiul european al educatiei trebuie sa promoveze educatia digitala si competentele digitale pentru a atenua perturbarile cauzate de pandemie si pentru a sustine rolul Europei in tranzitia digitala. Comisia va publica, in cadrul programului Erasmus+, cereri extraordinare de propuneri in valoare de 200 de milioane EUR, care vor oferi mai multe oportunitati de invatare, de predare si de diseminare a cunostintelor in era digitala. Exista solutii eficace, inovatoare si favorabile incluziunii pentru a imbunatati educatia digitala si competentele digitale, iar acestea vor beneficia de sprijin european.”

Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, a declarat: „Ma bucura nespus faptul ca programul Erasmus+ este mobilizat pentru a sprijini, in aceste vremuri dificile, actori-cheie din domeniile educatiei, formarii si tineretului. Se vor pune la dispozitie 200 de milioane EUR pentru a sprijini educatia si formarea digitala, activitatile digitale pentru tineret, dar si competentele creative si incluziunea sociala. Este o etapa importanta, care deschide calea catre Planul de actiune pentru educatia digitala, pe care Comisia il va lansa in aceasta toamna.”

Programul Erasmus+ va sprijini proiecte menite sa consolideze metodele digitale de predare, invatare si evaluare in scoli, in invatamantul superior si in institutiile de formare profesionala. Acesta va oferi, de asemenea, oportunitati pentru scoli, organizatii de tineret si institutii de invatamant destinate adultilor pentru a sprijini dezvoltarea competentelor, pentru a stimula creativitatea si pentru a consolida incluziunea sociala prin intermediul artelor, impreuna cu sectoarele culturale si creative. Cererile de propuneri pentru proiecte in aceste domenii vor fi publicate in saptamanile urmatoare. Organizatiile interesate ar trebui sa ia legatura cu agentia nationala Erasmus+ din tara lor.

Sursa: Comisia EuropeanaLansarea proiectului 'STRATEGIA ECOSISTEMULUI DE STARTUP DIN ROMANIA'

17/08/2020

Credem ca Romania are potentialul de a deveni unul dintre principalele HUB-uri de startup la nivel european. O viziune comuna clara, actiuni solidare, colaborarea  eficienta intre actori-cheie, co-crearea de valori si transferul de cunostinte, toate reprezinta baza de referinta pentru realizarea unui ecosistem antreprenorial national puternic si competitiv.

Pornind de la cele mentionate mai sus, ADR Nord-Est, prin Rubik Hub, si-a asumat misiunea indrazneata de a crea un cadru national bine definit, pentru un mediu antreprenorial puternic si competitiv. Astfel, ADR Nord-Est a lansat proiectul „Strategia Ecosistemului de Startup din Romania”, finantat de Uniunea Europeana prin Programul de Sprijin pentru Reforma Structurala (SRSP) si implementat in cooperare cu Comisia Europeana si Banca Mondiala. Durata de implementare este de 20 de luni, iar rezultatul final va consta intr-o Strategie de Dezvoltare a Ecosistemului de Startupuri din Romania, ce va fi realizata printr-un proces de co-creare intre actorii relevanti ai ecosistemului antreprenorial, Banca Mondiala, Comisia Europeana si reprezentantii autoritatilor guvernamentale.

Suntem motivati de increderea in potentialul Romaniei de a contribui la inovatia mondiala prin startup-uri disruptive, de pasiunea pentru misiunea asumata, dar si de mediul si circumstantele actuale in care Romania este o piata timpurie, cu nivel scazut de creare de noi startup-uri, nivel scazut de inovatie, cercetare, dezvoltare si antreprenoriat, lucruri care afecteaza in mod direct economia, numarul companiilor nou infiintate si rata de supravietuire a acestora.

Credem ca generatia de start-up din Romania se afla intr-un moment de genul „acum ori niciodata”, motiv pentru care consideram acest proiect ca fiind definitoriu in miscarea startup a noii generatii. Ne propunem sa cream cadrul national care sa permita startup-urilor din Romania sa gandeasca maret, sa inceapa cu pasi mici si sa actioneze imediat! In acelasi timp, le incurajam sa construiasca, sa esueze, sa masoare si sa invete prin abordarea bottom-up (de jos in sus), o abordare ce confera putere si permite tuturor jucatorilor sa contribuie direct si sa influenteze rezultatul final.

„Indraznesc sa spun ca acest proiect are o abordare revolutionara, deoarece va reduce semnificativ decalajul dintre lumea antreprenoriala inovatoare si disruptiva si lumea finantarilor si programelor europene.” Vasile Asandei - Director General ADR Nord-Est

 „M-am intrebat de multe ori: Cum poate Romania sa opreasca hemoragia de talente? Am locuit intr-un ecosistem in care oamenii colaborau in amonte si in aval in lantul valoric, nefiindu-le teama sa viseze maret si sa tinteasca sus! Asta imi doresc si eu pentru tara mea, sa devina un mediu in care oamenii sa poata ajunge la cea mai buna versiune a lor, un hub al inovatiei, un loc pe care tanara generatie sa nu isi doreasca sa il paraseasca!” Vlad Gliga - CEO Rubik Hub

Ii apreciem pe toti cei implicati in acest proiect si le multumim pentru sprijinul, contributia si colaborarea lor, curenta si viitoare! In acelasi timp dorim sa ne conectam cu actori relevanti din ecosistem, care impartasesc aceeasi viziune, doresc sa se alature misiunii si simt ca pot contribui la construirea Strategiei Ecosistemului de Startup din Romania pentru noua generatie!

Persoana de contact: Adina Simionescu - Manager de proiect; adina.simionescu@adrnordest.ro; +40 741 363.388.

Descarca comunicat de presaComisia incheie o serie de noi discutii pentru garantarea unui viitor vaccin

14/08/2020

Comisia Europeana a incheiat ieri, 13 august, o serie de discutii preliminare cu Johnson & Johnson pentru achizitionarea unui potential vaccin impotriva COVID-19. La 31 iulie, au avut deja loc o serie de demersuri pozitive cu Sanofi-GSK. Contractul avut in vedere cu Johnson & Johnson ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul, precum si sa il doneze tarilor cu venituri mici si medii sau sa il redirectioneze catre tarile SEE. Se preconizeaza ca, odata ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur si eficace impotriva COVID-19, Comisia ar dispune de un cadru contractual pentru achizitionarea initiala a 200 de milioane de doze, in numele tuturor statelor membre ale UE, precum si pentru o posibila achizitionare ulterioara a pana la 200 de milioane de doze suplimentare. Comisia continua discutiile intense si cu alti producatori de vaccinuri.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „ Viata cetatenilor nostri si economia europeana au nevoie de un vaccin sigur si eficace impotriva coronavirusului. Discutiile de astazi ne permit sa facem noi pasi in vederea atingerii acestui obiectiv. Comisia va depune toate eforturile, in colaborare cu statele membre si cu companiile farmaceutice, pentru a contribui in mod activ la atingerea acestui obiectiv.”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, a declarat: „ Astazi am facut inca un pas in vederea asigurarii accesului rapid la dezvoltarea unui vaccin inovator impotriva coronavirusului. Negocierile pe care le vom purta pentru a asigura un portofoliu cuprinzator de vaccinuri pentru cetatenii europeni si pentru intreaga lume vor continua. Un vaccin sigur si eficace va contribui in mod decisiv la protejarea cetatenilor impotriva virusului. Vom continua sa actionam, alaturi de statele membre, pana cand vaccinul va ajunge la toata lumea.

Discutiile preliminare incheiate astazi sunt menite sa duca la un angajament prealabil de achizitie care urmeaza sa fie finantat prin Instrumentul pentru sprijin de urgenta, care prevede fonduri dedicate crearii unui portofoliu de potentiale vaccinuri cu profiluri diferite si produse de societati diferite.

Context

Discutiile preliminare incheiate astazi cu Janssen Pharmaceutica NV, una dintre companiile farmaceutice Janssen ale Johnson & Johnson, reprezinta un pas important in vederea incheierii unui angajament prealabil de achizitie si, prin urmare, a punerii in aplicare a Strategiei europene in materie de vaccinuri, adoptata de Comisie la 17 iunie 2020. Aceasta strategie urmareste sa asigure accesul tuturor cetatenilor europeni la vaccinuri de inalta calitate, sigure, eficace si la preturi accesibile, intr-un interval de timp de 12 pana la 18 luni. In acest scop si impreuna cu statele membre, Comisia incheie angajamente prealabile de achizitie cu producatori de vaccinuri care rezerva sau acorda statelor membre dreptul de a cumpara un anumit numar de doze de vaccin la un anumit pret, atunci cand un vaccin devine disponibil.

Comisia Europeana isi ia, de asemenea, angajamentul sa se asigure ca oricine va avea nevoie de vaccin il va primi, oriunde in lume si nu numai in Europa. Vom fi in siguranta doar atunci cand toata lumea va fi in siguranta.

Acesta este motivul pentru care, incepand cu 4 mai 2020, Comisia a colectat aproape 16 miliarde EUR in cadrul raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus, actiunea globala pentru accesul universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva coronavirusului si pentru efortul global de redresare.

Sursa: Comisia EuropeanaComisia Europeana lanseaza noua versiune imbunatatita a instrumentului SELFIE, menit sa sprijine educatia digitala si educatia online

12/08/2020

Comisia a lansat astazi, 12 iulie, o noua versiune a SELFIE, un instrument care ajuta scolile sa valorifice la maximum tehnologiile digitale pentru predare si invatare. In contextul in care scolile incep sa se redeschida in intreaga Europa, instrumentul SELFIE a fost actualizat pentru a le ajuta sa reflecteze asupra modului in care fac fata invatarii la distanta in timpul pandemiei de COVID-19 si sa planifice urmatorul an scolar pe baza nevoilor elevilor si ale cadrelor didactice.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, responsabila cu Centrul Comun de Cercetare, a declarat: „Pandemia de COVID-19 a provocat cea mai puternica perturbare a educatiei din istoria recenta a Europei, majoritatea activitatilor de predare si invatare fiind transferate in mediul online. Multe cadre didactice si multi elevi au folosit acum pentru prima data numai tehnologii digitale pentru a preda si a invata.

Instrumentul SELFIE actualizat va ajuta scolile sa reflecteze asupra modului in care gestioneaza situatia si asupra masurilor pe care le pot lua pentru a folosi in mod optim aceste tehnologii, astfel incat sa maximizeze oportunitatile de invatare pentru copiii nostri.” Instrumentul SELFIE ( Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies ) este gratuit, usor de utilizat si poate fi adaptat. Orice scoala interesata se poate inscrie pe platforma si poate sa utilizeze instrumentul SELFIE.

Acesta colecteaza opinii anonime din partea elevilor, a cadrelor didactice si a directorilor unitatilor de invatamant pentru a prezenta o imagine sintetica a punctelor forte si a punctelor slabe ale scolii in ceea ce priveste utilizarea tehnologiilor digitale. De la lansarea sa in 2018, peste 7 000 de scoli si aproape 700 000 de utilizatori din 57 de tari au folosit instrumentul SELFIE. Acesta este disponibil in 31 de limbi, inclusiv in toate cele 24 de limbi ale UE. Instrumentul SELFIE se numara printre cele 11 actiuni ale Planului de actiune pentru educatia digitala al Comisiei Europene, care este in curs de actualizare in urma organizarii unei consultari publice, pentru a trage invataminte din criza provocata de pandemia de COVID-19 si pentru a sprijini educatia si formarea prin transformarea digitala pe termen lung. Pentru informatii suplimentare cu privire la aceasta noua versiune a instrumentului SELFIE, va rugam sa consultati site-ul web al JRC.

Sursa: Comisia EuropeanaConsultare publica a ghidului solicitantului aferent prioritatii care va sprijin IMM-urile interesate in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

11/08/2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a anuntat lansarea, spre consultare publica, a Ghidului Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Ghidul Solicitantului detaliaza principalii pasi pe care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in parteneriat cu Agentiile Regionale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, trebuie sa ii intreprinda pentru finantarea europeana care se va acorda IMM-urilor interesate.

Conform documentului, Ministerul Fondurilor Europene estimeaza ca 100.000 de firme si PFA-uri vor depune aplicatii prin intermediul platformei online pe care MEEMA o va dezvolta. Dintre acestea, 50.000 de IMM-uri vor primi microgranturi si granturi cu valori cuprinse intre 2.000 si 200.000 euro (asa cum a fost aprobat prin OUG 130/2020).

Principiul primul venit, primul servit pentru microgranturi si capital de lucru

Pentru finantarile forfetare (microgranturi si capital de lucru in functie de cifra de afaceri), evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selectia, pe principiul primul venit, primul servit. Ministerul precizeaza ca procesul de evaluare si selectie se va efectua, pentru majoritatea activitatilor, automatizat din punct de vedere al eligibilitatii beneficiarului, iar valoarea grantului se va calcula in urma interogarii bazelor de date care contin informatii in acest sens.

Din punct de vedere operational, documentele publicate mentioneaza ca beneficiarul de ajutor de stat va depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca (proiecte pentru capital de lucru si investitii) in termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia.

Cererea de finantare se va depune prin aplicatia electronica de gestionare a  procesului de selectie, contractare si monitorizare, cu o serie de anexe care inca nu au fost publicate de MEEMA/MFE. De asemenea, autoritatile urmeaza sa anunte si modalitatile de utilizare a aplicatiei care va gestiona procesul de depunere a cererilor de finantare.

Perioada de consultare publica este 11-24 august 2020.

Descarca ghidul

Sursa: Fonduri-Structurale.ro[Actualizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

10/08/2020

Stimati candidati,

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial in data de 06.08.2020 a Ordonantei de urgenta nr.130/31.07.2020, prin care se permite organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, va informam ca ADR Nord-Est a decis continuarea concursului de angajare, in perioada 08.09.2020-11.09.2020, pentru persoanele carora le-au fost admise candidaturile.

De asemenea, va informam ca probele concursului sunt cele anuntate in anuntul initial, respectiv:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului.


Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile.

Programarea desfasurarii concursului va fi comunicata in perioada 26.08.2020-28.08.2020.

Va multumim pentru intelegere si va vom tine la curent cu toate informatiile utile.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233.218071.

Data publicarii prezentei informari: 10.08.202014.07.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul programat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

 • Dupa cum cunoasteti, din pacate, evolutia pandemiei de Coronavirus nu se amelioreaza, asa cum ne-am asteptat, ci se agraveaza, in acest moment organizatia noastra fiind pusa in situatia sa amane din nou organizarea acestui concurs.
 • ADR Nord-Est a considerat ca acest concurs se va putea organiza, in conditiile in care starea de alerta nu ar mai fi fost prelungita. Insa cresterea numarului de cazuri conduce in acest moment, pentru a doua oara, la prelungirea starii de alerta in Romania si nicidecum la ridicarea acesteia.
 • In acest context va aducem la cunostinta prevederile art. 27, alineatul 3, din Legea 55/2020, „pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante”, aceste dispozitii legale aplicandu-se si pentru ADR Nord-Est. In acest articol de lege sunt prezentate cateva exceptii, in care din pacate nu ne incadram.
 • Astfel, concursul nu se va mai derula incepand cu data de 21.07.2020, dupa cum a fost anuntat si se amana pentru o data ulterioara, pe care nu o putem estima la acest moment, intrucat deciziile autoritatilor implicate in gestionarea starii de alerta si legislatiei aplicabile in acest domeniu, desi ne impacteaza, nu pot fi influentate de organizatia noastra.
 • Toate candidaturile selectate si admise pentru participarea la concurs raman valabile si la momentul in care legea va permite organizarea concursului, vom informa in timp util candidatii si vom sustine probele, cu persoanele care au depus dosarele finale de inscriere la concurs.

Ne cerem scuze si intelegem disconfortul generat de aceasta situatie pentru toti cei selectati, apreciem efortul celor implicati, dar din pacate, aceasta situatie de reglementare legislativa nu ne apartine si toate eforturile Agentiei legate de organizarea acestui concurs in luna iulie 2020 au avut la baza si estimarile legate de incetarea/relaxarea conditiilor aferente starii de alerta, aspect incert si improbabil la acest moment.

Va asiguram de faptul ca la momentul la care vom putea derula acest concurs va vom informa in timp util si vom tine cont de toate etapele intermediare derulate pana acum in cadrul acestui proces de recrutare.

Data publicarii prezentei informari: 14.07.2020


24.06.2020

Stimati candidati,

Revenim in atentia dumneavoastra cu un anunt important, referitor la concursul organizat de catre ADR Nord-Est in luna iulie 2020 si va informam asupra urmatoarelor aspecte:

Etapa de transmitere si primire a candidaturilor initiale a luat sfarsit ieri, 23.06.2020.

Avand in vedere restrictiile legate de perioada starii de alerta, tinand cont de numarul foarte ridicat de CV-uri primite, precum si de necesitatea de a face analiza atenta a fiecarei candidaturi primite, ADR Nord-Est a hotarat modificarea calendarului de desfasurare a etapelor de concurs, dupa cum urmeaza:

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 02.07.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in perioada: 03.07-06.07.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs - model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis numai in perioada: 06.07-13.07.2020,  pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9 (numai in intervalul orar: 10:00 – 14:00). Ultima data de depunere a dosarului final este 13.07.2020.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.


Etapa III - Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 


Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 21.07.2020, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context si tinand cont de numarul mare de candidati admisi pentru sustinerea probelor, concursul se va derula pe mai multe zile, incepand cu data de 21.07.2020, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor, dar nu mai devreme de etapa de primire a dosarelor finale de inscriere la concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine  la tel. 0233 218 071 (incepand cu data de 06.07.2020) sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Data publicarii prezentei informari: 24.06.2020


11.06.2020 - Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 02.07.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 19 posturi vacante (durata determinata - 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 3 posturi in cadrul Biroului Gestionare RIS 3

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
g. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate;
h. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana.

2) 6 posturi in cadrul Biroului Reprezentare Bruxelles (la angajarea de personal pentru aceste posturi se va tine cont de principiul reprezentativitatii; astfel se va avea in vedere angajarea unei persoane din fiecare judet al regiunii: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. cunostinte socio-economice despre Regiunea Nord-Est;
c. experienta profesionala relevanta in urmatoarele tipuri de activitati: scriere/implementare proiecte europene, parteneriate nationale si internationale;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/administratie publica;
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).
d. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
e. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
f. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate.

4) 2 posturi in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/programe;
c. cunostinte/competente de lucru cu date financiare/sisteme de finantare publice sau private, pentru proiecte de dezvoltare;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
e. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor accesati link-ul: www.rubikhub.ro/career

5) 2 posturi in cadrul Serviciului Politici, Strategii si Analize Teritoriale

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
f. capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
h. constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
i. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte;
j. constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

6) 1 post in cadrul Biroului Proiecte Externe (Directia Planificare, Programare)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: implementare proiecte europene sau parteneriate nationale si internationale;
c. minim 2 cereri de finantare scrise in cadrul unui program european cu fonduri nerambursabile;
d. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza;
h. constituie avantaj cunostintele acumulate in domeniile: sanatate si/sau inovare.

7) 1 post Consilier Director General

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
e. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.
f. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
g. constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.


Etape derulare concurs:

Etapa I - Transmiterea candidaturilor initiale

Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 23.06.2020. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza.

Etapa II - Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale

ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 25.06.2020 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 26.06.2020 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de inscriere la concurs - model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 30.06.2020, orele 16:30.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III - Derularea concursului

Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, atasata acestui anunt);
 • test scris de limba engleza;
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV-ului.

Probele concursului se vor desfasura in data de 02.07.2020, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt.

Agentia isi rezerva dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233 218 071 (dupa data de 15.06.2020), sau 0740 364 094 (Sef Birou Resurse Umane).

Bibliografie concurs
Cerere de inscriere concursAchizitie directa - Invitatie de participare cu oferta pentru achizitie, instalare si punere in functiune centrala termica si echipamente specifice instalatie termica Spatiu Rubik Hub

07/08/2020

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de furnizare “ Achizitie, instalare si punere in functiune centrala termica si echipamente specifice instalatie termica Spatiu Rubik Hub din Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt” .

Atentie:
Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentului, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta.
Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util (pana cel mai tarziu data de 13.08.2020, ora 15.00), prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro, mobil: 0743184230, persoana de contact: dl. Cristi STAVARACHE).

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 14.08.2020, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante (la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 17.08.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 28.08.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.08.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la data de 14.09.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 77.803,00 lei fara TVA /surse proprii.

9) Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 8. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.-Se completeaza Formularul de oferta (inclusiv anexa) si Formularul Propunere tehnica.

Oferta va contine urmatoarele documente:
- Formularul 1- FORMULAR DE OFERTA
- Anexa la Formularul 1 - PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA
- Formularul 2 - DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
- Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
- Formularul 4 - Formularul Propunere tehnica
- Autorizatia emisa de ISCIR pentru operatorul economic ofertant, pentru domeniul contractului, in conformitate cu PT CR4-2009

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract
Schema termomecanicaConsultare publica 'Agricultura si dezvoltarea rurala'

30/07/2020

Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana care are ca tema „Agricultura si dezvoltarea rurala”.

Scopul acestei consultari este de a lansa in spatiul public o dezbatere privind viitorul zonelor rurale si a rolului pe care acestea trebuie sa il joace in societatea noastra.

Aceasta initiativa are ca obiectiv descoperirea unei viziuni pentru viitorul zonelor rurale pana in 2040 si colectarea punctelor de vedere care acopera provocari precum:

 • schimbare demografica
 • conectivitatea
 • niveluri de venituri mici
 • acces limitat la servicii.

De asemenea, se vor explora solutii inovatoare, incluzive si durabile pe fondul schimbarilor climatice, digitale si a crizei COVID-19.

Pentru a participa la aceasta consultare, accesati link-ul urmatorul (click).

Termen  limita pentru exprimarea optiunii: 09 septembrie 2020.

Sursa: Comisia EuropeanaBuletinul informativ Enterprise Europe Network editat de Punctul Local de Contact al Retelei, gazduit de ADR Nord-Est - Editia lunii iulie 2020

27/07/2020

Alte noi oportunitati de colaborare sunt incluse in editia lunii iulie a Buletinului informativ Enterprise Europe Network.

Pentru detalii suplimentare, va invitam sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter iulie 2020Rezultatele focus-grupurilor EDP 2020

27/07/2020

A treia editie a evenimentelor regionale de descoperire antreprenoriala Connect Nord-Est s-a incheiat cu o serie de focus-grupuri EDP organizate in perioada 16 iunie – 2 iulie 2020, in cele 7 sectoare prioritare RIS3 Nord-Est (ed. 2020).

Pentru fiecare sector au fost validate, in maniera interactiva:
-    nisele de specializare (si exemple de sub-nise);
-    viziunea si obiectivele de dezvoltare pe termen mediu si lung;
-    masurile prioritare de interventie si investitie, precum si potentialele surse de finantare.

Mai multe detalii despre rezultatele focus-grupurilor EDP 2020 sunt prezentate in raportul de mai jos.

Asteptam cu interes opiniile si sugestiile dumneavoastra cu privire la rezultatele acestui demers consultativ,  pana pe data de 30 iulie 2020, la adresa: agatha.filimon@adrnordest.ro.

Raport asupra etapei II de consultare online - Focus Grupuri de Descoperire Antreprenoriala (EDP)1.824,3 miliarde euro pentru relansarea economica a Uniunii Europene si exercitiul financiar 2021-2027

23/07/2020

In 21 iulie 2020, la finalul reuniunii Consiliului European si dupa 4 zile de negocieri, au fost anuntate sumele convenite pentru bugetul aferent Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, respectiv pachetul de relansare economica Next Generation EU.

Acordul la care au ajuns liderii europeni consta in:

 • 750 miliarde euro, buget Next Generation EU
 • 1.074,3 miliarde euro, buget CFM 2021-2027

Total: 1.824,3 miliarde euro


Sursa foto: Consiliul European

Romania va beneficia de cca. 80 miliarde euro, suma ce va fi utilizata pentru relansarea economica in contextul COVID-19 (instrumentul Next Generation EU cu un buget de 30 miliarde euro pentru 4 ani), cat si pentru obiectivele aferente perioadei 2021-2027 (suma de peste 45 miliarde defalcata in aproximativ 27 de miliarde de euro fonduri structurale si de coeziune si aproximativ 18 miliarde de euro pentru agricultura).

Next Generation EU va avea alocate 750 miliarde euro , suma alcatuita din granturi in valoare de 390 miliarde euro si imprumuturi in valoare de 360 miliarde euro, alocate dupa cum urmeaza:

 • Mecanismul de redresare si rezilienta (RRF): 672,5 miliarde euro
  • din care imprumuturi: 360 miliarde euro
  • din care granturi: 312,5 miliarde euro
 • ReactEU: 47,5 miliarde euro
 • Horizon Europe: 5 miliarde euro
 • InvestEU: 5,6 miliarde euro
 • Dezvoltare rurala: 7,5 miliarde euro
 • Fondul pentru o tranzitie justa (JTF): 10 miliarde euro
 • RescEU: 1,9 miliarde euro

Total: 750 miliarde euro

Cadrul financiar 2021-2027 va avea alocate 1.074,3 miliarde euro , impartite intre 7 capitole de buget:

1. Piata unica, inovare si sectorul digital;
2. Coeziune, rezilienta si valori, care va include 2 subplafoane pentru coeziunea economica, sociala si teritoriala si rezilienta si valori;
3. Resurse naturale si mediu, care va include un subplafon pentru cheltuieli legate de piata si plati directe;
4. Migratie si gestionarea frontierelor;
5. Securitate si aparare;
6. Vecinatate si intreaga lume;
7. Administratie publica europeana, care va include un subplafon pentru cheltuielile administrative ale institutiilor.

In cadrul pietei unice, inovarii si sectorului digital (capitolul 1) , alocarea financiara prevazuta pentru cei 7 ani este de 132.781 milioane de euro. In aceasta suma sunt incluse, printre altele, programele:

 • Horizon Europe , cu o alocare de 75.900 milioane euro,
 • InvestEU cu o alocare de 2.800 milioane euro, suma care va fi completata cu restituiri aferente instrumentelor anterioare anului 2021,
 • Digital Europe cu o alocare de 6.761 milioane euro,
 • Facilitatea Connecting Europe cu alocarea de 28.396 milioane euro (transporturi: 21.384 milioane, energie: 5.180 milioane, sectorul digital: 1.832 milioane)

Pentru coeziune, rezilienta si valori (capitolul 2) este prevazuta o alocare de 377.768 milioane euro, din care 330.235 milioane euro vor fi alocate coeziunii economice, sociale si teritoriale.

Resursele naturale si mediu (capitolul 3) alcatuiesc politica in domeniul agricol si maritim, precum si in politicile pentru mediu si climatice si vor dispune de o alocare de 356.374 de milioane euro.

Pentru a consulta documentul integral adoptat de Consiliul European click aici.

Sursa: Fonduri-Structurale.roWebinar national - Achizitiile publice ecologice (APE) instrument pentru atingerea obiectivelor continute in initiativele Pactului Ecologic European

22/07/2020

Al doilea webinar national, organizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor cu sprijinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, va avea loc pe 23 iulie 2020, incepand cu ora 11:00.

Dezvoltat in cadrul proiectului GPP-STREAM, webinarul va avea ca subiect principal de discutie cum APE este instrument pentru atingerea obiectivelor ce sunt incluse in initiativele Pactului Ecologic European:
-    asigurarea neutralitatii climatice;
-    energie curate si la preturi accesibile;
-    transport durabil;
-    conservarea capitalului natural din Europa;
-    zero poluare in Europa;
-    tranzitia la economia circulara;
-    de la ferma la furculita.

Webinarul va fi impartit in 3 subiecte de discutie, precum:
-    care sunt rezultatele proiectului la sfarsitul fazei intai;
-    prezentarea actiunilor incluse in planul de actiune national si regional;
-    modul in care Romania va folosi investitiile din Pactul Ecologic European ca element cheie in planul de recuperare al Uniunii Europene.

Pentru a participa la webinar, va rugam sa va inregistrati la acest link pentru a avea un loc salvat.

Inregistrarea primului webinar, care a avut loc pe 09.04.2020, poate fi vizionat accesand sectiunea proiectului GPP-STREAM de pe pagina Interreg Europe.Sprijin prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020 pentru pregatirea proiectelor de infrastructura

21/07/2020

Avand in vedere faptul ca proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice, s-a decis acordarea prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice si a altor documentatii necesare pregatirii si implementarii unor proiecte de infrastructura din domeniile:

a) Mobilitate urbana;
b) Regenerare urbana;
c) Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
d) Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare;
e) Infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a emis Ordinul 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantuluiConditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”.

Prin acest apel de proiecte se va finanta elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico-economice:

 • studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
 • proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie, inclusiv documentatiile tehnico-economice prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica in continuare reglementarile specifice.

In functie de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul:

 • plan de afaceri.
 • studiu de marketing,
 • studiu de oportunitate,
 • studii geotehnice,
 • studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu,
 • studii arheologice,
 • studii hidrologice,
 • studii topografice,
 • documentatii cadastrale, orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.

Solicitantii proiectelor depuse in cadrul acestui apel sunt reprezentati de parteneriatele constituite dintre ADR, ca lider de parteneriat si:

 • unitatile administrativ teritoriale pentru proiectele destinate mobilitatii urbane si regenerarii urbane ;
 • cu judetele sau parteneriate intre acestea si/sau intre acestea si autoritati publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura;
 • cu unitatile administrativ teritoriale pentru proiectele de infrastructura publica de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic;
 • cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS)/ unitatile administrativ teritoriale care au in proprietate infrastructurile de tip centre de agrement / baze turistice (taberele scolare) sau parteneriate intre acestea;

Proiectele noi care vor beneficia de finantare in cadrul acestui apel vor fi supuse unui proces de prioritizare realizat la nivel de :

 • ADR (pentru domeniile „mobilitate urbana”, „regenerare urbana”, „infrastructura publica de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”)
 • Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDR) (pentru domeniul „ Infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura ”)
 • Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) (pentru domeniul „Centre de agrement / baze turistice /tabere scolare”)

Metodologia de prioritizare si implicit de selectare a proiectelor si a partenerilor va fi publicata pe www.adrnordest.ro, www.inforegionordest.ro si www.mfe.ro pana cel tarziu in data de 31.07.2020.

In acest context, invitam toti actorii relevanti sa initieze procesul de identificare si de pregatire a proiectelor care vor putea sa primeasca finantare din acest apel urmand ca, dupa publicarea metodologiei de selectie si prioritizare, sa diseminam si informatiile privind termenul limita stabilit pentru transmiterea fiselor de proiect completate.

Ghidul Solicitantului - conditii specifice pentru pregatirea de proiecte pentru 5 domenii (mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice -tabere scolare- si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic)Fiscalitate simpla si echitabila: Comisia propune un nou pachet de masuri care sa contribuie la redresarea si la cresterea economica a Europei

15/07/2020

Comisia Europeana a adoptat astazi, 15 iulie, un pachet fiscal nou si ambitios pentru a se asigura ca politica fiscala a UE sprijina redresarea si cresterea economica pe termen lung a Europei. Pachetul se bazeaza pe cei doi piloni, ai echitatii si simplitatii. Echitatea fiscala, ca mijloc de protejare a veniturilor publice, ramane o prioritate esentiala pentru Comisia Europeana si va juca un rol important in procesul de redresare economica a UE pe termen scurt si de realizare a prosperitatii pe termen lung.

Pachetul de astazi vizeaza stimularea echitatii fiscale prin intensificarea luptei impotriva abuzurilor fiscale, reducerea concurentei fiscale neloiale si sporirea transparentei fiscale. In paralel, pachetul se concentreaza pe simplificarea normelor si a procedurilor fiscale, in scopul imbunatatirii mediului de afaceri pentru intreprinderile din intreaga UE. Aceasta include eliminarea obstacolelor fiscale si a sarcinilor administrative pentru contribuabilii din numeroase sectoare, astfel incat intreprinderile sa prospere si sa se dezvolte mai usor pe piata unica.

Pachetul fiscal de astazi este alcatuit din trei initiative separate, dar interconectate:

 • Planul de actiune fiscala prezinta 25 de masuri distincte pentru a face impozitarea mai simpla, mai echitabila si mai bine adaptata la economia moderna in urmatorii ani. Aceste masuri le vor usura viata contribuabililor de buna-credinta, prin eliminarea obstacolelor din toate etapele, de la inregistrare pana la raportare, plata, verificare si solutionarea litigiilor. Planul de actiune va ajuta statele membre sa valorifice potentialul datelor si al noilor tehnologii, sa combata mai eficient frauda fiscala, sa imbunatateasca respectarea normelor si sa reduca sarcinile administrative.
 • Propunerea privind cooperarea administrativa (DAC 7) extinde normele UE in materie de transparenta fiscala la platformele digitale, pentru ca si persoanele care castiga bani din vanzarea de marfuri sau servicii pe aceste platforme sa plateasca impozite in mod echitabil. Aceasta noua propunere va asigura schimbul automat de informatii intre statele membre cu privire la veniturile generate de vanzatorii de pe platformele online. De asemenea, propunerea consolideaza si clarifica normele din alte domenii in care statele membre colaboreaza pentru a combate abuzurile fiscale, de exemplu prin audituri fiscale comune.
 • Comunicarea privind buna guvernanta fiscala se axeaza pe promovarea echitatii fiscale si pe combaterea concurentei fiscale neloiale, atat in UE, cat si la nivel international. In acest scop, Comisia propune o reforma a Codului de conduita care sa abordeze concurenta fiscala si practicile fiscale daunatoare din UE. O alta propunere se refera la imbunatatirea listei UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, care include tarile din afara UE ce refuza sa respecte standardele convenite la nivel international. Aceasta a incurajat pana in prezent tarile terte sa adopte standarde de buna guvernanta fiscala, dar raman inca multe de facut in acest sens. Comunicarea evidentiaza, de asemenea, abordarea UE privind colaborarea in domeniul fiscal cu tarile in curs de dezvoltare, in conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila.

Pachetul de astazi constituie prima parte a unei agende fiscale cuprinzatoare si ambitioase a UE pentru anii urmatori. De asemenea, Comisia va elabora o noua abordare, adaptata secolului 21, cu privire la impozitarea intreprinderilor pentru a raspunde provocarilor economiei digitale si pentru a se asigura ca toate intreprinderile multinationale isi platesc impozitele in mod echitabil. In contextul Pactului verde, Comisia va prezenta propuneri pentru a garanta ca fiscalitatea sprijina obiectivul UE de a atinge neutralitatea climatica pana in 2050. Aceasta abordare pluridimensionala a reformei fiscalitatii din UE urmareste sa asigure o impozitare mai echitabila, mai ecologica si mai adaptata la economia moderna, contribuind astfel la o crestere durabila si favorabila incluziunii pe termen lung.

Valdis Dombrovskis, vicepresedintele executiv pentru o economie in serviciul cetatenilor, a declarat: „Acum, mai mult decat oricand, statele membre au nevoie de venituri fiscale sigure pentru a investi in oamenii si intreprinderile care au cea mai mare nevoie de astfel de investitii. In acelasi timp, trebuie sa eliminam obstacolele fiscale si sa ajutam intreprinderile din UE sa inoveze, sa investeasca si sa se dezvolte. Pachetul fiscal de astazi ne conduce in directia cea buna, contribuind la crearea unui sistem de impozitare mai echitabil, mai usor de utilizat si mai adaptat la lumea noastra digitala.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „ Echitatea fiscala reprezinta rampa de lansare care va contribui la iesirea economiei noastre din criza. Trebuie sa facilitam plata impozitelor pentru cetatenii si intreprinderile de buna-credinta si sa inasprim conditiile pentru autorii de fraude fiscale. Aceste propuneri vor ajuta statele membre sa isi asigure veniturile de care au nevoie pentru a investi in oameni si in infrastructura, imbunatatind totodata mediul fiscal pentru cetatenii si intreprinderile din intreaga Europa.”

Sursa: Comisia EuropeanaAmbulatoriul Integrat de Specialitate Piatra Neamt va beneficia de o finantare nerambursabila REGIO de 2,24 milioane euro

14/07/2020

Ambulatoriul Integrat de Specialitate Piatra Neamt va beneficia de o finantare nerambursabila REGIO de 2,24 milioane euro. Contractul de finantare semnat cu Consiliul Judetean Neamt, in calitate de beneficiar, vizeaza reabilitarea si modernizarea unitatii medicale, dar si eficientizarea serviciilor de sanatate din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, prin achizitionarea de echipamente si dotari.

Proiectul va avea o durata de 32 de luni, iar de rezultatul acestuia vor beneficia cei peste 55.000 de pacienti care apeleaza anual la consultatii si tratamente in cabinetele medicale din Ambulatoriu.Catalogul surselor de finantare - iulie 2020

10/07/2020

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

  Catalog surse de finantare (iulie 2020)

Catalog surse finantareO economie neutra climatic: Comisia Europeana prezinta planuri pentru sistemul energetic al viitorului si pentru hidrogenul curat

08/07/2020

Pentru a deveni neutra climatic pana in 2050, Europa trebuie sa isi transforme sistemul energetic, care genereaza 75 % din emisiile de gaze cu efect de sera din UE. Strategiile UE privind integrarea sistemelor energetice si pentru hidrogen, adoptate astazi, 8 iulie, vor deschide calea catre un sector energetic mai eficient si mai interconectat, impulsionat de dublul obiectiv al unei planete mai curate si al unei economii mai puternice.

Cele doua strategii prezinta o noua agenda privind investitiile in energie curata, in conformitate cu pachetul de masuri al Comisiei privind redresarea economica Next Generation EU si cu Pactul verde european. Investitiile planificate au potentialul de a stimula redresarea economica in urma crizei coronavirusului. Acestea vor crea locuri de munca in Europa si vor consolida intaietatea si competitivitatea noastra in industriile strategice, care sunt esentiale pentru rezilienta Europei.

Strategia UE privind integrarea sistemului energetic va furniza cadrul pentru tranzitia catre o energie verde. Actualul model, in care consumul de energie in sectorul transporturilor, al industriei, al gazelor si al cladirilor are loc in diferite compartimente - fiecare cu lanturi valorice, norme, infrastructura, planificare si operatiuni separate - nu poate asigura neutralitatea climatica pana in 2050 intr-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; costurile schimbatoare ale solutiilor inovatoare trebuie sa fie integrate in modul in care ne exploatam sistemul energetic. Este necesar sa se creeze noi legaturi intre sectoare si sa se valorifice progresele tehnologice.

Integrarea sistemului energetic inseamna ca sistemul este planificat si exploatat ca un intreg, conectand diferiti purtatori de energie, infrastructuri energetice si sectoare de consum al energiei. Acest sistem conectat si flexibil va fi mai eficient si va reduce costurile suportate de societate. De exemplu, acest lucru inseamna un sistem in care energia electrica care alimenteaza autoturismele Europei ar putea proveni din panourile solare de pe acoperisuri, in timp ce cladirile sunt aprovizionate cu caldura provenind de la o fabrica din apropiere, iar fabrica este alimentata cu hidrogen curat, obtinut din surse de energie eoliana offshore.

Strategia se bazeaza pe trei piloni principali:

 • In primul rand, un sistem energetic mai „circular”, avand in centru eficienta energetica. Strategia va identifica actiuni concrete pentru punerea in practica a principiului „eficienta energetica inainte de toate” si va utiliza mai eficient sursele locale de energie in cladirile sau comunitatile noastre. Exista un mare potential de reutilizare a caldurii reziduale din zonele industriale, din centrele de date sau din alte surse, precum si a energiei produse din deseuri biologice sau din statiile de epurare a apelor uzate. Initiativa „Valul de renovari ale cladirilor” va fi o parte importanta a acestor reforme.
 • In al doilea rand, o mai mare electrificare directa a sectoarelor de utilizare finala. Intrucat sectorul energiei electrice are cea mai mare pondere de surse regenerabile de energie, ar trebui sa utilizam din ce in ce mai mult energia electrica, acolo unde este posibil: de exemplu, in cazul pompelor de caldura din cladiri, al vehiculelor electrice in transporturi sau al cuptoarelor electrice din anumite industrii. O retea de un milion de puncte de incarcare a vehiculelor electrice se va numara printre rezultatele vizibile, alaturi de extinderea energiei solare si eoliene.
 • Pentru sectoarele in care electrificarea este dificila, strategia promoveaza combustibili mai putin poluanti, inclusiv biocombustibili durabili si biogaz, precum si hidrogen regenerabil. Comisia va propune un nou sistem de clasificare si de certificare a combustibililor din surse regenerabile si cu emisii scazute de carbon.

Strategia stabileste 38 de actiuni pentru crearea unui sistem energetic mai integrat. Printre acestea se numara revizuirea legislatiei existente in domeniul energiei, sprijinirea financiara sau cercetarea si utilizarea de noi tehnologii si instrumente digitale, orientari pentru statele membre cu privire la masurile fiscale si eliminarea treptata a subventiilor pentru combustibilii fosili, reforma guvernantei pietei si planificarea holistica a infrastructurii, precum si o mai buna informare a consumatorilor. Analiza obstacolelor existente in aceste domenii va contribui la propunerile noastre concrete, de exemplu revizuirea Regulamentului TEN-E pana la sfarsitul anului 2020 sau revizuirea directivei privind impozitarea energiei si a cadrului de reglementare a pietei gazelor in 2021.

Strategia privind hidrogenul

Intr-un sistem energetic integrat, hidrogenul poate sprijini decarbonizarea industriei, a transporturilor, a generarii de energie si a cladirilor in intreaga Europa. Strategia UE privind hidrogenul abordeaza modul de transformare a potentialului acestuia in realitate, prin investitii, reglementare, crearea de piete si cercetare si inovare.

Hidrogenul poate alimenta si sectoare care nu sunt potrivite pentru electrificare si poate asigura stocarea in vederea echilibrarii fluxurilor variabile de energie din surse regenerabile, insa acest lucru poate fi realizat numai prin actiuni coordonate intre sectorul public si cel privat, la nivelul UE. Prioritatea este dezvoltarea hidrogenului regenerabil, produs folosind in principal energia eoliana si solara. Cu toate acestea, pe termen scurt si mediu sunt necesare alte forme de hidrogen cu emisii scazute de carbon pentru a reduce rapid emisiile si pentru a sprijini dezvoltarea unei piete viabile.

Aceasta tranzitie treptata va necesita o abordare etapizata:

 • In perioada 2020-2024, vom sprijini instalarea in UE a unei capacitati de cel putin 6 GW, produse de electrolizoare pentru hidrogenul regenerabil, precum si productia de pana la 1 milion de tone de hidrogen regenerabil.
 • In perioada 2025-2030, hidrogenul trebuie sa devina o parte intrinseca a sistemului nostru energetic integrat, cu o capacitate de cel putin 40 GW generata de electrolizoarele pentru hidrogenul regenerabil si producerea a pana la 10 milioane de tone de hidrogen regenerabil in UE.
 • Intre 2030 si 2050, tehnologiile pe baza de hidrogen regenerabil ar trebui sa ajunga la maturitate si sa fie desfasurate la scara larga in toate sectoarele dificil de decarbonizat.

Pentru a contribui la realizarea acestei strategii, Comisia lanseaza astazi Alianta europeana pentru hidrogen curat, formata din lideri ai industriei, ministri nationali si regionali si reprezentanti ai societatii civile si ai Bancii Europene de Investitii. Alianta va institui un portal de investitii pentru o productie mai mare si va sprijini cererea de hidrogen curat in UE.

Pentru a directiona sprijinul catre cele mai curate tehnologii disponibile, Comisia va depune eforturi pentru a introduce standarde, terminologie si certificare comune, pe baza emisiilor de carbon pe durata ciclului de viata si a legislatiei existente in domeniul climei si al energiei si in concordanta cu taxonomia UE pentru investitii durabile. Comisia va propune masuri de politica si de reglementare pentru a crea certitudine pentru investitori, pentru a facilita utilizarea hidrogenului, pentru a promova infrastructura necesara si retelele logistice, pentru a adapta instrumentele de planificare a infrastructurii si pentru a sprijini investitiile, in special prin planul de redresare „Next Generation EU”.

Sursa: Comisia EuropeanaAchizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de 'Aparate de aer conditionat' (livrare, montare, punere in functiune)

08/07/2020

Actualizare 15.07.2020

Solicitare de clarificari nr. 2

Intrebare:
”In legatura cu licitatia  “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, la documentul “Declaratie privind acceptarea modelului de contract”, paragraful:
De asemenea, am luat la cunostinta si suntem de acord cu clauza de revizuire prevazuta in Modelul de contract, valoarea lucrarilor suplimentare, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia, fiind in limita a ...........lei fara TVA (se va completa de catre ofertant cu valoarea reprezentand 15% din valoarea ofertata pentru lucrarile de instalare si punere in functiune a produselor).
Va rog sa imi comunicati daca socotim 15% din valoarea totala a ofertei pe care o vom depune (fara TVA) sau din valoarea lucrarilor de instalare si punere in functiune a produselor (fara utilajele principale, doar din echipamentele auxiliare de montaj, plus manopera).”


Raspuns:
In documentul Declaratie privind acceptarea Modelului de contract, paragraful:
”De asemenea, am luat la cunostinta si suntem de acord cu clauza de revizuire prevazuta in Modelul de contract, valoarea lucrarilor suplimentare, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia, fiind in limita a ...........lei fara TVA”,
se va completa de catre ofertant cu valoarea reprezentand 15% din valoarea ofertata pentru lucrarile de instalare si punere in functiune a produselor, respectiv 15% din suma valorilor (lei fara TVA) ofertate pentru lucrarile de la nr. crt. 14, 15, 16, 17 si 18 din PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA.
 Actualizare 14.07.2020

Solicitare de clarificari nr. 1

Intrebare:
”In legatura cu licitatia “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, referitor la casetele de tavan, consideram ca unitatile externe sunt subdimensionate si dorim sa stim daca respectam strict cerintele din Caietul de sarcini, sau ofertam un echipament functional 100%.
Concret:

1. La 3 unitati interne de 12000BTU, considerand ca vor functiona toate in acelasi timp la putere maxima, unitatea externa ar trebui sa fie de 36000BTU, sau imediat sub aceasta. Este OK si propunerea dvs., daca unitatile vor functiona maxim 2 in acelasi timp, sau toate odata insa cu randament mai scazut;
2. La 3 unitati interne de 12000BTU si 1 de 18000, ar trebui o unitate externa mai mare de 28000BTU. Respectam cerinta, sau punem una mai mare?
Mentionam ca bugetul ar permite montajul unor UI mai mari (cel putin de la producatorul produselor din oferta noastra).”

Raspuns:
Pct. 1: Se va respecta dimensionarea aparatelor de aer conditionat asa cum este specificat in caietul de sarcini.

Puterea unitatii exterioare de 24000 BTU asigura racirea spatiului deservit de echipament.
Pentru dimensionarea sistemului de aer conditionat format dintr-o unitate externa de 24000 BTU si 3 unitati interne de cate 12000 BTU a fost luata in calcul puterea electrica disponibila.
Au fost alese unitati interioare de cate 12000 BTU pentru asigurarea climatizarii spatiului indiferent de treapta de viteza aleasa pentru fiecare aparat in parte.
Pct. 2: Se va respecta dimensionarea aparatelor de aer conditionat asa cum este specificat in caietul de sarcini.
Puterea unitatii exterioare de 28000 BTU asigura racirea spatiului deservit de echipament.
Pentru dimensionarea sistemului de aer conditionat format dintr-o unitate externa de 28000 BTU, 3 unitati interne de cate 12000 BTU si o unitate interna de 18000 BTU a fost luata in calcul puterea electrica disponibila.
Au fost alese unitati interioare de cate 12000 BTU in prima compartimentare a spatiului pentru asigurarea racirii spatiului indiferent de treapta de viteza aleasa a fiecarei unitati interne in parte.
Unitatea interna de 18000 BTU a fost dimensionata pentru asigurarea climatizarii spatiului de trecere indiferent de treapta de viteza aleasa.

Intrebare:
”In legatura cu licitatia “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, la documentul 2. Formulare Aparate Aer Conditionat / PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA / Tabel pozitia 16 - Montaj aparate aer conditionat multi split (unitati interioare, unitati exterioare, subansamble, panouri decorative, programare telecomenzi, tevi etc. ), la cantitate este trecut 1.
Deoarece se doreste montajul a doua unitati externe multisplit, consideram la cantitate 2 sau lasam 1 si trecem suma care sa acopere ambele montaje?”

Raspuns:
Se va respecta Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA.

Pretul ofertat pentru cantitatea totala de lucrari de la punctul 16 din Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA, va include toate costurile necesare pentru montajul celor 2 aparate de aer conditionat multi split, respectiv a: unitatilor interioare, unitatilor exterioare, subansamblelor, panourilor decorative, programarea telecomenzilor, tevilor etc. (asa cum se specifica in Formular, la nr.crt. 16).
De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si precizarile autoritatii contractante din Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA si Caietul de sarcini (cap. B si cap. C) cu privire la faptul ca o ferta financiara include toate cheltuielile necesare pentru livrarea produselor si executarea corespunzatoare a lucrarilor de instalare si punere in functiune a produselor (transport, deplasare, ambalare, marcare, etichetare, manipulare, taxe, manopera, materiale, probe, verificari, punere in functiune etc.).


08.07.2020

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de furnizare de Aparate de aer conditionat.

Atentie:
Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentelor, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta.
Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util (pana cel mai tarziu data de 14.07.2020, ora 15.00), prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro , mobil: 0743184230, persoana de contact: dl. Cristi STAVARACHE).

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.07.2020, ora 23:30;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante (la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 16.07.2020, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.07.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 29.07.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la data de 14.08.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 71.293,92 lei fara TVA /surse proprii.

9) Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 10. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.

Oferta va contine urmatoarele documente:

 • Formularul 1- FORMULAR DE OFERTA
 • Anexa la Formularul 1 - PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA
 • Formularul 2 - DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 4 - Formularul Propunere tehnica

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contractBERD si BEI pun la dispozitia fermierilor romani fonduri noi in valoare de 12,5 milioane de euro

02/07/2020

Finantarea va fi asigurata prin intermediul Agricover Credit IFN, principala institutie financiara dedicata finantarii agriculturii romanesti:

 • BEI, cu sprijinul FEIS si BERD ofera o noua finantare in valoare de 7,5 milioane de euro, respectiv 5 milioane de euro, pentru Agricover Credit IFN;
 • Principalii finantatori ai agriculturii din Romania extind accesul fermierilor la finantare;
 • Imprumuturile vor ajuta producatorii locali sa depaseasca impactul pandemiei de coronavirus.

Fermierii din Romania vor beneficia de acces imbunatatit la finantare prin intermediul  noilor fonduri oferite Agricover Credit IFN de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Banca Europeana de Investitii (BEI).

Agricover Credit IFN finanteaza sectorul agricol si zootehnic si lucreaza cu peste 15% din totalul fermierilor performanti din Romania. Este o subsidiara  a Agricover Holding S.A., care ofera servicii  de Agri-Finance printr-un model de business puternic integrat si original, centrat pe satisfacerea nevoilor esentiale ale fermierilor.

BERD, actionar al Agricover Holding S.A., acorda o finantare aditionala de 5 milioane de euro, crescand finantarea catre companie la 20 de milioane de euro. BEI acorda o prima transa de 7,5 milioane de euro dintr-o suma totala de imprumut aprobata de 15 milioane de euro. Aceste fonduri sunt puse la dispozitia Agricover Credit IFN suplimentar imprumutului in valoare de 20 de milioane de euro,  anterior acordat. Finantarea BEI este garantata de catre Fondul European pentru Investitii Strategice (FEIS).

Noile fonduri vor permite Agricover Credit IFN sa isi extinda finantarea catre agricultura si sa ajute fermierii  afectati de impactul  economic generat de pandemia COVID-19,

Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat: „Pentru a depasi consecintele economice ale pandemiei provocate de coronavirus trebuie sa promovam in continuare solidaritatea europeana. In colaborare cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana de Investitii, Comisia este mandra sa sprijine acest acord de finantare cu Agricover Credit, care vizeaza protejarea fermierilor din Romania.”

Mark Davis, Director regional BERD pentru Romania si Bulgaria, a declarat: „Producatorii agricoli din Romania au fost afectati de perturbari in ceea ce priveste cererea, lanturile de aprovizionare si exporturile, confruntandu-se in acelasi timp cu o incertitudine crescuta in sezonul de recolta 2020. Acordarea de finantari agricole suplimentare va ajuta fermierii sa depaseasca aceste provocari, in beneficiul comunitatilor rurale si al industriei de baza pe perioada Covid-19 si ulterior."

Vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, a comentat: „A doua noastra colaborare cu Agricover, cu sprijinul FEIS, va asigura continuitatea imprumuturilor pe termen mediu accesibile IMM-urilor care opereaza in sectorul agricol, inclusiv fermierilor tineri. Desfasurarea eficienta a primei operatiuni cu Agricover a oferit investitii necesare pentru imbunatatirea productivitatii si dezvoltarea economica in zonele rurale pentru cresterea competitivitatii si generarea de locuri de munca, precum si pentru coeziune. Aceasta finantare suplimentara va oferi sprijinul necesar regiunilor din mediul rural al Romaniei pentru a face fata mai bine consecintelor actualei crize Covid-19 ”.

„Prin aceasta finantare suplimentara din partea BERD si BEI, Agricover Credit va continua sa ofere sprijin financiar specializat, fara intreruperi, incurajand un mediu sigur si performant pentru toti partenerii nostri fermieri. Suntem onorati si incantati sa vedem ca cele mai importante institutii financiare internationale au incredere in modelul nostru de afaceri si in capacitatea noastra dovedita de a opera, in ciuda provocarilor existente in piata,” a declarat Robert Rekkers. Director General, Agricover Credit IFN.

 Sursa: Comisia EuropeanaAjutoare de stat: Comisia extinde Cadrul temporar pentru a sprijini in continuare intreprinderile mici si intreprinderile nou-infiintate si pentru a incuraja investitiile private

01/07/2020

Comisia Europeana a adoptat o a treia modificare prin care extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia in contextul pandemiei. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima data la 3 aprilie 2020 astfel incat sa se ofere mai multe posibilitati de sprijin public pentru cercetarea, testarea si fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de coronavirus, sa se protejeze locurile de munca si sa se sprijine in continuare economia. La 8 mai 2020, Comisia a extins a doua oara domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include masuri de recapitalizare si de datorie subordonata.


Margrethe Vestager, vicepresedinta executiva responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: „Microintreprinderile, intreprinderile mici si intreprinderile nou-infiintate au un rol extrem de important in redresarea economica a Uniunii. Acestea au fost afectate in mod deosebit de lipsa de lichiditati provocata de pandemia de coronavirus si se confrunta cu dificultati mai mari in ceea ce priveste accesul la finantare. Astazi am extins cadrul temporar pentru a le permite statelor membre sa sprijine si mai mult aceste intreprinderi. De asemenea, am introdus conditii care sa ofere stimulente investitorilor privati, astfel incat acestia sa participe alaturi de stat in recapitalizari, reducand astfel nevoia de ajutor de stat si riscul de denaturare a concurentei. In cele din urma, reamintim ca ajutoarele de stat nu sunt conditionate de delocalizarea productiei sau a unei alte activitati a beneficiarului dintr-o regiune a Uniunii in alta, intrucat piata Uniunii este unica si reprezinta cel mai mare atu de care dispunem. Continuam sa colaboram indeaproape cu statele membre pentru a ajuta intreprinderile europene sa faca fata acestei crize si sa revina puternic, mentinand in acelasi timp conditii de concurenta echitabile in beneficiul tuturor consumatorilor si intreprinderilor europene.”

Sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, inclusiv pentru intreprinderile nou-infiintate

Scopul principal al Cadrului temporar este de a oferi un sprijin specific intreprinderilor viabile care au intrat in dificultate financiara ca urmare a pandemiei de coronavirus. Prin urmare, societatile care se aflau deja in dificultate inainte de 31 decembrie 2019 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare in temeiul cadrului temporar, dar pot beneficia de ajutor in temeiul normelor existente privind ajutoarele de stat, in special in temeiul Orientarilor privind salvarea si restructurarea. Aceste orientari stabilesc conditii clare potrivit carora aceste societati trebuie sa stabileasca planuri de restructurare solide care sa le permita sa atinga viabilitatea pe termen lung.

In acelasi timp, microintreprinderile si intreprinderile mici (adica cele cu mai putin de 50 de angajati si cu o cifra de afaceri anuala si/sau totalul bilantului anual mai mic sub 10 milioane EUR) au fost afectate in mod deosebit de lipsa de lichiditati cauzata de impactul economic al actualei pandemii de coronavirus, exacerband dificultatile cu care se confruntau in ceea ce priveste accesul la finantare in comparatie cu intreprinderile mai mari. Daca nu sunt remediate, aceste dificultati ar putea duce la un numar mare de falimente ale microintreprinderilor si ale intreprinderilor mici, cauzand perturbari grave pentru intreaga economie a UE.

Prin modificarile adoptate astazi se extinde cadrul temporar pentru a le permite statelor membre sa acorde sprijin public in temeiul cadrului temporar tuturor microintreprinderilor si intreprinderilor mici, chiar daca acestea se aflau deja in dificultate financiara la 31 decembrie 2019.

Sprijinul va fi acordat cu exceptia cazului in care aceste societati se afla in proceduri de insolventa, au primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau fac obiectul unui plan de restructurare in conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Avand in vedere dimensiunea redusa a acestui tip de intreprinderi si implicarea lor restransa in tranzactii transfrontaliere, ajutoarele de stat temporare acordate microintreprinderilor si intreprinderilor mici sunt mai putin susceptibile sa denatureze concurenta pe piata interna decat ajutoarele de stat acordate intreprinderilor mai mari.

Aceasta modificare va spori in mod efectiv posibilitatile de sprijinire a intreprinderilor nou-infiintate - majoritatea acestora intrand in categoria microintreprinderilor si a intreprinderilor mici - in special a celor inovatoare, care ar putea inregistra pierderi in faza lor de crestere, dar care sunt esentiale pentru redresarea economica a Uniunii.

Comisia reaminteste, de asemenea, ca toate intreprinderile mici si mijlocii care la 31 decembrie 2019 aveau mai putin de trei ani de existenta ar putea beneficia deja de masurile de ajutor prevazute in cadrul temporar, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri de insolventa, sa nu fi primit ajutor pentru salvare pe care sa nu il fi rambursat sau sa nu faca obiectul unui plan de restructurare in conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.

Stimulente pentru participarea investitorilor privati la masurile de ajutor vizand recapitalizarea in contextul redresarii in urma pandemiei de coronavirus

Comisia a adaptat, de asemenea, conditiile aferente masurilor de recapitalizare in temeiul cadrului temporar pentru cazurile in care investitorii privati contribuie la majorarea capitalului intreprinderilor impreuna cu statul.

Aceste modificari vor incuraja infuziile de capital cu o participare privata semnificativa in intreprinderi, limitandu-se astfel nevoia finantarii prin intermediul ajutoarelor de stat si riscul de denaturare a concurentei. In special, daca statul decide sa acorde ajutoare pentru recapitalizare, dar investitorii privati contribuie in mod semnificativ la cresterea capitalului (in principiu, cu cel putin 30 % din noua infuzie de capital) in aceleasi conditii ca statul, interdictia de achizitionare si plafonul referitor la remunerarea conducerii sunt limitate la trei ani. In plus, interdictia privind plata dividendelor nu li se aplica detinatorilor de noi actiuni si nici detinatorilor de actiuni existente, cu conditia ca acestia din urma sa reprezinte, in total, mai putin de 10 % din societate.

Astfel, intreprinderile vor fi stimulate sa caute contributii pentru nevoile lor de capital atat pe piata, cat si de la stat, asigurandu-se, in acelasi timp, garantii pentru a se mentine concurenta efectiva pe piata unica.

In conformitate cu principiul neutralitatii fata de proprietatea publica sau privata din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, prin modificarea de astazi, intreprinderile care detin o participatie de stat existenta vor putea sa atraga capital de la actionarii lor, in mod similar intreprinderilor private. In cazul in care sunt indeplinite conditiile de mai sus in ceea ce priveste participarea investitorilor privati la majorarea de capital, iar statul este un actionar existent (adica detinea actiuni inainte de acordarea ajutorului de recapitalizare) ce investeste proportional cu participatia sa existenta, Comisia nu considera necesara impunerea unor conditii specifice in ceea ce priveste iesirea statului.

Protectia pietei unice si asigurarea unor conditii de concurenta echitabile

Prin aceasta modificare, Comisia a clarificat faptul ca ajutoarele nu ar trebui sa fie conditionate de relocarea activitatii de productie sau a unei alte activitati a beneficiarului din alta tara din Spatiul Economic European (SEE) catre teritoriul statului membru care acorda ajutorul, intrucat o astfel de conditie ar fi deosebit de daunatoare pentru piata interna.

Sursa: Comisia Europeana90 de prescolari vor avea parte de conditii moderne de educatie in Gradinita cu Program Normal Cotnari, judetul Iasi

30/06/2020

Primaria Comunei Cotnari a semnat contractul de finantare pentru proiectul ˝Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program normal Cotnari, Comuna Cotnari, Judetul Iasi˝, in valoare totala de 2,4 milioane lei si cu o durata de 18 luni.

Construita in 1978, Gradinita din Cotnari se afla intr-o stare de uzura generata de perioada mare de exploatare si incompatibila cu nevoile de confort si de educatie si joaca in siguranta ale micutilor prescolari

Lucrarile de interventie au in vedere:

 • Refunctionalizarea spatiilor existente pentru realizarea unui flux potrivit functiunii, inlocuirea tamplariei exterioare si interioare, a tavanelor si finisajelor la pereti si pardoseli, refacerea tuturor instalatiilor electrice si sanitare;
 • Asigurarea de spatii necesare functionarii in conditii optime a actului educational, iluminate si ventilate corespunzator, in acord cu normativele in vigoare cu privire la proiectarea cladirilor pentru gradinitele de copii;
 • Dotarea unitatii de invatamant cu sisteme informatice si didactice moderne;
 • Asigurarea unui spatiu adecvat pentru pregatirea suplimentara a prescolarilor, diversificarea activitatilor derulate si documentarea educatorilor.


MAVIS - Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic este primul proiect din Regiunea Nord-Est finantat prin Axa 1 din Regio - Promovarea transferului tehnologic

29/06/2020

Contractul de finantare a fost semnat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Directorul General Vasile Asandei si reprezentantii Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi pentru o valoare totala de 1,4 mil euro, din care 740.000 euro valoare nerambursabila.

Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic MAVIS (Managementul varstnicului si imbatranirii sanatoase) are in vederea exploatarea oportunitatilor economice generate de „economia argintie”, dezvoltarea si transferul de solutii tehnologice si servicii catre economie. Gestionarea provocarilor societale reprezentate de imbatranirea populatiei, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical, preventia, diagnosticarea si terapia bolilor au fost premisele care au dus la aceasta idee ambitioasa de proiect.Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic MAVIS va deveni un pilon cheie al ecosistemului regional de inovare, capabil sa conecteze oportunitatile pietei din domeniul economiei argintii si bolilor cronice (e-health, smart textiles, biotech etc.) cu nevoile utilizatorilor finali si capacitatile mediului de afaceri de a satisface aceste nevoi. MAVIS este focusat pe exploatarea oportunitatilor si avantajelor competitive ale actorilor de inovare in sectoarele TIC, sanatate, biotehnologii farmaceutice si textile medicale (smart textiles), devenind un pol de referinta in ceea ce priveste conectarea mediului de afaceri cu oportunitatile economiei argintii.

MAVIS va fi unicul centru din Romania de „smart ageingˮ, urmare si a unei colaborari internationale cu parteneri din Danemarca, Marea Britanie, Germania si Statele Unite ale Americii.EURADA Summer Course 2020, 1-3 iulie 2020, online

26/06/2020

EURADA Summer Course este o experienta excelenta de invatare pentru a ajuta profesionistii sa dobandeasca cunostinte, contacte valoroase si abilitati pentru a pregati propuneri de proiecte de inalta calitate.

Acest eveniment gratuit se adreseaza practicienilor si tinerilor experti care doresc sa invete mai multe despre scrierea si gestionarea proiectelor europene. Vor beneficia de indrumarea practica si experienta dovedita a specialistilor in domeniu.

Primii pe aceasta lista sunt expertii nostri de la Biroul din Bruxelles (North-East Romania RDA - Brussels Office).

Va prezentam mai jos un video teaser lansat de colegii nostri:

Pentru mai multe detalii si inscriere la EURADA Summer Course: www.eurada.org/summer-course-2020/Editia lunii iunie 2020 a Buletinului informativ Enterprise Europe Network editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei

25/06/2020

Va invitam sa analizati noi oportunitati de colaborare care au fost cuprinse in editia lunii iunie a Buletinului informativ Enterprise Europe Network editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter iunie 2020

 Bugetul UE pentru 2021: un buget anual axat pe redresarea Europei

24/06/2020

Comisia Europeana a propus astazi, 24 iunie, un buget al UE de 166,7 miliarde EUR pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde EUR si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde EUR in cadrul Next Generation EU, instrumentul temporar de redresare menit sa mobilizeze investitii si sa relanseze economia europeana. In 2021, bugetul anual si instrumentul Next Generation EU vor mobiliza impreuna investitii semnificative pentru a repara daunele economice si sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus, a lansa o redresare durabila, a proteja locurile de munca si a crea altele noi. Bugetul este, de asemenea, in deplina concordanta cu angajamentul de a investi in viitor pentru realizarea unei Europe mai verzi, mai digitale si mai reziliente.

Odata adoptat, acesta va fi primul buget din noul cadru financiar multianual 2021-2027 si primul buget anual propus de Comisia condusa de presedinta von der Leyen.

Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE, a declarat: „In aceasta perioada extraordinara, propunerea Comisiei Europene mobilizeaza, la randul sau, un sprijin fara precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, intreprinderi si regiuni sa depaseasca criza si sa iasa din criza mai puternici. Pentru ca acest lucru sa se concretizeze, avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung si instrumentul Next Generation EU – un acord care sa transmita un semnal de incredere in intreaga Europa.”

Proiectul de buget pe 2021, consolidat de instrumentul Next Generation EU, directioneaza fonduri catre domeniile in care acestea pot avea cel mai mare impact, in functie de nevoile cele mai importante in materie de redresare ale statelor membre ale UE si ale partenerilor nostri din intreaga lume.

Fondurile vor contribui la reconstructia si modernizarea Uniunii noastre, prin incurajarea tranzitiei verzi si a tranzitiei digitale, prin crearea de locuri de munca si prin consolidarea rolului Europei la nivel mondial.

Bugetul reflecta prioritatile Europei, care sunt relevante pentru asigurarea unei redresari durabile. In acest scop, Comisia propune sa se aloce:

– 1,34 miliarde EUR programului Europa digitala, pentru apararea cibernetica a Uniunii si sprijinirea tranzitiei digitale;

– 3 miliarde EUR Mecanismului pentru interconectarea Europei, suma destinata investitiilor intr-o infrastructura de transport moderna, de inalta performanta, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere;

– 575 de milioane EUR Programului privind piata unica, 36,2 milioane EUR si, respectiv, 127 de milioane EUR programelor de sprijinire a cooperarii in domeniul fiscal si vamal;

– 2,89 miliarde EUR programului Erasmus+, pentru a investi in tineri, si 306 milioane EUR pentru sectorul cultural si cel creativ, prin intermediul programului Europa creativa;

– 1,1 miliarde EUR Fondului pentru azil si migratie si 1 miliard EUR Fondului de gestionare integrata a frontierelor, pentru a consolida cooperarea in materie de gestionare a frontierelor externe, precum si politica privind migratia si azilul;

– 55,2 miliarde EUR politicii agricole comune si 813 milioane EUR Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime, pentru fermierii si pescarii din Europa, dar si pentru consolidarea rezilientei sectorului agroalimentar si a sectorului pescuitului si asigurarea anvergurii necesare a actiunilor de gestionare a crizelor;

– 228 de milioane EUR Fondului pentru securitate interna si 1,05 milioane EUR Fondului european de aparare pentru a sprijini autonomia strategica si securitatea europeana;

– 1,9 miliarde EUR asistentei de preaderare, pentru a-i sprijini pe vecinii nostri, inclusiv pe cei din Balcanii de Vest.

In plus, o mare parte a fondurilor va fi alocata actiunilor prioritare identificate in legatura cu instrumentul Next Generation EU, si anume:

– statelor membre li se vor putea acorda imprumuturi in valoare de 131,5 miliarde EUR si granturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, ca parte a instrumentului Next Generation EU;

– 17,3 miliarde EUR sunt alocate programului Orizont Europa, pentru a consolida sprijinul european destinat activitatilor de cercetare si inovare in domeniul sanatatii si al climei, din care 5 miliarde EUR in cadrul instrumentului Next Generation EU;

– 10,13 miliarde EUR sunt alocate programului InvestEU, pentru investitii in infrastructura durabila, inovare si digitalizare. O parte din fonduri vor fi alocate Mecanismului de investitii strategice, pentru a construi autonomia strategica in cadrul lanturilor de aprovizionare vitale de la nivel european;

– 8,28 miliarde EUR sunt alocate Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, astfel cum a fost propus in cadrul Next Generation EU, pentru a raspunde problemelor in materie de solvabilitate ale intreprinderilor viabile din toate sectoarele economice;

– 47,15 miliarde EUR sunt alocate politicii de coeziune, la care se adauga 42,45 miliarde EUR prin mecanismul REACT-UE, astfel cum a fost propus in cadrul instrumentului Next Generation EU. Fondurile vor fi destinate subventiilor pentru ocuparea fortei de munca, sistemelor de somaj tehnic, masurilor de ocupare a fortei de munca in randul tinerilor, precum si lichiditatii si solvabilitatii pentru IMM-uri;

– 9,47 miliarde EUR sunt alocate Fondului pentru o tranzitie justa, pentru a se asigura faptul ca tranzitia catre neutralitatea climatica nu lasa pe nimeni in urma, din care 7,96 miliarde EUR in cadrul instrumentului Next Generation EU;

– 619 milioane EUR sunt alocate rescEU, mecanismul de protectie civila al Uniunii, pentru a se asigura faptul ca Uniunea are capacitatea de a raspunde la situatii de urgenta la scara larga;

– 1,19 miliarde EUR sunt alocate EU4Health, noul program in domeniul sanatatii, destinat sa echipeze Uniunea impotriva viitoarelor amenintari la adresa sanatatii, din care 1,17 miliarde EUR in cadrul instrumentului Next Generation EU;

– 15,36 miliarde EUR sunt alocate partenerilor nostri externi, prin Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala (IVCDCI), din care 3,29 miliarde EUR in cadrul instrumentului Next Generation EU;

– 2,8 miliarde EUR sunt alocate ajutoarelor umanitare, din care 1,3 miliarde EUR in cadrul instrumentului Next Generation EU, pentru nevoile umanitare din ce in ce mai mari inregistrate in partile cele mai vulnerabile ale lumii.

Proiectul de buget pentru 2021 se bazeaza pe propunerea Comisiei privind urmatorul buget pe termen lung al UE prezentata la 27 mai 2020. Dupa ce Parlamentul European si Consiliul vor ajunge la un acord cu privire la CFM 2021-2027, inclusiv cu privire la instrumentul Next Generation EU, Comisia isi va adapta in consecinta propunerea privind bugetul 2021 printr-o scrisoare rectificativa.

Este esential ca proiectul de buget sa fie adoptat rapid, astfel incat sute de mii de antreprenori, cercetatori, fermieri si municipalitati din intreaga Europa sa poata incepe sa beneficieze de fonduri si sa le investeasca intr-un viitor mai bun pentru generatiile urmatoare.

Context

Proiectul de buget al UE pentru 2021 include cheltuielile din cadrul instrumentului Next Generation EU, care vor fi finantate prin imprumuturi de pe pietele de capital, si cheltuielile acoperite de credite din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, care sunt finantate din resurse proprii. Pentru acestea din urma, se propun doua sume pentru fiecare program – angajamente si plati. „Angajamentele” se refera la finantarile care pot fi convenite prin contracte intr-un anumit an, iar „platile” desemneaza sumele platite efectiv. Bugetul UE propus pentru 2021 se ridica la 166,7 miliarde EUR in credite de angajament (-9,7 % fata de 2020) si la 163,5 miliarde EUR in credite de plata (+0,8 % fata de 2020). Acesta este primul buget pentru UE-27, dupa retragerea Regatului Unit si incheierea perioadei de tranzitie.


Sursa: Comisia Europeana

 Infrastructura educationala a Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi a fost modernizata prin Regio

19/06/2020

Corpul de cladire „Nicolae Leon”, numit asa dupa profesorul de la Medicina care a fost rectorul Universitatii in timpul Marii Unirii, a fost obiectul proiectului «Recompartimentare, modernizare spatii de invatamant, cu pastrarea functionalului existent», in valoare nerambursabila de 5,5 milioane euro.

Astazi, este un spatiu modern, dedicat in special activitatii didactice (disciplinelor preclinice) a Facultatii de Medicina Generala, care poate asigura participarea simultana la un proces educational de calitate pentru 1833 de studenti.

Imobilul gazduieste sase amfiteatre si o Aula foarte frumoasa, cu 230 de locuri, unde vor avea loc conferinte si alte manifestari ale UMF-ului, o sala de documentare IT precum si o mica cafenea, la etajul 5, unde studentii si cadrele didactice vor putea savura un ceai sau o cafea, in pauze.

Dupa 5 ani de la achizitionarea imobilului, nenumarate eforturi si perseverenta echipei de management a UMF, finalizarea cu succes proiectului a permis fructificarea spatiului existent si extinderea acestuia, in beneficiul activitatii didactice si de cercetare. Investitia realizata va contribui la cresterea gradului de angajare al absolventilor invatamantului superior medical in sectoarele competitive si de specializare inteligenta – Sanatate si Tehnologie Informationala.

 Comisia Europeana adopta un raport privind impactul schimbarilor demografice in Europa

17/06/2020

Comisia Europeana a adoptat astazi, 17 iunie, primul sau raport de pana acum privind impactul schimbarilor demografice. Acesta prezinta factorii determinanti ai acestei schimbari pe termen lung si impactul sau in intreaga Europa. Totodata, documentul evidentiaza legaturile dintre structurile demografice, impactul crizei si capacitatea de redresare in urma acesteia.

Fisa informativa pentru Romania este disponibila aici

Dubravka Šuica, vicepresedinta pentru democratie si demografie, a declarat: „Criza a scos la lumina numeroase vulnerabilitati, unele dintre ele legate de schimbarile demografice profunde care afecteaza deja societatile si comunitatile noastre, in intreaga Europa. Aceasta dubla provocare trebuie sa contribuie la conturarea modului in care gandim asistenta medicala, serviciile sociale, bugetele publice si viata publica in urmatoarele decenii; trebuie sa ne ghideze in abordarea unor aspecte precum accesul la servicii, asistenta medicala comunitara si chiar singuratatea. In definitiv, este vorba despre modul in care traim impreuna. Este esential sa tinem cont de schimbarile demografice pentru a construi o societate mai echitabila si mai rezilienta.”

Raportul marcheaza lansarea lucrarilor privind impactul schimbarilor demografice

Raportul prezinta tendintele demografice pe termen lung din regiunile Europei: speranta de viata mai mare, rate mai scazute ale natalitatii, societati in curs de imbatranire, gospodarii de dimensiuni mai reduse si cresterea urbanizarii. El indica, de asemenea, scaderea ponderii Europei la nivelul populatiei mondiale, care se preconizeaza ca va reprezenta mai putin de 4% din populatia lumii pana in 2070. Raportul ilustreaza diferentele considerabile dintre regiuni in ceea ce priveste schimbarile demografice, precum si necesitatea de lua in considerare impactul acestora asupra cresterii si sustenabilitatii, asupra ocuparii fortei de munca, asupra sanatatii si ingrijirii pe termen lung in diferite parti ale Europei.

Raportul, care marcheaza lansarea lucrarilor Comisiei in acest domeniu, va contribui la identificarea modalitatilor in care persoanele, regiunile si comunitatile cele mai afectate pot fi sprijinite cel mai bine. Documentul va constitui de altfel baza viitoarei Carti verzi privind imbatranirea populatiei si viziunea pe termen lung pentru zonele rurale.

Raportul este completat de fise informative nationale si de o defalcare statistica completa, disponibile pe noua pagina web a Comisiei dedicata demografiei.

Pentru mai multe informatii
Raport privind impactul schimbarilor demografice
Fisa informativa, inclusiv fise informative privind evolutiile la nivel national
Document de lucru al serviciilor Comisiei care insoteste Raportul privind impactul schimbarilor demografice

Sursa: Comisia EuropeanaRe-open EU: Comisia Europeana lanseaza un site dedicat reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in UE

16/06/2020

In data de 15 iunie, Comisia Europeana a lansat o platforma web intitulata „Re-open EU”, dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa. Aceasta va furniza informatii in timp real privind frontierele si disponibilitatea mijloacelor de transport si a serviciilor de turism din statele membre. „Re-open EU” va contine si informatii practice furnizate de statele membre cu privire la restrictiile de calatorie, la masurile de protectie a sanatatii publice si de siguranta, cum ar fi distantarea fizica sau purtatul mastilor, precum si alte informatii utile precum ofertele turistice din fiecare tara si din UE. Astfel, prin decizii responsabile si in cunostinta de cauza, europenii vor fi in masura sa isi planifice vacantele de vara si deplasarile pe termen mai lung tinand cont de riscurile persistente legate de coronavirus.

Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, a declarat: „Dupa saptamani intregi de izolare, granitele interne ale UE incep sa se redeschida. Site-ul «Re-open EU» pe care il lansam astazi va facilita accesul calatorilor la o serie de informatii practice, care le vor permite sa-si faca increzatori planurile de vacanta si sa se deplaseze in siguranta. «Re-open EU» se adreseaza in egala masura proprietarilor de restaurante si de hoteluri mici, precum si localitatilor din intreaga Europa, permitandu-le sa se inspire din solutiile inovatoare dezvoltate de altii.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, responsabila de Centrul Comun de Cercetare (JRC), a declarat: „Patrimoniul cultural amplu si bogat al Europei este unul dintre cele mai pretioase bunuri ale noastre. Insa din cauza imposibilitatii de a calatori si a inchiderii majoritatii obiectivelor turistice in ultimele luni, cultura si turismul au fost grav afectate. Platforma «Re-open EU» furnizeaza informatii esentiale si actualizate, necesare reinceperii deplasarilor sigure in Europa.”

Platforma face parte din pachetul Comisiei privind turismul si transporturile din 13 mai 2020, lansat pentru a restabili increderea calatorilor din UE si pentru a sprijini reluarea turismului european in conditii de siguranta si cu respectarea masurilor de precautie sanitare necesare. Noua platforma, care vine si cu o versiune de mobil (aplicatie web), reprezinta un reper esential al calatorilor aflati in UE, deoarece centralizeaza informatii actualizate provenite de la Comisie si de la statele membre. Prin intermediul unei harti interactive, ea le va permite cetatenilor sa vada informatii specifice fiecarei tari, sa afle cum evolueaza situatia si sa consulte recomandarile de calatorie pentru fiecare stat membru. Va fi usor accesibila prin aplicatie sau prin site web, urmand sa fie disponibila in cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Sursa: Comisia EuropeanaO noua serie de focus-grupuri EDP sectoriale

12/06/2020

A treia editie a evenimentelor de descoperire antreprenoriala Connect-Nord-Est continua cu o noua serie de focus-grupuri EDP sectoriale, organizate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in perioada 16 – 30 iunie 2020.

Recent incheiatele consultari pentru (re)validarea sectoarelor si niselor de specializare inteligenta a regiunii au condus la o reconfigurare a prioritatilor de investitie din cadrul RIS3 Nord-Est, care a fost supusa dezbaterii publice, in perioada 26 mai – 04 iunie. Rezultatele dezbaterii publice pot fi gasite aici.

In spiritul misiunii ADR Nord-Est, de a incuraja noi cai de dezvoltare economica sustenabila, va invitam sa descoperim impreuna provocari, solutii inovative actuale si modalitati inedite de a le pune in practica in urmatoarele sectoare prioritare:

 • Sector Energie – 16 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Textile – 18 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Agro-alimentar – 19 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Sanatate – 23 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Mediu – 24 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor – 30 iunie, orele 13:00 - 14:30
 • Sector Turism – 2 iulie, orele 11:00 – 12:30

 Pentru fiecare sector, vom dezbate:

 • Noile prioritati de investitie pentru inovare;
 • Masurile de interventie prevazute de RIS3 Nord-Est;
 • Avantajele si provocarile sectoriale, precum si orizontul catre care ne indreptam (exercitiu interactiv);
 • Modul in care pot fi solutionate prin inovare provocarile din sector (exercitiu interactiv).

Toate evenimentele vor avea loc online. Pentru participare la focus-grupurile EDP, va rugam sa completati formularul de inscriere, pana in preziua evenimentului (la ora 19:00). Pentru participare la focus-grupul  EDP pentru sectorul Turism, va rugam sa completati acest formular de inscriere, pana in preziua evenimentului (la ora 19:00).

Pentru detalii suplimentare, ne puteti contacta la adresa agatha.filimon@adrnordest.ro

Agenda Focus Grup

Nise de specializare sector ENERGIE si exemple de sub-nise
Nise de specializare sector TEXTILE si exemple de sub-nise
Nise de specializare sector AGRO ALIMENTAR si INDUSTRIA LEMNULUI si exemple de sub-nise
Nise de specializare sector SANATATE si exemple de sub-nise
Nise de specializare sector MEDIU si exemple de sub-nise
Nise de specializare sector TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATIILOR si exemple de sub-nise

Matrice TOWS
Prioritati si masuri de interventie RIS3 Nord-Est (sumar)
Prioritati si masuri de interventie RIS3 Nord-Est 2020 (integral)Sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domeniile strategice prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

11/06/2020

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Sprijinul financiar se va acorda pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare pregatirii unor proiecte prioritare de infrastructura, finantabile din fonduri europene acordate Romaniei in perioada de programare 2021-2027.

Avand in vedere ca eligibilitatea cheltuielilor in perioada de programare 2021-2027 incepe cu data de 1 ianuarie 2021, faptul ca proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice,  dar si criza economica generata de  pandemia COVID-19 care afecteaza potentialii beneficiari care deruleaza proiecte de investitii, aceasta masura de sprijin creeaza cadrul legal pentru pregatirea unui portofoliu de proiecte prioritare, care sa asigure absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei pe perioada viitoare de programare.

In cadrul acestui demers, sprijinul financiar se acorda:

 • unitatilor administrativ-teritoriale (municipii, orase, judete, parteneriate intre acestea, asociatii de dezvoltare inter-comunitara) pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta unor proiecte prioritare strategice ce vizeaza domeniile urmatoare:

a) Transport si transport intermodal;
b) Apa – apa uzata;
c) Gestionarea deseurilor;
d) Mobilitate urbana;
e) Regenerare urbana;
f) Infrastructura rutiera de interes judetean;
g) Centre de agrement / Baze turistice (tabere scolare);
h) Infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

 • unitatilor administrativ-teritoriale in parteneriat cu universitati, institute de cercetare, ONG, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, sau parteneriatelor intre universitati, institute de cercetare, ONG, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, pentru proiectele din domeniul:

i) Specializare inteligenta.

Documentatiile tehnico-economice pentru care se acorda sprijin financiar sunt: studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii; proiect pentru autorizarea/ desfiintarea executarii lucrarilor; proiectul tehnic de executie.

Pentru proiectele de specializare inteligenta, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentatii cadastrale, precum si orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/ autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

Pentru proiectele ce vizeaza: Mobilitatea urbana, Regenerarea urbana, Infrastructura rutiera de interes judetean, Centrele de agrement / Bazele turistice (tabere scolare), Infrastructura si serviciile publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu si Specializarea inteligenta, Agentia pentru Dezvoltare Regionala incheie cu Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 contracte pentru finantarea proiectelor, iar cu beneficiarii de sprijin financiar de la nivelul fiecarei regiuni acorduri de parteneriat / contracte de acordare a sprijinului financiar, pe baza unui proces de selectie de fise de proiecte organizat la nivel regional.

Beneficiarii sprijinului financiar acordat in conditiile ordonantei de urgenta au obligatia de a depune cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite documentatiile tehnico-economice in cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, in conditiile prevazute de ghidurile solicitantului.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va va asigura masurile de informare necesare pentru toti potentialii beneficiari din Regiunea Nord-Est carora li se adreseaza aceasta masura si  va coordona procesul de selectie de fise de proiecte organizat la nivel regional.

Consulta Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020Case de tip familial pentru copiii aflati in grija DGASPC Iasi

11/06/2020

Centrele rezidentiale vechi, de dimensiuni mari, din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi vor fi inlocuite cu case de tip familial, in care conditiile de trai vor fi asemenea celor dintr-o familie.

Ieri a fost semnat contractual de finantare pentru proiectul  “Inchiderea Centrului Rezidential "C.A. Rosetti" Iasi, judetul Iasi- Lot 1”, cu sprijin Regio in valoare de 980.000 euro. Prin proiect, vor fi construite si dotate 4 case de tip familial P+1E, in care vor beneficia de servicii sociale 45 de copii si tineri.

Investitiile propuse promoveaza dezvoltarea si bunastarea copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor si accesului universal la servicii, pentru a veni in intampinarea nevoii de crestere a calitatii tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranzitiei de la ingrijirea institutionala la ingrijirea comunitara, in vederea prevenirii excluziunii sociale.

Copii din Centrele de Plasament vor experimenta traiul in structuri in care serviciile si conditiile de rezidenta oferite propun o modificare a statutului lor din „asistati” pasivi in beneficiari activi, prin implicarea lor in procesul decizional.

Aceasta investitie vine in completarea contractului de finantare semnat in data de 13 mai 2020 pentru proiectul “Inchiderea Centrului Rezidential "C.A. Rosetti" Iasi, judetul Iasi- LOT 2”, valoarea cumulata  nerambursabila pentru acelasi obiectiv, ridicandu-se la 1,96 milioane euro.Zona metropolitana Iasi va beneficia de un sistem de transport public cu e-ticketing

10/06/2020

Zona metropolitana Iasi va beneficia de un sistem de transport public eficient si atractiv prin implementarea unui sistem e-ticketing care sa deserveasca intr-un mod echilibrat locuitorii orasului, la initiativa Primaria Municipiului Iasi.

Contractul de finantare pentru proiectul "Sistem e-ticketing pentru imbunatatirea mobilitatii in zona metropolitana Iasi", a fost semnat ieri, iar asistenta financiara nerambursabila prin Regio este de 2,6 milioane euro.

Sistemul de emitere/validare a titlurilor de calatorie (e-ticketing) va permite colectarea, memorarea, transmiterea si prelucrarea tuturor datelor referitoare la emiterea, vanzarea, utilarea, validarea si controlul titlurilor de transport.

Sistemul, bazat pe dispozitive de validare instalate in vehiculele de transport in comun, cartele electronice reincarcabile si carduri cu multiple calatorii, dar si achizitie de bilete prin intermediul unei platforme online, SMS, aplicatie telefonie mobila (Android, IOS), diverse terminale Pay Point, va permite flexibilizarea ofertei comerciale si cresterea calitatii serviciilor comerciale oferite calatorilor prin posibilitatea de implementare a unei game largi de abonamente.

In acelasi timp, se urmareste cresterea productivitatii si reducerea fraudei prin posibilitatea de monitorizare permanenta a tuturor componentelor sarcinii de transport (emiterea, vanzarea, validarea si controlul titlurilor tarifare, starea echipamentelor, respectarea programului de lucru de catre angajati care interactioneaza cu echipamentele sistemului de taxare, respectarea planificarilor de catre controlori, etc.). Sistemul va permite integrarea cu serviciile de transport oferite de operator in zona metropolitana.Prima versiune a Programului Operational Regional Nord-Est 2021-2027

05/06/2020

In conformitate cu documentele nationale aprobate de Guvernul Romaniei, Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est va asigura functia de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate si in cadrul Acordului de Parteneriat in curs de negociere cu Comisia Europeana. In acest context, vom avea, in premiera un Program Operational la nivel regional, in acord cu principiul descentralizarii.

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acopera domeniile: specializare inteligenta si inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienta energetica, dezvoltare urbana, mobilitate si conectivitate, protectia naturii si a biodiversitatii,  infrastructura educationala, turism si cultura/patrimoniu cultural. Luand in considerare nevoile nationale, regionale si locale, obiectivele specifice selectate si Actiunile/Tipurile de proiecte sustin Strategia programului pentru dezvoltarea durabila si echilibrata a regiunii. Proiectele propuse a fi finantate au potentialul de a contribui la imbunatatirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor solutii care sa permita reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor solutii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodata la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale, prin asigurarea mentinerii conditiilor ecologice optime.

Programul Operational Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeana, va fi implementat in conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 si ale Regulamentelor europene aferente.

> Vezi aici prima versiune a POR Nord-Est 2021-2027

Pentru a consulta toate versiunile de Programe Operationale Regionale la nivel national, accesati urmatorul link (click).Pana la sfarsitul acestui an vor fi lansate peste 20 de apeluri finantate din granturi SEE & Norvegiene

02/06/2020

In data de 29 mai 2020, a fost anuntat calendarul apelurilor finantate din granturile SEE & Norvegiene aferente semestrului II din 2020, in valoare totala de 75 milioane de euro.

Astfel, in trimestrul III vor fi lansate 8 apeluri, in cadrul urmatoarelor programe:

Mediu

 • Restaurarea zonelor umede si turbariilor
 • Decontaminarea siturilor orfane si a depozitelor de deseuri
 • Planuri de adaptare la schimbarile climatice si reducere a emisiilor

Sanatate

 • Servicii de sanatate de tip „outreach” – SGM Servicii pentru intarirea preventiei pentru grupurile vulnerabile si zone defavorizate
 • Imbunatatirea accesului la servicii de sanatate pentru grupurile vulnerabile (servicii de sanatate, investitii in infrastructura, instruire, campanii de informare)

Dezvoltare locala

 • Drepturile omului – Implementarea recomandarilor CEDO/2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, minoritatilor nationale, detinutilor, copiilor si femeilor

Energie

 • Electrificarea caselor (Relansare)
 • Energie regenerabila – hidroenergie (Relansare)

In trimestrul IV vor fi lansate 13 apeluri, in cadrul urmatoarelor programe:

Dezvoltarea Afacerilor

 • Cresterea afacerilor in start-up-uri
 • Inovare verde in industrie, ICT, Blue Growth (relansare)

Dezvoltare Locala

 • Interventii prioritare in comunitati defavorizate (facilitati sociale si educationale, conditii de locuit, servicii de sanatate)

Educatie (runde anuale)

 • Mobilitatea in invatamantul superior
 • Cooperare in invatamantul superior
 • Educatie profesionala (VET)
 • Cresterea capacitatii institutionale in invatamantul preuniversitar
 • Incluziunea scolara a copiilor romi

Cetatenie activa

 • Educatie si implicare civica
 • Activism civic si advocacy
 • Sprijin strategic pentru drepturile omului si tratament egal
 • Actiuni de advocacy pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile
 • Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice
 • Diversificarea surselor de finantare
 • Consolidarea capacitatii ONG-urilor

Calendarul complet si sumele alocate fiecarui program/apel pot fi consultate aici: https://www.eeagrants.ro/stiri/calendar-apeluri-semestrul-ii---2020

Sursa: Fonduri Structurale / Granturi SEE & NorvegieneEditia lunii mai 2020 a Buletinului informativ Enterprise Europe Network editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei

28/05/2020

In aceasta noua editie, va prezentam cateva informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra si va invitam sa analizati alte oportunitati de colaborare selectate din baza de date centralizata a Retelei.

Daca aveti si alte solicitari sau oferte punctuale, nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter mai 2020Next Generation EU: Comisia Europeana a propus un plan de redresare economica in valoare de 750 miliarde de euro!

27/05/2020

Comisia Europeana a prezentat in data de 27 mai, o propunere privind un plan major de redresare. Pentru ca redresarea sa fie sustenabila, echilibrata, favorabila incluziunii si echitabila pentru toate statele membre, Comisia Europeana propune crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU (UE - generatia viitoare), integrat intr-un buget UE puternic, modern si revizuit, pe termen lung. De asemenea, Comisia a prezentat versiunea ajustata a programului sau de lucru pentru 2020, in care se acorda prioritate actiunilor necesare pentru stimularea redresarii Europei.

Instrumentul Next Generation EU, in valoare de 750 de miliarde EUR, precum si majorarile bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, vor aduce capacitatea financiara totala a bugetului UE la 1 850 de miliarde EUR.

Fondurile colectate in cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite in trei piloni:

 1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investitii si reforme
 • Prin noul Mecanism pentru redresare si rezilienta, in valoare de 560 de miliarde EUR, se va oferi sprijin financiar pentru investitiile si reformele ce vor viza, in special, tranzitia catre o societate digitala si verde si rezilienta economiilor nationale.
 • Tinandu-se seama de gravitatea impactului socioeconomic al crizei, in special de nivelul somajului in randul tinerilor si de prosperitatea relativa a statelor membre, pana in 2022 se va aloca o suma suplimentara de 55 miliarde EUR din programele actuale ale politicii de coeziune in cadrul noii initiative REACT-UE.
 • propunere de consolidare a Fondului pentru o tranzitie justa cu pana la 40 de miliarde EUR, pentru a sprijini statele membre in accelerarea tranzitiei catre o neutralitate climatica.
 • consolidare a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala in valoare de 15 miliarde EUR pentru a sprijini zonele rurale sa faca modificarile structurale necesare in conformitate cu Pactul verde european si sa realizeze obiectivele ambitioase ale strategiei in materie de biodiversitate si ale strategiei „de la ferma la consumator”.
 1. Relansarea economiei UE prin stimularea investitiilor private
 • Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitate va mobiliza resurse private pentru a sprijini urgent intreprinderile europene viabile din sectoarele, regiunile si tarile cele mai afectate. Acesta poate fi operational incepand cu 2020 si va avea un buget de 31 de miliarde EUR.
 • Suplimentarea cu 15,3 miliarde EUR a bugetului dedicat InvestEU, programul de investitii emblematic al Europei, in vederea mobilizarii de investitii private in proiecte din intreaga Uniune.
 • Noul Mecanism de investitii strategice, gandit in cadrul InvestEU pentru a genera investitii de pana la 150 de miliarde EUR care sa sporeasca rezilienta sectoarelor strategice, in special a celor legate de tranzitia catre o societate digitala si verde, si lanturile valorice esentiale pe piata interna, datorita unei contributii de 15 miliarde EUR din instrumentul Next Generation EU.
 1. Lectii invatate in urma crizei
 • Noul program in domeniul sanatatii, EU4Health pentru consolidarea securitatii sanitare si pregatirea pentru viitoarele crize din acest domeniu, cu un buget de 9,4 miliarde EUR.
 • 2 miliarde EUR pentru consolidarea rescEU, mecanismul de protectie civila al Uniunii, care va fi extins si consolidat pentru a spori capacitatea Uniunii de a se pregati si a raspunde viitoarelor crize.
 • Suplimentarea cu 94,4 miliarde EUR a programului Orizont Europa, care va fi consolidat pentru a finanta cercetarea vitala in domeniul sanatatii, al rezilientei si al tranzitiei catre o societate digitala si verde.
 • Sprijinirea partenerilor globali ai Europei printr-o suma suplimentara de 16,5 miliarde EUR pentru actiuni externe, inclusiv ajutor umanitar.
 • Alte programe ale UE vor fi consolidate pentru a alinia pe deplin viitorul cadru financiar la nevoile in materie de redresare si la prioritatile strategice. Alte instrumente vor fi consolidate pentru a conferi bugetului UE un plus de flexibilitate si reactivitate.

Este necesar ca, in cadrul Consiliului European, pana in iulie 2020, sa se ajunga rapid la un acord politic cu privire la instrumentul Next Generation EU si la bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027, pentru a da un nou dinamism redresarii si a oferi UE un instrument solid de relansare a economiei si de construire a viitorului.

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in RomaniaDecide acum finantarile de maine! Fii activ in comunitatea inovatorilor din Regiunea Nord-Est!

26/05/2020

Urmare a unei ample consultari de descoperire antreprenoriala (EDP) derulate la nivel regional, supunem dezbaterii publice noile prioritati de investitie pentru inovare prin specializare inteligenta, cu incepere din 2021.

Consultarea a fost organizata online, in perioada martie - mai 2020, de catre ADR Nord-Est, si a vizat sectoarele prioritare RIS3 Nord-Est: Agro-alimentar, Textile & Materiale Avansate, Biotehnologii, Energie & Mediu, Tehnologia Informatiilor si a Comunicatiilor. In curand, va avea loc si consultarea pentru sectorul Turism pentru stil de viata sanatos . Au participat: centre de cercetare si companii reprezentative pentru ecosistemul regional de inovare, precum si entitati publice si de suport.

Odata cu analizarea si re-validarea niselor de specializare din sectoarele prioritare RIS3 din perioada 2016-2017, participantii au putut propune si nise noi, aliniate atat trendurilor internationale din domeniu, cat si nevoilor de dezvoltare durabila a regiunii.

Prin integrarea celor peste 180 de raspunsuri, din care 69 insotite de propuneri de nise noi, s-a efectuat o reconfigurare a prioritatilor sectoriala RIS3 Nord-Est care, odata validata, va ghida investitiile regionale pentru inovare, cu incepere din anul 2021.

Va invitam sa consultati aceasta propunere de reconfigurare [Connect Nord-Est 2020 – Propunere de reconfigurare] si sa ne transmiteti opinia dumneavoastra, pana pe data de 4 iunie 2020, la adresa agatha.filimon@adrnordest.ro

Un raport detaliat al acestui demers consultativ si analitic puteti gasi aici [Raport Connect Nord-Est]

Documente atasate
Connect Nord-Est 2020 – Propunere de reconfigurare
Raport Connect Nord-EstSistem alternativ de mobilitate urbana, utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor - Iasi Velocity

26/05/2020

Plimbarile prin “dulcele targ al Iesilor” vor arata altfel peste 2 ani, cand, alaturi de alte investitii REGIO, va fi finalizat si proiectul “Sistem alternativ de mobilitate urbana, utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor - Iasi Velocity”.


Sursa foto: Primaria Municipiului Iasi

Contractul, in valoare totala de 4,63 milioane euro, tocmai ce a fost semnat de Primaria Municipiului Iasi, pentru a incuraja transportul individual ecologic si a reduce numarul de utilizatori ai autoturismelor personale.

Prin intermediul proiectului, vor fi amenajate 50 de statii de imbarcare si inchiriere pentru biciclete (62 de amplasamente) si vor fi cumparate 813 de biciclete inteligente mecanice, 37 de biciclete inteligente electrice si 80 de triciclete pentru seniori si pentru persoanele cu dizabilitati.

De asemenea, proiectul presupune si implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbana alternativa, independent energetic, utilizand biciclete inteligente, la care se adauga sisteme de andocare si terminale inteligente, cu posibilitatea inchirierii cu ajutorul tuturor modalitatilor electronice, precum si pe baza cardului de acces.

Ambitiile proiectului sunt cresterea cu 3,8% a utilizarii deplasarilor cu bicicleta si pietonale, respectiv reducerea emisiei gazelor cu efect de sera cu 1,4%, pana in anul 2023.Cooperare internationala in domeniul tehnologiilor pentru apa

25/05/2020

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”),  a adunat impreuna 9 parteneri din 7 state europene, interesati in depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In cadrul proiectului, a fost realizata o evaluare la nivel regional, cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor, operatorilor de apa, agentiilor de protectie a mediului, mediului academic cu responsabilitati in domeniul apei, dar si prin consultarea altor documente, rapoarte, sinteze realizate in ultimii ani la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Concluziile desprinse din acest raport pun in evidenta, pe de o parte, cele mai importante provocari cu care se confrunta Regiunea Nord-Est in domeniul Mediu (managementul apei si al deseurilor) si necesitatea intensificarii actiunilor pentru promovarea cercetarii si dezvoltarii de tehnologii inovative, in mod particular in domeniul apei.

 • Programele de finantare accesate sunt specifice dezvoltarii sectorului prioritar mediu, respectiv programe de tip POIM, POS Mediu, POR, AFM. Majoritatea autoritatilor publice au avut astfel de proiecte directionate catre dezvoltarea sistemelor de infrastructura tehnico – edilitara (alimentare cu apa, canalizare si epurare, gestionarea deseurilor), precum si monitorizarea si reducerea nivelului poluarii specifice pe componente de mediu. Investitiile in tehnologii si echipamente au fost concentrate pe echipamente necesare functionarii unor institutii publice din subordine in cadrul autoritatilor publice, sau pe aparatura de cercetare in cadrul (laboratoarelor) universitatilor. Se poate concluziona faptul ca Regiunea Nord Est este o regiune modesta din punct de vedere al investitiilor in tehnologii inovative din domeniul apei
 • In ceea ce priveste transferul de tehnologie in Regiunea Nord-Est, principalul mod prin care s-a realizat, a fost prin achizitia de firme locale de catre companii private straine, care au modernizat procesele de productie, obtinand astfel produse de o calitate superioara. Dezavantajele dezvoltarii tehnologiei reprezinta o bariera majora pentru sectorul privat, in special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele financiare necesare procesului de inovare.
 • In urmatorii zece ani, evolutiile stiintifice ale tehnologiilor vor influenta multe ramuri industriale diferite, de ex: agro-food, textile si noi materiale, automatizari industriale, TIC, sanatate si turism, energie si mediu. Pentru a ramane competitive pe aceste piete, companiile trebuie sa integreze inovatia in viziunea lor comerciala si in dezvoltarea produselor viitoare.
 • Se remarca disponibilitatea institutiilor de a participa pe viitor la proiecte pe toate directiile prioritare (dezvoltarea tehnologiilor specifice in domeniul apei, resurse umane, internationalizare, digitalizare sau transfer tehnologic) si cu contributii diverse in dezvoltarea proiectului (asigurare a cofinantarii, oferirea de solutii sau consultanta, managementul proiectului).

Ca si pasi urmatori, proiectul iWATERMAP isi propune realizarea de workshop-uri care vor oferi baza pentru Planul Regional de Actiune in sectorul apei, care va urmari implicarea cercetarii din domeniul apei la nivelul cerintelor si problemelor actuale ale acestui sector, dar si solutionarea unor provocari cu care regiunea se confrunta la ora actuala. Acest plan va fi dezbatut si dezvoltat pe masura derularii proiectului in raport cu propunerile de actiuni si activitati rezultate din atelierele de lucru care vor avea loc in cadrul urmatoarelor seminarii programate (o data la 6 luni).

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este preocupata in permanenta de promovarea dezvoltarii durabile, a protectiei mediului, a economiei circulare si respectiv a domeniilor strategice (stiinta, tehnologie si inovare) care asigura progresul tehnologic constant, si va propune sa va alaturati grupului consultativ regional, in cadrul caruia sa analizam situatia actuala, tendintele si modelele din domeniul apei, precum si solutiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de actiuni pentru imbunatatirea managementului si a utilizarii eficiente a apei, in contextul tranzitiei catre o economie circulara. Aceasta idee este sustinuta prin existenta si functionarea unor organisme/institutii la nivelul regiunii, existenta unor relatii de colaborare regionala si interregionala in jurul carora sau cu suportul carora se poate coagula un nucleu de cercetare viabil in domeniul apei.

Documente atasate
Raport de auto-evaluare a Regiunii Nord-Est din punctul de vedere a masei criticeSemestrul european - Pachetul de primavara: recomandari specifice Romaniei, in vederea unui raspuns coordonat la pandemia cauzata de coronavirus

22/05/2020

Comisia Europeana  a prezentat in data de 20 mai, recomandari specifice fiecarei tari, in care furnizeaza orientari de politica economica tuturor statelor membre ale UE, in contextul pandemiei cauzate de coronavirus. In centrul acestor recomandari se afla problemele cele mai urgente cauzate de pandemie si relansarea cresterii durabile.

In cazul Romaniei, i se recomanda sa intreprinda actiuni astfel incat:

 1. Sa aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 si sa ia totodata toate masurile necesare pentru a combate in mod eficace pandemia, a sustine economia si a sprijini redresarea viitoare. Sa evite adoptarea unor masuri permanente care ar pune in pericol sustenabilitatea finantelor publice. Sa consolideze rezilienta sistemului de sanatate, inclusiv in ceea ce priveste personalul medical si produsele medicale, si sa imbunatateasca accesul la serviciile de sanatate.
 2. Sa ofere solutii adecvate de substitutie a veniturilor si sa extinda masurile de protectie sociala si accesul la serviciile esentiale pentru toti. Sa atenueze impactul crizei asupra ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru si a unor masuri de activare. Sa consolideze competentele si invatarea digitala si sa asigure accesul egal la educatie.
 3. Sa asigure sprijin sub forma de lichiditati pentru economie, de care sa beneficieze intreprinderile si gospodariile, in special intreprinderile mici si mijlocii si lucratorii independenti. Sa avanseze finantarea proiectelor de investitii publice mature si sa promoveze investitiile private pentru a favoriza redresarea economica. Sa directioneze cu prioritate investitiile catre  tranzitia ecologica si digitala, in special catre transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, productia si utilizarea energiei in mod nepoluant si eficient precum si catre infrastructura de mediu, inclusiv in regiunile miniere.
 4. Sa imbunatateasca eficacitatea si calitatea administratiei publice, precum si previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvata a partenerilor sociali.

Recomandarile sunt structurate pe doua obiective: pe termen scurt, atenuarea consecintelor socioeconomice negative grave ale pandemiei cauzate de coronavirus; pe termen scurt catre mediu, obtinerea unei cresteri durabile si favorabile incluziunii, care sa faciliteze tranzitia verde si transformarea digitala.

Acceseaza aici recomandarile adresate Romaniei

Sursa: Comisia EuropeanaEveniment online Digital Innovation Zone, 4 iunie 2020

20/05/2020

Joi, 4 iunie, ne cunoastem online. Discutam despre motivul pentru care am initiat acest Digital Innovation Hub in regiunea de Nord-Est a Romaniei, despre nevoile si provocarile din piata si despre cum o astfel de initiativa reprezinta o oportunitate de repliere, adaptare si crestere. 

Inscrierea se face aici: https://bit.ly/3caITp7

Evenimentul se va desfasura online, incepand cu ora 14, pe Zoom. (link-ul il vei primi prin email cu cateva zile inainte de eveniment).

 

CE ESTE Digital Innovation Zone??

_____________

Este o initiativa non-profit a unui grup de companii din zona de Nord-Est a Romaniei care-si propune sa identifice si sa dezvolte proiecte de digitalizare impreuna cu stakeholderi relevanti ca: universitati, autoritati publice, clustere din diferite industrii, companii de software development, digital marketing, institute de cercetare etc. 

Scopul principal este acela de a oferi IMM-urilor suportul si accesul la o retea larga si diversa de resurse tehnologice, digitale si de finantare in vederea digitalizarii, automatizarii si livrarii de servicii si produse inovatoare, care sa reprezinte un avantaj competitiv pe piata europeana. 

Care este avantajul unui astfel de hub si de ce ar trebui sa te intereseze?

Hub-urile de inovare digitala reprezinta un pilon cheie in initiativa de digitalizare a industriei si beneficiaza de suportul Comisiei Europene. Ce inseamna asta? Acces la:

 • un ecosistem de inovatie si oportunitati de retea prin intermediul pietelor si activitatilor de brokeraj;
 • programe de finantare dedicate digitalizarii industriei;
 • parteneriate globale;
 • metodologii certificate si procese structurate de implementare a ideilor tale inovatoare;
 • ultimele tehnologii de pe piata;

Cui ne adresam?

 • Potentialilor parteneri: companii si institutii care doresc sa faca parte dintr-o retea globala care pune la dispozitie competente tehnologice, digitale, de research etc necesare in analiza, coordonarea si implementarea unui proiect tehnologic si digital. 
 • Intreprinderilor mici si mijlocii din regiunea de Nord-Est a Romaniei care cauta solutii competitive de business, automatizare si digitalizare in vederea eficientizarii, cresterii si dezvoltarii pe piata pe care activeaza.  

Te asteptam!

 _____________

Agenda evenimentului:

14.00: Cuvant de deschidere, prezentare Digital Innovation Zone

Florin Cardasim and Georgiana Dragomir - members of Digital Innovation Zone

14.15: DIZ - Oportunitati si responsabilitati in context european, national si regional

Vasile ASANDEI - Director General ADR Nord-Est 

Ioan-Marcel BOLOS - Ministrul Fondurilor Europene

Sabin SARMAS - Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei

Gabriela Macoveiu - Director Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa ADR North-Est

14.45: Digital Innovation Hubs - impact si example de buna practica

Bianca Muntean - Coordonator Transilvania DIH, Cluj

Ionut Tata - CEO Iceberg , Brasov

Madalina Nazare - Head of Collaborative Research and Development, Digital Catapult (TBC)

15.00: Importanta digitalizarii intr-o companie multinationala - exemple de succes

Mihai Tanase - Head of Digital & CRM Dacia&Renault Romania

15.15: Importanta digitalizarii intr-o companie antreprenoriala - exemple de succes

Ing. Sorin Oprea - Manager Assa Construct Consulting SRL

Viorel Cretu – CEO NordArin

15.45: DIZ - sa vedem care e planul!!!

*Agenda va fi actualizata Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' din Iasi a demarat o noua investitie cu finantare REGIO

19/05/2020

Cu gandul la viitor, la modernizarea continua a invatamantului universitar, dar si la eficientizarea consumului de resurse in corpurile proprii, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a demarat de curand o noua investitie cu finantare REGIO care vizeaza consolidarea si reabilitarea termica a imobilului EN din cadrul Facultatea De Inginerie Electrica Energetica Si Informatica Aplicata.

Cresterea calitatii infrastructurii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” si imbunatatirea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si cerintelor specifice sectorului economic reprezinta ambitiile acestui proiect, cu o valoare nerambursabila de 1,9 milioane euro.

Acesta este cel de-al 3-lea contract de finantare semnat prin Axa 10, dedicata infrastructurii educationale in cadrul Regio, celelalte proiecte vizand Reabilitarea ansamblului de cladiri in care isi desfasoara activitatea profesorii, cercetatorii si studentii Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu”, respectiv Reabilitarea termica a corpului de cladire TEX 2, format din cinci tronsoane, al Facultatii de Design Industrial si Management al Afacerilor (DIMA).Institutul Regional de Oncologie Medicala Iasi va avea un ambulatoriu extins, in care sa fie oferite servicii medicale la standarde ridicate

18/05/2020

La finalul saptamanii trecute, a fost semnat contractul de finantare Regio “Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta I.R.O. Iasi”, proiect in valoare de peste 9,5 milioane lei.

Proiectul prevede reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriului integrat al Institutului Regional de Oncologie Iasi, contribuind, astfel, la dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale la nivel regional. Banii vor fi investiti pentru:

 • Extinderea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat in incinta I.R.O. Iasi, cu 540 mp suprafata desfasurata;
 • Dotarea ambulatoriului integrat al Institutului Regional de Oncologie cu 51 de echipamente medicale si nemedicale si mobilier specific;
 • Achizitia a 26 de posturi de tratament chimioterapic.

Urmare a acestor achizitii, este asteptata o crestere a capacitatii de tratare a pacientilor in ambulatoriu si reducerea timpului de asteptare al pacientilor care primesc tratament chimioterapic in regim ambulatoriu cu 10%.Cinematograful COZLA din Municipiul Piatra-Neamt se transforma prin REGIO!

15/05/2020

Acesta urmeaza sa devina un Centru Multifunctional destinat populatiei din zona si nu numai!

Imobilul in suprafata de 818 mp si suprafata construita desfasurata de 1554 mp, care are destinatia actuala de constructie administrativa si social culturala, va fi modernizat astfel:

 • realizarea de interventii structurale asupra obiectivului de investitii;
 • refunctionalizarea si recompartimentarea in vederea crearii unui centru multifunctional;
 • anveloparea termica a cladirii;
 • realizarea de finisaje interioare si exterioare;
 • realizarea de instalatii termice/electrice/sanitare/climatizare – ventilare;
 • dotarea cu echipamente si utilaje tehnologice;
 • dotarea cu echipamente specifice activitatile educative, culturale si recreative, echipamente IT.


Sursa foto: Alex Pers Photography

Principalele activitati care se vor desfasura in cadrul Centrului multifunctional Cozla tin de informarea si consilierea privind drepturile sociale, prevenirea si combaterea unor comportamente care pot conduce la cresterea riscului de excluziune sociala, consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitare a accesului pe piata muncii, facilitarea accesului la o locuinta; promovarea unui stil de viata sanatos si activ; interventie in strada (efectuata de echipe mobile din cadrul Centrului multifunctional Cozla); colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare; activitatile de organizare de evenimente, culturale si artistice; activitati de socializare, etc.

Valoarea totala a proiectului este de 1.613.931,49 euro.'Adio hartii' - OUG privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020

13/05/2020

Prin Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020 este reglementata obligatia ca toti angajatii MFE si ai structurilor aflate in subordine de a folosi exclusiv sistemul digital si de a renunta la hartii in interactiunea pe care o vor avea cu beneficiarii finantarilor, incepand cu data de 01 iunie 2020. Ordonanta nr. 65/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 381 din data de 12.05.2020.Scopul acestei ordonante este de a debirocratiza si transparentiza interactiunile dintre beneficiarii fondurilor europene si autoritati, in vederea crearii cadrului legal de aliniere la Regulamentele Europene. „Am provocat o mica revolutie realizand ceea ce trebuia facut inca din 2014, si anume sa intram in normalitatea folosirii sistemului digital. De acum nu mai exista cale de intoarcere la mecanismele greoaie pe care le urau atat de mult beneficiarii finantarilor”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Bolos.

In ultimii ani, procesul de informatizare a institutiilor si autoritatilor publice s-a dezvoltat in functie de politicile si de posibilitatile acestora de accesare a finantarilor propriilor proiecte si mai putin intr-o maniera integrata, tendinta care a creat premisele dezvoltarii unor sisteme „izolate” care au rezolvat probleme interne institutiilor sau probleme punctuale fara a urmari o viziune de ansamblu sau indeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punct de vedere al livrarii de servicii publice electronice catre cetatean.
In acest context, trebuie subliniat faptul ca guvernarea digitala are rolul de a sprijini procesele administrative, de a imbunatati calitatea serviciilor si de a spori eficienta interna a sectorului public. Serviciile publice digitale reduc sarcina administrativa pentru mediul privat si cetateni, facand ca interactiunile acestora cu administratia publica sa fie mai rapide, mai eficiente, mai practice si mai transparente si nu in ultimul rand mai putin costisitoare. In plus, integrarea utilizarii tehnologiilor digitale in strategiile de modernizare a administratiei publice poate permite obtinerea de beneficii economice si sociale suplimentare pentru societate in ansamblul sau.

Prevederile OUG fac referire la sistemul informatic utilizat in gestionarea fondurilor europene, sistem care asigura colectarea, inregistrarea si stocarea, in forma electronica, a datelor referitoare la fiecare operatiune, si care are ca element central Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS2014+), impreuna cu aplicatia MySMIS2014 si aplicatia SMIS Minimal.

Conform OUG 65/2020, incepand cu data de 01 iunie 2020, autoritatile de management, organismele intermediare si beneficiarii proiectelor cu finantare din fonduri europene structurale si de investitii ale POIM, POCU, POC, POR, POCA, POPAM, POAT, precum si Autoritatea de Management si beneficiarii proiectelor cu finantare din POAD sunt obligate sa emita, sa primeasca si sa prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finantare/ordinelor/deciziilor de finantare, actelor aditionale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinantare, cererilor de plata, dosarele achizitiilor publice, rapoartelor de progres, precum si a altor categorii de documente care stau la baza implementarii proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Aceasta ordonanta reprezinta inca un pas inspre realizarea guvernarii digitale ce va avea ca efecte alinierea statului roman la directiile europene in materie, eficientizarea activitatilor si fluxurilor institutionale cu impact in planul diminuarii birocratiei si ameliorarii interactiunii cu cetatenii, cresterea vitezei de raspuns a sectorului guvernamental la noi cerinte, respectiv simplificarea adaptarii proceselor interne la schimbarile legislative.

OUG nr. 65/07.05.2020Coridor pentru deplasari nemotorizate in municipiul Bacau

13/05/2020

Prin noul proiect Regio - Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru - Gara Bacau - Cartier Cfr - Sala Polivalenta - CAEX/Parc Industrial (CFR), Municipiul Bacau urmareste dezvoltarea mobilitatii urbane, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazata pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazata pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei si utilizarea transportului public de inalta calitate si eficienta.Prin implementarea acestui proiect se urmareste:

 • Reducerea pana in anul 2023 a emisiilor de CO2 in zona, ca urmare a cresterii utilizarii modurilor nemotorizate de deplasare, prin amenajarea unor trasee cu conditii superioare de siguranta, confort si ambianta de calitate pentru deplasarile cu bicicleta si pietonale, in detrimentul deplasarilor cu autoturismul personal;
 • Dezvoltarea pana in anul 2023 a sistemului de transport velo, prin realizarea a 11.757 mp de piste de biciclete si amenajarea de facilitati pentru bicilisti (amplasare de rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete);
 • Cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni pana in anul 2023, prin modernizarea a 7.227 mp de spatiu pietonal, prevazuti cu sisteme de siguranta, care sa impiedice accesul auto pe trotuar;
 • Imbunatatirea spatiului urban, prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 965 mp arbori / arbusti pana in anul 2023.


Zona verde si de agrement in Vaslui, cu sprijinul Regio

12/05/2020

Un nou contract de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 care vizeaza dezvoltarea urbana durabila, a fost semnat ieri. De data aceasta, este vorba de Municipiul Vaslui, care primeste o finantare nerambursabila de 2,9 milioane euro pentru proiectul „Reconversia unui teren degradat din zona Copou in zona verde si de agrement”.

 • Un teren degradat din zona Copou a Municipiului Vaslui va fi transformat in in zona de agrement si petrecere a timpului liber si va fi redat comunitatii, la finalul celor 36 de luni de implementare
 • 16.000 de mp spatiu verde vor fi creati, iar aleile noi, mobilierul urban, plantele decorative, locurile de joaca pentru copii si un bazin decorativ vor fi o invitatie la plimbare si aer curat pentru toti vasluienii, dar si pentru vizitatori.


Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi - Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi

12/05/2020

Primaria Municipiului Iasi a semnat un nou contract de finantare europeana aferent unui proiect Regio: „Modernizare campus scolar tehnic in Municipiul Iasi – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, in valoare de peste 7 milioane lei.

 • Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare in cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, in vederea cresterii calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca a Municipiului Iasi.
 • Lucrarile vor consta in modernizarea a doua cladiri de ateliere din campusul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, scoase in prezent din uz din cauza starii tehnice improprii. Prin consolidare, reabilitare, modernizare si dotare, cele doua cladiri vor putea asigura spatiile necesare pentru functionarea optima a laboratoarelor/atelierelor, dar si a salilor de curs.


Invatand despre Uniunea Europeana - Colegiul National 'Calistrat Hogas' din Piatra-Neamt este castigatorul din partea Romaniei al premiului 'Jan Amos Comenius'

11/05/2020

Inainte de Ziua Europei, Comisia Europeana a acordat in data de 8 mai, Premiul european Jan Amos Comenius pentru invatamantul de inalta calitate despre Uniunea Europeana, in valoare de 8.000 de euro. Din partea Romaniei, castigatorul este Colegiul National “Calistrat Hogas” din Piatra-Neamt. Premiul este acordat unui numar de 22 de scoli din intreaga Europa pentru creativitate in invatamantul despre Uniunea Europeana si subliniaza importanta predarii si a invatarii despre UE intr-un mod care sa reprezinte o inspiratie.

Vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european, Margaritis Schinas, a declarat: „Acordarea premiului Jan Amos Comenius pentru prima data astazi scolilor si profesorilor pentru eforturile lor creative de predare a cursurilor despre Uniunea Europeana si valorile sale este foarte simbolica. In ajunul celei de a 70-a aniversari a Declaratiei Schuman, care reprezinta baza unui proiect de pace bazat, in primul rand, pe solidaritatea europeana, scolile si elevii din intreaga Europa se confrunta cu cea mai perturbatoare situatie din perioada de dupa razboi. Saptezeci de ani mai tarziu, doar prin astfel de eforturi creative si prin solidaritate vom fi in masura sa depasim aceasta criza si sa ne reconstruim chiar mai puternici decat inainte.”

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Sa invatam despre Uniunea Europeana la scoala nu este un lux, ci o necesitate. Trebuie sa consolidam cunoasterea si intelegerea de catre cetateni a Uniunii Europene de la o varsta frageda. Scolile noastre sunt in masura sa promoveze o sensibilizare critica cu privire la tot ceea ce tine de Uniunea Europeana si un sentiment de apartenenta la aceasta, in moduri care inspira. Sunt incantata de faptul ca acest premiu acorda recunoastere si vizibilitate unor astfel de activitati valoroase.”

Fiecare scoala castigatoare va primi un premiu in valoare de 8 000 EUR si un trofeu.

 

Context

Premiul Jan Amos Comenius pentru un invatamant de inalta calitate despre Uniunea Europeana  este un concurs care se adreseaza liceelor din intreaga UE. Concursul la nivelul UE a fost lansat la 6 noiembrie si au aplicat scoli din 24 de state membre. Fiecare candidatura a fost evaluata de evaluatori externi independenti. Evaluatorii au identificat 22 de castigatori (a se vedea anexa). Premiul este un proiect-pilot propus de Parlamentul European si pus in aplicare de Comisia Europeana.

Scolile castigatoare utilizeaza o gama larga de metode de implicare in predarea de cursuri despre Uniunea Europeana.

In 2018, Recomandarea Consiliului de Promovare a valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predarii a identificat predarea si invatarea cu privire la originile, valorile si functionarea UE ca prioritate politica. Premiul isi propune sa prezinte bune practici in materie de predare, care sa fie orientate catre obiectivele recomandarii.

Jan Amos Comenius (in limba ceha: Jan Amos Komenský) a fost un filosof, pedagog si teolog ceh, considerat parintele educatiei moderne. El a fost ultimul episcop al sectei Fratii Moravi inainte de a deveni refugiat religios si unul dintre primii campioni ai educatiei universale, concept care va fi preluat, in cele din urma, in cartea sa „Didactica Magna”. Ca educator si teolog, a condus scoli si a consiliat guvernele din Europa protestanta in perioada de la mijlocul secolului al XVII-lea.

 

Informatii suplimentare
Urmariti ceremonia legata de acest premiu si mesajul comisarului Gabriel aici.

 20 de autobuze electrice vor fi achizitionate prin Regio pentru eficientizare transportului public in Municipiul Piatra Neamt

07/05/2020

Contractul de finantare pentru proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE TRANSPORT ECOLOGIC, in valoare totala de 12,73 milioane euro, din care 11,47 milioane euro finantare nerambursabila, a fost semnat ieri intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Directorul General Vasile Asandei si parteneriatul intre Consiliul Judetean Neamt si Municipiul Piatra-Neamt, in calitate de beneficiari.


Sursa foto Consiliul Judetean Neamt

Proiectul este finantat in cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile si vizeaza asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si imbunatatirea conditiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in vederea reducerii numarului de deplasari cu autoturisme private si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele ambitioase ale proiectului sunt:

 • Reducerea pana in anul 2024 emisiilor de CO2 in Municipiul Piatra Neamt cu 14,01%, ca urmare a introducerii in transportul in comun a 20 autobuze electrice;
 • Cresterea pana in anul 2024 a numarului de utilizatori ai transportului in comun in Municipiul Piatra Neamt cu 10.38% ca urmare a realizarii unor masuri destinate incurajarii utilizarii transportului alternativ, respectiv achizitia de autobuze electrice si implementarea unui sistem de e-ticketing;
 • Reducerea pana in anul 2024 a deplasarilor cu autoturismul personal cu 5,64%, ca urmare a implementarii unor masuri destinate eficientizarii si incurajarii utilizarii transportului public local de persoane (achizitia de autobuze electrice dotate cu toate facilitatile necesare pentru confortul si siguranta pasagerilor, implementarea unui sistem e-ticketing, extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea autobazei operatorului de transport).


Sprijin European pentru fermieri si IMM-urile din sectorul agro-alimentar afectate de COVID-19

07/05/2020

Fermierii vor putea beneficia de un sprijin exceptional de pana la 5.000 de euro, in vreme ce IMM-urile din sectorul agro-alimentar afectate de criza de coronavirus vor putea beneficia de un sprijin exceptional de pana la 50.000 de euro.

Propunerea a fost inaintata de eurodeputati catre Parlamentul European, pentru a oferi un ajutor exceptional pentru IMM-urile care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii, comercializarii si dezvoltarii produselor agricole si fermierii afectati de criza COVID-19.

Conform propunerii, acesti bani europeni vor putea fi acordati din fondurile inca disponibile in cadrul Programelor de Dezvoltare Rurala ale statelor membre UE, prin realocarea fondurilor neutilizate de la alte masuri si modificarea aferenta a programului. Platile forfetare se vor putea efectua pana la sfarsitul acestui an.

Propunerea inaintata urmeaza sa fie adoptata de Consiliu si Parlamentul European in curand. Ulterior, se va transforma intr-o noua masura a Regulamentului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala (Reg. 1305/2013) si anume un nou articol:

”Redresarea potentialului de productie si procesare agricola, afectat de pandemia COVID-19, inclusiv prin actiuni preventive. Acest nou articol introduce masura exceptionala COVID-19 prin compensarea costurilor pentru actiuni de stabilizare a sectorului precum cele pentru:

 • Stocarea produselor si acoperirea pierderilor din cauza reducerii veniturilor, a preturilor, diminuarea si intreruperea activitatilor;
 • Logistica necesara identificarii de alternative pentru desfacerea si procesarea produselor.
 • Achizitionarea de echipamente de dezinfectie, de protectie si de instrumente digitale, care sa protejeze lucratorii si sa mentina functionarea ciclului de productie de-a lungul anului.”,

este precizat in scrisoarea inaintata comisarului european pentru Agricultura.

Sursa: Comisia Europeana6 noi contracte de finantare REGIO, in valoare de 17 milioane euro

06/05/2020

Educatie, dezvoltare urbana durabila si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Acestea sunt domeniile spre care se orienteaza cele 6 proiecte REGIO, pentru care s-au semnat saptamana aceasta contractele de finantare in valoare de 17 milioane euro intre MLPDA, ADR Nord-Est si beneficiari:

 • CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII PROFESIONALE DIN STR. REPUBLICII 318 (FOSTA NR. 392) DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC AL. I. CUZA – BARLAD, Beneficiar Municipiul Barlad, valoarea nerambursabila 3,7 milioane euro

 • REABILITARE TERMICA CORP TEX 2” DIN CADRUL FACULTATII DE TEXTILE-PIELARIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL, Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI , valoare nerambursabila 736.828 euro
 • CONSTRUIRE CORP NOU SI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC „DIMITRIE CANTEMIR”, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI, Beneficiar:  UAT COMUNA FALCIU, valoare nerambursabila 972.550 euro
 • AMENAJAREA ZONEI DE RECREERE, STR. VARNAV, NR. 17A, IN MUNICIPIUL BOTOSANI, Beneficiar: MUNICIPIUL BOTOSANI, valoare nerambursabila: 692.507 euro
 • PROIECT INTEGRAT DE REGENERARE URBANA SI SOCIALA IN ZONA CICOAREI – CENTRUL MULTIFUNCTIONAL “CICOAREI”, Beneficiar: PARTENERIATUL DINTRE UAT MUNICIPIUL IASI si DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA, valoare nerambursabila 3,25 milioane euro

 • REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIUL HUSI BAZATA PE PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA, Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL HUSI , valoare nerambursabila 7, 5 mil euro


Iluminat public inteligent pentru Municipiul Iasi

05/05/2020

Rolul solutiilor de iluminat inteligent in transformarea digitala a oraselor a  crescut considerabil in ultimii ani. Instalarea solutiilor inteligente de iluminat poate juca un rol-cheie intr-o strategie urbana inteligenta, in care instalatiile de iluminat public servesc drept coloana vertebrala a unei retele in care serviciile sunt livrate in beneficiul cetatenilor.

Pentru dezvoltarea sistemului de iluminat inteligent, Primaria Municipiului Iasi a obtinut finantare prin proiectului european „Reabilitare/modernizare/extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iasi”. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice in iluminatul public care inregistreaza consumuri energetice mari, prin modernizarea aparatelor de iluminat vechi cu lampi cu sodiu, respectiv inlocuirea cu aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

Valoarea totala a proiectului se ridica la circa 4,7 milioane euro, din care aproximativ 4,6 milioane euro este valoarea finantarii nerambursabile prin Regio -  Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa Prioritara 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon” , Operatiunea C „Iluminatul Public”.

Interventiile vor consta in:

 1. Inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica prin utilizarea unor lampi tip LED cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator;
 2. Achizitionarea si instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public la nivel de corp de iluminat;
 3. Utilizarea surselor regenerabile de energie, respectiv panouri fotovoltaice si kituri cu baterii acumulatoare autonome;
 4. Modernizarea punctelor de aprindere, precum si telegestiunea acestora impreuna cu telegestiunea individualizata pentru corpurile de iluminat modernizate, prin dispecerat pentru telegestiunea sistemului de iluminat;
 5. Strategii de conducere operativa pentru eficienta energetica (si implicit de reducere a CO2) superioara fata de dimarea traditionala la orele tarzii ale noptii, respectiv interconectarea logica a sistemului de iluminat cu sistemul de management al traficului si cu statii meteo locale.

Sistemul de iluminat modernizat cuprinde principalele artere de intrare in Iasi si principalele artere de legatura pe care se desfasoara traficul local.Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 6 Piatra Neamt

04/05/2020

Un nou contract de finantare Regio a fost semnat in data de 29.04.2020 - “Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 6” in Municipiul Piatra Neamt.

Obiectivul proiectului este de a imbunatati calitatea infrastructurii educationale din Municipiul Piatra-Neamt, ca factor determinant pentru cresterea calitatii procesului educational si pentru asigurarea accesului sporit la educatie timpurie. Investitia vizeaza lucrari de amenajare interioara si instalatii, amenajari exterioare, imbunatatirea bazei materiale, dar si cresterea eficientei energetice a cladirii.

De rezultatul acestui proiect, vor beneficiar cei 77 de copii prescolari inscrisi la gradinita nr. 6, cadrele didactice si personalul suport, dar si parintii copiilor, care ii vor conduce intr-un loc primitor si adecvat procesului educational.

Suma nerambursabila solicitata este de 474.225 euro.UEFISCDI a lansat BrokerMap - o platforma de colaborare si comunicare intre inovatori!

04/05/2020

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) a anuntat lansarea, in 30 aprilie 2020, a platformei digitale BrokerMap - www.brainmap.ro/brokermap, care aduce impreuna oameni si proiecte al caror obiectiv comun este gasirea de solutii la actuala criza epidemiologica.
Spatiul de colaborare vine ca raspuns la situatia fara precedent cauzata de pandemia COVID-19 si la nevoia de a accelera procesele care produc solutii concrete.

Platforma BrokerMap lansata de UEFISCDI se adreseaza, in principal, mediului de cercetare si de inovatie, dar ramane deschisa tuturor celor care au idei sau resurse si vor sa contribuie la rezolvarea unor probleme nou aparute, uneori, cu un grad ridicat de complexitate si ale caror solutii necesita noi punti de colaborare.

Contextul actual ne obliga la distantare sociala. Tocmai de aceea, implicarea si comunicarea devin si mai importante in randul comunitatii de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI) din Romania. BrokerMap este un instrument pe care il oferim membrilor comunitatii CDI si prin care dorim sa acceleram gasirea de rezolvari la provocarile cauzate de COVID-19, la nivelul intregii societati”, a precizat Adrian Curaj, Director General al UEFISCDI.

Pe platforma BrokerMap, anunturile cu idei, servicii si parteneriate sunt publicate gratuit, prin intermediul unui cont pe platforma BrainMap.

Sursa: UEFISCDIAchizitie servicii de paza 2020-2022

30/04/2020

Actualizare 05.05.2020

Solicitare de clarificari nr. 1

Intrebare:
Am vazut in caietul de sarcini ca trebuie extras din REVISAL pentru angajati, este obligatorie acea conditie sau pot fi si angajati noi ?
Raspuns:
In conformitate cu legislatia in vigoare, salariatii se inregistreaza in Revisal cu minim 1 zi inainte de data inceperii contractului individual de munca.
Din documentatia de atribuire reiese ca serviciul trebuie prestat continuu chiar de la atribuirea contractului, iar nu de la o data ulterioara. Deci, in baza documentatiei achizitiei, autoritatea nu poate astepta pana cand un ofertant isi va angaja persoane pentru a putea incepe prestarea serviciilor solicitate. Este deci obligatorie prezentarea extraselor Revisal pentru angajatii propusi sa presteze serviciile pentru care vor fi desemnati in cadrul propunerii tehnice.
Totodata precizam ca in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, la art. 59 alin. (1) se prevede ca "Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19."

Intrebare:
Aveti analiza de risc pentru toate obiectivele enuntate in anunt ?
Raspuns:
In caietul de sarcini, punctul 4 A este mentionat  “Se precizeaza faptul ca Autoritatea Contractanta detine pentru toate spatiile Analiza de risc la securitate fizica.”


30.04.2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE PAZA 2020-2022”.

Obiectul contractului:
 -      Realizarea proiectelor sistemelor de securitate si obtinerea avizelor;
-       Prestarea de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie rapida la obiectivele precizate in caietul de sarcini;
-       Livrarea, instalarea, punerea in functiune si programarea sistemelor de securitate integrate: sistem de control acces, sistem de supraveghere video pentru obiectivele autoritatii contractante.

1. Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic; Monica Lutz-Sef Birou achizitii publice, Nicoleta Coman- Expert Birou achizitii publice, Paula Chitei-Expert Birou achizitii publice, Cristinel Stavarache Sentea- Sef Birou administrativ.
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului).
f) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de proiectare, instalare, modificare si intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor si protectie personala specializata.

Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-g) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele de la pct. f si g carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 08.05.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele/ solicitarile de clarificare: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 11.05.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz, comunicarea rezultatului procedurii): 26.05.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 28.05.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 192.247,00 lei, fara TVA / surse proprii si cheltuieli indirecte in cadrul diferitelor proiecte.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila. Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop, semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale, pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro. Lipsa oricarui document solicitat, depunerea unei oferte incomplete/partiale, poate determina respingerea ofertei depuse.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare
Planuri
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitieS-au redeschis inscrierile online in programul de creditare IMM Invest

28/04/2020

S-a redeschis sesiunea de inscriere online in programul de creditare IMM Invest incepand de marti, 28 aprilie 2020, ora 9.00, pentru microintreprinderile si firmele mici si mijlocii care vor sa obtina imprumuturi bancare cu dobanda subventionata o perioada si garantii de stat.

Inscrierile in program de fac pe site-ul IMM Invest, deschis de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

„Principiul de aprobare a finantarilor nu este primul venit - primul servit, iar platforma www.imminvest.ro este un registru unic electronic prin care se analizeaza doar daca aplicantul este eligibil si are statutul de IMM ”, sustine FNGCIMM.

Potrivit FNGCIMM, firmele solicitante trebuie sa parcurga urmatoarele etape in procesul acordarii finantarii garantate:

 • IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro;
 • Completeaza online datele de identificare si ataseaza: copie CI, copie CUI si declaratia IMM;
 • Solicita unul sau mai multe credite pentru investitii/ linii de credit pentru capital de lucru;
 • Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;
 • FNGCIMM va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de catre potentialul beneficiar;
 • FNGCIMM pune online la dispozitia institutiei de credit selectate documentele inregistrate de catre IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 • Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/ liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului;
 • Institutia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garantiei de stat.

FNGCIMM a pus la dispozitie si un Ghid PDF pentru utilizarea aplicatiei online de inscriere in program. Acesta poate fi descarcat de aici.

Sursa: StartupCafe.roEditia lunii aprilie 2020 a Buletinului informativ Enterprise Europe Network editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei

24/04/2020

In editia lunii aprilie 2020, continuam sa va prezentam informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul context generat de pandemia COVID-19.

De asemenea, va propunem analiza unor oportunitati de colaborare selectate din baza de date centralizata a Retelei. Daca aveti alte solicitari sau oferte punctuale, nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter aprilie 2020Masuri specifice de asigurare a unei flexibilitati exceptionale pentru utilizarea fondurilor structurale si de investitii europene ca reactie la epidemia de COVID-19

24/04/2020

Astazi, 24.04.2020, a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene „Initiativa plus pentru investitii ca reactie la coronavirus”, regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 si a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 in ceea ce priveste masuri specifice de asigurare a unei flexibilitati exceptionale pentru utilizarea fondurilor structurale si de investitii europene ca reactie la epidemia de COVID-19, prin care Comisia Europeana a modificat normele privind utilizarea fondurilor structurale ale UE, care stau la baza politicii de coeziune a UE.

Normele care definesc domeniul de aplicare si prioritatile programelor nationale care pot fi finantate din FEDR, FSE si Fondul de coeziune, precum si conditiile in care regiunile au dreptul de a primi sprijin sunt modificate prin acest regulament.Astfel, statele membre beneficiaza de o flexibilitate exceptionala de a transfera sume intre fonduri si intre regiuni pentru a raspunde nevoilor lor specifice in cadrul procesului de atenuare a daunelor sociale si economice provocate de pandemie.

Toate rezervele existente in fondurile structurale pentru 2020 pot fi utilizate pentru a contracara efectele pandemiei. In plus, statele membre vor putea, pentru perioada cuprinsa intre 1 iulie 2020 si 30 iunie 2021, sa solicite sprijin financiar in proportie de 100% din bugetul UE.

Prin adoptarea acestor masuri se urmareste reducerea sarcinii asupra bugetelor nationale prin furnizarea de investitii cu tinta clara in domeniul sanatatii, al IMM-urilor aflate in dificultate si al sistemelor de angajare temporara.

Regulamentul poate fi consultat aici.Investitii in sanatate prin Regio

22/04/2020

Investitiile in sanatate nu au fost nicicand mai necesare si mai de actualitate decat in aceste vremuri. Regio - Programul Operational 2014-2020 ofera sprijin financiar pentru modernizare conditiilor in care se furnizeaza actul medical in Regiunea Nord-Est.

Doar luna aceasta, au fost semnate 5 contracte de finantare in valoare de 11 milioane euro, care vizeaza urmatoarele proiecte:

 • Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, in valoare de 2.253.940 euro, pentru 15225 beneficiari de servicii medicale;
 • Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale existente in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Gura Humorului, in valoare de 1.883.019 euro pentru 7800 beneficiari de servicii medicale;
 • Extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei, in valoare de 2.253.712 euro, pentru 8000 beneficiari de servicii medicale;
 • Extindere si dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgente Pascani, in valoare de 2.176.183 euro, pentru 56.880 beneficiari de servicii medicale;
 • Reabilitarea, modernizarea si extinderea ambulatoriului Spitalului Orasenesc Buhusi, in valoare de 2.253.567 euro, pentru 36.000 beneficiari de servicii medicale.

Pe langa extinderea acestor unitati medicale, proiectele vizeaza dotarea cu echipamentele necesare functionarii activitatilor de stabilire a diagnosticului si tratamentului ambulatoriu. Este de asteptat ca la finalul acestor investitii, sa fie obtinut acel plus de calitate pe care aceste infrastructuri sa o confere sistemului de sanatate din orasele vizate, prin eficientizarea acestora, prin reducerea internarilor evitabile, cat si prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul ambulatoriilor.Fonduri europene pentru consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID-19

22/04/2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a lansat in consultare publica ghidul solicitantului „Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID-19”.


 
Ghidul reglementeaza modul de acordare a finantarilor pentru achizitia de echipamente medicale si de protectie pentru spitalele din reteaua COVID-19. Unitatile spitalicesti pot deconta inclusiv achizitiile facute incepand cu data de 1 februarie 2020, valoarea maxima a unui proiect fiind de 45 milioane de euro.
 
Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, conform urmatorului calendar:
Data si ora incepere depunere de proiecte: 15.05.2020, ora 10
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 30.09.2020, ora 10
 
Va invitam sa consultati Ghidul Solicitantului, iar detalii suplimentare veti regasi aici: mfe.gov.ro.

Propunerile si sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, Bucuresti, sector 1 si/sau pe adresele de email: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro si covid19.sanatate@fonduri-ue.ro, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii.

Ghidul solicitantului „Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID-19”Oportunitate de finantare a IMM-urilor inovative in domeniul medical

22/04/2020

ADR Nord-Est, in calitate de Ambasador al retelei DIGI-B-CUBE (Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain), invita IMM-urile inovative sa acceseze schema de vouchere care sprijina proiectele dedicate integrarii inovarii digitale si tehnologiilor disruptive in domeniul diagnosticului medical si al lanturilor valorice conexe.

Intreprinderile mici si mijlocii (inclusiv startup-uri) active in sanatate, biotehnologii, biofarma, IT sau sectoare conexe (robotica, automatizari, electronica, nanotehnologii etc.) pot aplica in consortii pentru vouchere cu o valoare de pana la 60.000 euro per IMM, incepand cu data de 22 aprilie 2020.

 

Termenul limita de depunere este 29 iulie 2020, iar bugetul disponibil pentru apelul de vouchere DIGI-B-CUBE este de 2.700.000 euro. Procesul de evaluare va dura maxim 4 saptamani. 

Va invitam sa accesati documentele suport si urmatorul link pentru mai multe detalii: https://digibcube.eu/open-calls/, e-mail-ul pentru intrebari suplimentare info@digibcube.eu .

Persoana de contact din cadrul ADR Nord-Est este Alina Capitanu, Sef Birou Proiecte Externe, e-mail acapitanu@adrnordest.ro.

Mentionam faptul ca aceasta sursa de finantare poate sprijini si dezvoltarea de produse inovative in domeniul medical in contextul necesitatilor evidentiate de pandemia COVID-19.

Coordonatorul consortiului este Oslo Cancer Cluster, DIGI-B-CUBE fiind finantat prin Programul Orizont 2020, INNOSUP licitatia 2018. Partenerii de proiect sunt Clusterul DigitalNorway, SECPHO Spania, Ci3 Cluster for Individualized Immune Intervention, Germania, Cluster ITC INFOPOLE, Belgia, Business Upper Austria.

Documente suport apel de vouchere DIGI-B-CUBEEU vs Virus Hackathon 24-26 Aprilie 2020

22/04/2020

Comisia Europeana va gazdui un hackathon virtual in contextul noilor provocari cauzate de criza coronavirus. Acest eveniment de 3 zile va reprezenta o oportunitate buna de a conecta societatea civila, inovatorii, partenerii si achizitorii europeni si de a-i incuraja sa dezvolte solutii inovative pentru depasirea acestei crize.

20 de topicuri in directa legatura cu acest subiect vor fi discutate, cateva exemple fiind:

 • cresterea vitezei de productie a echipamentelor
 • scalarea capabilitatilor de productie
 • schimbul cunostintelor si transferul solutiilor

Lista intreaga poate fi gasita aici, iar inregistrarile se pot face accesand acest link. De asemenea, exista un apel deschis pentru voluntari, ale caror detalii pot fi citite aici.

Video campanie:Comisia Europeana lanseaza o platforma de schimb de date pentru cercetatori

21/04/2020

Comisia Europeana, in colaborare cu mai multi parteneri, a lansat la 20 aprilie o platforma europeana de date privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapida si schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, care face parte din planul de actiune ERAvsCorona , reprezinta o etapa suplimentara in eforturile UE de a sprijini cercetatorii din Europa si din intreaga lume in lupta impotriva coronavirusului.

Noua platforma va oferi un mediu european si mondial deschis, de incredere si scalabil, in care cercetatorii vor putea stoca si distribui seturi de date, cum ar fi secvente de ADN, structuri proteice, date din cercetarile preclinice si studiile clinice, precum si date epidemiologice. Ea este rezultatul unui efort comun depus de Comisia Europeana, Institutul European de Bioinformatica - Laboratorul European de Biologie Moleculara, infrastructura Elixir si proiectul COMPARE, precum si de statele membre ale UE si alti parteneri.

Planul de actiune ERAvsCorona

La 7 aprilie 2020, ministrii inovarii si ai cercetarii din toate cele 27 de state membre ale UE au sprijinit 10 actiuni prioritare ale Planului de actiune ERAvsCorona. Pornind de la obiectivele generale si de la instrumentele Spatiului european de cercetare (ERA), planul de actiune acopera actiunile pe termen scurt bazate pe coordonare stransa, cooperare, schimb de date si eforturi comune de finantare intre Comisie si statele membre. Acesta se axeaza pe principiile esentiale ale Spatiului european de cercetare, care acum vor fi utilizate pentru a obtine un efect maxim, cu scopul de a-i ajuta pe cercetatori si pe statele membre ale UE in lupta impotriva pandemiei de coronavirus.

In plus fata de platforma europeana de date privind COVID-19 care a fost lansata astazi, celelalte actiuni se axeaza pe coordonarea finantarii, extinderea unor studii clinice de mari dimensiuni la nivelul UE, cresterea sprijinului acordat intreprinderilor inovatoare si sprijinirea unui Hackathon paneuropean la sfarsitul lunii aprilie pentru a mobiliza inovatorii europeni si societatea civila. Planul comun de stabilire a actiunilor prioritare va fi actualizat periodic impreuna, intr-un mod creativ, intre serviciile Comisiei si guvernele nationale in lunile urmatoare.

UE ia masuri ferme de combatere a pandemiei. De asemenea, Comisia angajeaza sute de milioane de euro in masuri de cercetare si inovare pentru dezvoltarea vaccinurilor, a unor noi tratamente, a unor teste de diagnostic si a unor sisteme medicale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.

Pe baza investitiilor pe termen lung efectuate inainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus (prin intermediul PC7 & Orizont 2020), inclusiv in ceea ce priveste supravegherea si pregatirea, UE a mobilizat rapid 48,2 milioane EUR pentru 18 proiecte de cercetare preselectionate, care lucreaza in prezent la teste de diagnosticare rapida in proximitatea pacientului, la tratamente noi, la noi vaccinuri, precum si la epidemiologie si la modelare pentru imbunatatirea pregatirii si a reactiei la focare. Proiectele implica 151 de echipe de cercetare din intreaga lume.

In plus, UE a mobilizat fonduri publice si private in valoare de pana la 90 de milioane EUR prin intermediul Initiativei privind medicamentele inovatoare si a oferit sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane EUR companiei inovatoare CureVac pentru a ajuta la marirea capacitatii de dezvoltare si productie a unui vaccin impotriva coronavirusului.

Mai mult, o cerere recenta de oferte in valoare de 164 de milioane EUR lansata prin instrumentul Accelerator al Consiliului european pentru inovare a atras un numar semnificativ de intreprinderi nou-infiintate si de IMM-uri cu inovatii care ar putea contribui, de asemenea, la combaterea pandemiei. In acelasi timp, peste 50 de proiecte ale Consiliului European pentru Cercetare in curs de desfasurare sau finalizate contribuie la raspunsul la pandemia de coronavirus prin furnizarea de informatii din mai multe domenii stiintifice diferite (virologie, epidemiologie, imunologie, sanatate publica, dispozitive medicale, comportament social, gestionarea crizelor).

Sursa: Comisia EuropeanaComisia Europeana aproba o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 3,3 miliarde de euro ce vizeaza sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19

13/04/2020

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) in contextul pandemiei de COVID-19. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19 martie 2020, astfel cum a fost modificat la 3 aprilie 2020 .

Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: „Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde EUR, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi. Vom continua sa colaboram indeaproape cu statele membre in incercarea de a gasi solutii fezabile de atenuare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, in conformitate cu normele UE.

Schema de ajutor de stat a Romaniei

Romania i-a notificat Comisiei, in temeiul cadrului temporar , o schema cu un buget de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19.

In cadrul acestei scheme, se va acorda sprijin sub forma de:

 • granturi directe si
 • garantii de stat ce vizeaza creditele de investitii si finantarea capitalului de lucru.

Sprijinul acordat in temeiul acestei scheme va fi accesibil IMM-urilor care se confrunta cu dificultati ca urmare a impactului economic al pandemiei de COVID-19. Scopul schemei este de a ajuta intreprinderile sa isi acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investitii, astfel incat acestea sa isi poata continua activitatea.

Comisia a constatat ca masurile notificate de Romania respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. In special:

 • in ceea ce priveste granturile directe, sprijinul per intreprindere nu va depasi 800 000 EUR, astfel cum se prevede in cadrul temporar;
 • in ceea ce priveste garantiile de stat, (i) valoarea imprumuturilor subiacente per intreprindere acoperita de o garantie este limitata astfel cum se prevede in cadrul temporar, (ii) garantiile sunt limitate la maximum sase ani si (iii) primele pentru comisioanele de garantare nu depasesc nivelurile prevazute de cadrul temporar.

Comisia a concluzionat ca masurile notificate de Romania sunt necesare, adecvate si proportionale pentru a remedia o perturbare grava a economiei unui stat membru, in conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE si cu conditiile prevazute in cadrul temporar.

Pe acest temei, Comisia a aprobat masurile in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Sursa: Comisia EuropeanaOrientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19

09/04/2020

COVID-19 este o criza sanitara care necesita solutii rapide si inteligente si indemanare in tratarea unei cresteri imense a cererii de bunuri si servicii similare, in timp ce anumite lanturi de aprovizionare sunt perturbate. Achizitorii publici din statele membre se afla in prima linie in ceea ce priveste majoritatea acestor bunuri si servicii. Ei trebuie sa asigure disponibilitatea echipamentelor individuale de protectie, cum sunt mastile pentru fata si manusile de protectie, a dispozitivelor medicale, in special ventilatoare, a altor materiale medicale, dar si a infrastructurii spitalicesti si informatice, acestea fiind doar cateva exemple.

La nivel european, Comisia, impreuna cu statele membre, si-a intensificat eforturile, lansand actiuni comune de achizitii publice de diverse materiale medicale. Pentru a-si adapta in continuare asistenta la aceasta situatie de urgenta, Comisia explica in orientari ce optiuni si mecanisme de flexibilitate sunt disponibile in cadrul UE privind achizitiile publice in vederea achizitionarii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru a face fata crizei.

Achizitorii publici pot lua considerare mai multe optiuni:

 • In primul rand, in cazuri de urgenta, ei pot recurge la posibilitati de reducere substantiala a termenelor pentru a grabi procedurile deschise sau restranse.
 • In cazul in care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea in vedere o procedura de negociere fara publicare. In cele din urma, ar putea fi permisa chiar si atribuirea directa unui operator economic preselectat, cu conditia ca acesta din urma sa fie singurul capabil sa asigure livrarile necesare in limitele tehnice si temporale impuse de extrema urgenta.
 • In plus, achizitorii publici trebuie sa ia in considerare, de asemenea, solutii alternative si stabilirea de contacte cu piata.

Orientarile CE se axeaza in special pe achizitiile publice in cazuri de extrema urgenta, prin care achizitorii publici pot sa cumpere in termen de cateva zile sau chiar de cateva ore, daca este necesar.

Mai multe detalii, aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:108I:FULL&from=RO sau Informare AM PORCatalogul surselor de finantare - aprilie 2020

08/04/2020

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

  Catalog surse de finantare (aprilie 2020)

Catalog surse finantarePachet de masuri fara precedent din fonduri europene deblocate de Guvernul Romaniei

07/04/2020

• Aproximativ 1,16 miliarde de euro au fost alocate sanatatii romanilor in luna martie si alte 4,1 miliarde de euro vor fi alocati in urmatorii 7 ani de zile
In total, masurile medicale, sociale si economice luate de Ministerul Fondurilor Europene in contextul pandemiei cu coronavirus cumuleaza 1,5 miliarde de euro

Masurile au fost adoptate in sedinta de Guvern de ieri, 06.04.2020, si prevad:

 • Cate 500 de euro (2.500 lei) pentru sporul de risc alocat fiecarui medic implicat in lupta impotriva virusului. Fondurile alocate pentru plata stimulentelor de risc sunt de aproximativ 100 de milioane de euro.
 • 30 de milioane de euro alocati persoanelor aflate in carantina, inclusiv familiile medicilor aflati in prima linie. Masura are in vedere implicarea concreta a peste 1.000 de asistenti sociali care sa acopere nevoile unui numar de minim 100.000 de persoane carantinate.
 • 350 de milioane de euro pentru cumpararea de echipamente medicale (ventilatoare, injectomate, teste COVID-19 etc.) si echipamente de protectie (masti, manusi, combinezoane etc.), cu posibilitatea de a creste alocarea pana la 500 de milioane.

Recent, Ministerul Fondurilor Europene a asigurat 682 de milioane de euro pentru achizitionarea echipamentelor medicale si dotarilor sistemului de coordonare a sistemului national de urgenta, prin finantarea unui proiect IGSU.

Astfel, valoarea totala a fondurilor europene care sprijina sistemul medical si implicit sanatatea romanilor ajunge la 1,16 miliarde de euro.

Alte masuri aprobate in sedinta de Guvern:

 • Somajul tehnic in cuantum de 300 de milioane de euro: incepand cu data de 4 mai Ministerul Fondurilor Europene deconteaza catre Ministerului Muncii si Protectiei Sociale/ Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sumele achitate angajatilor care intra in somaj tehnic.
 • Suplimentar, 170.000 persoane aflate in carantina, izolare sau autoizolare, precum si copiii si persoanele institutionalizate in centre de tip rezidential vor beneficia de pachete cu produse de igiena.

In consecinta, suma totala alocata pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Pachetul de interventii reuseste sa armonizeze proiectele deja existente prin reorientarea acestora in contextul actual, cu realocarea sumelor ramase disponibile catre masuri concrete de sustinere a sistemului medical si de revigoare a economiei”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

Mai multe detalii, aici: http://mfe.gov.ro/pachet-de-masuri-fara-precedent-din-fonduri-europene-deblocate-de-guvernul-romaniei/Sesiune online de matchmaking intre spitale si companii finantate de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea solutiilor inovative in lupta contra COVID-19

07/04/2020

Consiliul European al Inovarii va organiza in data de 30 Aprilie 2020 o sesiune de ePitching, cu scopul de a conecta institutiile medicale publice si private cu startup-urile si companiile finantate de catre Comisia Europeana, care dezvolta si furnizeaza provizii medicale (echipamente de protectie, medicamente, kit-uri de testare, sisteme de ventilatie si monitorizare respiratorie) si tehnologii inovative precum: tele-medicina, solutii remote, inteligenta artificiala pentru analizarea datelor, managementului proviziilor, logistica. Toate acestea au rolul de a intari lupta impotriva COVID-19.

Acest demers se adreseaza spitalelor sau a institutiilor medicale care sunt active in aceasta lupta. Pentru inregistrarea la acest eveniment online este nevoie de transmiterea unui e-mail la aceasta adresa: bertrand.wert@ec.europa.eu, pana pe data de 8 Aprilie 2020.

Pentru mai multe informatii accesati link-ul:
https://ec.europa.eu/easme/en/hospitals-and-procurers-healthcare-join-eic-epitching-and-discover-innovative-solutions-fight-covid

Agenda evenimentSpitalele din reteaua COVID-19 pot cumpara imediat echipamentele de care au nevoie

06/04/2020

Toate spitalele din reteaua COVID-19 mentionate in Ordinul 533/29.03.2020 publicat de Ministerul Sanatatii (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224501) pot achizitiona echipamente medicale si de protectie, cheltuielile urmand a fi decontate ulterior inclusiv pentru achizitiile efectuate incepand cu data de 1 februarie 2020.
 
Unitatile spitalicesti au la dispozitie adresa covid19.sanatate@fonduri-ue.ro unde pot adresa orice intrebari legate de achizitii si rambursari, echipa mixta de specialisti din Ministerul Sanatatii si Ministerul Fondurilor Europene raspunzand in 24 de ore solicitarilor.
 
„Prioritatea este ca spitalele sa isi poata cumpara imediat echipamentele de care este nevoie! Rambursarea din fonduri europene este o etapa ulterioara. Spitalele nu trebuie sa astepte publicarea Ghidului pentru ca ar face un deserviciu pacientilor. Achizitia este una si trebuie facuta ACUM, rambursarea este altceva, si se face in paralel fara a afecta sanatatea oamenilor, care este prioritara”, explica ministrul Marcel Bolos mecanismul prin care spitalele sunt ajutate sa isi cumpere dotarile necesare pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus (COVID-19).


 
Detalii privind justificarea costurilor de achizitie, regulile de transparenta a procedurii de achizitie in situatii de urgenta, regulile de inregistrare in patrimoniu a echipamentelor si mecanismul de decontare se regasesc in Scrisoarea comuna a ministrului Sanatatii, Nelu Tataru si a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, publicata aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor EuropeneComisia Europeana lanseaza initiativa SURE: 100 de miliarde de euro pentru mentinerea locurilor de munca si sprijinirea intreprinderilor, in contextul COVID-19

02/04/2020

In aceste momente de criza acuta, salvarea de vieti omenesti si sprijinirea mijloacelor de subzistenta sunt de o importanta capitala. Comisia isi intensifica si mai mult raspunsul, propunand instituirea unui instrument de solidaritate in valoare de 100 de miliarde EUR, denumit SURE, care ii va ajuta pe lucratori sa isi pastreze veniturile si va sprijini intreprinderile pentru ca acestea sa se mentina pe linia de plutire. Comisia propune, de asemenea, redirectionarea tuturor fondurilor structurale disponibile catre raspunsul la coronavirus.

De acest sprijin vor beneficia, de asemenea, fermierii si pescarii, precum si persoanele cele mai defavorizate. Toate aceste masuri se bazeaza pe bugetul actual al UE si vor valorifica la maximum fiecare euro disponibil. Acestea demonstreaza necesitatea ca UE sa dispuna de un buget pe termen lung solid si flexibil. Comisia va lua masuri pentru a se asigura ca UE se poate baza pe un astfel de buget solid care sa ii permita sa iasa din criza si sa faca progrese pe calea redresarii.

Pandemia de coronavirus pune Europa la incercare intr-un mod care ar fi fost de neconceput cu doar cateva saptamani in urma. Profunzimea si amploarea acestei crize necesita un raspuns de o amploare, rapiditate si solidaritate fara precedent.

In ultimele saptamani, Comisia a luat masuri menite sa le ofere statelor membre toata flexibilitatea de care au nevoie pentru a-si sprijini financiar sistemele de sanatate, intreprinderile si lucratorii. Aceasta a actionat in vederea coordonarii, accelerarii si consolidarii eforturilor de achizitionare a echipamentelor medicale si a directionat finantarea pentru cercetare catre dezvoltarea unui vaccin. Comisia a lucrat neobosit pentru a se asigura ca bunurile si lucratorii transfrontalieri pot continua sa se deplaseze in intreaga UE si pentru a mentine functionarea spitalelor, continuarea activitatii fabricilor si aprovizionarea rafturilor din magazine. Aceasta a sprijinit si continua sa sprijine repatrierea cetatenilor UE, a familiilor acestora si a rezidentilor pe termen lung in Europa din intreaga lume.

In aceste eforturi, Comisia actioneaza din convingerea ca singura solutie eficienta la criza din Europa se bazeaza pe cooperare, flexibilitate si, mai presus de toate, pe solidaritate.

Propunerile de astazi ridica raspunsul la un nou nivel.

In ceea ce priveste propunerile adoptate astazi, presedinta von der Leyen a declarat: „Numai raspunsurile cele mai puternice ne vor permite sa facem fata acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie sa ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponibil in bugetul UE va fi redirectionat catre depasirea crizei, fiecare regula va fi relaxata pentru a permite finantarii sa circule rapid si eficace. Prin intermediul noului instrument de solidaritate vom mobiliza 100 de miliarde EUR pentru a mentine locurile de munca si functionarea intreprinderilor. Prin acest instrument ne unim fortele cu statele membre pentru a salva vieti omenesti si pentru a proteja mijloacele de subzistenta. Asa arata solidaritatea europeana.

100 de miliarde de euro pentru mentinerea locurilor de munca si a functionarii intreprinderilor: initiativa SURE

Trebuie sa atenuam socul economic pentru ca economia UE sa fie pregatita sa reporneasca atunci cand conditiile vor fi prielnice. In acest scop, trebuie sa mentinem locurile de munca si functionarea intreprinderilor. Toate statele membre dispun sau vor dispune in curand de programe de somaj partial care vor contribui la realizarea acestui obiectiv.

Initiativa SURE este raspunsul Comisiei in acest sens: noul instrument va oferi imprumuturi in valoare de pana la 100 de miliarde EUR tarilor care trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc un venit si ca intreprinderile isi pastreaza personalul. Acest lucru le permite oamenilor sa isi plateasca in continuare chiria, facturile si produsele alimentare si contribuie la asigurarea stabilitatii atat de necesare in economie.

Imprumuturile se vor baza pe garantii furnizate de statele membre si vor fi directionate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea sa recurga la acest instrument, insa acesta va fi deosebit de important pentru statele membre cel mai grav afectate.

SURE va sprijini programele de somaj partial si masurile similare pentru a ajuta statele membre sa protejeze locurile de munca, angajatii si persoanele care desfasoara o activitate independenta impotriva riscului de concediere si de pierdere a veniturilor. Firmele vor putea sa reduca temporar timpul de lucru al angajatilor sau sa intrerupa complet activitatea, statul oferind sprijin pentru venit pentru orele nelucrate. Lucratorii care desfasoara o activitate independenta vor primi un ajutor de inlocuire a veniturilor pentru actuala situatie de urgenta.

 • Furnizarea de sprijin celor mai defavorizate persoane – Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

Avand in vedere ca cea mai mare parte a Europei practica distantarea sociala pentru a incetini raspandirea virusului, este cu atat mai important ca persoanele care depind de ceilalti pentru a-si asigura nevoile cele mai elementare sa nu fie private de ajutor. Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane va evolua pentru a raspunde acestei provocari: in special, se va introduce utilizarea de bonuri electronice pentru a reduce riscul de contaminare, precum si posibilitatea de a cumpara echipamente de protectie pentru persoanele care furnizeaza ajutorul.

 • Sprijinirea pescarilor si a fermierilor

Agricultura si pescuitul din Europa au un rol esential deoarece ne furnizeaza alimentele pe care le consumam. Aceste sectoare sunt grav afectate de criza, ceea ce afecteaza in consecinta lanturile noastre de aprovizionare cu alimente si economiile locale sustinute de aceste sectoare.

Ca si in cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime va deveni mai flexibila. Statele membre vor putea sa ofere sprijin:

· pescarilor, pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit;

· fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspendarea temporara sau reducerea productiei si pentru acordarea de sprijin

· si organizatiilor de producatori, pentru depozitarea temporara a produselor pescaresti si de acvacultura.

De asemenea, Comisia va propune in curand o serie de masuri menite sa asigure ca fermierii si alti beneficiari pot beneficia de sprijinul de care au nevoie prin intermediul politicii agricole comune, de exemplu prin prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin si pentru procesarea acestora de catre administratii, prin majorarea avansurilor pentru platile directe si platile pentru dezvoltarea rurala si prin oferirea de mai multa flexibilitate pentru controalele la fata locului pentru a minimiza nevoia de contact fizic si a reduce sarcina administrativa.

Protejarea economiei si a populatiei noastre prin toate mijloacele disponibile

 • Redirectionarea tuturor fondurilor politicii de coeziune catre combaterea situatiei de urgenta

Toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune – Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune – vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei de sanatate publica.

Pentru a se asigura ca fondurile pot fi redirectionate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile transferurile intre fonduri, precum si intre categoriile de regiuni si intre obiectivele de politica. Mai mult decat atat, cerintele de cofinantare vor fi eliminate intrucat statele membre isi utilizeaza deja toate mijloacele de care dispune pentru a combate criza. Se va simplifica administrarea.

 • Instrumentul pentru sprijin de urgenta

Uniunea Europeana nu s-a confruntat niciodata in istoria sa cu o criza de sanatate de o asemenea amploare sau cu o viteza de raspandire atat de mare. Ca raspuns, prima prioritate este de a salva vieti omenesti si de a raspunde nevoilor sistemelor noastre de sanatate si ale profesionistilor din sistemele de sanatate care fac minuni in fiecare zi in intreaga Uniune.

Comisia depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea echipamentelor de protectie si a aparatelor de sprijin respirator. In pofida eforturilor sustinute de productie ale industriei, statele membre se confrunta in continuare cu o penurie grava de echipamente de protectie si de aparate de sprijin respirator in anumite zone. Statele membre se confrunta, de asemenea, cu lipsa de centre de tratament suficiente si ar avea de castigat din deplasarea pacientilor catre zone care dispun de mai multe resurse si din trimiterea personalului medical in locurile cele mai afectate. Va fi nevoie, totodata, de sprijin pentru testarea in masa, pentru cercetarea medicala, pentru dezvoltarea de noi tratamente si pentru producerea, achizitionarea si distribuirea de vaccinuri pe intreg teritoriul UE.

UE propune astazi sa se utilizeze toate fondurile ramase disponibile din bugetul UE pentru acest an pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor sistemelor de sanatate europene.

Instrumentul pentru sprijin de urgenta va beneficia de 3 miliarde EUR, din care 300 de milioane EUR vor fi alocate RescEU in vederea sprijinirii stocurilor comune de echipamente. Prima prioritate ar fi gestionarea crizei de sanatate publica si asigurarea echipamentelor si materialelor vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale de protectie, de la echipe medicale mobile la asistenta medicala pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele din taberele de refugiati. Al doilea domeniu de interes ar fi asigurarea intensificarii eforturilor de testare. De asemenea, propunerea ar permite Comisiei sa realizeze achizitii direct in numele statelor membre.

Urmatoarele etape

Pe masura ce situatia continua sa evolueze, Comisia va prezenta mai multe propuneri si va colabora cu celelalte institutii ale UE pentru a avansa cat mai rapid posibil.

Sursa: Comisia EuropeanaCentralizarea masurilor intreprinse de AM POR pentru beneficiarii REGIO

02/04/2020

Instructiunile 142/18.03.2020 si 145/23.03.2020, precum si Adresa AMPOR nr. 48532/30.03.2020 reglementeaza actiuni de sprijin pentru beneficiarii POR in perioada starii de urgenta.

Astfel, beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru implementarea urmatoarelor masuri detaliate in Instructiunile/ adresele transmise de AMPOR pana in prezent:

Prevederi ale Instructiunii nr. 142/18.03.2020:

1. Prelungirea perioadei de implementare, in conformitate cu prevederile art. I;

2. Solicitarea altor modificari necesare in implementarea proiectelor, pentru care sunt incluse in cadrul art. III prevederi legate de procesarea, transmiterea si avizarea/aprobarea electronica a acestor solicitari, cu maximizarea utilizarii MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail si a semnaturii electronice;

3. Amanarea unor termene specifice de realizare a unor activitati impuse in conformitate cu dispozitiile contractelor de finantare care se implinesc in aceasta perioada si care nu pot fi respectate in contextul actual, potrivit art. IV;

Prevederi ale Instructiunii nr. 145/23.03.2020:

1. Calculul numarului mediu de salariati pentru anumite categorii de proiecte (in special cele finantate in cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei in care acesta a fost afectat de starea de urgenta, dar si cu luarea in considerare a unei perioade de timp, justificata, necesara pentru revenirea la o situatie obiectiva de normalitate (potrivit dispozitiilor incluse in capitolul C, punctul 1);

2. Calculul indicatorilor datorati de Beneficiari in perioada de durabilitate, pana la finalul anului 2020, se va realiza avand in vedere intervalul in care acestia nu si-au putut respecta obligatiile aferente acestei perioade, in functie de specificul fiecarui indicator, iar pe masura aparitiei unor situatii particulare, calculul se va stabili impreuna cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) si 2));

3. Conform art. 1 se vor putea transmite AMPOR, in vederea verificarii si autorizarii cheltuielilor eligibile, cererile de rambursare intermediare si finale pentru care vizitele pe teren de verificare si/sau monitorizare nu au putut fi efectuate in conditii de siguranta si nici prin utilizarea unor metode alternative, asa cum se mentioneaza la capitolul B punctele 5) si 7) din Instructiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020;

Prevederi ale Adresei AMPOR nr. 48532/30.03.2020:

Beneficiarii pot solicita suspendarea implementarii/perioadei de durabilitate a proiectelor, conform precizarilor facute in adresa AMPOR nr. 48532/27.03.2020;

Masurile luate de AMPOR au in vedere in primul rand sustinerea implementarii proiectelor, in scopul asigurarii atingerii indicatorilor/obiectivelor propuse, respectiv pentru materializarea beneficiilor vizate prin implementarea acestora si valorificarea sprijinului financiar oferit prin Programul Operational Regional 2014-2020. Din acest motiv si luand in calcul faptul ca suspendarea implica intreruperea temporara a activitatilor proiectelor , respectiv intarzierea obtinerii beneficiilor scontate, precum si intreruperea fluxului financiar aferent implementarii, recomandarea AMPOR este ca masura suspendarii contractului de finantare sa fie avuta in vedere de Beneficiari in ultima instanta, doar in cazurile in care acest demers este de neevitat in contextul actual.

Adresa AM POR nr. 50873/01.04.2020 - centralizarea masurilor AM POR pentru beneficiarii REGIO300 milioane de euro din fonduri europene pentru echipamente medicale si de protectie medicala

01/04/2020

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat in data de 31.03.2020 ca, pana la mijlocul lunii aprilie, kitul pentru decontarea echipamentelor medicale din fonduri europene va fi publicat pe site-ul ministerului, suma totala disponibila fiind de 300 de milioane de euro.

Conform adresei comune a MFE si MS transmisa catre unitatile sanitare si catre autoritatile publice locale, vor putea fi decontate din fonduri europene, cu respectarea unor reguli minimale in ceea ce priveste achizitia acestora, toate acele categorii de echipamente medicale (ex: ventilatoare, statii de monitorizare, injectomate, automatizatoare, izolete, laringoscoape etc) care se utilizeaza in mod direct/ indirect pentru tratarea pacientilor bolnavi, precum si echipamentele de protectie medicala (masti de protectie, combinezoane, manusi de protectie, dezinfectanti etc) destinate personalului medical implicat direct/ indirect in tratamentul pacientilor infectati cu coronavirus.

Regulile minimale in ceea ce priveste achizitia echipamentelor medicala si de protectie medicala se refera la:

 • justificarea costurilor de achizitie
 • reguli minime de transparenta a procedurilor de achizitie in situatii de urgenta
 • reguli minime de inregistrare in patrimoniu a echipamentelor

Mecanismul de decontare a echipamentelor medicale si de protectie medicala se va desfasura in 5 etape, dupa urmatorul algoritm:

Etapa I: perioada 01 aprilie 2020 – 15 aprilie 2020 – Elaborarea Ghidului Solicitantului, avand ca solicitanti eligibili: unitatile sanitare publice, individual sau prin Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, precum si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, unitati administrativ teritoriale.

Etapa a II-a: perioada 15 aprilie 2020 – 30 aprilie 2020 – Consultarea Publica

Etapa a III-a: perioada 15 mai 2020 – 15 iulie 2020 – Aprobarea Ghidului, lansarea apelului de proiecte, depunerea cererilor de finantare

Etapa a IV-a: perioada 15 iulie 2020 – 15 octombrie 2020 – Evaluarea cererilor de finantare, incheierea contractelor de finantare

Etapa a V-a: perioada 15 octombrie 2020 – 15 decembrie 2020 – Depunerea cererilor de rambursare si decontarea acestora.

!!! Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 45 milioane euro.

La nivelul MFE a fost constituita o echipa de specialisti care va raspunde solicitarilor formulate la adresa de e- mail covid19.sanatate@fonduri-ue.ro (adresa de email mentionata in adresa atasata, helpdesk-sanatate@coronavirus.ro, a fost inlocuita cu covid19.sanatate@fonduri-ue.ro) , in termen de maxim 1 zi de la data formularii intrebarilor.

Adresa nr. 1041/30.03.2020Comisia emite orientari practice cu privire la utilizarea mecanismelor de flexibilitate prevazute de cadrul UE privind achizitiile publice

01/04/2020

In data de 1 aprilie, Comisia a pus la dispozitie orientari cu privire la modul de utilizare a tuturor posibilitatilor oferite de cadrul UE privind achizitiile publice, avand in vedere situatia de urgenta cauzata de pandemia de coronavirus.

Legislatia UE le ofera deja achizitorilor publici din statele membre solutii flexibile pentru satisfacerea rapida a unor nevoi urgente, cum ar fi achizitionarea de echipamente individuale de protectie, de medicamente si de ventilatoare, pentru a le furniza celor care au nevoie de acestea in cel mai scurt timp posibil.

Comisarul Breton, responsabil cu piata interna, a declarat: „Achizitorii publici se confrunta, in situatia de urgenta actuala, cu o presiune imensa de a asigura disponibilitatea unor echipamente individuale de protectie, cum ar fi masti si manusi de protectie, ventilatoare si alte materiale medicale pentru toti cei care lucreaza neobosit in timpul acestei crize. Doresc sa ii ajut prin explicatii complete cu privire la toate mecanismele de flexibilitate si solutiile oferite de cadrul UE privind achizitiile publice pentru cumpararea unor astfel de materiale cat mai repede. Criza actuala declansata de coronavirus reprezinta o urgenta extrema si imprevizibila — tocmai pentru o astfel de situatie, normele noastre europene le permit achizitorilor publici sa faca achizitii in termen de cateva zile, chiar si ore, daca este necesar. Invit toti achizitorii publici sa exploateze la maximum aceste flexibilitati si sa nu ezite sa solicite orientari suplimentare din partea Comisiei, daca este necesar.”

Orientarile evidentiaza optiunile si mecanismele de flexibilitate prevazute de legislatia UE. Acestea ofera o imagine de ansamblu a diferitelor proceduri de licitatie pe care le au la dispozitie achizitorii publici, inclusiv termenele-limita aplicabile. Orientarile evidentiaza posibilitati care variaza de la scurtarea considerabila a termenelor-limita general aplicabile, pana la a face achizitii fara publicarea prealabila a anunturilor de licitatie, in circumstante exceptionale, cum ar fi urgenta extrema legata de lupta impotriva coronavirusului. Ofera, de asemenea, clarificari cu privire la modul in care achizitorii publici ar putea gasi solutii si modalitati alternative de a intra in contact cu piata, in aceasta situatie in care ne confruntam cu o penurie de bunuri esentiale. Orientarile sunt disponibile aici.

Sursa: Comisia EuropeanaComisia Europeana adopta masuri pentru sprijinirea sectorului agroalimentar

27/03/2020

In contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene isi demonstreaza rezilienta si continua sa le ofere europenilor alimente sigure si de inalta calitate. Fermierii si producatorii se confrunta insa cu dificultati si cu o presiune crescanda. Asigurarea securitatii alimentare si a unui lant eficace de aprovizionare cu alimente pe intregul continent ramane una dintre prioritatile Comisiei.

Comisia continua sa monitorizeze indeaproape toate pietele agricole si comertul cu produse alimentare, observatoarele UE ale pietelor fiind actualizate regulat. In cadrul reuniunii prin videoconferinta din 26 martie, comisarul pentru agricultura, Janusz Wojciechowski , le-a prezentat ministrilor agriculturii din UE o perspectiva de ansamblu asupra situatiei.

Comisarul Wojciechowski a declarat: „Ne confruntam cu o criza fara precedent si le sunt tot mai recunoscator fermierilor si producatorilor nostri pentru eforturile continue pe care le depun, in pofida dificultatilor si a presiunii crescande. Aceste vremuri dificile au demonstrat rezilienta lantului nostru de aprovizionare cu alimente. Reuniunea de astazi ne-a permis sa avem o perspectiva de ansamblu asupra acestei situatii care se schimba rapid. Am ascultat cu atentie si am notat cu interes toate sugestiile si solicitarile, iar Comisia le va analiza si va oferi raspunsuri. Voi urmari in continuare situatia, ramanand in strans contact cu statele membre. Suntem gata sa luam masuri suplimentare atunci cand este necesar .”

De la inceputul crizei, Comisia a adoptat urmatoarele masuri pentru sprijinirea sectorului agroalimentar:

 • Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plata in cadrul PAC: Noul termen-limita pentru depunerea cererilor va fi acum 15 iunie 2020, in loc de 15 mai, fermierii beneficiind astfel mai multa flexibilitate in ceea ce priveste completarea cererilor, in aceste vremuri dificile si fara precedent. Prelungirea a fost deja comunicata Italiei, iar Comisia pregateste masurile juridice necesare pentru punerea in aplicare a prelungirii in toate statele membre.
 • Ajutoare de stat mai mari: In temeiul nou adoptatului Cadru temporar pentru ajutoare de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 EUR per ferma, iar societatile de prelucrare si de comercializare a alimentelor pot beneficia de un ajutor maxim de 800 000 EUR. Aceste cuantumuri pot fi completate de ajutoare de minimis , un tip de sprijin national specific sectorului agricol, care poate fi acordat fara aprobarea prealabila a Comisiei. Plafonul aferent acestor ajutoare a fost majorat recent la 20 000 EUR (si pana la 25 000 EUR in anumite cazuri). Asadar, in temeiul cadrului temporar, sprijinul national total care poate fi acordat unei ferme se ridica la 120 000 EUR (sau la 125 000 EUR).
 • Fluxul continuu al produselor alimentare in intreaga UE: Comisia isi coordoneaza indeaproape deciziile cu cele ale statelor membre pentru a asigura functionarea pietei unice a bunurilor prin crearea „culoarelor verzi”. Aceste culoare verzi, bazate pe punctele esentiale desemnate de trecere a frontierelor, vor avea controale la trecerea frontierei care nu vor depasi 15 minute. Acum se permite trecerea tuturor marfurilor, inclusiv a produselor agroalimentare.

Sursa: Comisia EuropeanaMetodologia de solicitare si eliberare a Certificatelor de Situatie de Urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial

26/03/2020

Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791 din 24 martie 2020, prin care este stabilita metodologia de solicitare si eliberare a Certificatelor de Situatie de Urgenta (CSU), a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020.

Certificatele de Situatie de Urgenta au ca scop sustinerea operatorilor economici in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati/ masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar si social asupra activitatii acestora, determinat de raspandirea coronavirusului SARS–CoV-2 ”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei (http://economie.gov.ro/metodologia-de-solicitare-si-eliberare-a-certificatelor-de-situatie-de-urgenta-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial).

Certificatele de situatie de urgenta sunt solicitate si se vor elibera exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro.

Certificatele de situatie de urgenta vor fi emise in doua forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe proprie raspundere din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Certificatele pentru situatie de urgenta se solicita in baza unei declaratii pe propria raspundere, prin care solicitantul isi asuma faptul ca toate datele furnizate sunt complete, reale si corecte in fiecare detaliu prezentat. Modelul declaratiei pe propria raspundere va putea fi descarcat de pe platforma http://prevenire.gov.ro.

In termen de 5 zile, de la publicarea in Monitorul Oficial, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, in scopul depunerii solicitarilor si eliberarii CSU.

Descarca Ordin 791/24.03.2020Aparat performant pentru teste COVID-19 achizitionat la Iasi

24/03/2020

Un aparat performant pentru prelucrarea automata a testelor pentru confirmarea virusului COVID-19 a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva din Iasi” in cursul zilei de luni, 23 martie. Aparatul reprezinta o donatie din partea Casa Share, una dintre cele mai cunoscute asociatii umanitare din Iasi, care a ridicat zeci de case pentru nevoiasi.

Cu ajutorul acestui aparat cadrele medicale vor putea face 450 de teste pe zi, in contextul in care in momentul de fata se pot face doar 50 de teste pe toata zona Moldovei.

Carmen Dorobat, managerul spitalului din Iasi, a spus ca, in prezent, sute de probe din regiunea Moldovei sunt analizate manual.

Acest aparat ne va da posibilitatea sa lucram mult mai repede aceste teste. In laborator se lucreaza de la 5 dimineata, pana la ora 24 seara. Doctorita Badescu sta acolo permanent si da raspunsuri cat mai repede de peste tot, daca e pozitiv sau negativ", a spus Carmen Dorobat.

Sursa: Adevarul.roBuletinul informativ al lunii martie 2020 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

24/03/2020

In aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul context generat de pandemia COVID-19.

De asemenea, va invitam sa consultati cateva oportunitati de colaborare care au fost selectate din baza de date centralizata a Retelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare.

Pentru alte detalii suplimentare, va invitam sa ne contactati la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter martie 2020Noi masuri AM/OI de sprijin pentru proiectele POR in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus

24/03/2020

AMPOR a emis Instructiunea nr. 145/23.03.2020 care reglementeaza actiuni de sprijin pentru solicitantii si beneficiarii POR in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului infectiei cu noul tip de coronavirus (COVID-19).

Instructiunea reglementeaza masurile adoptate referitor la:
A) Procesul de evaluare, selectie si contractare la nivel de AM/OI
B) Procesul de verificare si autorizare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POR 2014-2020
C) Demersuri aplicabile activitatilor AM/OI in procesul de monitorizare a proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020
D) Demersuri aplicabile activitatilor AM/OI in procesul de monitorizare ex-post a proiectelor finantate in cadrul POR 2007-2013 si 2014-2020

Rugam toti solicitantii si beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii.

Descarca Instructiunea nr. 145/23.03.20205 carti despre telemunca: descopera beneficiile muncii de acasa

23/03/2020

Multi dintre noi lucreaza zilele acestea de acasa in contextul mondial generat de pandemia de coronavirus. Daca va intrebati cum sa lucrati mai eficient, v-am pregatit o lista cu cele mai bune carti din domeniul remote work, disponibile in limba romana si care pot fi comandate imediat din magazinele on-line din Romania.

1. Remote. Biroul este optional - David Heinemeier Hansson, Jason Fried

Remote. Biroul este optional - David Heinemeier Hansson, Jason Fried

Milioane de angajati si mii de companii au descoperit deja placerile si beneficiile muncii la domiciliu. In companii de orice dimensiune, reprezentand, practic, fiecare domeniu, munca la domiciliu a inregistrat o crestere constanta an dupa an. Cu toate acestea, spre deosebire, de pilda, de utilizarea faxului, adoptarea acestui tip de muncǎ nu a fost nici pe departe asa de universala si comuna cum ar fi crezut multa lume.

Dispunem de tehnologia necesara. Niciodata n-a fost mai usor sa comunicam si sa colaboram cu oameni de oriunde, oricand. Insa factorul uman este cel care are in continuare o problema fundamentala: lipseste o actualizare a conceptiilor noastre.

Cartea aceasta isi propune sa-ti ofere tocmai aceasta viziune actuala. Iti vom pune in vedere nenumaratele beneficii ale muncii la domiciliu, inclusiv accesul la cei mai talentati angajati, eliberarea de naveta insuportabila si productivitatea marita in afara biroului consacrat.

2. Organizatia reinventata - Un ghid pentru crearea organizatiilor inspirate de stadiul urmator al constiintei umane - FREDERIC LALOUX

Organizatia reinventata

Organizatia reinventata, tradusa in 18 tari, este considerata cea mai influenta carte de business a deceniului. Descrisa ca ,,inovatoare”, ,,vizionara” si ,,un studiu de pionierat in gandirea de management” de catre unii dintre cei mai respectati profesori de management si dezvoltare personala, a declansat o miscare globala a organizatiilor de a adopta practici de management radical diferite, mai eficiente si mai umane.

Frederic Laloux reinventeaza structura, cat mai ales spiritul organizatiei, din perspectiva conceptului de management si leadership. In contextul actual, presarat cu provocari in toate domeniile vietii sociale, economice si politice, aceasta opera reprezinta atat o sursa de inspiratie, cat mai ales un ghid practice care poate si trebuie sa fie urmat. Atat de cei care construiesc organizatii noi, dar mai ales de cei care vor sa acorde o noua sansa organizatiilor „mature”.

3. Anul meu fara pantaloni - SCOTT BERKUN

Anul meu fara pantaloni

Aceasta carte are doua ambitii: in primul rand, sa impartasesc ceea ce am invatat intr-un loc de munca futurist si, in al doilea rand, sa capturez povestea din spatele culiselor a unei echipe bune si a unei companii fascinante. Voi impartasi ceea ce am invatat, ceea ce am iubit si ceea ce m-a innebunit de placere.

Cartea este, in mare parte, cronologica si bazata pe jurnalul meu. Termenul pretentios pentru aceasta abordare este „jurnalism participativ”, ceea ce inseamna ca scriitorul, in acest caz eu, nu raporteaza pur si simplu stand in siguranta pe margine, ci din mijlocul intamplarilor. Avantajul este intimitatea. Eu sunt onest intr-un fel in care majoritatea cartilor nu sunt.

Dezavantajul este perspectiva: povestea mea ocupa locul central in scena, chiar daca eforturile altor persoane au fost mai importante, lucru care se intampla adesea. Pentru a echilibra acest aspect, anumite capitole abordeaza o perspectiva mult mai larga decat povestea mea.

Scott Berkun

4. Nu trebuie sa fie nebunie la birou - Jason Fried, David Heinemeier Hansson

Profesionistii moderni au inceput sa discute mult despre orele prelungite de lucru si privarea de somn. Acestea nu afecteaza doar angajatii din marile organizatii; antreprenorii si soloprenorii se epuizeaza exact in acelasi fel, poate chiar mai mult. Problema e ca stresul nu ramane niciodata la birou, ci se infiltreaza in vietile personale si ne contamineaza relatiile cu prietenii, cu familia, cu copiii.

Jason Fried si David Heinemeier Hansson au descris in REWORK un nou mod de a lucra eficient. In Nu trebuie sa fie nebunie la birou isi consolideaza mesajul cu o strategie care vizeaza crearea culturii ideale intr-o companie – ceea ce ei numesc „compania calma”. Abordarea lor ataca haosul, anxietatea si stresul care sunt prezente in milioane de birouri si care afecteaza miliarde de oameni in fiecare zi. O afacere este o suma de alegeri. Fiecare zi reprezinta o sansa noua de a face o alta alegere, una diferita. O productivitate mai mare nu sta in mai multe ore de lucru, ci in mai putina risipa si mai putine lucruri care distrag atentia si provoaca stres cronic.

5. Arta de a Actiona - Stephen Bungay

Arta de a Actiona - Stephen Bungay

"Ce anume doriti sa fac eu?"

Cei mai multi manageri considera ca problema-cheie in executia strategiei este cum sa-i faca pe oameni sa realizeze ceea ce s-a trecut in plan. In realitate, problema nu este a oamenilor, ci a planurilor care specifica actiunile si rezultatele acestora.

De obicei, cand nu obtinem rezultatele dorite, reactia noastra este sa cerem mai multe detalii si sa intarim controlul. Dar astfel nu facem decat sa inrautatim lucrurile. Ceea ce ne trebuie, de fapt, este mai multa claritate in stabilirea directiei. Pentru o executie eficace, trebuie sa abandonam puzderia de obiective si sa decidem ceea ce e realmente important; sa transmitem oamenilor un mesaj clar despre ce trebuie realizat si sa aflam de la ei cum au de gand sa actioneze; sa le dam apoi libertatea de actiune - in limite bine definite.La Suceava se vor putea efectua zilnic peste 200 de teste COVID-19

20/03/2020

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean Suceava pentru infiintarea laboratorului de testare

Echipa Laboratorului de Metagenomica si Biologie Moleculara din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) a implementat o linie semi-automata de testare pentru coronavirus (COVID-19) , cu consultarea colegilor de la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti si a specialistilor din industria de profil.

Aceasta linie de testare este formata dintr-un aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici, hota microbiologica cu certificare de siguranta clasa II, vortex, centrifuga cu racire, laptop, pipete automate monocanal si multicanal. Echipamentele folosite in acest demers sunt de ultima generatie, extractorul automat, cu o capacitate de 24 de probe, permitand reducerea timpului de lucru si cresterea sigurantei microbiologice. De asemenea, mentionam faptul ca aparatul Real Time PCR este de tip multiplex, ceea ce inseamna ca, in combinatie cu kit-urile de detectie folosite, permite triplarea numarului de probe efectuate in acelasi timp, cele 3 gene ale COVID-19 fiind amplificate si cuantificate simultan. Astfel, estimarile efectuate arata ca este posibila efectuarea a peste 200 de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe biologice recoltate de la pacienti. Echipamentele au fost achizitionate pe parcursul anului 2019, prin intermediul unui proiect cu finantare europeana.

Linia de testare va fi instalata in cadrul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava in zilele urmatoare, dupa instruirea personalului implicat si amenajarea spatiului alocat pentru laboratorul de diagnosticare moleculara COVID-19, activitati care se afla in derulare, sub coordonarea managerului Spitalului, Vasile Rimbu.

Sursa: Universitatea „Stefan cel Mare” din SuceavaAjutoare de stat: Comisia adopta un cadru temporar pentru a permite statelor membre sa ofere mai mult sprijin economiei in contextul epidemiei de COVID-19

20/03/2020

Comisia Europeana a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre sa utilizeze toata flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in contextul epidemiei de COVID-19.

Impreuna cu numeroase alte masuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza in conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite statelor membre sa se asigure ca intreprinderile de toate tipurile dispun in continuare de lichiditati suficiente si sa mentina continuitatea activitatii economice atat in timpul epidemiei de COVID-19, cat si dupa incheierea acesteia.

Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila de politica in domeniul concurentei, a declarat: „ Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic. Trebuie sa actionam rapid pentru a gestiona impactul cat mai bine si trebuie sa actionam in mod coordonat. Acest nou cadru temporar permite statelor membre sa utilizeze toata flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in aceasta perioada dificila .”

Cadrul temporar pentru sprijinirea economiei in contextul epidemiei de COVID-19, bazat pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, recunoaste faptul ca intreaga economie a UE se confrunta cu o perturbare grava. Pentru a remedia aceasta situatie, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare:

(i) granturi directe, avantaje fiscale selective si plati in avans : statele membre vor putea sa instituie scheme care sa permita acordarea unei finantari de pana la 800 000 EUR unei intreprinderi pentru a raspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;

(ii) garantii de stat pentru imprumuturile contractate de intreprinderi de la banci : statele membre vor fi in masura sa furnizeze garantii de stat pentru a se asigura ca bancile continua sa acorde imprumuturi clientilor care au nevoie de ele;

(iii) imprumuturi publice subventionate pentru intreprinderi: statele membre vor putea acorda intreprinderilor imprumuturi cu rate ale dobanzilor favorabile. Aceste imprumuturi pot ajuta intreprinderile sa acopere nevoile imediate atat de capital circulant, cat si de investitii;

(iv) garantii pentru bancile care directioneaza ajutorul de stat catre economia reala : unele state membre intentioneaza sa se bazeze pe capacitatile de creditare existente ale bancilor si sa le utilizeze drept canal de sprijin pentru intreprinderi, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii. Cadrul clarifica faptul ca un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clientilor bancilor, nu bancilor in sine, si ofera orientari cu privire la modul in care se poate asigura faptul ca denaturarea concurentei dintre banci este minima;

(v) asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate suplimentara cu privire la modul de a demonstra ca anumite tari prezinta riscuri neasigurabile pe piata privata, permitand astfel ca statul sa furnizeze, atunci cand este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Avand in vedere dimensiunea limitata a bugetului UE, principalul raspuns va proveni din bugetele nationale ale statelor membre. Cadrul temporar va contribui la directionarea sprijinului catre economie, limitand totodata consecintele negative asupra conditiilor echitabile de concurenta de pe piata unica.

Astfel, cadrul temporar include o serie de garantii. De exemplu, acesta coreleaza imprumuturile subventionate sau garantiile oferite intreprinderilor cu dimensiunea activitatii economice a acestora, prin luarea in considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum si cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investitii. Prin urmare, ajutorul ar trebui sa sprijine intreprinderile sa treaca de aceasta criza si sa pregateasca o redresare sustenabila.

Cadrul temporar vine in completarea altor numeroase posibilitati aflate deja la dispozitia statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de COVID-19, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un raspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 , care ilustreaza aceste posibilitati. De exemplu, statele membre pot efectua modificari general aplicabile in favoarea intreprinderilor (cum ar fi amanarea impozitarii sau subventionarea somajului tehnic in toate sectoarele), care nu intra sub incidenta normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, acestea pot acorda compensatii intreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 si cauzate in mod direct de aceasta. Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate in mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hoteliera si comertul cu amanuntul.

Cadrul va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii decembrie 2020. In vederea asigurarii securitatii juridice, Comisia va evalua, inainte de aceasta data, daca durata trebuie extinsa.

Context

Normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre sa ia masuri rapide si eficace pentru a sprijini cetatenii si intreprinderile, in special IMM-urile, care se confrunta cu dificultati economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Cadrul temporar adoptat astazi completeaza posibilitatile ample aflate la dispozitia statelor membre de a elabora masuri in conformitate cu normele UE in vigoare privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede in Comunicarea privind un raspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 din 13 martie 2020. In special, acestea pot adopta masuri care nu intra in domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat, cum ar fi fondurile nationale acordate serviciilor de sanatate sau altor servicii publice pentru gestionarea epidemiei de COVID-19. De asemenea, statele membre pot actiona imediat prin intermediul unor masuri de sprijin public care sunt puse la dispozitia tuturor intreprinderilor, cum ar fi subventiile salariale, suspendarea platii impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata sau a contributiilor sociale. In plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu in cazul serviciilor anulate sau al biletelor care nu sunt rambursate de catre operatori.

In plus, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre sa sprijine intreprinderile care se confrunta cu deficite de lichiditati si au nevoie de ajutoare pentru salvare urgente pentru a le face fata. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene permite statelor membre sa despagubeasca intreprinderile pentru daunele cauzate in mod direct de evenimente exceptionale, cum sunt acelea cauzate de epidemia de COVID-19, inclusiv prin masuri in sectoare precum aviatia si turismul.

Comisia a adoptat un cadru temporar in 2008 , drept raspuns la criza financiara mondiala.

Pentru mai multe informatii
Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19

Sursa: Comisia EuropeanaActiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus

19/03/2020

AMPOR a emis Instructiunea nr. 142/ 18.03.2020 care reglementeaza actiunile de sprijin pentru beneficiarii POR 2014-2020 in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului COVID-19.

Descarca Instructiunea nr. 142/ 18.03.20207 aplicatii utile daca lucrezi de acasa

19/03/2020

In contextul global determinat de coronavirusul COVID-19 multi angajatori au luat decizia de a-si lasa angajatii sa lucreze de acasa, acolo unde acest lucru o permite.

Internetul a evoluat puternic in ultima perioada si-ti permite sa poti lucra de oriunde. Iti prezentam o lista de aplicatii utile pe care le poti utiliza pentru a tine legatura cu colegii si colaboratorii, dar si sa-ti organizezi mai bine munca.

 • Slack pentru comunicare in timp real cu colegii, distribuire fisiere, poti crea si grupuri pentru subiecte diferite.
 • Trello pentru project management, gestionarea taskurilor in echipa, alocarea lor si urmarire stadiu proiecte. Te ajuta sa fii foarte organizat si o poti folosi si in viata de zi cu zi, nu numai la munca.
 • Google Drive (si Google Docs) pentru organizarea fisierelor, distribuire si editare in echipa.
 • Whereby pentru conferinte video direct in browser, fara descarcari sau login. Doar creezi o camera virtuala, ii dai partenerului linkul si puteti instant comunica video si schimba mesaje text sau fisiere. Ca alternativa puteti folosi si Skype.
 • TeamViewer pentru control de la distanta, partajarea ecranului, intalniri online si transfer de fisiere intre computere.
 • AnyDesk pentru acces la distanta la calculatoarele care ruleaza aplicatia gazda.
 • WeTransfer pentru transfer de fisiere de pana in 2GB. Linkurile pentru download expira in 7 zile.

Pentru o colectie bogata de aplicatii pentru lucrat de acasa techagainstcoronavirus.com e un site nou creat, in continua actualizare, pe care il poti utiliza si daca vrei sa inveti ceva nou sau sa te informezi privind evolutia coronavirus.Impactul Coronavirusului: Comisia Europeana stabileste raspunsul coordonat la nivel european pentru a contracara COVID-19

16/03/2020

COVID-19 este o urgenta majora in materie de sanatate publica pentru cetatenii, societatile si economiile noastre, cu infectii inregistrate in statele membre. Reprezinta, de asemenea, un soc economic major pentru UE. Prin urmare, Comisia Europeana a prezentat in data de 13 martie, un raspuns imediat pentru atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei COVID-19, axat pe un raspuns coordonat la nivel european.

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecintele pandemiei, in special:

 • Asigurarea aprovizionarii sistemelor de sanatate, prin mentinerea integritatii pietei unice, a productiei si distributiei de lanturi valorice;
 • Sprijinirea oamenilor astfel incat veniturile si locurile de munca sa nu fie afectate in mod disproportionat si sa evite efectele permanente ale acestei crize;
 • Sprijinirea intreprinderilor si asigurarea faptului ca lichiditatile sectorului nostru financiar pot continua sa ajute economia
 • Permiterea statelor membre sa actioneze in mod decisiv si coordonat, prin utilizarea flexibilitatii depline a schemelor privind ajutorul de stat si Pactului de stabilitate si de crestere.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, a declarat: „ Pandemia ne testeaza pe toti. Aceasta nu este doar o provocare fara precedent pentru sistemele noastre de sanatate, ci si un soc major pentru economiile noastre. Pachetul economic important anuntat astazi se refera la situatia actuala. Suntem pregatiti sa facem mai mult pe masura ce situatia evolueaza. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a sprijini europenii si economia europeana.”

Flexibilitatea schemelor privind ajutoarele de stat

Principalul raspuns fiscal la COVID-19 va proveni din bugetele nationale ale statelor membre. Normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre sa ia masuri rapide si eficace pentru a sprijini cetatenii si companiile, in special IMM-urile, care se confrunta cu dificultati economice din cauza pandemiei COVID-19.

Statele membre pot concepe masuri de sprijin ample, in conformitate cu normele UE existente. In primul rand, acestea pot decide sa ia masuri, cum ar fi subventii salariale, suspendarea platii impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adaugata sau contributii sociale. In plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu in cazul serviciilor anulate sau al biletelor care nu sunt rambursate de catre operatorii in cauza. De asemenea, normele UE privind ajutoarele de stat le permit statelor membre sa ajute companiile sa faca fata deficitelor de lichiditati si care au nevoie rapid de ajutor pentru salvare. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE permite statelor membre sa despagubeasca companiile pentru prejudiciile cauzate in mod direct de evenimente exceptionale, inclusiv masuri in sectoare precum aviatia si turismul.

In prezent, impactul pandemiei de COVID-19 in Italia este de o asemenea natura si amploare incat permite utilizarea articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Aceasta ofera posibilitatea Comisiei sa aprobe masuri de sprijin nationale suplimentare pentru a remedia o perturbare grava a economiei unui stat membru.

Evaluarea Comisiei privind utilizarea articolul 107 alineatul (3) litera (b) pentru alte state membre va adopta o abordare similara. Comisia pregateste un cadru juridic special in temeiul articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE pentru a fi adoptat, in caz de nevoie.

Comisia este pregatita sa colaboreze cu toate statele membre pentru a se asigura ca eventualele masuri nationale de sprijin pentru combaterea COVID-19 pot fi puse in aplicare in timp util.

Flexibilitatea cadrului fiscal european

Comisia va propune Consiliului sa aplice flexibilitatea totala prevazuta de cadrul fiscal al UE, astfel incat statele membre sa poata pune in aplicare masurile necesare pentru limitarea extinderii virusului si atenuarea efectelor socio-economice negative.

In primul rand, Comisia considera ca pandemia de COVID-19 se califica drept un „eveniment neobisnuit aflat in afara controlului guvernului”. Aceasta permite adaptarea cheltuielilor exceptionale, cum ar fi cele cu asistenta medicala si masurile de salvare specifice pentru companii si angajati.

In al doilea rand, Comisia va recomanda ajustarea eforturilor fiscale necesare cerute statelor membre in cazul unei cresteri negative sau al unor scaderi majore ale activitatii.

In cele din urma, Comisia este pregatita sa propuna Consiliului sa activeze clauza derogatorie generala pentru a permite un sprijin mai general al politicii fiscale. Aceasta clauza ar suspenda, in cooperare cu Consiliul, ajustarea bugetara recomandata de Consiliu in cazul unei recesiuni economice grave in zona euro sau la nivelul intregii Uniuni.

Asigurarea solidaritatii in cadrul Pietei Unice

Numai prin intermediul solidaritatii si al unor solutii coordonate la nivel european vom fi in masura sa gestionam in mod eficient aceasta situatie de urgenta in materie de sanatate publica. Solidaritatea este esentiala in aceasta criza, in special pentru a se asigura ca produse de baza, necesare pentru a atenua riscurile de sanatate provocate de pandemie, pot ajunge la cei care au nevoie de ajutor. Este esential sa actionam impreuna pentru a asigura productia, depozitarea, disponibilitatea si utilizarea rationala a echipamentelor medicale de protectie si a medicamentelor in UE, in mod deschis si transparent, in loc sa se ia masuri unilaterale care restrictioneaza libera circulatie a produselor esentiale pentru sanatate.

Prin urmare, Comisia ia toate masurile necesare in acest scop, inclusiv prin indrumarea statelor membre cu privire la modul de punere in aplicare a unor mecanisme de control adecvate pentru a garanta siguranta aprovizionarii, prin lansarea rapida a unei proceduri comune de achizitii publice pentru aceste bunuri si emiterea unei recomandari privind echipamentul de protectie care nu poarta marcajul CE.

Pandemia COVID-19 are un impact major asupra sistemelor noastre de transport, avand in vedere legatura stransa dintre lanturile de aprovizionare europene, sustinute de o retea extinsa de servicii de transport de marfuri pe uscat, pe mare si in aer. Comisia colaboreaza cu statele membre pentru a asigura circulatia marfurilor esentiale la frontierele terestre. Industria aeronautica internationala si europeana a fost afectata in mod special. Dupa cum a anuntat presedinta von der Leyen pe 10 martie, pentru a contribui la atenuarea impactului economic si ecologic al epidemiei, Comisia propune o legislatie specifica pentru a excepta temporar companiile aeriene de la regula „foloseste sau pierzi”, prin care transportatorii aerieni trebuie sa utilizeze cel putin 80 % din sloturile lor de aeroport intr-o anumita perioada pentru a le mentine slotul anul urmator.

In cele din urma, Comisia colaboreaza cu statele membre, cu autoritatile internationale si cu principalele asociatii profesionale din UE pentru a monitoriza impactul crizei asupra sectorului turismului si pentru a coordona masurile de sprijin.

Mobilizarea bugetului UE

Pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, bugetul UE va utiliza instrumentele sale existente pentru a sprijini aceste companii cu lichiditati, complementar masurilor luate la nivel national. In saptamanile urmatoare, 1 miliard de euro va fi redirectionat de la bugetul UE ca garantie pentru Fondul European de Investitii, in vederea stimularii bancilor pentru furnizarea de lichiditati IMM-urilor si intreprinderilor cu capitalizare de piata medie. Acest lucru va ajuta cel putin 100.000 de IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din Europa sa beneficieze de finantare in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro. De asemenea, vom ajuta debitorii care sunt afectati in mod negativ, prin amanarea ratelor la credit (“credit holidays”).

Atenuarea impactului asupra ocuparii fortei de munca

Trebuie sa protejam angajatii impotriva somajului si a pierderilor de venituri pentru a evita un efect permanent. Comisia este pregatita sa sprijine statele membre in acest sens, promovand, in special, programele de lucru pe termen scurt, respectiv programele de perfectionare si recalificare profesionala care si-au dovedit eficacitatea in trecut.

De asemenea, Comisia va accelera pregatirea propunerii legislative privind un ,,Un sistem european de reasigurare de somaj’’ cu scopul de a sprijini politicile statelor membre de pastrare a locurilor de munca si a competentelor.

In plus, initiativa de investitii privind raspunsul impotriva virusului (Corona Response Investment Initiative) va facilita mobilizarea Fondului social european, un fond destinat sprijinirii angajatilor si asistentei medicale.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ar putea fi, de asemenea, mobilizat pentru a sprijini lucratorii disponibilizati si lucratorii care desfasoara o activitate independenta in conditiile actualului si viitorului Regulament. Pana la 179 milioane de euro sunt disponibile in 2020 pentru a lupta impotriva crizei provocate de coronavirus

Initiativa de investitii privind raspunsul impotriva virusului

In cadrul acestei noi initiative, Comisia propune directionarea sumei de 37 de miliarde de euro in cadrul Politicii de coeziune pentru a lupta impotriva crizei. In acest scop, Comisia propune sa renunte in acest an la obligatia de a le solicita statelor membre rambursarea prefinantarilor neutilizate din fondurile structurale. Aceasta suma se ridica la aproximativ 8 miliarde de euro de la bugetul UE, care va fi adaugata la cele 29 de miliarde de euro, fonduri structurale disponibile in intreaga UE. Acest lucru va creste in mod efectiv volumul de investitii din 2020 si va contribui la prioritizarea finantarii, prin folosirea celor 28 de miliarde de euro, fonduri aferente politicii de coeziune (din cadrul programelor disponibile in perioada 2014-2020). Comisia invita Parlamentul European si Consiliul sa aprobe rapid aceasta propunere, astfel incat sa poata fi adoptata in urmatoarele doua saptamani.

In plus, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare a Fondului de Solidaritate al UE, incluzand si crizele de sanatate publica in cadrul domeniul sau de aplicare. Scopul este de a-l mobiliza, daca este necesar, pentru statele membre cele mai afectate. Pana la 800 de milioane de euro sunt disponibile in 2020. Fondul european de ajustare la globalizare dispune de aproximativ 175 de milioane de euro pentru a sprijini angajatii disponibilizati si cei care desfasoara o activitate independenta.

Sursa: Comisia EuropeanaCHESTIONAR: NEVOI DE FINANTARE PENTRU IMM-URI IN PERIOADA 2021-2027

16/03/2020

Stimati antreprenori,

Romania se afla, in aceasta perioada, in plin proces de negociere a documentelor de programare 2021-2027, a logicii interventiilor propuse, dar si a arhitecturii viitoarelor programe operationale.

La nivel european, in perioada 2021 - 2027, accentul va fi pus pe domenii noi pentru Romania, cum ar fi descoperirea antreprenoriala, specializarea inteligenta, facilitarea investitiilor in noile tehnologii, adaptarea intreprinderilor la noile cerinte privind o economie cu emisii scazute de carbon, dezvoltarea startup-urilor si competitivitate.

Opinia dumneavoastra este foarte importanta pentru a asigura un grad de pragmatism acestui amplu proces de consultare publica. Propunerile dumneavoastra vor fi colectate, discutate si transpuse in linii de finantare dedicate, conform cu nevoile de dezvoltare ale mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est.

Chestionarul de fata vizeaza antreprenori din Regiunea Nord-Est, pentru a intelege nevoile si cerintele concrete ale IMM-urilor ca potentiali beneficiari de finantare.

Va rugam sa  consultati aceasta prezentare, care include primele propuneri privind orientarea viitoarelor finantari pentru IMM-uri la nivel european si sa ne transmiteti opiniile dumneavoastra, completand urmatorul chestionar: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/chestionar-imm-uri-2021-2027.

Va rugam sa ne trimiteti contributiile dumneavoastra pana pe 31 martie 2020.

Va multumim pentru sprijin!

Documente suport
Consultare publica privind nevoile de finantare pentru IMM 2021-2027!!! ANUNT SUSPENDARE RELATII CU PUBLICUL

12/03/2020

In contextul masurilor anuntate de autoritati pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19), va informam ca, incepand cu data de 12.03.2020, luam masura suspendarii activitatii de relatii cu publicul.

Activitatea ADR Nord-Est continua, iar pentru comunicarea cu noi si solicitarile de informatii, va rugam sa utilizati:

 Va multumim pentru intelegere!Lansarea primului Digital Innovation Hub din Regiunea Nord-Est, Iasi, 12 martie 2020

11/03/2020

Urmare a restrictiilor impuse de autoritati  cu privire la  intrunirile publice cu mai mult de 99 de persoane, va anuntam ca evenimentul de lansare a Digital Innovation Hub se amana. Vom reveni cu detalii in privinta datei reprogramate pentru eveniment.


24.02.2020

Pe 12 martie 2020, la Iasi, in Aula Universitatii Alexandru Ioan Cuza, membrii fondatori ai North-East Romania Digital Innovation Hub - Digital Innovation Zone, organizeaza evenimentul de lansare oficiala.

Digital Innovation Zone (www.digital-innovation.zone) reprezinta o comunitate de oameni, afaceri, institutii de invatamant, centre de cercetare si inovare care doresc sa colaboreze si sa paseasca si mai departe in lumea transformarii digitale.

Evenimentul va fi un prilej de a prezenta initiativa noastra potentialilor parteneri si clienti, de a intelege secretul din spatele modelului de afaceri al unor initiative similare si de a identifica oportunitati de dezvoltare/cooperare pentru astfel de structuri in perioada 2021-2027.

La eveniment vor participa peste 100 de companii private din industria IT si celelalte sectoare prioritare, universitati, clustere, entitati de inovare si cercetare, Camere de Comert si Industrie din regiune precum si reprezentatii Digital Innovation Hub-urilor operationale din Romania.

Oricine doreste sa afle mai multe despre Digital Innovation Zone este binevenit la evenimentul de lansare, la Iasi, 12 Martie 2020, Aula Magna "Mihai Eminescu", Universitatea A.I. Cuza , Bulevardul Carol 1, nr.11.

Participarea este gratuita, inscrierea se face aici: http://bit.ly/2PaiApu, iar intrarea in sala se face exclusiv pe baza biletului electronic.

Cum am ajuns aici?

Din dorinta de a contribui la implementarea Strategiei Nationale privind Agenda Digitala pentru Romania si de a alinia Regiunea Nord-Est la tendintele de digitalizare globale, in iunie 2019 a fost demarata initiativa infiintarii unui Digital Innovation Hub in Regiunea de Nord-Est a Romaniei.

Aceasta este o initiativa bottom-up, bazata pe angajamentul unor entitati consacrate la nivel regional, respectiv Universitatile din Iasi, Bacau, Suceava, mai multe companii private din regiune, companii multinationale, cu expertiza in inovarea la scara si solutii digitale, precum si ADR Nord-Est, in calitate de promotor.

Ce este un Digital Innovation Hub (DIH)

 • Un Digital Innovation Hub (DIH) este o structura de tip One-Stop-Shop care sprijina companiile dintr-o regiune sa devina mai competitive, prin imbunatatirea proceselor, produselor si serviciilor, folosind tehnologii digitale.
 • Un One-Stop-Shop ofera servicii suport companiilor dintr-o anumita regiune, prin cooperare prin intermediul unui multipartener. De exemplu: constientizarea tehnologiilor de digitizare, explorarea inovatiei, dezvoltarea viziunii si strategiei pentru business, training, acces la fonduri si investitii, cercetari colaborative etc.
 • Prin intermediul unui Digital Innovation Hub se pot crea conexiuni cu investitori, accesa finantari pentru transformarea digitala si se conecteaza utilizatorii si furnizorii de inovatii digitale.

La nivel European exista aprox. 500 de Digital Innovation Hubs integrate intr-o retea de hub-uri accesibila la adresa https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool. In Romania activeaza doar 6 astfel de structuri dintre care 3 in Cluj Napoca, 1 in Bucuresti, 1 in Sibiu, 1 in Brasov.

Servicii oferite de Digital Innovation Hub-uri

DIH-urile trebuie sa aiba capacitatea sa ofere o parte din urmatoarele servicii:

 • Cresterea gradului de constientizare in jurul tehnologiilor digitale
 • Construirea ecosistemului, scouting, brokeraj/matchmaking, oportunitati de networking
 • Viziune si dezvoltare de strategii pentru afaceri
 • Infrastructura si instruire pentru testarea inovatiilor digitale (prototipare, testare, validare)
 • Cercetari colaborative
 • Productie pre-concurentiala/strategii preconcurentiale
 • Infrastructura comerciala pentru accesul la tehnologiile si competentele digitale
 • Evaluarea maturitatii digitale
 • Suport pentru Incubare/Accelerare
 • Consortii care sa reprezinte vocea clientului/produselor
 • Market intelligence
 • Servicii suport pentru acces la finantare si de pregatire pentru investitii
 • Mentorat
 • Accesul la expertiza pentru dezvoltarea si instruirea competentelor digitale

Digital Innovation Hub-ul din Regiunea Nord-Est numit Digital Innovation Zone. For better business, life and world, pune accent pe solutii digitale bazate pe Artificial Intelligence (AI) si Solutii Database pentru IMM-urile locale, active in sectoarele prioritare cuprinse in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est, dar fara a se limita doar la acestea.

Membri: Codecamp, Strongbytes, Grapefruit, WebMagnat, Atelierul de Idei, Sigma AppDev si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Parteneri: Universitatea Alexandru Ioan Cuza" Iasi , Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Universitatea ˝Vasile Alecsandri˝ Bacau, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava,
Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL, Clusterul Inovativ Regional EURONEST IT&C, Clusterul inovativ specializat in biotehnologie bioROne, Camera de Comert si Industrie Bacau, Camera de Comert si Industrie Iasi, Camera de Comert si Industrie Suceava,
Orange RomaniaAchizitie directa 'Furnizare diverse articole de birotica'

10/03/2020

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect furnizarea de articole de birotica, la sediul achizitorului anteprecizat.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.03.2020, ora 10:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 17.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 20.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 83.088,27 lei, fara TVA/surse proprii si bugetele aferente proiectelor CLUSTERIX, EEN COSME, GPP STREAM, PRONTO, REPLACE, SHARE, TERRITORIA, TRACS3, iWATERMAP, AT POR

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico- financiara: completarea formularului tehnico-financiar, conform modelului prezentat in Caietul de sarcini.

Caiet de sarciniAchizitie directa 'Furnizare hartie de copiator si flipchart'

10/03/2020

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect furnizarea de hartie de copiator si flipchart, la sediul achizitorului anteprecizat.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.03.2020, ora 10:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 11:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 17.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 20.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 32.644,25 lei, fara TVA / surse proprii si bugetele aferente proiectelor CLUSTERIX, EEN COSME, GPP STREAM, PRONTO, REPLACE, SHARE, TERRITORIA, TRACS3, iWATERMAP, AT POR

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico- financiara: completarea formularului tehnico-financiar, conform modelului prezentat in Caietul de sarcini

Caiet de sarciniComuna Ciurea din Iasi semneaza contractul cu numarul 600 prin POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Nord-Est

10/03/2020

Zi plina de premiere pentru Comuna Ciurea din Iasi, care a semnat astazi, la Piatra Neamt, prin Dl Primar Catalin Lupu contractul de finantare pentru proiectul Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construire si dotare sala de sport si laboratoare in cadrul Scolii Gimnaziale din satul Lunca Cetatuii.

 • Acesta este contractul cu numarul 600 la nivelul Regiunii Nord-Est.
 • Este cel de-al 4 lea contract de finantare semnat de Comuna Ciurea prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Este singura UAT din Regiune care are in implementare simultan 4 proiecte de educatie finantate prin Axa 10 din Regio-Imbunatatirea infrastructurii educationale
 • Este UAT din mediul rural, in conditiile in care POR este un program preponderent adresat mediului urban.

Comuna Ciurea se aseaza pe malul raului Nicolina, pe drumul intre Iasi si Vaslui. La ultimul recensamant, comuna Ciurea numara 11.640 de locuitori, dar spre deosebire de alte localitati din judetul Iasi, datorita dezvoltarii sectorului rezidential, populatia comunei Ciurea este in crestere, iar un procent important este reprezentat de persoanele active, cu varsta de pana in 40 de ani, care au copii de varsta prescolara si scolara.

In acest context, crearea unui mediu educational optim, care sa permita elevilor si cadrelor didactice sa isi desfasoare activitatea in conditii normale a fost marea dorinta a autoritatilor locale. Prin implementarea celor 4 proiecte prin Regio, unitatile scolare vizate vor avea, practic, un mediu adecvat educarii copiilor.

Proiectul semnat astazi vizeaza stimularea calitatii infrastructurii de educatie, prin construirea si dotarea unei sali de sport si a unor laboratoare, in cadrul Scolii Gimnaziale din satul Lunca Cetatuii si are o valoare totala de 876.000 euro, din care 825.000 euro asistenta nerambursabila. Daca in anul 2016, dintr-un total de aproximativ 1.800 copii cu varsta specifica invatamantului obligatoriu din sat, doar 27% au fost inscrisi in aceasta scoala, initiatorii proiectului vizeaza o crestere a ratei brute de cuprindere scolara cu cel putin 5% in urmatorii ani dupa implementarea proiectului. In mod concret, 500 de elevi vor beneficia de conditii de educatie semnificativ imbunatatite, dar si cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul institutiei de invatamant.

In mod complementar, celelalte proiecte finantate prin Regio, vizeaza:

 • Imbunatatirea infrastructurii educationale prin construire si dotare sala de sport si laboratoare in cadrul Scolii Gimnaziale din Ciurea,
 • Construire si dotare cresa si gradinita in satul Lunca Cetatuii, com. Ciurea
 • Construire si dotare cresa si gradinita in satul Dumbrava, com. Ciurea

In total, Comuna Ciurea va beneficia de finantare prin REGIO de 3,75 milioane euro pentru imbunatatirea infrastructurii educationale.

Intotdeauna ne face placere si ne motiveaza sa ne recunoastem campionii, sau cel putin cei mai entuziasti parteneri. Comuna Ciurea este unul dintre acesti promotori ambitiosi de proiecte, care a avut un obiectiv clar, acela de a imbunatati infrastructura educationala din comuna, a urmarit oportunitatile, iar cu munca sustinuta si seriozitate, este pe punctul sa-si indeplineasca obiectivul. Proiectele pentru care am semnat contracte de finantare REGIO vor avea un impact semnificativ asupra comunei Ciurea. Avem obligatia sa oferim copiilor dreptul la viitor, iar aceste investitii sunt doar cativa pasi timizi, dar necesari pentru asta .” declara Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.Workshop gratuit pentru dobandire de competente digitale

04/03/2020

Intr-o lume digitala, cu totii suntem nevoiti sa invatam continuu, provocarea fiind acum nu gasirea, ci alegerea informatiilor relevante. Atat asteptarile si nevoile oamenilor, cat si cerintele societatii se modifica intr-un ritm alert, iar adaptabilitatea devine o cerinta absolut necesara.

In acest context, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, va invita la un eveniment dedicat transformarilor digitale moderne, in care vor fi prezentate teme actuale din domeniul IT si platforme interactive dinamice pentru dobandirea competentelor digitale. Prin intermediul a doua sesiuni de instruire-pilot, vor fi prezentate instrumentele digitale dezvoltate in cadrul a doua proiecte Erasmus Plus: eSkills4All si Women Power Code.

Evenimentul se va desfasura miercuri, 11 martie 2020, in intervalul 09.30 – 17.30, la Colegiul National de Informatica din Piatra Neamt.

Principalele teme abordate in cadrul workshopului vor fi:

 • Crearea continutului digital
 • Securitatea digitala
 • Introducere in imprimarea 3D
 • Tipuri de imprimante 3D
 • Soft-uri utilizate in imprimarea 3D
 • Notiuni introductive privind Internet of Things
 • Platforma Raspberry Pi.

Pentru participarea la eveniment este necesara inscrierea prealabila, prin transmiterea unui email la una dintre urmatoarele adrese: ana.paraschiv@adrnordest.ro sau mihai.parfeni@adrnordest.ro.

Locurile sunt limitate, iar accesul se va realiza in ordinea realizarii inscrierii. La finalul workshopului, toti cursantii vor primi diplome de participare.Achizitie servicii de organizare eveniment 'Kick off workshop', in data de 11 martie 2020, in Iasi

02/03/2020

Procedura anulata in 02.03.2020, ca urmare a anularii evenimentului.


27.02.2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului “Kick off workshop”, constand in servicii de restaurant in 10.03.2020 si servicii de catering (pauza de cafea, pranz) in 11.03.2020, la Iasi

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (cerinta obligatorie):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03.03.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 04.03.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 06.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 09.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 2.600,00 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara reprezinta documentul emis de operatorul economic care raspunde la urmatoarele cerinte:
- detalierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta, cu nominalizarea in clar a persoanei de contact si a modului de indeplinire a cerintelor specifice;
- completarea formularului financiar, conform cerintei autoritatii contractante.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiBuletinul informativ al lunii februarie 2020 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

28/02/2020

Va invitam sa analizati noi oportunitati de internationalizare a afacerii Dumneavoastra care sunt incluse in editia lunii februarie 2020 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est (Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network).

Pentru alte detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est (Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9) sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter februarie 2020Achizitie servicii de organizare eveniment Rubik Garage Founders Bootcamp, in perioada 27-29 martie 2020, Piatra Neamt

21/02/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului Rubik Garage Founders Bootcamp, in perioada 27-29 martie 2020, in Piatra Neamt, constand in servicii de catering( pauza de cafea, pranz, cina), servicii de cazare, servicii foto-video si realizare panouri de semnalizare eveniment.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (cerinta obligatorie):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.02.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 02.03.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 09.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 11.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 33.320,00 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara reprezinta documentul emis de operatorul economic care raspunde la urmatoarele cerinte:
- detalierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta, cu nominalizarea in clar a persoanei de contact, a locatiei si a modului de indeplinire a cerintelor specifice;
- completarea formularului financiar, conform cerintei autoritatii contractante.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiAchizitie servicii organizare eveniment de lansare 'Digital Innovation Zone Hub, the first Digital Innovation Hub in the North-East Region'

20/02/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului de lansare „Digital Innovation Zone Hub, the first Digital Innovation Hub in the North-East Region” in data estimativa de 12.03.2020, la Iasi, constand in servicii de amenajare sali, servicii de catering, servicii hoteliere si de restaurant, servicii foto-video.

ATENTIE!!! In situatia in care vor surveni situatii obiective, de natura sa nu faca posibila organizarea evenimentului la data propusa, Achizitorul va comunica Prestatorului, cu minim 5 zile inainte decizia de amanare a organizarii evenimentului respectiv pentru o data ulterioara, care va fi comunicata si agreata impreuna cu Prestatorul, cu minim 5 zile inainte de noua data propusa.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (cerinta obligatorie):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.02.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 28.02.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 05.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 06.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 14.900,00 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara reprezinta documentul emis de operatorul economic care raspunde la urmatoarele cerinte:
-detalierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta, cu nominalizarea in clar a persoanei de contact, a locatiei si a modului de indeplinire a cerintelor specifice;
-completarea formularului financiar, conform cerintei autoritatii contractante.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiAchizitie 'Servicii organizare organizare 12 ateliere de lucru de descoperire antreprenoriala (focus grupuri EDP) pentru validare nise de investitii asociate RIS3 Nord-Est'

19/02/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare pentru organizarea a 12 ateliere de lucru de descoperire antreprenoriala (focus grupuri EDP) .

Servicii solicitate: servicii de inchiriere sala, servicii de catering.

ATENTIE!!! In situatia in care din cauze obiective nu se justifica organizarea evenimentelor (e.g. lipsa/numarul insuficient al participantilor pentru un anumit focus grup sau restructurarea domeniilor prioritare, ca rezultat al primei runde de consultari), Achizitorul va comunica Prestatorului, cu minim 5 zile inainte de data estimata de desfasurare a evenimentului, decizia de anulare, respectiv amanare a organizarii evenimentului pentru o data ulterioara, care va fi comunicata și agreată împreună cu Prestatorul, cu minim 5 zile inainte de noua data propusa.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (cerinta obligatorie):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 26.02.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 27.02.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 03.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 05.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 47.000,00 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara reprezinta documentul emis de operatorul economic care raspunde la urmatoarele cerinte:
-detalierea serviciilor ce urmeaza sa fie achizitionate asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini intocmit de autoritatea contractanta, cu nominalizarea in clar a persoanei de contact, a locatiei si a modului de indeplinire a cerintelor specifice;
-completarea formularului financiar, conform cerintei autoritatii contractante.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiInnovation Norway a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte - Programul 'SMEs Growth Romania'.

17/02/2020

 In cadrul programului „SMEs Growth Romania”, Innovation Norway a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte cu un buget disponibil de 18.466.666 EUR in cadrul Norway grants 2014-2021. Programul sprijina proiectele propuse de intreprinderile romanesti intr-una dintre cele trei domenii principale: 

 • inovarea in cadrul industriei verzi
 • cresterea albastra
 • tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC).

Rezultatul scontat al proiectelor finantate prin acest apel este o competitivitate sporita pentru intreprinderile romanesti, sub forma cresterii cifrei de afaceri si a profitului operational net si crearea de locuri de munca. De asemenea, se estimeaza ca proiectele vor contribui la dezvoltarea si aplicarea tehnologiilor, proceselor si solutiilor inovatoare, precum si la reducerea emisiilor de CO2 si a proceselor de productie mai eficiente din punct de vedere energetic.

Pentru mai multe informatii despre eligibilitatea solicitantilor, dimensiunea subventiei si alte conditii de finantare, vizitati site-ul dedicat la adresa: https://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania. Eventualele cereri de clarificari / intrebari cu privire la cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pot fi trimise la adresa de e-mail a programului: RO.Innovation@innovationnorway.no.

Cererile trebuie depuse prin intermediul portalului de aplicatii electronice pana cel tarziu joi, 28 mai 2020, la ora 14.00.Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est pregateste un nou curs de competente digitale pentru artizani si industriile creative!

10/02/2020

In perioada 7 - 8 Februarie 2020, Centrul Regional de Studii Nord-Est a organizat la Iasi, in cadrul proiectului Craft 4.0, evenimentul Focus Grup, care a avut ca scop identificarea nevoilor de instruire in competente digitale ale micilor intreprinzatori care isi desfasoara activitatea in domeniul creativ.

Prima parte a evenimentului, din date de 7 Februarie, s-a desfasurat in cadrul Facultatii de Arte Vizuale si Design a Universitatii de Arte ”George Enescu” din Iasi, unde au participat elevi voluntari si indrumatori ai Cluburilor de Inventica si de Robotica din cadrul Colegiului National „Petru Rares” si a Colegiului National de Informatica din Piatra Neamt. De asemenea, prezenti la eveniment au fost profesori, studenti si absolventi ai Facultatii de Arte Vizuale si Design, specializarea Design de Produs, cat si reprezentanti ai Asociatiei Mesterilor Populari – Mestesugurile Prutului din Iasi.
Au fost prezentate studii de caz identificate de consortiul de proiect, s-au evidentiat principalele provocari pe care artizanii le intampina si principalele avantaje ale utilizarii modelarii digitale si a imprimarii 3D in vederea dezvoltarii sectorului manufacturier.Aceasta intalnire de lucru a prilejuit realizarea unui schimb de experienta intre elevii celor doua Colegii Nationale din Piatra Neamt, studentii si absolventii Facultatii de Arte Vizuale si Design din Iasi, iar prima parte a evenimentul s-a incheiat cu o vizita de lucru in atelierele facultatii.

Cea de-a doua parte a evenimentului a avut loc in date de 8 Februarie, la Sala de Conferinte a Hotelului Unirea din Iasi si a constat intr-un workshop in care elevii si profesorii din Piatra Neamt, alaturi de reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est, au conturat planul de training si curricula de curs ce urmeaza a fi propusa in consortiul de proiect.Proiectul Craft 4.0
este un proiect european, finantat prin programul Erasmus+, ce are ca obiectiv sprijinirea dezvoltarii sectorului manufacturier prin furnizarea cursurilor de instruire in domeniul modelarii digitale, imprimare 3D si taiere laser.Achizitie servicii de depozitare a arhivei

05/02/2020

Actualizare 05.02.2020

Clarificare 1:

Intrebare (adresata telefonic):
Ce intelegeti prin localitati invecinate mun. Piatra Neamt?

Raspuns:
In documentatia de atribuire a contractului “Servicii de depozitare a arhivei” este solicitat ca localizarea cladirii de arhiva a prestatorului sa fie situata pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.
Avand in vedere ca pe parcursul derularii contractelor ce urmeaza sa fie incheiate, ridicarea sau depunerea de documente din/in cadrul arhivei este realizata de reprezentantii autorizati ai achizitorului, cu mijloacele proprii de transport ( conform pct 4.4, lit e, din caietul de sarcini), aceasta implicand consum de carburant/costuri suplimentare in sarcina achizitorului, sunt acceptate localizari ale cladirii de arhiva a ofertantilor pe o raza de maxim 15 km de municipiul Piatra Neamt (calculat conform distanta.ro).


31.01.2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE DEPOZITARE A ARHIVEI” .

Obiectul contractului: Pastrare si conservare Arhiva 1 minim 2440 m.l.- maxim 2950 m.l (pe o durata de 22 luni); Arhiva 2: minim 30 m.l.- maxim 100 m.l (pe o durata de 10 luni), intr-un spatiu unic, autorizat, situat pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.

1. Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare si conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 07.02.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 10.02.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 14.02.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 28.02.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractelor de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 153.750,00 lei, fara TVA /surse proprii si POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Documentatie atribuire contract arhivaContribuie azi cu propuneri pentru finantarile de maine! Caravana pentru programare 2021-2027

03/02/2020

Cum vrei sa arate Regiunea Nord-Est in 2030? Vino sa conturam impreuna directiile de dezvoltare ale Regiunii!

In perioada 11-28 februarie 2020, reprezentanti ai conducerii ADR Nord-Est vor fi prezenti in fiecare judet din regiune, in cadrul unor evenimente de consultare publica dedicate stabilirii viitoarelor prioritati de finantare pentru mediul privat, in perioada 2021-2027.

Romania se afla, in aceasta perioada, in plin proces de negociere a documentelor de programare 2021-2027, a logicii interventiilor propuse, dar si a arhitecturii viitoarelor programe operationale.

La nivel european, in perioada 2021 - 2027, accentul va fi pus pe domenii noi pentru Romania, cum ar fi descoperirea antreprenoriala, specializarea inteligenta, facilitarea investitiilor in noile tehnologii, adaptarea intreprinderilor la noile cerinte privind o economie cu emisii scazute de carbon.

Opinia dumneavoastra este foarte importanta pentru a asigura un grad de pragmatism acestui amplu proces de consultare publica. Propunerile dumneavoastra vor fi colectate, discutate si transpuse in linii de finantare dedicate, conform cu nevoile de dezvoltare ale mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est.

 

Data

Localitate

Locatie

Interval orar

11 februarie 2020

Suceava

CCI Suceava

Sala nr.4 (sala de sticla), etaj 2

Str. Universitatii, nr.15-17, Suceava

13.00 – 15.00

21 februarie 2020

Piatra Neamt

Rubik Hub

Sala Cloud

Aleea Tineretului (Strand), nr.26, Piatra Neamt

12.30 – 14.30

24 februarie 2020

Vaslui

Consiliul Judetean Vaslui

Sala de Sedinte a CJ Vaslui

Str.Stefan cel Mare, nr.79, Vaslui

11.00 – 13.00

24 februarie 2020

Barlad

Cinematograful Victoria

Sala de Conferinte

Bulevardul Republicii 250, Barlad

14.00 – 16.00

27 februarie 2020

Iasi

Universitatea „Gheorghe Asachi”

Cladirea TEX1, Sala SMARTER (parter)

Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor (Textile)

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 29, Iasi

13.00 – 15.00

28 februarie 2020

Bacau

Universitatea „Vasile Alecsandri”

Corpul B, Sala BI42, etaj 1

Calea Marasesti, nr.157, Bacau

12.30 – 14.30

Confirmarea participarii se poate face prin completarea formularului de inregistrare.

Va asteptam cu drag!Buletinul informativ al lunii ianuarie 2020 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

31/01/2020

Noi oportunitati de internationalizare a afacerii Dumneavoastra sunt incluse in editia lunii ianuarie 2020 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est (Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network).

Pentru alte detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est (Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9) sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter ianuarie 2020Reabilitare infrastructura sociala si urbana in Orasul Dolhasca

28/01/2020

Un oras de mici dimensiuni, asa cum este Dolhasca, transformat din comuna in 2004, se confrunta adesea cu probleme de natura sociala si de infrastructura fizica, dar si cu nevoia de sprijin pentru asigurarea perspectivelor de crestere economica si de crestere a atractivitatii zonei.

Pentru Primaria Dolhasca, acest sprijin a venit de la Regio, Axa prioritara - 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, care constituie sursa de finantare pentru contractul semnat astazi, la Piatra Neamt, intre Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est si Dl Decebal Dumitru Isachi, Primarul orasului, pentru proiectul REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANA, ORAS DOLHASCA, JUDETUL SUCEAVA.

In mod concret, proiectul prevede:

 • Construirea Centrului de tineret Probota, gandit pentru a facilita implicarea tinerilor in activitati comunitare pe termen lung
 • Construirea Centrului social de zi pentru copii si amenajarea unui teren de sport la Scoala Gimnaziala Gulia
 • Construirea de locuinte sociale
 • Amenajarea unui Bazin de inot si a unui teren de sport la Scoala Primara Dolhasca
 • Reabilitarea a 5 strazi urbane
 •  Amenajarea parcului Dolhasca

Valoarea finantarii nerambursabile pentru punerea in opera a acestor obiective este de 4,9 milioane euro si este de asteptat ca lucrarile sa fie gata la finalul anului 2022.Lansarea unui nou proiect ERASMUS+ in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est - DIGITALISE ME

21/01/2020

In perioada 16-17 ianuarie 2020, reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est au luat parte la prima intalnire a partenerilor din cadrul proiectului DIGITALISE ME. Aceasta intalnire a avut loc in Almeirim-Santarem, Portugalia, organizatiile implicate avand sansa de a-si prezenta activitatea, de a rezuma rezultatele proiectului si de a stabili primii pasi ce urmeaza a fi implementati in cadrul proiectului.Internetul, retelele sociale si dispozitivele inteligente, in general, au transformat intr-o perioada relativ scurta de timp multe aspecte din viata privata, profesionala si sociala a oamenilor. Seniorii, in special, prezinta cel mai mare risc de excludere digitala: prin lipsa abilitatilor digitale necesare pentru a putea fi pe deplin activi si implicati in viata civica si sociala. Dobandirea de competente TIC si digitale poate contribui la solutionarea acestei provocari sociale prin adoptarea tehnologiilor TIC si digitale.

DIGITALISE ME isi propune sa creeze un set de instrumente de invatare care sa imbunatateasca abilitatile de utilizare a instrumentelor digitale, adaptate nevoilor adultilor in varsta pe care educatorii si furnizorii de educatie le pot implementa in tarile lor.

Acest proiect este dedicat cadrelor didactice - profesori, mentori, indrumatori etc. - sau personal care lucreaza cu seniori, proiectul DIGITALISE ME ajutandu-i pe acestia sa isi extinda competentele profesionale, reducand in acelasi timp disparitatile dintre capacitatile lor si cele necesare participarii la diferite procese de viata sociala si civica.Parteneri: RUTIS – Portugalia, DomSpain – Spania, Emphasys Centre – Cipru, IRIS – Polonia, Villa Greppi – Italia si ADR Nord-Est – Romania.Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de servicii de curatenie la sediul achizitorului din str. Aleea Tineretului, nr. 26 (incinta strand) din Piatra Neamt

20/01/2020

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de servicii de curatenie ce vor fi prestate la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 26.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 23.01.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 27.01.2020, ora 09:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 29.01.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.01.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 62.400 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 6 Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.

Caiet de sarcini
Contract de serviciiConcurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

17/01/2020

banner posturi vaacante

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 17.02.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 10 posturi vacante (durata determinata - 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

 1) 2 posturi in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 3 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
d. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana;
e. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive pentru mediul de afaceri, etc);
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
h. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
i. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

2) 2 posturi in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Community Builder)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/ creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/ programe;
c. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/ administratie publica;
b. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
c. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
d. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).

4) 2 posturi Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b. experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. cunostinte de limba engleza (nivel mediu);
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.


Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 13.02.2020, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european - din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza - se va respecta modelul atasat acestui anunt), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/ formari profesionale/ diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat (doar pentru posturile disponibile in Directia Dezvoltarea Afacerilor), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau atasata mai jos. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Cerere de inscriere
BibliografieCatalogul surselor de finantare - ianuarie 2020

16/01/2020

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

  Catalog surse de finantare (ianuarie 2020)

Catalog surse finantareMonitorizarea durabilitatii proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est

15/01/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, a finalizat implementarea proiectului Sprijin logistic si salarial pentru ADR Nord-Est in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013 (II)” Cod proiect 2.1.095. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014 – 2020, avand in calitate de Autoritate de Management - Ministerul Fondurilor Europene.

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini finalizarea implementarii si inchiderea la timp si in bune conditii a POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est prin asigurarea resurselor umane si materiale necesare activitatii de monitorizare a durabilitatii proiectelor derulate si a investitiilor achizitionate de beneficiari, implicit a realizarii indicatorilor de proiect, in perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului, aferente monitorizarii post-implementare a proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019:

- monitorizarea durabilitatii investitiilor realizata pentru un numar de 101 proiecte finantate din POSCCE prin:

 • verificarea a 101 rapoarte de durabilitate,
 • introducerea datelor aferente a 101 de rapoarte de durabilitate in aplicatia SMIS,
 • arhivarea tuturor documentelor legate de implementarea si monitorizarea post-implementare a proiectelor gestionate de ADR Nord-Est din Axa 1 si Axa 3 POS CCE.

Perioada de implementare a activitatilor finantate prin prezentul contract a fost 01.01.2019 – 31.12.2019. Valoarea totala a proiectului a fost de 125.773,20 lei din care valoarea finantarii nerambursabile primite 125.758,25 lei, iar valoarea finantarii nerambursabile din FEDR 106.447,67 lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014 - 2020”.

Descarca comunicat de presa in format .pdfGhid in consultare publica Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea C Relansare

07/01/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat astazi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publica “Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investitie 1.1, C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic”.

Conform comunicatului oficial AM POR, ghidul, in forma actuala, propusa spre consultare publica, implementeaza o serie de masuri de simplificare, printre care:
•    transformarea apelulului din competitiv in necompetitiv
•    clarificarea tipului de investitie care se doreste a fi finantat prin transfer tehnologic prin impunerea limitarilor necesare pentru a se evita achizitia exclusiva de echipamente performante
•    includerea posibilitatii completarii cererilor de finantare
•    realizarea etapei de conformitate administrativa si eligibilitate pe baza de declaratii si verificarea propiu-zisa a documentelor in etapa de precontractare/contractare

Eventualele observatii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 10.01.2020, ora 12.00 15.01.2020, ora 12.00. Observatiile si comentariile acceptate se vor regasi in forma finala a ghidului specific.

AM POR precizeaza ca nu se va raspunde la solicitarile transmise de catre potentialii solicitanti care implica analize privind  incadrarea in prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificari numai pentru solicitantii la finantare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghid in consultareA aparut nr. 61 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

30/12/2019

Draga cititor,
Te rugam să ne sprijini in efortul de a deveni mai eficienti in transmiterea informatiilor care iti sunt destinate. In acest scop, avem rugamintea sa completezi chestionarul de mai jos:

Chestionar de evaluare a Buletinului INFO Nord-Est

----------------------

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: Gala Descopera Nord-Est
 • Revitalizarea spațiului public in Municipiul Suceava
 • Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret va fi extins si va beneficia de dotari de aproximativ 2,46 de milioane de euro
 • Cresa Precista din Piatra Neamt va fi modernizata prin REGIO
 • Servicii integrate pentru dezvoltare regionala - Stimulam valorificarea potentialului regional
 • Viziune asupra cadrului specializarii Inteligente in Nord-Est
 • Rubik Hub la Tech Crunch Disrupt Berlin

INFO Nord-Est, nr. 61 / 2019Startup Activator: Pasiune, creativitate, curaj si o picatura de sprijin, in slujba unor visuri implinite

20/12/2019

La sfarsit de an se numara nu doar faptele bune, ci si startup-urile infiintate prin Proiectul Startup Activator, care tot anul au lucrat ca in preajma Craciunului sa isi faca prezenta simtita in orasul Piatra Neamt.

Povestea celor 75 antreprenori din Regiunea Nord-Est a inceput in ianuarie 2018, an in care au urmat un curs de antreprenoriat alaturi de alte 500 de persoane iar mai apoi au participat la concursul de planuri de afaceri si s-au numarat printre castigatori. A fost un an al emotiilor si al visurilor implinite, iar 2019 a continuat cu acelasi trend, invatare si iar emotii. Cei 75 de antreprenori au efectuat un stagiu de practica la o firma cu activitate similara cu a lor, au avut parte de sesiuni de mentorat, iar in data de 12 iulie au semnat contractele de subventie si doua luni mai tarziu au primit avansul ca sa isi puna in aplicare planul de afaceri.

Dintre cei 75 de castigatori care isi vor realiza visul, ADR Nord-Est sprijina 30 dintre ei, toti din Piatra Neamt.

Gheorghe-Zamfir Maier, Gigi pentru cunoscuti, are 39 de ani si acum 10 ani a ales sa lase Reghinul pentru Piatra Neamt.  Inca de la finalizarea facultatii, Gigi a lucrat in industria mobilei si intotdeauna i-a placut sa faca lucruri inedite, sa isi puna amprenta pe fiecare lucru care i-a trecut prin mana. Din pacate, mobila de serie si cea la comanda nu i-au lasat prea mult loc de manevra, asa ca, acum 2 ani, pur si simplu s-a hotarat sa faca biciclete din lemn. Pasiunea pentru biciclete a avut-o dintotdeauna dar nu mai facuse niciuna. Intr-o sambata din aprilie 2017 s-a inscris la un concurs de design la care s-a angajat sa participe cu 3 biciclete din lemn complet functionale. Cu o luna inainte de concurs s-a apucat de treaba, design, schite si realizarea manuala a tuturor componentelor. Asa au fost create bicicletele, doua clasice, Vulturul si Scorpionul, biciclete hand-made cum ii place lui sa spuna. Cea de-a treia bicicleta, de dama, are kit electric si un cos cu flori roz. Pentru ca nu ii place risipa de lemn, Gigi are grija si de deseurile de la biciclete, din care mestereste niste veioze foarte simpatice. Woodart Bike este brandul sub care ii gasiti produsele.

Petronela Pisaltu a transformat o pasiune in afacere, pentru ea florile reprezinta  modul ideal de exprimare a unei stari. Ii place sa aiba mana libera la aranjamentele florale pentru ca astfel creativitatea ei este fara limite. Pastel s-a lansat in Piatra Neamt la sfarsitul lunii noiembrie si isi asteapta clientii cu servicii de decorare pentru evenimente si buchete care incanta simturile.

Mihaela Munteanu este IT-ista si mamica preocupata in permanenta de educatia fetitei ei si cum in vacanta de acum doi ani a vizitat in Franta un muzeu al stiintelor pe intelesul copiilor a stiut ca trebuie sa faca ceva asemanator la Piatra Neamt. Dupa 16 ani in care a colaborat cu diferite companii si institutii precum Dell sau Comisia Europeana, Mihaela a renuntat pentru a  avea  un impact pozitiv asupra comunitatii din Regiune. IQ Space Educational este un loc in care stiinta se invata prin joc si joaca, are exponate care se pot atinge, care misca, isi schimba forma, vorbesc cu tine si iti raspund la intrebari. Pepper The Robot a fost in premiera la Piatra Neamt sa discute cu toti copiii, indiferent de varsta.

In cazul in care sunteti in pana de idei pentru achizitionarea unui cadou, puteti sa treceti pragul florariei Rova Crazy Flower Shop, care va ofera o gama diversa si traznita de aranjamente florale cu legume, fructe si dulciuri. Buchetele supa de legume si zacusca cu vinete au facut furori toamna aceasta. Corina Petria, fondatoarea acestei afaceri vine din zona bancara si crede ca ideile nastrusnice au acum un loc in care pot fi puse in practica.

Catalin Dabija a urmat cursurile Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", Facultatea de Arhitectura G.M. Cantacuzino din Iasi, in perioada 2008-2014, finalizand Ciclul I - studii universitare de licenta si Ciclul II - studii universitare de masterat. Ulterior, a urmat un stagiu profesional obligatoriu la doua birouri de arhitectura din orasul Piatra Neamt. In vara anului 2018 a finalizat cu succes examenul organizat de catre Ordinului Arhitectilor din Romania, devenind astfel arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor. Acel moment a reprezentat punctul de plecare in cariera sa de antreprenor, luand astfel nastere ARHIDAB PROIECT, un birou de arhitectura ce ofera servicii de inalt profesionalism in domeniul proiectarii de cladiri.

Gabriel Stanescu a deschis un studio foto profesional in Piatra Neamt iar in aceasta perioada isi asteapta clientii cu un decor de Craciun ce aminteste de casuta bunicii. Puteti darui celor dragi o sesiune foto cadou.

Daca sunteti talentati, aveti oportunitatea ca, in prag de Sarbatori, sa va puteti inregistra propria dumneavoastra colinda, in cel mai nou si modern studio de inregistrari din Piatra Neamt. Ciprian Chirvase, fondatorul Saint Sound Records & Studios, va impartasi cu cei dornici de inedit cate ceva din pasiunea sa pentru muzica.

Ca sa isi poata duce proiectele la bun sfarsit, orice antreprenor are nevoie de multa, multa cafea, de aceea Evelin Miron s-a gandit sa fie cel mai bun furnizor de cafea proaspat macinata si impecabil preparata. Dev Coffee Shop deschide la 7 dimineata ca sa se asigure ca toti iubitorii de cafea de specialitate isi primesc doza zilnica de energie.

Pe langa o cafea buna merge si o clatita calda cu multa ciocolata sau poate o clatita sarata cu omleta. Mihaela Martinas are grija sa ofere un mic dejun consistent sau poate un pranz rapid celor care sunt pe fuga dar vor sa manance sanatos. Vive la Crepe!A aparut nr. 60 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

20/12/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: Cum vrem sa arate orasele Romaniei in 2030?
 • Conferinta regionala Orasul viitorului: perspective pentru dezvoltare urbana sustenabila in Regiunea Nord-Est
 • Iasul devine verde cu fonduri europene
 • Finantare pentru comunitati defavorizate
 • Mos Craciun vine cu tolba plina de finantari pentru IMM-uri
 • Rubik miniHub - micro comunitatea antreprenoriala la UAIC
 • Vis Pastelat, Prin Startup Activat
 • Conducere noua a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

INFO Nord-Est, nr. 69 / 2019Calea catre o dezvoltare durabila echilibrata cu ajutorul Achizitiilor Verzi

19/12/2019

Comportamentul economic si de consum al oamenilor este determinant pentru protejarea naturii. In acest sens, produsele si serviciile verzi reprezinta un factor cheie in ameliorarea starii mediului inconjurator si al sanatatii oamenilor. Comisia Europeana recunoaste rolul esential al achizitiilor publice ca motor pentru a sustine achizitiile de produse si servicii verzi, in sensul in care statele isi pot asuma criteriile pentru achizitii verzi in vederea stimularii pietei produselor verzi si in vederea atingerii tintelor de protectia mediului stabilite in Strategia 2020.

In acest trend  se inscrie si Proiectul GPP-STREAM, derulat de ADR Nord-Est sub cupola  Interreg Europe. Proiectul se adreseaza autoritatilor publice din 5 tari partenere, care coopereaza intre ele cu obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienta resurselor si cresterea ecologica prin implementarea achizitiilor publice ecologice. Proiectul este coordonat de Regiunea Friuli Venezia Giulia si este implementat in parteneriat cu institutii din Bulgaria, Franta, Italia, Romania si Spania, care au o expertiza complementara in domeniul mediului si achizitiilor publice verzi.

Set de instrumente pentru achizitii verzi, dedicate APL-urilor
Un rezultat major al proiectului este elaborarea unui set de instrumente pentru conformarea cu achizitiile publice verzi pentru beneficiarii fondurilor UE. Setul de instrumente va prezenta cadrul legal relevant pentru implementarea achizitiilor publice verzi si va evidentia manualul privind cumpararea verde/ecologica, impreuna cu brosura Achizitiile publice pentru economie circulara, ca referinte utile pentru factorii de decizie politica si companiile care desfasoara achizitii ecologice. De asemenea, va include un set de studii de caz care releva impactul achizitiilor publice verzi in finantarea UE si va include o lista de verificare factorilor de evaluare din domeniul achizitiilor publice verzi.

Criteriile privind achizitiile publice verzi sunt elaborate pentru a facilita includerea cerintelor ecologice in documentele de licitatie publica. In timp ce criteriile europene adoptate pentru achizitiile publice verzi vizeaza atingerea unui echilibru intre performanta de mediu, consideratiile privind costul, disponibilitatea pietei si usurinta verificarii, autoritatile de achizitii, pe de alta parte, pot alege in functie de nevoile si nivelul de ambitie ale acestora, sa includa toate sau numai anumite cerinte in documentele de licitatie ale acestora.
Ghidul privind setul de instrumente pentru achizitiile publice verzi va trece etapizat prin procesul de achizitii, incluzand toate etapele de planificare, evidentiind zonele in care se fac de obicei greseli si modalitatea prin care pot fi evitate.

Pentru a verifica conformitatea achizitiilor publice verzi, setul de instrumente recomanda aplicarea a 5 liste de verificare in fiecare etapa a procesului de achizitii: planificare, selectie, atribuire, implementare si evitarea conflictului de interese.

Achizitiile (publice) verzi pot sa influenteze pozitiv piata, dau un bun exemplu in sensul economisirii, stimularii afacerilor sustenabile, abordarii unui comportament  moral si ecologic. Prin promovarea achizitiilor verzi, autoritatile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea  de  tehnologii si inovatii ecologice. In unele sectoare de produse si servicii impactul poate fi enorm, pentru ca achizitorii publici comanda produse de pe un mare segment care include: domeniul tehnologiei informatiei, cladirilor eficiente energetic, transportului public, hranei etc” declara Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Procesul achizitiilor publice ecologice reprezinta un pilon important al dezvoltarii durabile, care conduce la o tranzitie sustenabila spre un model economic cat mai viabil pentru dezvoltarea viitoare a societatii umane.Buletinul informativ al lunii decembrie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

18/12/2019

Va invitam sa analizati noi oportunitati de internationalizare, promovate prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, in editia lunii decembrie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est (Punct Local de Contact al Retelei).

Pentru alte detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est (Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9) sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter decembrie 2019Raport strategic privind monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, aferent anului 2019

17/12/2019

In aceasta perioada Serviciul Planificare, Programare si Monitorizare din cadrul ADR Nord-Est a finalizat Raportului Strategic de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, aferent anului 2019.

Documentul surprinde starea si evolutia indicatorilor socio-economici, demografici si de mediu, conform ultimelor date si informatii statistice publicate, gradul de atingere a tintelor asumate, precum si stadiul implementarii proiectelor prioritare la nivelul regiunii. Mentionam ca Raportul a fost avizat de catre Comitetul Regional de Planificare Nord-Est.

Documentul poate fi accesat aici.Studiu privind disparitatile urban rural in Regiunea Nord-Est - decembrie 2019

17/12/2019

In luna iunie, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a contractat realizarea unui studiu care sa identifice disparitatile existente intre mediul urban si cel rural in Regiunea Nord-Est din punct de vedere economic, social, demografic, climatic, edilitar, etc. Obiectivele vizate de acest document sunt: imbunatatirea pe de o parte a cadrului de planificare, printr-o mai buna evidentiere a problemelor, nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, iar pe de alta parte a cadrului de monitorizare a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est prin identificarea de noi indicatori si surse de informatii, exemple de buna practica, care sa permita o mai buna masurare a progreselor inregistrate, in raport cu disparitatile dintre mediul urban si cel rural la nivelul Regiunii Nord-Est.

Studiul a fost realizat de catre CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A intr-o stransa colaborare cu Serviciul Planificare, Programare si Monitorizare din cadrul Agentiei. Cele mai relevante aspecte surprinse de studiu se vor regasi in noul Plan de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027, precum si in rapoartele anuale de monitorizare ale Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.  

Documentul poate fi accesat aici.Gala Descopera Nord-Est

16/12/2019

Joi, 12 decembrie 2019, la Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iasi, a avut loc Gala Descopera Nord-Est, eveniment organizat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Centrul Europe Direct Nord-Est, din cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est si in parteneriat cu S.C. Cotnari S.A., Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi si Asociatia Culturala Euro-Est Alternativ. Evenimentul, ajuns la cea de-a patra editie anul acesta, este dedicat dezvoltarii Regiunii de Nord-Est a Romaniei ca destinatie turistica de excelenta, prin consolidarea colaborarii diferitelor paliere de factori interesati, din sfera publica si privata.

In deschiderea evenimentului, cuvantul de bun-venit a fost rostit de catre domnul Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, urmat de domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi, domnul Constantin Butnariu, reprezentant al SC Cotnari SA si doamna Roxana Pintilescu, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, din cadrul ADR Nord-Est. Moderatorii evenimentului au fost dna Irina Pacurariu, realizator si producator TVR si dl Lect. univ. dr. Mihai Bulai, Prodecan Facultatea de Geografie si Geologie, U.A.I.C. Iasi

In continuarea manifestarii, a avut loc conferinta cu titlul „Patrimoniul Cultural Regional, oportunitate pentru dezvoltarea economica durabila”, dedicata atat autoritatilor, cat si specialistilor in turism din domeniul privat, interesati de perfectionarea continua si colaborare. Conferinta a asigurat cadrul schimbului de experienta intre specialisti in domeniul turismului si patrimoniului cultural, prin prezentarea unor modele de buna practica din Romania, Italia si Republica Moldova, precum si identificarea in parteneriat a unei perspective viabile pentru dezvoltarea si promovarea destinatiilor din Regiunea Nord-Est in cadrul unui proiect comun, integrat – denumit „Descopera Nord-Est“. Doamna Roxana Pintilescu a prezentat Planul Regional de Actiune in Promovarea si Protejarea Patrimoniului Cultural - SHARE, precum si cateva initiative ale agentiei, destinate incurajarii, dezvoltarii si promovarii turismului regional: proiectele Roots, Your Local Guide si Restart. Din panelul conferintei, au facut parte: domnul Simion Giurca, Consultant Asociatia „Timisoara Capitala Culturala”; dna Olesea Vulpe, Sef Departament Promovarea Turismului, in cadrul Agentiei pentru Investitii a Republicii Moldova; dna Chiara Dall Aglio, Director Organizatia de Management a Destinatiei Umbria Green (teleconferinta); dl Alex Filip, Manager Casa Filip si creator Bucuresti City App; dl Alin Patru, Presedinte Europe Now; dna Raluca Filip, brand pilot Enduro Ranch, dl. Constantin Butnariu, Director Revista Turism Life; dna dr. Iulia Dragut, Presedinte A.C.E.E.A.

Conferinta face parte din proiectul „SHARE – Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe”, finantat prin Programul INTERREG EUROPE, prin care s-a elaborat Planul Regional de Actiune pentru Promovarea si Protejarea Patrimoniului Cultural in Regiunea Nord-Est . Planul contine peste 60 de noi initiative in domeniul patrimoniului cultural, ce vor fi implementate de catre municipiile resedinta de judet, implicate in proiect, bazate pe studii de caz, modele de buna practica, un sondaj de opinie aplicat la nivel regional pe mai mult de 1500 de turisti, rezidenti si firme relevante, precum si un studiu de benchmarking privind politicile si instrumentele existente in domeniu.

In partea a doua a manifestarii, a avut loc „Gala turismului Descopera Nord-Est - inovarea in proiectele de patrimoniu cultural”. Aceasta sectiune a constat intr-o conferinta denumita „Descopera Nord-Est – urmatoarea ta destinatie de vacanta”, in cadrul careia s-a prezentat o parte importanta a ofertei turistice a autoritatilor si asociatiilor din Regiunea Nord-Est. Din panelul acestei sectiuni, au facut parte: dl Lect. univ. dr. Mihai Bulai, Prodecan Facultatea de Geografie si Geologie, U.A.I.C. Iasi; dra Viorela Chiperi, Manager Asociatia Tinutul Zimbrului; dl Daniel Gavriloaia, Presedinte al Asociatiei Valea Ozanei; dna Madalina Armeanu, reprezentant Asociatia MONTPESA; dna Mona-Magdalena Tiganus, Director executiv Directia Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa, Consiliul Judetean Neamt; dl Gheorghe Nita, Vicepresedinte Consiliul Judetean Suceava; dl Petrica Ariciuc, Presedinte Asociatia Tara Dornelor; dl Eugen Turcanu, Director Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani.

In cadrul evenimentului, s-au constituit trei grupuri de lucru, avand fiecare cate o tema de cercetare ce urmeaza a fi dezvoltate in cursul anului 2020. Temele de lucru au fost propuse sub forma unor produse turistice integrate pentru Regiunea Nord-Est a Romaniei: turismul activ si de wellness, ruta Cucuteniana – rute culturale tematice; rolul turismului sustenabil in dezvoltarea comunitatilor.

Din dorinta de a oferi recunoasterea cuvenita actorilor regionali care, prin activitatea desfasurata, isi aduc aportul la dezvoltarea turistica a nord-estului Romaniei, evenimentul a prilejuit gala de premiere a autoritatilor, organizatiilor si companiilor care promoveaza turismul si care au derulat proiecte de succes in anul 2019. Au fost acordate 16 trofee atat autoritatilor care au contribuit in mod semnificativ la dezvoltarea turismului, cat si actorilor privati cu contributii notabile la noi directii de promovare regionala, astfel: Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Suceava, Consiliul Judetean Neamt, Aeroportul International Iasi, Aeroportul International „Stefan cel Mare” Suceava, Aeroportul International „George Enescu” Bacau – un proiect al Consiliului Judetean Bacau, WISE Travel; TVR Iasi pentru emisiunea „Descriptio Moldavie”; Asociatia de Promovare a Vaii Somuzului; Asociatia pentru Promovarea Turismului Bucovina; Asociatia Tinutul Zimbrului; Asociatia Valea Ozanei; Asociatia MONTPESA; Asociatia Tara Dornelor; Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv CORNISA Botosani; Revista Turism Life.

La loc de cinste in cadrul Galei, s-a aflat expozitia de gastronomie moldoveneasca, ca element de patrimoniu cultural extrem de important pentru turism. Expozitia s-a axat pe bucataria traditionala pe de o parte, si pe gastronomia profesionista si a cuprins:

- un moment in stil traditional, organizat de producatorii locali si gospodarii Asociatiei de Promovare a Vaii Somuzului, de SC RAITAR SRL Suceava, Asociatia Valea Ozanei, Pensiunea Agroturistica La Mosie Nemtisor, Neamt si SC „Nea Ion Macelaru” Targu Neamt.

- o expozitie a bucatarilor profesionisti care au inclus meniu traditional moldovenesc in restaurantele in care activeaza. Expozitia a fostcoordonata de dna dr. Iulia Dragut, Presedinta Asociatiei Culturale Euro-Est Alternativ, impreuna cu bucatarii profesionisti (Gigi Fedeles, Liviu Hutanu, Ionut Antohi, Liviu Turcanu, Lupu Andrei, Neculai Ciulu, Remus Iascu, Romeo Lucian Smith, Codrut Rusu, Ciprian Savin, Adrian Cojocaru, Adrian Lucian Sipoteanu, Constantin Agape, Alexandru Sbancu, Constantin Cretu, Cristi Zamfir, David Ioan, Dragos Andrei Bani, Elena Padurariu, Mihaela Ulman, Catalin Saveliu), de la restaurante din Iasi- La Castel, Centrul Vechi, Cavalerul Medieval, Gustar,Zaria, Red Cube .

In incheierea acestei editii, a avut loc un spectacol cu momente artistice reprezentative, ilustrand traditii, obiceiuri si valori autentice nationale. Spectacolul a fost oferit de Ansamblul Floricica de la Munte al Centrului pentru Culturasi Arte „Carmen Saeculare” Neamt si de Ansamblul Strajerii din Dolhesti, al Primariei Dolhestii Mici, Suceava.

Evenimentul face parte din initiativa Descopera Nord-Est, care vizeaza dezvoltarea turismului din Regiunea Nord-Est prin punerea in valoare a patrimoniului cultural si constientizarea operatorilor din turism privind potentialul deosebit al acestuia.

Transmitem multumirile noastre pentru promovare partenerilor media ai evenimentului: TVR Iasi, CNS TV Roman, Iasi TV Life, Tele Moldova, Radio Romania Iasi, Viva FM, Radio Hit Iasi, Zile si Nopti, Evenimentul Regional al Moldovei, Buna Ziua Iasi, Desteptarea - Bacau, Crai Nou Suceava, Revista InSociety Iasi; Revistele Femeia, Ioana si ViVA; Jurnalul National. La acestea se adauga blogul CalatoresteCuMine.ro, proiectul complex de promovare turistica a tarii noastre - ZigZag prin Romania si prestigioasa publicatie National Geographic Romania.


10.12.2019

Gala Descopera Nord-Est, organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Centrul Europe Direct Nord-Est, a ajuns la cea de-a patra editie anul acesta si este o manifestare complexa si ambitioasa, dedicata dezvoltarii Regiunii de Nord-Est a Romaniei ca destinatie turistica de excelenta, prin consolidarea colaborarii diferitelor paliere de factori interesati, din sfera publica si privata. Co-organizatorul evenimentului este S.C. Cotnari S.A., iar partenerii traditionali sunt Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi si Asociatia Culturala Euro-Est Alternativ.

Gala Descopera Nord-Est, editia 2019, va avea loc in data de 12 decembrie 2019, intervalul orar 11.30 – 20.00 la Palatul Culturii din Iasi, o locatie simbolica pentru Moldova, regiunea istorica a Romaniei.

Manifestarea este extrem de ampla si va cuprinde 2 evenimente:

1. conferinta „Patrimoniul Cultural Regional, oportunitate pentru dezvoltarea economica durabila”, dedicata actorilor regionali implicati in sectorul turistic, ce promoveaza si fructifica potentialul patrimoniului cultural material si imaterial al acestei regiuni. Conferinta va asigura cadrul schimbului de experienta intre specialisti in domeniul turismului si patrimoniului cultural, prin prezentarea unor modele de buna practica din Romania, Italia si Republica Moldova si identificarea in parteneriat a unei perspective viabile pentru dezvoltarea si promovarea destinatiilor din Regiunea Nord-Est in cadrul unui proiect comun, integrat – denumit „Descopera Nord-Est“.

Unul din obiectivele acestei conferinte il reprezinta instruirea continua si asigurarea unui cadru de colaborare pentru experti in exploatarea durabila a patrimoniului cultural in vederea dezvoltarii si promovarii turismui. Speakeri cu un inalt nivel de expertiza vor sustine prezentari si exemple practice pe tema managementului eficient al patrimoniului cultural de catre organizatiile de management al destinatiei, promovarii turismului, dezvoltarii unui brand turistic, proiectelor cu finantare nerambursabila, organizarii evenimentelor, turismului gastronomic, de aventura, rutelor culturale. Conferinta face parte din proiectul SHARE – Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe”, finantat prin Programul INTERREG EUROPE prin care s-a elaborat Planul Regional de Actiune pentru Promovarea si Protejarea Patrimoniului Cultural in Regiunea Nord-Est. Planul contine peste 60 de noi initiative in domeniul patrimoniului cultural ce vor fi implementate de catre municipiile resedinta de judet implicate in proiect, bazate pe studii de caz, modele de buna practica, un sondaj de opinie aplicat la nivel regional pe mai mult de 1500 de turisti, rezidenti si firme relevante, precum si un studiu de benchmarking privind politicile si instrumentele existente in domeniu.

2. „Gala turismului Descopera Nord-Est - inovarea in proiectele de patrimoniu cultural”. Gala reprezinta in plus un manifest pentru „Unitatea in diversitate”, motto-ul Uniunii Europene, indemnand la cunoasterea si pretuirea patrimoniului national si a acelor trasaturi care ne fac unici in context european. Aceasta sectiune va consta intr-o conferinta pe teme de turism in care se va prezenta oferta turistica a asociatiilor din regiunea Nord-Est, un atelier de lucru si o premiere a celor mai activi promotori ai turismului din Regiunea Nord-Est. Gala Turismului are ca obiectiv constituirea unui spatiu de dezbatere, in care vom colabora in vederea creionarii unei strategii integrate de promovare a regiunii, prin identificarea principalelor avantaje competitive si circuite turistice, avand ca scop final conturarea unui brand regional puternic si competitiv. Prin aceasta actiune vor fi recunoscute eforturile promotorilor turismului regional si vom celebra valorile patrimoniului cultural intr-un moment festiv, de bilant, oportun pentru planificarea directiilor de dezvoltare a turismului regional.

Aceasta editie urmareste consolidarea unui parteneriat regional prin inlesnirea colaborarii intre stakeholderi din industria HORECA din intreaga regiune, reprezentanti ai administratiei publice locale, centre si institutii de cultura, reprezentanti ai mediului academic, organizatii si asociatii care activeaza in domeniul turismului si patrimoniului cultural, precum si mass-media locala, regionala si nationala. „Gala turismului Descopera Nord-Est - inovarea in proiectele de patrimoniu cultural” va fi finantata prin proiectul Centrul EUROPE DIRECT 2018-2020/17, beneficiind de sprijinul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Program:

Centrata pe formarea si perfectionarea continua a specialistilor si a parteneriatelor din turism, Gala Descopera Nord-Est a perfectionat un format complex ce consta intr-o conferinta la nivel inalt, cu lectori experti in turism, urmata de sesiuni de lucru si networking (conform agendei).

Din dorinta de a oferi recunoasterea cuvenita actorilor regionali care, prin activitatea desfasurata, isi aduc aportul la dezvoltarea turistica a nord-estului Romaniei, evenimentul prilejuieste gala de premiere a organizatiilor sau companiilor care promoveaza turismul si care au derulat proiecte de succes in anul 2019.

Un rol important in manifestare il va avea expozitia de gastronomie moldoveneasca, ca element de patrimoniu cultural extrem de important pentru turism. Expozitia se va desfasura in doua momente:

- un moment in stil traditional, organizat de producatorii locali si gospodarii Asociatiei de Promovare a Vaii Somuzului, de SC RAITAR SRL Suceava, Asociatia Valea Ozanei, Pensiunea Agroturistica La Mosie Nemtisor Neamt si SC „Nea Ion Macelaru” Targu Neamt.

- o expozitie a bucatarilor profesionisti care au inclus meniu traditional moldovenesc in restaurantele in care lucreaza. Expozitia va fi coordonata de dna dr. Iulia Dragut,Presedinta Asociatiei Culturale Euro-Est Alternativ, impreuna cu bucatarii profesionisti (Gigi Fedeles, Hutanu Liviu, Ionut Antohi, Liviu Turcanu, Lupu Andrei, Neculai Ciulu, Remus Iascu, Romeo Lucian Smith, Rusu Codrut, Savin Ciprian, Adrian Cojocaru, Adrian Lucian Sipoteanu, Agape Constantin, Alexandru Sbancu, Constantin Cretu, Cristi Zamfir, David Ioan, Dragos Andrei Bani, Elena Padurariu, Mihaela Ulman, Catalin Saveliu)) de la restaurantele din Iasi (La Castel, Centrul Vechi, Cavalerul Medieval, Gustar, Zaria, Red Cube) si

In incheierea acestei editii, va avea loc un spectacol cu momente artistice reprezentative, ilustrand traditii, obiceiuri si valori autentice nationale. Spectacolul va fi oferit de Ansamblul Floricica de la Munte al Centrului de Cultura si Arte Carmen Saeculare, Neamt si de Ansamblul Strajerii din Dolhesti al Primariei din Dolhestii Mici, Suceava.

Descarca agenda eveniment

--------------------

Din editiile anterioare:

Intregul demers Descopera Nord-Est, in frunte cu acest eveniment emblematic, porneste de la ideea ca turismul prezinta un potential valoros de dezvoltare a economiilor locale, regionale si nationale. Istoria, traditiile, gastronomia, bogatia naturala si culturala a acestei regiuni merita promovate si concentrate intr-o destinatie turistica de marca, competitiva pe plan european si mondial.

Cele trei editii anterioare ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 2500 de persoane, specialisti si public larg deopotriva. Inca de la prima editie, aceasta manifestare a beneficiat de sprijinul autoritatilor si de implicarea activa a stakeholderilor din domeniul turismului, din toate cele sase judete ale Regiunii Nord-Est: universitati, reprezentanti ai APL, de la nivel judetean si local – primarii, consilii judetene; camere de comert si industrie; grupuri de actiune locala, asociatii de promovare a turismului, centre de informare turistica; centre culturale si centre pentru conservarea si promovarea traditiilor, ansambluri folclorice, artisti folk, teatre, muzee; Asociatia Nationala a Agentiilor de Incoming, ANTREC; organizatii nonguvernamentale de sprijin in promovarea diferitelor destinatii din regiune si organizatii de tineret; reprezentanti ai mediului academic, cercetarii si inovarii; reprezentanti din industria HORECA; agentii de incoming, dar si producatori locali, artizani, specialisti in gastronomie traditionala si ambasadori locali. De asemenea, cu ocazia fiecarei editii, s-au incheiat parteneriate media cu mass-media locala, regionala si nationala.Specializarea Inteligenta in Regiunea Nord-Est - oportunitati si provocari

04/12/2019

In data de 12 decembrie 2019, Iasiul va fi locul de intalnire pentru actorii relevanti din Regiunea Nord - Est care vor raspunde invitatiei ADR Nord - Est la dezbaterea privind oportunitatile si provocarile intampinate pe parcursul validarii si operationalizarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) si care vor avea o contributie semnificativa in stabilirea pasilor de urmat in vederea optimizarii cadrului regional de programare si implementare a Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Regio - Programului Operational Regional, atat pentru perioada 2014 - 2020, cat si pentru 2021 - 2027.Reprezentantii Bancii Mondiale vor prezenta planul de actiune si rezultatele partiale ale programului de asistenta tehnica pe care il deruleaza in regiune, in sprijinul transferului tehnologic, si vor avea o interventie pe tema proprietatii intelectuale in contextul valorificarii rezultatelor cercetarii. Cu acest prilej, vom cunoaste si doua dintre echipele universitare care beneficiaza de asistenta prin aceasta initiativa si care vor impartasi cateva aspecte referitoare la experienta dobandita.

Atelierul de lucru interactiv desfasurat in cea de-a doua parte a reuniunii va lansa tuturor participantilor provocarea de a descoperi impreuna modul in care putem imbunatati procesul de descoperire antreprenoriala, in vederea actualizarii permanente a niselor prioritare de interventie si a generarii de proiecte inovative in regiune. Cu acest prilej, vom repune in discutie, pe noi coordonate, rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI si CCA) in elaborarea si implementarea RIS3 Nord-Est.  

Evenimentul va avea loc la Hotel International, Sala Colocvium, incepand cu ora 10.00, conform programului atasat. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la bgris3@adrnordest.ro.

Agenda conferintaROREG a semnat un contract de finantare pentru sprijinirea autoritatilor locale in gestionarea si implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii

03/12/2019

ANUNT DE PRESA

Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania - ROREG a semnat contractul de finantare pentru proiectul ”Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania”, cod MySMIS: 132349, in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020.

Proiectul presupune acordarea de sprijin autoritatilor locale pentru cresterea eficientei gestionarii si implementarii proiectelor europene, precum si dezvoltarea activitatilor de cooperare intra si inter-regionala la nivelul judetelor, oraselor si municipiilor din Romania.

Prin activitatile proiectului se urmareste imbunatatirea mecanismelor si capacitatii de gestionare a proiectelor cu finantare europeana a autoritatilor publice locale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Rezultatele asteptate ale proiectului presupun:

 • identificarea si analiza nevoilor de competente, a proiectelor implementate la nivelul autoritatilor publice locale si judetene,
 • instruire si schimb de experienta derulate la nivel regional si inter-regional,
 • organizarea unor conferinte nationale si regionale,
 • realizarea unui site web, a unei baze de date si a unei aplicatii IT utilizate de autoritatile publice locale si judetene, prin care se urmareste crearea unui cadru formal si sustenabil de colaborare si comunicare in domeniul FESI,
 • identificarea si pregatirea unor portofolii de proiecte regionale pentru 2021-2027,
 • realizarea unui ghid cu propuneri de simplificare a gestionarii FESI.

Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, respectiv de la data de 15.11.2019 pana la data de 14.05.2022.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon/fax 0256 – 491.981/491.923 sau pe e-mail:  sorin.maxim@roreg.eu.

Descarca anunt de presa in format .pdfIntalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei [proiectul iWATERMAP]

29/11/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala implementeaza incepand cu iunie 2018, proiectul de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei. In acest context, in data de 28 noiembrie 2019 a fost organizata cea de-a treia intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, la care au participat: reprezentanti ai operatorilor de alimentare cu apa si canalizare, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare.

In cadrul evenimentului, a fost prezentat stadiul de implementare a proiectului – modalitatile de colectare a ideilor, transpunerea acestora in masuri si dezvoltarea lor in actiuni concrete ce vor face parte din Planul Regional de Actiune. De asemenea, se vizeaza si procesul de revizuire a foilor de parcurs in dezvoltarea masei critice a ecosistemului de inovare, dezvoltarea resurselor umane si strategia de internationalizare pentru inovare regionala, aferenta tehnologiilor din domeniul apei.

Regiunea Nord-Est a aderat la parteneriatul Water Smart Territories in 2019, dezvoltat in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta S3 de catre 3 regiuni lider europene (Aragón - Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan – Olanda) carora li s-au alaturat alte 15 regiuni.

In cadrul primei intalniri a parteneriatului, au fost prezentate 25 de idei de cooperare/potentiale co-investitii ce pot fi transpuse in proiecte interregionale si care pot reprezenta suport pentru regiunile partenere. Aceste noi proiecte, ce vor cuprinde activitati comune, vor sta la baza cooperarii regionale prin inovatii care sa depaseasca cele mai avansate tehnici si tehnologii ale momentului. Una din provocarile prezentate de catre Regiunea Nord-Est o reprezinta “modalitatile alternative din punct de vedere al costurilor, in vederea tratarii apei potabile”. Aceasta a fost desemnata lider in dezvoltarea proiectului alaturi de alte 7 regiuni partenere.

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea de proiecte inovatoare in domeniul apei, dar si o dezbatere privind barierele care exista in acest moment in sector, iar membrii Grupului Regional Consultativ si-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ in implementarea proiectului.

Detalii proiect IWATERMAP – www.adrnordest.ro/index.php?page=iWATERMAPPregateste-te pentru Japonia anului 2020!

29/11/2019

Centrul UE-Japonia, membru al Retelei Enterprise Europe Network, anunta lansarea sesiunii de inscriere a cererilor de participare la urmatorul program de instruire din Japonia:

"Fii pregatit pentru Japonia" este un program de instruire cu durata de 2 saptamani, astfel:

 • Perioada de instruire: 18 – 29 mai 2020
 • Termen limita de depunere a aplicatiilor: joi, 13 februarie 2020

Schema de instruire de 2 saptamani ofera managerilor din Uniunea Europeana o ocazie unica de a experimenta si de a intelege, atat elementele culturale, cat si cele economice care definesc si explica realizarile tehnologice si de afaceri ale Japoniei.

Programul de instruire se concentreaza pe managementul afacerilor si consta intr-o combinatie de cursuri, studii de caz, exercitii de negociere cu experti, dar si vizite la companii japoneze.

De ce sa participi la aceasta misiune economica in Japonia?
Concret, vei avea ocazia:

 • sa intelegi mai bine mediul de afaceri japonez, practicile de afaceri si modul de comunicare personala in stil japonez, pentru a identifica noi modalitati de a face afaceri de succes in cadrul unui parteneriat;
 • sa constientizezi procesul de luare a deciziilor din cadrul companiilor japoneze si, prin urmare, sa intelegi mai bine stilul si ierarhia lor de negociere;
 • sa stabilesti noi contacte pentru afaceri viitoare.

Pentru a asigura un nivel ridicat de atentie personala, este acceptat un numar maxim de 14 persoane.
Centrul UE-Japonia acopera toate costurile legate de instruire (cum ar fi remuneratia lectorilor participanti, costuri de inchiriere sala si transferurile participantilor cu ocazia vizitelor la companii), pentru reprezentantii IMM-urilor participante. In plus, acestea pot beneficia si de o subventie de 1200 EUR.

Mai multe informatii aici.
Contact: Diane LULA (e-mail: d.lula@eu-japan.eu)In atentia IMM-urilor si Start-up-urilor: Intervievarea potentialilor beneficiari ai programului Proof of Concept (chestionar)

28/11/2019

Programul Proof of Concept (validarea conceptului) urmareste sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si inovarea la nivel de firma, oferind granturi pentru validarea viabilitatii tehnice sau potentialului practic al inventiilor si pentru sustinerea inovarii in afaceri. Obiectivul este stimularea noilor afaceri si noilor activitati in afaceri mature.

Pentru o mai buna proiectare a Programului Proof of Concept, se doreste realizarea unui chestionar pentru a intelege nevoile si cerintele start-up-urilor si IMM-urilor ca potentiali beneficiari ai granturilor.Chestionarul vizeaza antreprenori, manageri si angajati din start-up-uri si IMM-uri romanesti care inoveaza in cadrul organizatiei. Ne dorim ca la chestionar sa raspunda agenti economici cu o vechime de cel putin 1 an vechime care inoveaza sau planifica sa inoveze.

Programul Proof of Concept va fi implementat in cadrul angajamentului intre Directia Generala Politica Regionala si Urbana a Comisiei Europene, Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, Agentiile de Dezvoltare Regionala si Grupul Bancii Mondiale pentru a sprijini inovarea in toate regiunile Romaniei.

Completeaza chestionarul aiciAchizitie Servicii necesare organizarii evenimentului 'Intalnire cu Mos Craciun, 2019'

26/11/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului “Intalnire cu Mos Craciun, 2019”.
Servicii solicitate: servicii de catering, organizare activitati recreative si ateliere interactive, la sediul achizitorului din str. Aleea Tineretului,26, Piatra Neamt (strandul Tineretului), in data de 20.12.2019.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03.12.2019, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 04.12.2019, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 06.12.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 10.12.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 7.000,00 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiA aparut nr. 59 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

26/11/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: Mic tratat de anatomie regionala
 • Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: momentul luarii deciziilor
 • Peste 13 milioane de euro - finantare asigurata prin REGIO pentru Municipiul Bacau
 • Calea catre o dezvoltare durabila si echilibrata cu ajutorul Achizitiilor Verzi
 • Impactul proiectelor implementate de Centrul Regional de Studii Nord-Est in educatia si formarea profesionala a adultilor
 • Despre Startup Spinner Makeathon - un eveniment etalon pentru comunitatea de startup din Romania
 • Romania de Nord-Est - promovata la Munchen, in cadrul EXPO-REAL 2019

INFO Nord-Est, nr. 59 / 2019Intalnirea Aliantei Comunitare din cadrul proiectului Restart+ la Congresul Mondial al Traditiilor Culinare, Sibiu

25/11/2019

Centrul Regional de Studii Nord-Est al ADR Nord-Est a reprezentat Regiunea Nord-Est cu o delegatie a Comunei Dolhesti, Suceava la Congresul Mondial al Traditiilor Culinare ce a avut loc la Sibiu in perioada 17-20 noiembrie 2019.
Multumim pe aceasta cale pentru invitatie dnei Iulia Dragut, Presedinta Asociatiei Bucatarilor ACEEA si primariei Sibiu.Participarea la eveniment impreuna cu comunitatea din Dolhesti a avut loc in cadrul proiectului Restart+ „Comunitati in actiune”, prin care CRS Nord-Est a format o Alianta Comunitara Strategica, ce are ca scop promovarea si dezvoltarea comunitatilor locale.

Prin proiect s-au selectat cateva comunitati rurale, printre care si Comuna Dolhesti, pentru care CRS Nord-Est va furniza sprijinul in dezvoltarea economica si promovarea acesteia ca destinatie turistica.Participarea la acest eveniment a reprezentat o oportunitate de a pune pe harta gastronomiei mondiale, gusturile autentice specifice satului moldovenesc si de a intermedia un schimb de experienta foarte benefic pentru comunitatea dolhesteana, reprezentantii avand acces la o pepiniera de proiecte de succes implementate la nivel international, ce pot fi transpuse in context local.

Cu aceasta ocazie, au fost prezentate obiceiurile si meniurile de nunta specifice regiunii de Nord-Est a Romaniei si a fost promovata gastronomia locala, autentica din aceasta zona a tarii.

Delegatia a fost condusa de dna Roxana Pintilescu, Director Centru Regional de Studii Nord-Est, de dna Mirela Nechita, Presedinta Asociatiei de Promovare a Vaii Somuzului si de dl. Cristinel Barculescu, Primarul Comunei Dolhestii Mici, Suceava, dl. Gheorghe Ciocarlan, Coordonatorul Ansamblului Strajerii din Dolhesti si a intrunit un numar de 36 reprezentanti ai comunei: membrii Ansamblului, preotul satului, postasul, jandarmul, gospodine si gospodari din sat.

Congresul s-a desfasurat in contextul programului european Sibiu Regiune Gastronomica Europeana si a reunit delegatii de bucatari internationali din 22 de tari, care au prezentat si gatit cate un meniu de nunta specific tarii sau regiunii in care traiesc si isi desfasoara activitatea.

Alte informatii despre proiect:
Obiectivul proiectului Restart+ este acela de a construi aliante durabile intre lideri comunitari, autoritati publice si institutii de formare profesionala, in patru regiuni europene din urmatoarele tari: Irlanda, Portugalia, Romania si Irlanda de Nord. Fiecare dintre aceste Aliante Comunitare va reuni diferite grupuri de parti interesate si va intreprinde activitati de predare si invatare, pe baza materialelor educationale elaborate in cadrul proiectului, cu scopul de a dezvolta abilitati de conducere care sa ajute la regenerarea comunitatilor.

Consortiul de proiect este compus din 7 parteneri din 6 state membre ale Uniunii Europene:
Letterkenny Institute of Technology (Irlanda)
Municipio de Lousada (Portugalia)
Banbridge District Enterprise Ltd. (Marea Britanie)
Momentum Marketing Services (Irlanda)
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania)
European E-learning Institute (Danemarca)
University Industry Innovation Network’s (Olanda)

Site dedicat: http://www.restart.how
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/RestartCommunities/RubikminiHub isi deschide portile pe 27 noiembrie, ora 14:00, in corpul B al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi

25/11/2019

Rubik Hub, ca parte a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est , impreuna cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi , va invita miercuri, 27 noiembrie ,de la ora 14:00, la lansarea RubikminiHub.

Evenimentul va avea loc in Corpul B al universitatii, in holul de la etajul al treilea.Rubik miniHub este un spatiu care aduce o alta perspectiva asupra modului de interactiune intr-un context educational academic, un spatiu in care tinerii sunt incurajati sa vina sa lucreze impreuna, sa descopere scopuri si valori comune, sa isi puna in aplicare ideile de startup. Spatiul va fi locul potrivit pentru a citi o carte, pentru a se conecta cu oameni potriviti sau pentru a avea discutii cu mentori comunitatii Rubik Hub. Aceasta initiativa vine in contextul unui program complex de educatie antreprenoriala RubikEDU si raspunde nevoii de stimulare a lucrului in echipa si a spiritului de initiativa in randul studentilor.

Acest proiect a fost dezvoltat in parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si sustinut de Orange Romania si Raiffeisen Bank Romania .

Evenimentul va incepe la ora 14:00 cu o sesiune demonstrativa de pitching sustinuta de startup-urile din programul de pre-accelerare Rubik Garage si va continua cu discutii intre reprezentanti cheie ai ecosistemului antreprenorial romanesc si invitati.

RubikminiHub este un proiect care a luat nastere din dorinta de a oferi si celor din afara orasului Piatra Neamt ocazia de a se bucura de un spatiu creativ, deschis si colaborativ, precum cel de la Rubik Hub! Este dedicat studentilor si profesorilor universitatii care sunt in cautarea unui spatiu de lucru alternativ, insa va fi folosit si pentru evenimente, programe sau proiecte antreprenoriale.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar intrarea este libera. Va asteptam cu drag!Buletinul informativ al lunii noiembrie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

25/11/2019

Alte noi oportunitati de internationalizare, care sunt promovate prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, au fost incluse in editia lunii noiembrie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est (Punct Local de Contact al Retelei).

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est (Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9) sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter noiembrie 2019Conferinta regionala Orasul viitorului: perspective pentru dezvoltare urbana sustenabila in Regiunea Nord-Est

21/11/2019

Astazi, aproximativ 54% dintre romani traiesc in mediul urban, dar acest procent este estimat sa se apropie de 70% in 2030, daca actualele tendinte se mentin. Asta inseamna ca avem, deopotriva, o problema uriasa, cat si o oportunitate pe masura. Dezvoltarea sustenabila, viata sociala sanatoasa, posibilitatile de dezvoltare personala si a nivelului de trai sunt cateva dintre atuurile unui oras in viitor. Generatia care se naste acum se va maturiza intr-o Romanie care ar trebui sa arate foarte diferit de cea de azi. Oare nu merita, de dragul ei, sa avem o viziune coerenta cu privire la viitor?

Conferinta REGIO - Orasul viitorului, organizata ieri, la Piatra Neamt, a reprezentat un prim pas catre aceasta viziune si o invitatie la implicare si actiune catre toti actorii regionali care o impartasesc si care au puterea sa o implementeze. Am avut bucuria sa gasim surse de inspiratie si modele de reusite foarte pragmatice privind mobilitatea urbana, regenerarea zonelor marginalizate, echitate si bugetare participativa in Columbia si onoarea de a a avea invitati in conferinta reprezentanti ai Areametropol si Alcaldía de Medellín.


(click pentru galerie foto)


(click pentru galerie foto)


12.11.2019

- Cum vrem sa arate orasele Romaniei in 2030?
- Cum ar putea orasele si municipiile sa ajunga mai rapid la un nivel de functionare eficienta in beneficiul locuitorilor profitand de fondurile europene?
- Cat de mult se implica cetateanul in planificare urbana?

Sunt cateva din intrebarile la care vom incerca sa gasim raspuns miercuri, 20 noiembrie 2019, la Piatra Neamt, in cadrul Conferintei regionale “Orasul viitorului: perspective pentru dezvoltare urbana sustenabila in Regiunea Nord-Est”. Evenimentul va avea loc la Piatra Neamt, incepand cu ora 10:00, in Sala Atrium din cadrul Central Plaza, Piata Petrodava 1-3.

In contextul actiunilor initiate de ADR Nord-Est pentru asigurarea informarii colaboratorilor nostri din Regiune cu privire la utilizarea fondurilor disponibile prin POR 2014–2020, dar si din dorinta de a imprima cateva repere si directii de dezvoltare pentru Regiunea Nord–Est in perioada viitoare, vom aborda in cadrul acestui eveniment tematici legate de dezvoltare urbana, in special mobilitate urbana, regenerare urbana in zonele marginalizate, dar si bugetare participativa.

Cunoscand impactul pe care modelele de succes il au asupra audientei, ca elemente de inspiratie si confirmarea a faptului ca eforturile sustinute pot fi transpuse in rezultate concrete, propunem in agenda evenimentului cateva prezentari ale unor initiative de succes care ar putea fi replicate si adaptate in Regiunea Nord-Est.

Cui se adreseaza?
Autoritatilor publice din Regiunea Nord-Est, Universitatilor, arhitectilor, proiectantilor, consultantilor, antreprenorilor interesati in dezvoltarea comunitatilor lor.

Confirmarea participarii se poate face pana la data de 19 noiembrie 2019, prin completarea formularului de inregistrare (click).

Agenda conferintaAchizitie directa - 'Reparatii constructii ca urmare a inundatiilor - Spatiul Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt'

11/11/2019

1.    Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect executia de lucrari de hidroizolatie externa a soclului cladirii Rubik Hub, pentru prevenirea infiltrarii apei si a lucrarilor de hidroizolatie a acoperisului in zona in care sunt amplasate centralele de tratare aer si a zonelor afectate, in conformitate cerintele Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini.

2.    Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 14.11.2019, ora 10:00.

3.    Limba ofertei: limba romana;

4.    Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5.    Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 14.11.2019, ora 11:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 15.11.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 15.11.2019.

6.    Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 de zile.

7.    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor Caietului de Sarcini.

8.    Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 24.012,50 lei fara TVA /surse proprii.

9.    Nu se accepta oferte alternative.

10.    Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11.    Modul de prezentare a ofertei: conform precizarilor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini ( clauzele 12 - 13) si a Formularelor atasate la prezentul Anunt, respectiv:

a)    Formularul 1 –  Formular de oferta
b)    Formularul F3 – Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, insotit de Formularele C6, C7, C8, C9 (listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile privind transporturile).
c)    Formularul F6 – Graficul de lucrari fizic si valoric
d)    Formularul C1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
e)    Formularul 2 - Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
f)    Formularul 3 - Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale.

Nota: Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentului lucrarii, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta. Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util, prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonice.

Caiet de sarcini
Formulare lucrari Rubik
Model Contract lucrari Rubik
Schita plan parter
Formularul F3 – Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Formularul F6 –  Graficul de lucrări fizic si valoricUn brand puternic - cheia succesului afacerii tale

11/11/2019

Vrei sa afli cum poti construi un brand puternic pentru businessul tau? Rezerva-ti un loc la Conferinta "Branduri Romanesti" organizata de Ziarul Financiar joi, 14 noiembrie 2019, incepand cu ora 09:30, la Central Plaza Hotel, din orasul Piatra Neamt.

Vei avea ocazia sa afli povestea unor branduri locale de succes si sa participi alaturi de reprezentantii acestora la o dezbatere ce va aborda urmatoarele teme:

 • Pasii in constructia unui brand. Cum faci brief-ul? Cum alegi compania de branding? Ce ii ceri? Cum te pozitionezi ca sa ai maximum de castigat?
 • Cum se poate lupta un brand romanesc cu nume internationale, cu bugete pe masura?
 • Cum se pot promova si dezvolta brandurile romanesti de produse agroalimentare?
 • Cum poate rezista un brand local cateva zeci de ani pe piata? Ce masuri de modernizare au fost luate?
 • In era social media, cat de important este sa comunici cu consumatorul acolo unde este el, pe Facebook, Instagram?
 • De cat timp ai nevoie ca sa construiesti un brand? Cat costa?

Evenimentul va fi moderat de Sorin Pislaru, redactor-sef, Ziarul Financiar iar dintre cei care vor raspunde provocarilor din dezbatere mentionam pe: Mihai Slic, actionar SSAB AG, Dorin Capitanu, actionar Dolinex, Sorin Chiriac, actionar Caremil, Florin Fodor, actionar Fly Music, Ilie Echim, fondator Farmacia Ardealul, Neculai Apostol, fondator Grupul Kosarom, Maria Tataru, marketing manager Autonom rent-a-car, E. Bufnila, director de marketing Interagroaliment

Atentie! Locurile sunt limitate, iar accesul gratuit se face doar prin confirmarea prezentei la adresa: andra.badala@m.ro / 0740 111 485, pana la data de 13.11. 2019.

Pentru mai multe detalii poti accesa pagina evenimentului ZF Branduri Romanesti Piatra Neamt!.Partenerii proiectului - Your Local Guide s-au intrunit la Reus

07/11/2019

În perioada 30-31 Octombrie 2019, parteneri din cinci țări s-au întâlnit în Reus - Spania pentru a stabili structura cursului și a formatului de livrare a acestuia către seniori în cadrul proiectului Erasmus Plus – Your Local Guide.

La aceasta întâlnire au fost prezenți, din partea Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Roxana Pintilescu, Directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est și coordonatorul european al proiectului și Mihai Parfeni, expert și responsabil tehnic.

Proiectul „Your Local Guide” va furniza pâna la sfârșitul anului 2020 o instruire complexă  destinată seniorilor, prin care un grup de 150 de persoane vor deveni ghizi locali de turism cu competențe în promovarea și managementul la nivel european a unei destinații turistice.

„Your Local Guide” își propune sa implice direct în activități atât instituții de formare, cât și specialiști din industria turismului, cu un impact relevant pentru dezvoltarea rezultatelor planificate.
Impactul proiectului poate îmbrăca diverse forme, concentrându-se în special pe:
-Încurajarea spiritului de inițiativa în rândul seniorilor;
-Îmbunatațirea abilităților digitale ale persoanelor vârstnice;
-Îmbunatațirea abilităților tehnice și transversale, inclusiv a abilitaților de planificare și marketing;
-Deschiderea oportunitaților de dezvoltare profesională;
-Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de inițiativele europene.

Consorțiul de proiect este compus din 6 parteneri din 5 state membre ale Uniunii Europene:
•    Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România) – leader de proiect
•    European Digital Learning Network (Italia)
•    DomSpain Consulting (Spania)
•    CCS Digital Education (Irlanda)
•    Camera de Comerț și Industrie Ruse (Bulgaria)
•    Asociația pentru Turism Bucovina (România).Cea de-a doua intalnire a consortiului de proiect Craft 4.0 a avut loc in Piatra-Neamt

07/11/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a gazduit marti, 4 noiembrie 2019, cea de-a doua intalnire a partenerilor proiectului european Craft 4.0, in Piatra Neamt.  In cadrul acestei intalniri s-a analizat stadiul actual de implementare a proiectului si s-au planificat urmatoarele etape de parcurs in vederea indeplinirii obiectivelor propuse.

Pana in acest moment, in cadrul proiectului au fost finalizate mai multe activitati ce au dus la realizarea primului rezultat intelectual, printre care amintim: cercetarea initiala pentru a identifica nevoile educationale din industriile creative, colectarea unor modele de bune practici in domeniul modelarii digitale si a imprimarii 3D, realizarea unor intalniri tip 'focus grup' pentru identificarea celor mai bune modalitati de livrare a cursurilor si aplicarea de chestionare pentru a determina stadiul de implementare a tehnologiilor digitale in randul mestesugarilor. Toate aceste activitati vor sta la baza elaborarii curriculumului si a suportului de curs dedicat antreprenorilor mestesugari care doresc sa isi dezvoltate abilitatile si cunostintele de utilizare a tehnologiile digitale moderne.
Proiectul Craft 4.0, finantat prin programul Erasmus+, isi propune sa promoveze dezvoltarea profesiilor mestesugaresti prin exploatarea oportunitatilor oferite de tehnologiile moderne, pentru a crea o noua revolutie in domeniul artizanal, atat din perspectiva economica, cat si culturala.

Consortiul de proiect este compus din parteneri din 7 state membre ale Uniunii Europene: Dublin Institute of Technology (Irlanda), CENFIM (Spania), European Digital Learning Network Dlearn (Italia), Business Innovation Centre Innobridge (Bulgaria), MDH Maelardalens Hoegskola (Suedia), Civic Computing (Marea Britanie) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania).Achizitie directa - Lucrari de igienizare la imobil ADR NE din strada Lt. Draghescu, nr. 9 si imobil ADR NE din Str. Mihai Eminescu, nr. 13

06/11/2019


1.    Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect executia de lucrari de reparatii si vopsitorii lavabile pereti si tavane la sediile din  strada Lt. Draghescu, nr. 9 si din Str. Mihai Eminescu, nr. 13, in conformitate cerintele Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini anexat.

2.    Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, ora 10:00.

3.    Limba ofertei: limba romana;

4.    Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5.    Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 11.11.2019, ora 11:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 13.11.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 14.11.2019.

6.    Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 de zile.

7.    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor Caietului de Sarcini.

8.    Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 30.900 lei fara TVA /surse proprii.

9.    Nu se accepta oferte alternative.

10.    Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11.    Modul de prezentare a ofertei: conform precizarilor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini si a Formularelor anexate la prezentul Anunt, respectiv:
a)    Formularul 1 –  Formular de oferta
b)    Formularul F3 – Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
c)    Formularul F6 – Graficul de lucrari fizic si valoric
d)    Formularul 2 - Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
e)    Formularul 3 - Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale.
Nota: Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentului lucrarii, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta. Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util, prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonice.

- Caiet de sarcini igienizare

- Contract lucrari ADR

- Formular F3 - Liste cu cantitati de lucrari - Sediu Lt. Draghiescu

- Formular F3 - Liste cu cantitati de lucrari - Sediu Mihai Eminescu

- Formulare lucrari igienizare

- Grafic fizic si valoric

- Anexa 2 ( pag. 1)

- Anexa 2 ( pag. 2)

- Anexa 3Achizitie directa - Reparatii constructii ca urmare a inundatiilor - Spatiul Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt

06/11/2019

! Achizitie anulata si reluata in 11.11.2019.

1.    Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect executia de lucrari de hidroizolatie externa a soclului cladirii Rubik Hub, pentru prevenirea infiltrarii apei si a lucrarilor de hidroizolatie a acoperisului in zona in care sunt amplasate centralele de tratare aer si a zonelor afectate, in conformitate cerintele Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini.

2.    Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, ora 10:00.

3.    Limba ofertei: limba romana;

4.    Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5.    Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 11.11.2019, ora 11:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 13.11.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 14.11.2019.

6.    Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 de zile.

7.    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor Caietului de Sarcini.

8.    Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 24.012,50 lei fara TVA /surse proprii.

9.    Nu se accepta oferte alternative.

10.    Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11.    Modul de prezentare a ofertei: conform precizarilor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini ( clauzele 12 - 13) si a Formularelor atasate la prezentul Anunt, respectiv:
a)    Formularul 1 –  Formular de oferta
b)    Formularul F3 – Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, insotit de Formularele C6, C7, C8, C9 (listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile privind transporturile).
c)    Formularul F6 – Graficul de lucrari fizic si valoric
d)    Formularul C1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
e)    Formularul 2 - Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
f)    Formularul 3 - Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale.
Nota: Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentului lucrarii, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta. Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util, prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonice.

- Formularul F3 – Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Formulare lucrari Rubik

- Formularul F6 –  Graficul de lucrări fizic și valoric

- Model Contract lucrari Rubik

- Caiet de sarcini_reparatii Hub

- Schita plan parter

 Sesiuni de informare privind apelul POR 2.2 in Regiunea Nord-Est

05/11/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza, in luna noiembrie 2019, doua sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.2 ” Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor ” – apel de proiecte 2.2 - IMM din cadrul POR 2014-2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural care au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. De asemenea, solicitantul trebuie sa fi inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la: construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii; internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Mai multe detalii despre acest apel puteti citi aici.

Valoarea finantarii nerambursabile acordata este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro. In regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul acestui apel de proiecte este de 31,40 milioane euro.

Deoarece cunoastem interesul major pe care il aveti pentru acest apel, venim in intampinarea nevoii dumneavoastra de informare, astfel incat va invitam sa luati parte la unul din evenimentele noastre, care se vor desfasura conform agendelor anexate, dupa cum urmeaza:

- 14 noiembrie 2019, la Piatra Neamt, Rubik Hub, str. Aleea Tineretului, nr. 26
- 27 noiembrie 2019, la Iasi,
Hotel International, Sala Auditorium

Accesul la evenimente este liber, dar va fi posibil exclusiv in baza inregistrarii.

Formular de inregistrare

Agenda sesiune 14 noiembrie, Piatra Neamt
Agenda sesiune 27 noiembrie, IasiBuletinul informativ al lunii octombrie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

29/10/2019

Noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, sunt incluse in editia lunii octombrie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra–Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter octombrie 2019Finantare asigurata prin REGIO pentru 5 proiecte de dezvoltare urbana in Municipiul Bacau

25/10/2019

5 proiecte finantate din Programul Operational Regional, in valoare totala de 13,77 milioane Euro, din care 12,72  mil euro asistenta financiara nerambursabila vor fi implementate pana in 2023 si vor transforma Municipiul Bacau intr-un oras al viitorului.

Proiectele, initiate si pregatite de Municipiul Bacau in cadrul Axei 4 din POR 2014-2020: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, sunt cuprinse in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Bacau si vor beneficia de asistenta financiara nerambursabila in proportie de 98%, doar 2 % revenind municipalitatii bacaoane ca si contributie proprie.In vederea imbunatatirii mobilitatii urbane, doua trasee pentru deplasari nemotorizate vor fi amenajate pe urmatoarele tronsoane: Centru – Aeroport si Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de inot - Universitatea „Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului si Dportului),  cu o finantare de 9,23 milioane euro. Cele doua proiecte vizeaza

 • dezvoltarea sistemului de transport velo, prin realizarea de piste de biciclete in suprafata de 15.836 mp si amenajarea de facilitati pentru biciclisti (amplasare rasteluri pentru biciclete, parcari pentru biciclete), estimandu-se o crestere cu 7,5% (1.247 biciclisti) a numarului de utilizatori.
 • cresterea gradului de siguranta si accesibilitate pentru pietoni, prin modernizarea unor spatii pietonale in suprafata de a 3780 mp, prevazute cu sisteme de siguranta, care sa impiedice accesul auto pe trotuar, estimandu-se o crestere a numarului de persoane care utilizeaza traseele pietonale cu 8,9%
 • imbunatatirea spatiului urban, prin asigurarea de spatii verzi in aliniament si plantarea de 2.333 mp arbori si arbusti.

 „Modernizarea statiilor de transport public”, un proiect in valoare de 2.633.259 euro, se urmareste 

 • reducerea pana in anul 2022 a emisiilor de CO2 in zona ce face obiectul investitiei cu 6,1% (6.565,20 tone echivalent CO2), ca urmare a cresterii utilizarii transportului public, prin imbunatatirea calitatii spatiilor din zonele de imbarcare-debarcare calatori din mijloacele de transport in comun si oferirea acestora de servicii, informatii si facilitati care sa conduca la incurajarea utilizarii transportului public ca mod uzual de deplasari la nivelul municipiului;
 • cresterea numarului de pasageri ai transportului public local cu 10,2% (1.823.476 pasageri), pana in anul 2022 ca urmare a modernizarii statiilor de transport din municipiu, astfel incat cetatenii sa beneficieze de conditii optime pentru utilizarea transportului in comun ca mijloc de deplasare

Cresele nr. 3 si nr.9 din Municipiul Bacau vor deveni casute mai primitoare, spatii educationale moderne si un loc de joaca placut pentru 175 de prescolari, cu varste cuprinse intre 0 si 4 ani, dar spatii de lucru adecvate pentru personalul didactic si nedidactic care ii are in ocrotire. Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste doua obiective este de 851.472 euro, iar durata de implementare a proiectelor este de 18 luni.

In Romania, conceptul de dezvoltare urbana durabila este pus in practica in cel mai pragmatic mod prin Axa Prioritara 4 din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Aceasta axa prioritara combina prioritati de investitii subscrise urmatoarelor obiective tematice: economii cu emisii reduse de CO2; protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; investitii in educatie si competente. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, cele sase municipii resedinta de judet (Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava si Vaslui) au depus 69 de proiecte aferente Axei 4 POR 2014-2020, in valoare de 313,5 mil. EURO.Grup de lucru pentru stabilirea parteneriatelor in cadrul proiectului Craft 4.0

22/10/2019

Luni, 21 Octombrie 2019, a avut loc prima intalnire de lucru, in cadrul proiectului european Craft 4.0, proiect finantat prin programul Erasmus+. La aceasta intalnire au luat parte reprezentantii echipei de robotica a Colegiului National „Petru Rares” si reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est, departament al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.Cu prilejul acestei intalniri, s-au stabilit detaliile pentru realizarea unui parteneriat de lucru intre CRS Nord-Est si echipa de robotica a Colegiului National „Petru Rares”. De asemenea, au fost identificate cele mai bune modalitati de livrare a unui curs on-line in domeniul modelarii digitale si a imprimarii 3D, dedicat mestesugarilor, mesterilor populari si altor reprezentanti din domeniul creativ. In urma prezentarii proiectului, elevii echipei de robotica, au concluzionat ca principala provocare a acestui proiect consta in identificarea beneficiilor pe care tehnologiile digitale le pot avea asupra afacerilor din domeniul creativ, acest curs fiind o adevarata oportunitate pentru imbunatatirea proceselor de productie in urma dezvoltarii abilitatilor de utilizare a tehnologiilor moderne.

Proiectul Craft 4.0 isi propune sa sprijine dezvoltarea sectorului manufacturier prin furnizarea cursurilor de formare in domeniul modelarii digitale si a imprimarii 3D.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: 31 Decembrie 2018 – 27 Februarie 2021, iar consortiul de proiect este format din institutii europene de profil, cu vasta experienta in domeniul tehnologiilor digitale si in domeniul artelor vizuale, din urmatoarele tari: Irlanda, Italia, Suedia, Bulgaria, Marea Britanie si Spania.Achizitie directa 'Servicii de elaborare si actualizare a Planului de Actiune Regional si revizuiri externe ale foilor de parcurs in cadrul proiectului iWATERMAP'

18/10/2019

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza cumpararea directa avand ca obiect achizitia serviciilor de elaborare si actualizare a Planului de Actiune Regional si revizuiri externe ale foilor de parcurs in cadrul proiectului iWATERMAP .

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 24.10.2019, ora 15:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 24.10.2019, ora 15:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 29.10.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.10.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 74.500 lei, fara TVA /proiect iWATERMAP.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Mod de prezentare oferta:

A. documente de calificare solicitate: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic; Iulian Mitrofan- Consilier Juridic; Lutz Monica Maria- Sef Birou achizitii publice, Roxana Iosub – Expert in cadrul Biroului de Gestionare RIS3;Ovidiu Savu- Expert in cadrul Biroului de Cooperare Externa; Claudiu Mitrea-Expert in cadrul Biroului de Gestionare RIS3

B. propunerea tehnica contine:
- Metodologia de lucru pentru realizarea activitatilor, care include modul de lucru, organizarea si planificarea in timp a activitatilor (inclusiv grafic Gantt);
- Managementul riscurilor;
- Personalul propus si managementul realizarii activitatilor.

Anexe:
- Mijloace probante pentru stabilirea experientei relevante in domeniu: CV-uri ale expertilor-cheie propusi (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la calificarea, experienta expertului in domeniul solicitat), diplome si documente suport relevante care atesta experienta specifica: fisa postului/ contract de munca/  recomandare sau orice alte documente similare, din care sa rezulte in clar informatiile necesare aplicarii factorului de evaluare;
- Declaratii de disponibilitate, Formular nr.15.
- O declaratie pe proprie raspundere pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
- Cu privire la clauzele specifice din Formularul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei, Formular 17 (Angajament clauze contractuale).

C. propunerea financiara elaborate conform formularului nr. 8.

Caiet sarcini
Formulare
Model contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii
Anexa 1 - Template - Plan de Actiune - Interreg_EuropeA aparut nr. 58 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

14/10/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: Ganduri de toamna - Perioada aceasta a anului vine mereu cu un dinamism special, fiind prilej de bilant pentru activitatile realizate in cursul anului ce se indreapta spre final, dar si de planificare a activitatilor pentru anul viitor.
 • REGIO ofera IMM-urilor din Nord-Est sansa de a deveni mai competitive
 • 15 milioane de euro - finantare asigurata prin REGIO pentru Perla Moldovei
 • Manastirea Dragomirna renaste cu fonduri REGIO
 • Regiunea Nord-Est: pasi catre achizitiile verzi
 • Lansarea proiectului Restart+ prin formarea Aliantei Comunitare in Dolhesti, judetul Suceava
 • Misiune economica a companiilor din Ucraina la cel mai mare Targ Agricol din Regiunea Moldovei - AGRALIM 2019
 • Startup Spinner Makeathon

INFO Nord-Est, nr. 58 / 2019Impactul proiectelor implementate de Centrul Regional de Studii Nord-Est in educatia si formarea profesionala a adultilor

11/10/2019

eSkills4ALL - A Digital Skills Tool kit for low adults focusing on Women re-entering the labour market  

Noutatea proiectului se refera la pregatirea profesionala a adultilor cu un grad scazut de cunostinte si abilitati digitale, iar scopul proiectului este formarea profesionala a adultilor pentru reintegrarea pe piata muncii. Proiectul eSKILLS4ALL initiaza o abordare holistica de promovare a alfabetizarii digitale si combate, in acelasi timp, dezechilibrele privitoare la competentele digitale si somajul in randul adultilor, cu o atentie speciala acordata femeilor. Scopul urmarit se doreste a fi realizat printr-un instrument electronic, bazat pe o platforma interactiva si dinamica, necesara pentru dobandirea eficienta a competentelor digitale.

Mai multe informatii si noutati despre proiect puteti gasi pe website-ul https://eskills4all.eu/ sau pe Facebook: https://www.facebook.com/eskills4all/ .

DIMESCA - Digital Inclusion, Mediation and Skills in lifelong Career guidance  

Proiectul „DIMESCA – E-skills in Lifelong Career Guidance” este un proiect european ce include schimburi de bune practici si oferirea de instruiri de specialitate, derulat de reteaua internationala Cités des métiers. Obiectivele specifice ale proiectului includ adaptarea si consolidarea abilitatilor digitale ale profesionistilor care lucreaza in centrele de orientare profesionala, oferirea serviciilor personalizate pentru insusirea instrumentelor digitale in centrele de orientare in cariera si promovarea metodelor si instrumentelor de constientizare a cetateniei digitale pentru publicul-tinta.

Detaliile proiectului pot fi regasite pe pagina de Facebook dedicata: https://www.facebook.com/Dimesca-project-395101371278389/

Your Local Guide: Digital Skills in Tourism 

Proiectul Your Local Guide isi propune sa imbunatateasca abilitatile digitale pentru cel putin 400 de seniori cu competente digitale scazute, dornici sa lucreze in managementul si promovarea destinatiilor turistice, intelegand oportunitatea unei astfel de afaceri si dorind sa o valorifice individual sau intr-o comunitate de profesionisti. Proiectul poate fi o oportunitate excelenta pentru persoanele in varsta de a ramane active in comunitate, realizand in acelasi timp lucruri utile si placute. Proiectul isi propune sa promoveze abordari inovatoare de predare si invatare, concretizate sub forma unor rezultate precum: colectii de bune practici si manuale interactive, un kit de instruire si un joc video ca instrumente pentru a invata cum se poate gestiona si promova o destinatie turistica.

Pentru a fi la curent cu desfasurarea proiectului, puteti urmari website-ul www.yourlocalguide.org si pagina de Facebook Your Local Guide: https://www.facebook.com/YourLocalGuideProject/ .

Restart+ Communities in action  

Obiectivul proiectului Restart+ este acela de a construi aliante durabile intre lideri comunitari, autoritati publice si institutii de formare profesionala, in patru regiuni europene din urmatoarele tari: Irlanda, Portugalia, Romania si Irlanda de Nord. Fiecare dintre aceste aliante comunitare va reuni diferite grupuri de parti interesate si va intreprinde activitati de predare si invatare, pe baza materialelor educationale elaborate in cadrul proiectului, cu scopul de a dezvolta abilitati de conducere care sa ajute la regenerarea comunitatilor.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de pe website-ul dedicat: http://www.restart.how si de pe pagina Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/RestartCommunities/ .

Craft 4.0 

Proiectul Craft 4.0, isi propune sa promoveze dezvoltarea profesiilor mestesugaresti prin exploatarea oportunitatilor oferite de tehnologiile moderne, pentru a crea o noua revolutie in domeniul artizanal, atat din perspectiva economica, cat si culturala. Obiectivul acestui proiect consta in crearea unui set de instrumente de instruire pentru mestesugarii interesati sa isi dezvolte abilitatile in domeniul modelarii digitale si imprimarii 3D.

Proiectul Craft 4.0 isi propune sa dezvolte:

 • o platforma de instruire online in domeniul proceselor de modelare digitala si a imprimarii 3D;
 • un cadru accesibil pentru dezvoltarea instruirii in domeniul artizanal;
 • un ghid cu privire la modalitatile prin care aceste tehnologii moderne pot sprijini dezvoltarea produselor mestesugaresti.

Smart Your Home 

Proiectul isi propune sa ajute persoanele in varsta sa inteleaga posibilitatile si caracteristicile digitalizarii, exemplificate prin diverse concepte smart-home, care le permit sa ramana independenti in propria lor casa. Obiectivul proiectului Smart Your Home este de a dezvolta un curs, prin care persoanele in varsta vor fi instruite sa inteleaga si sa utilizeze intr-un mod independent dispozitivele smart-home. De asemenea, dezvoltam o abordare inovatoare pentru a permite persoanelor in varsta sa-si creeze propriul mediu inteligent.

Websiteul proiectului poate fi accesat la urmatorul link: https://www.smartyourhome-project.ili.eu .

Women Power Code 

Proiectul WOMEN POWER CODE doreste sa creeze un cadru educational integrat pentru a ajuta femeile adulte (peste 40 de ani) sa dobandeasca si sa isi dezvolte abilitatile de programare, sporind astfel participarea lor la sectorul STEM / ICT. Cadrul proiectului implica difuzarea conceptului de Internet of Things (IoT) si elaborarea unui nou curriculum cuprinzand implicarea materialelor interactive de formare multimedia, cum ar fi textul, tutorialele video si jocurile video. Noul produs educational dezvoltat in cadrul proiectului va furniza materiale care vor permite acumularea de cunostinte si abilitati in ceea ce priveste imprimarea 3D si Internet of Things. Unitatea finala, Platforma Raspberry Pi, va descrie modalitatea de utilizare si aplicatiile practice ale acesteia.

Mai multe detalii si noutati despre proiect pot fi gasite pe website-ul https://womenpowercode.eu/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/WOMEN-POWER-CODE-1737258186306036/ .Membrii consortiului de proiect DIMESCA s-au reunit la Vilnius

09/10/2019

Cea de-a treia intalnire transnationala a proiectului „DIMESCA – E-skills in Lifelong Career Guidance” a avut loc la inceputul lunii octombrie in capitala Lituaniei. Timp de doua zile, Biblioteca Nationala a Lituaniei a gazduit evenimentul dedicat imbunatatirii utilizarii instrumentelor digitale in orientarea profesionala pe tot parcursul vietii. Reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est au participat la intalnire in calitate de parteneri responsabili cu comunicarea si diseminarea rezultatelor in cadrul proiectului.

Astfel, in intervalul 1-2 octombrie 2019, agenda intrevederii din Vilnius a inclus atat o trecere in revista a stadiului proiectului si a indeplinirii obiectivelor pana in prezent, precum si modele de bune practici pentru folosirea intrumentelor digitale, cu o atentie aparte acordata exemplului retelei de biblioteci din Lituania.

Proiectul „DIMESCA – E-skills in Lifelong Career Guidance” este un proiect european finantat in cadrul programului Erasmus Plus,  ce include schimburi de bune practici si oferirea de instruiri de specialitate, derulat de reteaua internationala Cités des métiers. Consortiul de proiect include opt parteneri europeni: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Cité des métiers de Limoges et du Limousin-AROFE, la Cité des métiers de la région mulhousienne-SEMAPHORE MSA, la Città dei mestieri di Milano e della Lombardia, Rural Stifting Digital Chancen, Rural Internet Access Points, Fundación empresa Universidad Zaragoza and the Ynternet.org Foundation for research & training on eCulture.Catalogul surselor de finantare - octombrie 2019

08/10/2019

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

  Catalog surse de finantare (octombrie 2019)

Catalog surse finantareADR Nord-Est a participat la a XV-a editie a Conferintei Internationale in domeniul Patrimoniului Cultural - LuBec 2019, in Lucca, Italia

07/10/2019

In perioada 4-5 octombrie 2019, in Lucca, Italia, a avut loc cea de-a XV-a editie a Conferintei Internationale in domeniul Patrimoniului Cultural - LuBec 2019. In cadrul evenimentului a fost organizat workshopul “Patrimoniul cultural urban prin prisma dezvoltarii durabile si a calitatii vietii: o comparatie europeana”, cu ocazia caruia a fost prezentat si proiectul SHARE, in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este partener prin intermediul Centrului Regional de Studii Nord-Est.

Partenerii proiectului SHARE “Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe” au prezentat bune practici si metode inovatoare in scopul dezvoltarii unei abordari durabile si inteligente pentru gestionarea si utilizarea patrimoniului cultural in tarile partenere.

ADR Nord Est a fost reprezentata de doamna Ana Paraschiv, Responsabil Tehnic-Financiar in cadrul proiectului SHARE, care a sustinut prezentarea  „Bune practici si actiuni planificate pentru conservarea si promovarea patrimoniului cultural din zona urbana a Regiunii Nord-Est”.  Printre invitatii care au luat cuvantul s-au numarat si Andy Fryers, expert in durabilitate (Marea Britanie), Petar Mišura, reprezentant al primariei orasului Šibenik (Croatia) si Carlo Cipiciani, expert al Autoritatii de Management  din Regiunea Umbria (Italia). Workshopul a fost moderat de doamna Chiara Dall’Aglio, Sviluppumbria (IT), partener principal al proiectului SHARE, finantat prin programul Interreg.Intalnirea partenerilor proiectului Women Power Code la Milano

03/10/2019

In perioada 11-12 septembrie 2019, organizatia Eurocrea Merchant, partener in cadrul consortiului de proiect Women Power Code, a gazduit cea de-a patra intalnire a partenerilor, in Milano, Italia.

In cadrul acestei intalniri, membrii consortiului au vizualizat, au verificat si au propus imbunatatiri pentru platforma de invatare dezvoltata de liderul de parteneriat, Civic Computing (Marea Britanie). Aceasta platforma de invatare va facilita accesul utilizatorilor la materialele de instruire ce le vor permite acumularea de cunostinte si abilitati in ceea ce priveste imprimarea 3D si Internetul obiectelor, dezvoltate in cadrul proiectului, in cele 7 limbi ale consortiului: engleza, italiana, romana, slovena, belgiana, bulgara si olandeza.In cadrul intalnirii s-au planificat urmatoarele etape de parcurs, in vederea indeplinirii obiectivelor propuse, punandu-se accent pe partea de gamificare, pentru care se va utiliza Platforma Raspberry Pi pentru accesul cursantilor la cunostinte despre codificare.

Necesitatea dezvoltarii proiectului Women Power Code a aparut datorita numarului redus de absolventi de sex feminin in domeniul TIC/STEM (stiinta, tehnologie, inginerie si matematica)  in intreaga Europa, precum si din cauza numarului redus de femei care activeaza in domeniul TIC/STEM.

Consortiul este compus din parteneri din 7 state membre ale Uniunii Europene: Civic Computing (Marea Britanie), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania), Digital Leadership Institute (Belgia), Eurocrea Merchant (Italia), Stichting Business Development (Olanda),  Daniel SG LTD (Bulgaria) si BIOANIM (Slovenia). Proiectul Women Power Code este un proiect finantat prin programul Erasmus+.

Site dedicat: womenpowercode.eu 
Pagina Facebook: WOMEN-POWER-CODEModernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi

02/10/2019

Spitalul municipal din Dorohoi asigura, in prezent, asistenta medicala pentru peste 22.000 de pacienti.

Ambulatoriul Spitalului Municipal Dorohoi isi desfasoara activitatea intr-o cladire veche, care nu a beneficiat de lucrari de modernizare, iar dotarea cu aparatura medicala de specialitate este deficitara.

Populatia arondata Spitalului Municipal Dorohoi este intr-o zona defavorizata, foarte saraca, cu un procent ridicat al populatiei peste 60 de ani, patologia medicala fiind foarte diversa, mai ales in ceea ce priveste bolile acute si cronice: diabet, boli cardio-vasculare, boli reumatice,TBC, boli infectioase, traumatologie.

Acestea sunt doar cateva dintre motivele care au determinat Primaria Municipiului Dorohoi sa apeleze la Programul Operational Regional 2014-2020 pentru a obtine finantarea necesara depasirii acestor provocari.

Eforturile echipei de la Dorohoi, in frunte cu Dl Primar Dorin Alexandrescu, au fost rasplatite astazi, la Piatra Neamt, cand munca lor s-a concretizat in semnarea contractului pentru proiectul MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, prin care beneficiaza de finantare nerambursabila de 2,25 milioane euro.

Investitiile au in vedere extinderea, reabilitarea si modernizarea cladirii ambulatoriului, dotarea si echiparea medicala a acestuia, dar si amenajarea exterioara a incintei pana la finalul anului 2022.Intalnire de lucru a consortiului proiectului 'Open Your Eyes'

30/09/2019

Pe 24 si 25 septembrie, CRS – Centrul Regional de Studii Nord-Est a organizat cea de-a doua intalnire de lucru a consortiului proiectului “Open Your Eyes”, proiect ce vizeaza combaterea dezinformarii in mediul online. Evenimentul a avut loc la Rubik Hub, Piatra Neamt.Proiectul “Open Your Eyes” adreseaza in mod direct lipsa de competenta din randul societatii pentru a citi, intelege, compara si evalua informatiile din mass-media intr-un mod critic, cu accent pe mediul informational digital. Aceasta initiativa vine in sprijinul alfabetizarii digitale a adultilor, a dobandirii aptitudinilor si instrumentelor necesare pentru a dezvolta un discernamant avansat in utilizarea surselor digitale de informatie.

”Open Your Eyes” este derulat prin intermediul programului Erasmus+, Actiunea-cheie 2, Parteneriate Strategice, si are o durata de 26 de luni, intre octombrie 2018 – decembrie 2020. Publicul tinta al proiectului este format din cadre didactice din invatamantul secundar superior, formatori din invatamantul pentru adulti si autoritati publice din domeniul educatiei. Organizatiile partenere sunt: Nikanor LTD (din Bulgaria); OpenEurope (din Spania); UPI ZALEC – centru de formare pentru adulti (din Slovenia); EU DisinfoLab (din Belgia); Life Long Learning Platform LLLP (din Belgia) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, Piatra Neamt, Romania.

Pentru mai multe informatii, accesati website-ul proiectului, la openyoureyes.infoO noua sesiune de curs - specializarea Manager Proiect

30/09/2019

In perioada 20 – 27 septembrie, Centrul Regional de Studii Nord-Est a organizat o noua sesiune a programului de formare profesionala cu specializarea Manager Proiect. Programul s-a desfasurat la sediul central al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Fiti la curent cu activitatea CRS Nord-Est accesand website-ul Centrului Regional de Studii Nord-Est, crsnordest.ro.Achizitie directa - 'Mobilier care cuprinde module separate utilizate pentru amenajarea unui spatiu de lucru si studiu in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi'

27/09/2019

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect furnizarea, transportul si montajul de mobilier care cuprinde module separate utilizate pentru amenajarea unui spatiu de lucru si studiu in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 02.10.2019, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 03.10.2019, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 04.10.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 08.10.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 36.200 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico- financiara: completarea formularului tehnico-financiar, conform modelului prezentat in Caietul de sarcini

Caiet de sarcini7 motive pentru a participa la Startup Spinner Makeathon

27/09/2019

In mai putin de o luna va avea loc cea de-a doua editie a Startup Spinner Makeathon, un eveniment dedicate startup-urilor early stage care sunt pregatite sa-si demonstreze potentialul in fata investitorilor sau reprezentantilor unor acceleratoare!

Fie ca faci parte dintr-un startup, esti investitor, reprezinti un accelerator, o companie privata, un ONG sau o institutie de stat, putem numi macar un motiv pentru care ar trebui sa te alaturi evenimentului!

Mentorat
La Startup Spinner Makeathon vor fi prezenti peste 15 mentori, antreprenori experimentati sau profesionisti din diverse domenii. Ca membru al unei echipe de startup, vei avea ocazia sa te conectezi si sa lucrezi cot la cot cu acestia, cu scopul de a-ti dezvolta startup-ul si de a depasi provocarile specifice!

Investitii
Acest eveniment creeaza contextul potrivit pentru ca startup-urile inscrise sa demonstreze in fata investitorilor privati pe care echipa Rubik Hub i-a invitat ca solutia pe care o dezvolta poate aduce valoare intregii lumi, dar si ca exista potential de scalare. Iar discutiile directe cu potentiali investitori pot reprezenta sansa pe care orice startup o cauta in etapa de crestere!

Accelerare
Rubik Hub a incheiat parteneriate cu cateva acceleratoare din intreaga lume, cu scopul de a oferi startup-urilor din comunitatea noastra un traseu bine structurat, cu instrumente si oportunitati specifice. Selectia in programele de accelerare ale partenerilor o vor face acestia la fata locului, iar decizia nu este influentata de rezultatele finale ale competitiei.

Inspiratie
Timp de 3 zile vei petrece timp de calitate alaturi de o comunitate internationala, formata din profesionisti, fondatori, mentor, investitori! Vei lucra din Rubik Hub, un spatiu primitor si deschis, inconjurat de natura! Vom face tot ce este posibil pentru a crea atmosfera potrivita pentru invitati!

Ateliere de lucru
Pentru a oferi o experienta completa, am pus in agenda evenimentului si o serie de ateliere de lucru specifice, care vor fi sustinute de mentori experimentati, astfel:

Discursuri
Un astfel de eveniment nu ar putea fi complet fara discursurile inspiratoare ale unor profesionisti cu experienta in domeniu, care pot impartasi din greselile sau invataturile lor. Astfel, vom dezbate teme precum:

Premii
Consideram ca Startup Spinner Makeathon poate fi un pas important in dezvoltarea unui startup, dar poate aduce pentru unii si altfel de recompense! Cu ajutorul partenerilor nostri, vom oferi participantilor premii cash sau in-kind, astfel:

Pentru mai multe detalii: https://www.startupspinner.com/Eveniment multiplicare rezultate proiect IDEAL

27/09/2019

Marti, 24 septembrie 2019, incepand cu ora 14.00, la sediul Casei Corpului Didactic (corp B) din Piatra-Neamt, a avut loc evenimentul de multiplicare a rezultatelor pentru proiectul „IDEAL – Includerea educatiei digitale in formarea profesionala a adultilor”. Proiectul este implementat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin intermediul Centrului Regional de Studii Nord-Est, impreuna cu parteneri externi din cinci tari europene.

La eveniment au participat 60 de formatori si profesori implicati in educatia adultilor, interesati de utilizarea instrumentelor digitale in activitatea de formare.

Mai multe informatii: crsnordest.roA aparut Buletinul informativ al lunii septembrie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

26/09/2019

Va invitam sa analizati alte oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, care sunt incluse in editia lunii septembrie 2019 a Buletinului informativ, editata lunar de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra–Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter septembrie 2019Newsletter luna septembrie, emis de Europe Direct Nord-Est

26/09/2019

Pentru a fi la curent cu cele mai importante stiri de la institutiile Uniunii Europene, accesati lunar newsletter-ul Europe Direct Nord-Est. Investitii, finantari europene, decizii la nivel inalt, noutati despre Brexit si oportunitati pentru tineri sunt cuvintele cheie ale editiei din aceasta luna, pe care va invitam sa o rasfoiti aici.Achizitie servicii pentru eveniment - 'Servicii de organizare eveniment Startup Spinner Makeathon, in perioada 18-20 octombrie 2019, in Piatra Neamt'

26/09/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare in cadrul evenimentului „Servicii de organizare eveniment Startup Spinner Makeathon, in perioada 18-20 octombrie 2019, in Piatra Neamt”.

Servicii solicitate: servicii restaurant si cazare in Iasi, servicii de restaurant si cazare in Piatra Neamt,  servicii de catering in Piatra Neamt, str. Aleea Tineretului, 26, servicii foto-video in cadrul evenimentului, realizare si distributie materiale promotionale pentru participantii la eveniment.

Participanti: numar minim 60 persoane - numar maxim 70 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03.10.2019, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 04.10.2019, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 08.10.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 09.10.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 75.215 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiMisiune economica a companiilor din Ucraina la cel mai mare Targ Agricol din Regiunea Moldovei - AGRALIM 2019

24/09/2019

Ca in fiecare an, judetul Iasi a devenit polul agriculturii din Regiunea de Nord – Est, prin organizarea celui mai mare eveniment agrar - Targul pentru Fermieri AGRALIM 2019 de la Letcani (Parcul Agroindustrial TransAgropolis).

Editia din acest an a reunit peste 150 de companii si branduri din sectorul agricol, care au adus in atentia publicului vizitator o oferta complexa de tractoare, utilaje si tehnica agrara, uscatoare, silozuri, masini de transport cereale, tehnologii si echipamente pentru irigatii, sere si solarii, material saditor, seminte, pesticide si ingrasaminte chimice, echipamente si tehnologii pentru cresterea animalelor, nutreturi combinate si hrana pentru animale, produse de uz veterinar, servicii de certificare agricultura ecologica, biocombustibili, servicii financiare si leasing, solutii informatice pentru agricultura.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network, a organizat, in data de 20 septembrie 2019, evenimentul de brokeraj intitulat ˝Intalnire Transnationala Ucraina-Romania”, care a inclus intalniri bilaterale intre firme din Regiunea Nord-Est si reprezentanti ai Agroclusterului Dniester din Ucraina, care au fost intreprinderi mici si mijlocii specializate in cultivarea de cereale, legumicultura, cresterea animalelor, productia de lactate etc.

Domeniile de interes avute in vedere de catre participanti au vizat:
•    noi solutii pentru o agricultura ecologica;
•    metode moderne de conducere a afacerilor agricole, cultivarea solului cu tehnologii moderne;
•    tehnologii moderne de reciclare folosite in sectorul agricol;
•    sortarea, calibrarea si ambalarea fructelor recoltate;
•    utilaje agricole pentru cultivarea solului, recoltoare pentru recoltarea fructelor si legumelor etc.Barierele de limba nu au ridicat nicio problema in comunicarea dintre reprezentantii delegatiei ucrainene si companiile romanesti prezente la eveniment, astfel incat, la mesele de discutii, au fost abordate subiecte concrete despre posibilitatile de colaborare in perioada urmatoare.

Ambele parti si-au exprimat interesul pentru noi schimburi comerciale, parteneriate transfrontaliere pentru accesarea de fonduri dedicate, schimb de experienta si proiecte de cercetare si dezvoltare comune.
Evenimentul a deschis o cale de comunicare intre tari invecinate, care poate fi valorificata cat mai mult si prin prisma avantajelor unei pozitionari geografice avantajoase.Regiunea Nord-Est la Forumul Economic din Krynica, Polonia, 2019

19/09/2019

In perioada 3 – 5 Septembrie 2019 a avut loc la Krynica (Polonia), cea de-a 29-a editie a Forumului Economic, cea mai mare conferinta din Europa Centrala si de Est, organizata de catre Institutul pentru Studii Estice, avand ca tematica “The Europe of Tomorrow. ‘Strong’ Meaning What”?.Scopul participarii Regiunii Nord-Est la acest Forum este de a crea dialog si a dezvolta cooperarea, alaturi de cei aproximativ 4.500 de participanti din 60 de tari din Europa, Asia si America. Conferinta a durat 3 zile, pe parcursul carora au avut loc 6 sesiuni plenare si aproximativ 200 de paneluri de discutii, pe diferite teme, precum: macroeconomie, afaceri si management, investitii si dezvoltare, securitatea informatiei, forumul de energie, sanatate, inovatie, forumul regiunilor, politici internationale, etc. Dupa aderarea Poloniei la Uniunea Europeana, intalnirile anuale de la Krynica au capatat un nou impuls pentru dezvoltare, fiind singurul loc in care se intalneste “vechiuI” Est cu Vestul.La fel ca si in anii trecuti, Regiunea de Nord-Est a fost bine reprezentata la acest important eveniment. Delegatia a fost compusa din reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, autoritatilor publice locale, universitatilor si birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera. O parte din membrii delegatiei regionale au avut ocazia sa discute in cadrul panelurile subiecte importante precum: proiecte creative - o cheie a competitivitatii companiilor si regiunilor sau ce pot face universitatile pentru regiunea Carpatica?Finalizare proiecte Regio la Manastirea Dragomirna

02/09/2019

Se spune ca toamna este timpul recoltei, al adunarii roadelor. Cata bogatie spirituala a adunat Manastirea Dragomirna si care le sunt roadele trudei ultimilor ani, am putut vedea astazi, la conferinta de finalizare a proiectelor Regio de care acest lacas de cult a beneficiat.

Prin doua proiecte care au beneficiat de finantare nerambursabila de 3,8 milioane euro, au fost realizate investitii de natura sa redea stralucirea de altadata a acestui monument istoric si sa redea circuitului turistic un monument demn, stralucitor, in acord cu semnificatia lui istorica si culturala:

Prin primul proiect, fatadele Bisericii "Pogorarea Sf. Duh", ce dateaza de la inceputul secolului al XVII-lea, au fost consolidate si restaurate, iar elementele din lemn au fost restaurate.

Un alt proiect a vizat restaurarea si consolidarea Bisericii „Sfintii Enoh, Ilie si Ioan Teologul” – Dragomirna Mica” si a presupus consolidarea structurii de rezistenta, restaurarea-conservarea fatadei, picturii si tencuieli interioare, dar si restaurarea iconostasului din lemn pictat, iar rezultatul este unul de exceptie.

Dincolo de incantarea celor peste 20.000 de turisti, care se estimeaza ca vor vizita anual Manastirea Dragomirna si de finalizarea proiectelor cu putin inainte de termenul estimat, ramane convingerea ca, in pofida nevoilor pe care le are Regiunea, nicicand aceste fonduri nu au fost mai atent, mai curat, mai cu folos si buna-credinta utilizate. Sincere felicitari Maicii Starete, intregii echipe a Manastirii, dar si consultantilor, proiectantilor, constructorilor si restauratorilor care au lucrat cu multa insufletire, la gandul ca acest loc va fi leagan de rugaciune pentru clerici si credinciosi, oaza de liniste si pansament pentru sufletul turistilor si monument semet de istorie si cultura in Regiunea Nord-Est.Buletinul informativ al lunii august 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

27/08/2019

Noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, sunt incluse in editia lunii august 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.
Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra–Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter august 2019

 Achizitie de 'Servicii de organizare misiune economica, in perioada 19-21.09.2019, cu ocazia Targului AGRALIM 2019'

23/08/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare in cadrul evenimentului ‘Misiune economica, in perioada 19-21.09.2019, cu ocazia Targului AGRALIM 2019’.

Servicii solicitate: servicii de catering, restaurant si cazare.

Participanti: numar minim 60 persoane - numar maxim 80 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 30.08.2019, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 02.09.2019, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 05.09.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 06.09.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 6.500 lei, fara TVA /proiect EEN Cosme si surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Caiet de sarcini
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiPrimul numar al revistei digitale 'Communities in action' este acum disponibil online

23/08/2019

Suntem incantati sa va prezentam primul numar al revistei digitale 'Communities in action',  publicata in cadrul proiectului Restart+ Communities!

Revista isi propune sa evidentieze viziunea si misiunea proiectului si sa prezinte procesul continuu de formare a Aliantelor Comunitare Restart+ in tarile partenerilor de proiect (Irlanda, Irlanda de Nord, Portugalia si Romania). Primii pasi in formarea acestor aliante au fost deja realizati, asa incat suntem bucurosi sa va impartasim din experienta noastra.

Reactivarea comunitatilor incepe cu lideri care adopta o mentalitate antreprenoriala proactiva in randul comunitatii lor si cu sustinere din partea autoritatilor publice locale, cheia succesului fiind interactiunea lor stransa cu societatea insasi.

Aceasta publicatie ofera exemple de initiative ale unor comunitati europene, implementate la nivel regional, care faciliteaza antreprenoriatul social in industriile creative si culturale.  Actiunile intreprinse de Hollands Kroon Municipality (Olanda) cu privire la provocarile de a inova din interior, precum si modul in care alianta publica din Valencia (Spania) a utilizat potentialul ascuns al portului istoric Marina (Spania), sunt doar cateva dintre exemplele de bune practici pe care le veti descoperi in aceasta revista digitala.

Revista digitala este disponibila in limba engleza si poate fi descarcata accesand urmatorul link: http://www.restart.how/pdf/Restart_Issue1.pdf

Speram ca selectia articolelor din acest numar al revistei noastre va va motiva sa preluati noi practici in comunitatea dumneavoastra!Achizitie de 'Servicii de organizare eveniment Startup Challenges Hackathon, in data de 14 septembrie 2019, in Iasi'

22/08/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor necesare in cadrul evenimentului 'Startup Challenges Hackathon, in data de 14 septembrie 2019, in Iasi'.

Servicii solicitate: servicii de catering la sediul Agora-centrul de evenimente, Soseaua Nicolina 115, Iasi, servicii foto-video, realizare si distribuire materiale de promovare pentru participantii la eveniment, servicii de grafica si print pentru stickere, badge-uri, spider.

Participanti: numar minim 60 persoane - numar maxim 80 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-d) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 29.08.2019, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 30.08.2019, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 04.09.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 06.09.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 23.130 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

 

Caiet de sarcini

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de serviciiLansarea proiectului Restart+ prin formarea Aliantei Comunitare in Dolhesti, judetul Suceava

21/08/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, a organizat in luna iunie, in comuna Dolhesti, judetul Suceava, prima intalnire in cadrul proiectului Restart+ Communities – Dezvoltarea Comunitatilor prin Formarea Aliantelor Regionale, finantat prin Programul ERASMUS+.

Aceasta intalnire cu membrii Aliantei ne-a ajutat sa identificam nevoile majore ale comunitatii: necesitatea resurselor umane instruite, accesul la informatii - in ceea ce priveste dezvoltarea comunitatii, know-how pentru implementarea proiectelor, crearea unui brand/logo/simbol al comunitatii, promovarea regiunii in social media si platforme on-line. De asemenea, am identificat solutiile pentru aceste nevoi: invatarea din exemple de bune practici, participarea la cursuri dedicate dezvoltarii comunitare si la diverse ateliere intre membrii comunitatii, incurajarea ideii 'Think outside the box' si implicarea in proiecte europene pentru a atrage resurse financiare.

Alianta este formata din membri implicati activ in dezvoltarea comunitatii dolhestene, precum: lideri de promovare locali, specialisti in turism, mestesugari si antreprenori. Liderul Asociatiei de Promovare a Vaii Somuzului, doamna Mirela Nechita, a demarat actiuni de colaborare cu autoritatea publica locala si cu primaria, pentru a incuraja dezvoltarea comunitatii. In Dolhesti s-au facut deja pasi importanti in dezvoltarea locala, prin unirea fortelor membrilor cu putere decizionala, motiv pentru care acest proiect va aduce beneficii reale comunitatii, fiind locul potrivit pentru infiintarea unei aliante comunitare.

'Pentru noi, Asociatia de Promovare a Vaii Somuzului este un proiect foarte iubit si simbolic, pentru ca a aratat ca o comunitate solida cu valori culturale, naturale si istorice poate deveni un model in dezvoltarea rurala. Vom continua acest proiect minunat al carui succes are la baza comunitatea. Va marturisesc ca de doi ani, de cand am demarat aceasta initiativa, s-a creat o emulatie extraordinara in sat. Pentru mine si echipa mea, faptul ca am reusit sa punem Valea Somuzului - o regiune mai putin cunoscuta a Moldovei - pe harta regionala a Romaniei inseamna o confirmare extraordinara. Succesul acestui proiect a fost posibil datorita urmatoarelor lucruri: spiritul de comunitate si valorificarea patrimoniului nostru cultural si istoric, a Vaii Somuzului. Invitam toti romanii si strainii sa descopere sau sa redescopere mediul rural si sa il aprecieze asa cum merita.' doamna Mirela Nechita, liderul Asociatiei pentru Promovarea Vaii Somuzului.

Obiectivul principal al proiectului Restart+ consta in elaborarea unei platforme educationale, care are ca scop instruirea liderilor si a membrilor comunitatilor in vederea valorificarii oportunitatilor de regenerare a comunitatii locale si constientizarea importantei formarii unor aliante durabile intre liderii comunitatilor.

Consortiul de proiect este format din 7 organizatii din 6 tari europene, astfel: Letterkenny Institute of Technology (Irlanda), aceasta institutie fiind si liderul de proiect, Momentum (Irlanda), Banbridge District Enterprises Limited (Irlanda de Nord-UK), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania), Municipio de Lousada (Portugalia), European E-learning Institute (Danemarca) si University Industry Innovation Network’s (Olanda).

Proiectul Restart+, se desfasoara pe o perioada de 2 ani, termenul de finalizare fiind Decembrie 2020. Daca doriti sa  aflati mai multe informatii despre acest proiect sau despre stadiul de evolutie a rezultatelor intelectuale, va invitam sa accesati site-ul proiectului: http://www.restart.how sau pagina oficiala de Facebook: Restart+ Communities.Cea de-a doua intalnire transnationala a partenerilor proiectului 'RESTART+ Comunitati in actiune' in Lousada, Portugalia

12/08/2019

In perioada 06-07 august 2019, a avut loc cea de-a doua intalnire de lucru a partenerilor, din cadrul proiectului „RESTART+ Comunitati in actiune” in Lousada, Portugalia. Aceasta intalnire a avut ca scop analizarea stadiului actual al implementarii proiectului si planificarea etapelor ce urmeaza a fi parcurse in vederea indeplinirii obiectivelor propuse.

In cadrul intalnirii, s-a analizat versiunea finala a „Ghidului de Instructiuni privind Formarea Aliantelor Comunitare”, acesta fiind primul rezultat al proiectului, de care este responsabila Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin intermediul Centrului Regional de Studii Nord-Est.
Reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est au prezentat si rezultatele primei intalniri a Aliantei Comunitare ce a avut loc in satul Dolhesti, judetul Suceava. Au fost vizionate interviuri video cu membrii implicati activ in dezvoltarea comunitatii dolhestene, precum: lideri de promovare a zonei, specialisti in turism, mestesugari si antreprenori. Comunitatea dolhesteana a facut deja pasi importanti in dezvoltarea locala, prin unirea fortelor membrilor cu putere decizionala, motiv pentru care acest proiect va aduce beneficii reale comunitatii, fiind locul potrivit pentru a realiza testarea-pilot a instrumentelor de training ce vor fi elaborate pana la finalul proiectului.

Sase tari europene colaboreaza pentru sprijinirea regenerarii comunitatilor

Obiectivul proiectului Restart+ este acela de a construi aliante durabile intre lideri comunitari, autoritati publice si institutii de formare profesionala, in patru regiuni europene din urmatoarele tari: Irlanda, Portugalia, Romania si Irlanda de Nord. Fiecare dintre aceste Aliante Comunitare va reuni diferite grupuri de parti interesate si va intreprinde activitati de predare si invatare cu scopul de a dezvolta abilitati de conducere care sa ajute la regenerarea comunitatilor.

Consortiul de proiect este format din 7 organizatii din 6 tari europene, astfel: Letterkenny Institute of Technology (Irlanda), aceasta institutie fiind si liderul de proiect, Momentum (Irlanda), Banbridge District Enterprises Limited (Irlanda de Nord-UK), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania), Municipio de Lousada (Portugalia), European E-learning Institute (Danemarca) si University Industry Innovation Network’s (Olanda).

Restart+ este un proiect european finantat de Comisia Europeana in cadrul programului Erasmus+. Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre acest proiect sau despre stadiul de evolutie a rezultatelor intelectuale, va invitam sa accesati site-ul proiectului: http://www.restart.how sau pagina oficiala de Facebook: Restart+ Communities.Eveniment de brokeraj 'Intalnire Transnationala Ucraina-Romania'

08/08/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network, invita firmele interesate, sa participe, in data de 20 septembrie 2019, la evenimentul de brokeraj intitulat ˝ Intalnire Transnationala Ucraina-Romania” , care va fi organizat in cadrul Targului pentru Fermieri AGRALIM, Iasi 19-22 septembrie 2019. ADR Nord-Est organizeaza eveniment de brokeraj cu parteneri din agroclusterul ˝DNIESTER˝.

Data eveniment: 20 septembrie 2019

Inscrierile se fac pana la 15 septembrie 2019 folosind formularul de inscriere: https://rubikhub.typeform.com/to/Lkgp8Y


Despre eveniment

Acest eveniment ofera ocazia celor interesati sa stabileasca intalniri bilaterale cu cei peste 30 de reprezentanti ai delegatiei din Ucraina condusa de Sergii Tatusiak, Presedintele Euroregiunii ˝Dniester˝ si INGO "Ucraina-Polonia-Germania". Delegatia ucrainieana este formata din reprezentanti ai Agroclusterului International „Dniester” , proprietari de intreprinderi medii si mari, fermieri specializati in cultivarea boabelor si culturilor industriale, horticultura, malt, cresterea animalelor, productia de lactate.

Domenii de interes pentru delegatia din Ucraina

 • agricultura ecologica (de preferinta in bucla inchisa: de la transformarea terenului pentru agricultura organica, certificarea de seminte organice, mijloace de protectie, recoltare, depozitare, logistica, prelucrare si comercializare catre consumatorul final);
 • metode moderne de conducere a afacerilor agricole, cultivarea solului cu tehnologii moderne;
 • tehnologii moderne de reciclare folosite in sectorul agricol: soc termic; o noua generatie de utilaje agricole si abordari inovatoare de lucru;
 • sortarea, calibrarea si ambalarea fructelor recoltate;
 • utilaje agricole pentru cultivarea solului, livezi, culegatori de fructe de padure, recoltoare pentru recoltarea fructelor, legumelor, nuci.

De ce sa participati

 • O ocazie pentru a cunoaste piata de desfacere din Ucraina cu scopul de a identifica oportunitati de internationalizare
 • Identificare de noi parteneri comerciali / tehnologici / de cercetare, in cadrul unor intalniri directe bilaterale (prestabilite)
 • Stabilire de contacte noi pentru viitoare parteneriate in proiecte transfrontaliere
 • Acces la informatii si schimb de bune practici privind rezultatele cercetarii in domeniul agricol
 • Oportunitate de a realiza parteneriate cu companii de renume din Ucraina


Enterprise Europe Network este o initiativa a Comisiei Europene, fiind cea mai vasta retea care sprijina intreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre gazduite in organizatii de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universitati, centre tehnologice, agentii de dezvoltare etc, din peste 60 de tari, inclusiv cele 28 state membre ale Uniunii Europene, tari candidate, tari membre ale Spatiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud (BRICS) (Detalii: http://een.ec.europa.eu/)

INFO! Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la telefon 0233.218.071/0233.218.072, persoana de contact dna Liliana Baicu – ADR Nord-Est (Birou One Stop Shop) sau prin e-mail: een@adrnordest.ro.Dezvoltarea sistemului public de transport in comun al Municipiului Barlad prin Regio

06/08/2019

Astazi s-a semnat, la Piatra Neamt, contractul de finantare Regio in valoare nerambursabila de 3,9 milioane EUR pentru dezvoltarea sistemului public de transport in comun al Municipiului Barlad, prin achizitia de autobuze electrice in scopul reducerii emisiilor de carbon.Obiectivele sunt ca dupa primul an de operare a investitiei

 • reducerea cu 3,2% emisiile de echivalent CO2 din transport
 • reducerea cu 8,4% a deplasarilor cu autoturisme private in favoarea transportului public
 • promovarea unei mobilitati incluzive, prin facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati la sistemul de transport public electric.

In completare, proiectul presupune si dezvoltarea sistemului de management inteligent al traficului prin achizitionarea a 10 sisteme de monitorizare prin GPS, pentru localizarea autobuzelor in trafic, precum si instalarea a 10 ecrane digitale de informare in timp real a pasagerilor, privind urmatoarele statii, amplasate in mijloacele de transport in comun.

Ne bucuram sa contribuim in procesul de tranzitie catre o economie cu emisii scazute de carbon, in Regiunea Nord-Est. Felicitari Primariei Municipiului Barlad, prin dl Primar Dumitru Boros si mult succes in implementarea acestui proiect frumos si ambitios.Prima activitate de instruire a formatorilor in cadrul proiectului eSkills4All

01/08/2019

In perioada 23 - 25 iulie 2019, reprezentantii Centrului Regional de Studii Nord-Est au participat, in Nicosia – Cipru, la prima activitate de instruire a formatorilor din cadrul proiectului  eSkills4All, finantat prin programul Erasmus+. Evenimentul a fost organizat de catre Emphasis Centre, participantii fiind reprezentanti ai consortiului de proiect: ADR Nord-Est (Romania), CIVIC (UK),  Civis Plus (Grecia), Antenna (Cipru) si WIDE (Luxemburg).

In prima zi a intalnirii au fost prezentate toate modulele de curs realizate in cadrul proiectului, cu toate elementele esentiale necesare sprijinirii organizatiilor sa infiinteze un eSKILLS4ALL HUB. Scopul acestui hub va fi de a sprijini grupul tinta in cautarea unui loc de munca si va oferi un program de formare pentru dobandirea de competente digitale.

A doua zi a fost dedicata prezentarii si analizei platformei online de instruire interactiva, avand un caracter eminamente practic. In ultima zi a reuniunii a fost facuta o expunere a campaniei de diseminare pentru constientizarea si incurajarea adultilor aflati in somaj sau slab calificati, in special a femeilor, sa urmeze programul de formare pentru dobandirea competentelor digitale.

eSkills4ALL – Abordarea holistica a alfabetizarii digitale

Obiectivele pregatirii au fost prezentarea si testarea-pilot a tuturor produselor si procedurilor dezvoltate in cadrul proiectului, inainte de lansarea acestora, precum si sprijinirea profesionistilor TIC care isi vor asuma rolul de mentor.

Proiectul eSKILLS4ALL initiaza o abordare holistica de promovare a alfabetizarii digitale si combate, in acelasi timp, dezechilibrele privitoare la competentele digitale si somajul in randul adultilor, cu o atentie speciala acordata femeilor. Scopul urmarit se doreste a fi realizat printr-un instrument electronic, bazat pe o platforma interactiva si dinamica, necesara pentru dobandirea eficienta a competentelor digitale.A aparut nr. 57 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

31/07/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: EDUCATIE-drept si obligatie
 • Primul proiect de mobilitate urbana finantat prin REGIO a fost semnat la Iasi
 • 15 gradinite, 11 milioane euro finantare nerambursabila, 1400 de zambete
 • Inovarea si creativitatea si-au dat mana la Iasi in cadrul Saptamanii Regiunilor Inovatoare din Europa
 • Eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului ROOTS
 • Tranzitia energetica in regiunea Nord-Est - Impactul proiectului EMPOWERING
 • 22 de startup-uri intra in pre-acceleratorul Rubik Garage
 • STARTUP ACTIVATOR: Contracte de finantare cu 75 de antreprenori din Nord-Est

INFO Nord-Est nr. 57 / 2019Proiectul iWATERMAP - Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei

26/07/2019

Gestionarea durabila a apei este esentiala pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar si pentru alte industrii mari consumatoare de apa (alimentara, chimica, celulozei si hartiei etc.). Provocarile comune ale acestui sector se refera la: infrastructura invechita si investitiile reduse in exploatare si intretinere, utilizarea de poluanti persistenti, pierderile de apa si gestionarea ineficienta a acestei resurse.

Incepand cu anul 2018, ADR Nord-Est este partener in cadrul Proiectului de cooperare interregionala iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative in domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG Europe (apelul 3), in care sunt implicati 9 parteneri din 7 state europene.

Proiectul iWATERMAP are in vedere tehnologiile din domeniul apei, datorita contributiei acestora la depasirea provocarilor societale legate de managementul resurselor de apa, utilizarea eficienta a apei, utilizarea tehnologiilor in alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate si din tratarea apelor uzate etc. Acest sector are un potential mare de a genera produse si servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica si crearea de noi locuri de munca in regiune.

In acest context, in perioada 25-26 iunie 2019, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, la Iasi (sediul ApaVital SA Iasi), cea de-a 3-a intalnire transnationala la care au participat actori relevanti din regiune, precum si partenerii proiectului, respectiv Wetsus (Centrul European de Excelenta pentru Tehnologia Durabilitatii Apei) Olanda, Provincia Fryslan (Olanda), Universitatea Tehnica din Riga (Letonia), Regiunea Creta (Grecia), Clusterul pentru Alimente si Agricultura a Regiunii Murcia (Spania), Universitatea din Minho (Portugalia), CREA Hydro&Energy (Republica Ceha) si Ministerul Educatiei si Stiintei din Letonia. (detalii suplimentare despre proiect http://www.adrnordest.ro/index.php?page=iWATERMAP )

Un element de noutate il reprezinta aderarea Regiunii Nord-Est la parteneriatul Water Smart Territories, constituit, in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3 Platform), de catre 3 regiuni lider europene (Aragón - Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan - Olanda). Aceasta initiativa vizeaza crearea unei platforme dedicate apei, care va contribui la intarirea capacitatii inovative a regiunilor europene, la facilitarea de noi investitii in infrastructura si crearea de noi tehnologii pentru un management sustenabil al apei.

Totodata, a fost prezentata oportunitatea de participare a entitatilor interesate la AQUATECH AMSTERDAM 2019, care va fi organizat in perioada 5-8 noiembrie 2019.

Acest eveniment international reprezinta locul in care companiile inovatoare si entitatile din cercetare pot identifica parteneri pentru cooperare in domeniul tehnologiei si cercetarii din sectorul apei, prin participarea la intalniri bilaterale.

De asemenea, este cadrul in care cererea intalneste oferta. Astfel in cadrul expozitiei dedicate, furnizori de renume de tehnologie isi prezinta ultimele noutati, iar participantii interesati pot gasi solutii la provocarile intampinate (detalii suplimentare https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/ ).

In vederea participarii la acest eveniment (si in functie de interesul manifestat pentru cerere sau oferta), va invitam sa completati unul din formularele anexate si sa il transmiteti la adresa de mail: roxana.iosub@adrnordest.ro, pana la data de 28 august 2019.

Formularele participare AQUATECH AMSTERDAMBuletinul informativ al lunii iulie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

25/07/2019

Va invitam sa consultati alte noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, incluse in editia lunii iulie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter iulie 2019Oportunitati de angajare in cadrul BRCT Suceava

23/07/2019

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava cauta candidati pentru ocuparea urmatoarelor posturi in cadrul Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020:

 • OFITER MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post
 • OFITER INFORMARE, COMUNICARE, SELECTIE – 1 post
 • OFITER INFORMARE, COMUNICARE, SELECTIE – 1 post (pe perioada determinata, pana in martie 2021)
 • OFITER IT&SMIS – 1 post (pe perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limita pentru depunerea dosarului de concurs este 20 August 2019, ora 16:00 (ora Romaniei).
Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati linkurile de mai jos:

Bibliografie
Cerinte post Ofiter Monitorizare Implementare
Cerinte post Ofiter Informare, Comunicare, Selectie
Cerinte post Ofiter IT&SMIS

Concursul se va desfasura in data de 21 August 2019, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistritei, nr. 8A, etaj I).
Procedura de selectie se va desfasura dupa cum urmeaza: test scris din bibliografie, test de limba engleza, test de operare pe calculator, interviu si analiza CV-ului.

Pentru informatii suplimentare:
Oana GRIGORAS, responsabil resurse umane
Telefon: 0040 230 530049
Email: oana.grigoras@brctsuceava.roInovarea si creativitatea si-au dat mana la Iasi in cadrul Saptamanii Regiunilor Inovatoare din Europa

19/07/2019

Sub deviza “Exploreaza. Creeaza. Inoveaza in regiunea ta!” Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat cea de-a X-a editie a Conferintei internationale WIRE - “Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa”. Peste 250 de participanti, reprezentand universitati, centre de cercetare si inovare, clustere, ministere, agentii guvernamentale, organizatii de dezvoltare regionala si antreprenori din 33 de tari s-au intalnit la Iasi in perioada 26 - 28 iunie 2019 pentru a identifica solutii in vederea stimularii dezvoltarii si consolidarii ecosistemelor regionale de inovare si pentru a dezbate viitorul cercetarii si inovarii in perioada de programare 2021-2027.

Video de promovare WIREX

Deschiderea oficiala a evenimentului a fost marcata de mesajele reprezentantilor tarii gazda, respectiv Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetarii si Inovarii, Maricel Popa, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Sorin Brasoveanu, Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Vasile Asandei, Directorul General al ADR Nord-Est, dar si de cateva momente artistice de exceptie oferite de studentii Universitatii de Arte “George Enescu” din Iasi.

"Toata lumea vorbeste in ultima vreme despre creativitate si despre faptul ca procesul de inovare necesita un aport suplimentar din partea viitorilor specialisti in domeniu. Putina lume ne spune cum putem deveni mai creativi. La Universitatea Tehnica din Iasi este un curs de creativitate, unde studentilor li se predau ore de pictura, teatru si muzica, astfel incat viitorii ingineri sa isi foloseasca creierul la intreaga lor capacitate. (...) Ca atare, un viitor inginer, un viitor cercetator nu trebuie sa invete numai cursuri de specialitate, ci trebuie sa isi dedice o cantitate importanta de timp si zonei artistice. (...) Recomand viitorilor specialisti care vor sa lucreze in domeniul ingineriei sa fie activi in zona frumosului", a spus Nicolae Hurduc, subliniind faptul ca multi dintre laureatii premiului Nobel aveau preocupari artistice.

Video-interviuri cu participantii la eveniment 

Principalele mesaje transmise au fost legate de nevoia incurajarii apropierii dintre cercetare si mediul de afaceri si dezvoltarea de instrumente de stimulare a dezvoltarii ecosistemelor regionale de inovare, iar din concluziile desprinse, enumeram:

 • In viitoarea politica de coeziune, strategiile de specializare inteligenta trebuie sa se focuseze mai mult catre necesitatea preluarii noilor descoperiri tehnologice;
 • Pentru a sprijini integrarea in lanturile valorice ar trebui sa ne concentram pe masuri de crestere a capacitatii si eficientei administratiei publice locale, dezvoltarea de competente tehnologice si identificarea de noi solutii pentru finantarea proiectelor inovative;
 • Educatia nu trebuie acuzata pentru esecurile economice; acestea trec dincolo de educatie; daca vrem sa fim pregatiti pentru viitor, instrumentele de invatare propuse de societatea civila trebuie preluate, stimuland astfel angajarea societatii civile, acesta fiind un subiect important pe agenda Comisiei Europene;
 • Trebuie sa dezvoltam ecosistemele regionale de inovare, sa reunim toti actorii implicati si sa incepem dialogul pentru a construi increderea si angajamentul fata de o viziune comuna;
 • Toti trebuie sa sprijinim schimbarea! Fara angajamentul nostru comun, aceasta nu se poate obtine. 

Video de prezentare WIREX

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul dedicat evenimentului www.wire2019.eu.15 gradinite, 11 milioane euro finantare nerambursabila, 1400 de zambete

18/07/2019

Infrastructura educationala este esentiala pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru educatia acestora, in vederea construirii si dezvoltarii de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala, dar insuficienta spatiilor de desfasurare a activitatilor de invatamant prescolar nu mai e o noutate.

In spiritul intelegerii acestui fenomen, investitiile prevazute in cadrul Programului Operational Regional (Regio) 2014-2020, au permis autoritatilor locale din Romania sa depuna proiecte pentru constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie - educationale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite).

15 proiecte in valoare de 11 milioane euro, care vizeaza constructia sau extinderea unor gradinite in care vor invata 1400 de copii, vor beneficia de finantare prin Regio-Programul Operational Regional 2014-2020. Contractele de finantare au fost semnate in lunile iunie si iulie intre Dl Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est si primarii unitatilor administrativ-teritoriale care au initiat proiectele, dupa cum urmeaza:

- Comuna Stanisesti, prin Dl Primar Teodor-Bogdan Popa, pentru 2 proiecte de CONSTRUIRE GRADINITA.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educationale pentru copiii de varsta prescolara, Comuna Stanisesti a initiat proiecte ce prevad construirea a doua gradinite, una in localitatea Slobozia si una in Slobozia Noua, fiecare avand o capacitate de 52 de locuri.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 726.757 Euro.

- Orasul Vicovu de Sus, prin Dl Primar Gheorghe Schipor, pentru proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN LOCALITATEA BIVOLARIA

Proiectul propune construirea unei gradinite cu program prelungit, care sa asigure spatiul educational necesar pentru 60 de copii, dar si asigurarea unei baze logistice de resurse materiale si didactice, adecvate practicarii unui proces instructiv-educativ de calitate.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 452.110 Euro.

- Orasul Targu Frumos, prin Dl Primar Ionel Vatamanu, pentru proiectele REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 si REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, TARGU FRUMOS

Cele doua proiecte prevad imbunatatirea starii infrastructurii aferente Gradinitei cu program prelungit nr. 1 si Gradinitei cu program normal, prin lucrari de reabilitare si modernizare, cresterea nivelului de dotare a unitatii de invatamant cu sisteme informatice si didactice moderne, dar si extinderea cladirii cu noi spatii, astfel incat sa poata gazdui impreuna 250 de copii.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 1.920.193 Euro.

- Municipiul Barlad, prin Dl Primar Dumitru Boros, pentru proiectele MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 si CONSTRUIRE SI DOTARE CORP NOU PENTRU GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, CLOPOTEL.

Proiectele presupun extinderea si refunctionalizarea spatiilor existente si construirea de spatii noi, in vederea adecvarii dimensiunii salilor la cerintele minime de cubaj de aer, dezvoltarea si actualizarea bazei logistice educationale, ca suport pentru desfasurarea unui proces educativ atractiv, asigurarea unei performante energetice superioare prin izolarea termica a cladirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instalatiilor electrice, de incalzire si sanitare, dar si amenajarea exterioara a perimetrului gradinitei: loc de joaca si alei pietonale.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 1.807.534 Euro.

- Municipiul Onesti, prin Dl Primar Nicolae Gnatiuc, pentru proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI "MAGNOLIA"

Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului de invatamant este obiectivul acestui proiect. Acest lucru se va realiza prin lucrari de reabilitare, modernizare extindere si dotare, cu scopul desfasurarii in conditii mai bune a actului educational.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 1.475.253 Euro.

- Municipiul Pascani, prin Dl Primar Dumitru Pantazi pentru proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE – GRADINITA NR. 2, CRESA NR.1 MUNICIPIUL PASCANI

Prin intermediul acestui proiect, se doreste ca, atat gradinita, cat si cresa, sa devina un mediu atractiv pentru toti copiii, care sa incurajeze dorinta de participare la procesul de invatare, consolidand, astfel, rolul gradinitei si cresei in parcursul educational al fiecarui copil.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 1.200.459 Euro.

- Comuna Ciurea, prin Dl Primar Catalin Lupu pentru proiectele CONSTRUIRE SI DOTARE CRESA SI GRADINITA IN SATUL DUMBRAVA, COM. CIUREA, JUDETUL IASI si CONSTRUIRE SI DOTARE CRESA SI GRADINITA IN SATUL LUNCA CETATUII, COM. CIUREA, JUDETUL IASI

Proiectele vizeaza construirea si dotarea a doua crese si doua gradinite, ceea ce va conduce la cresterea accesibilitatii copiilor din satul Dumbrava, respectiv Lunca Cetatuii la servicii de educatie.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 1.444.778 Euro.

- Comuna Scorteni, prin Dl Primar GHEORGHITA CATALIN ANTON pentru proiectul CONSTRUIRE GRADINITA IN SAT SCORTENI, COMUNA SCORTENI, JUDETUL BACAU

Proiectul propune crearea unei capacitati de scolarizare de 56 de locuri, pentru accesul la serviciile de educatie prescolara, in zonele insuficient deservite din comuna (satele Floresti si Scorteni).

Valoarea finantarii nerambursabile este de 402.194 Euro.

- Municipiul Dorohoi, prin Dl Primar Dorin Alexandrescu pentru proiectele EXTINDERE SI MODERNIZARE GRADINITA NR. 10 si MODERNIZARE GRADINITA NR. 8

190 de prescolari din Dorohoi vor beneficia de rezultatele acestor proiecte, in urma lucrarilor de modernizare, dotarea si a crearii de facilitati pentru copii si cadre didactice in cele doua gradinite din oras vizate.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 1.051.340 Euro.

- Municipiul Suceava, prin Dl Primar Ion Lungu, pentru proiectul CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL BURDUJENI SAT DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

In cartierul Burdujeni Sat din Suceava exista, in acest moment, o singura unitate de invatamant prescolar ce functioneaza intr-o cladire veche din 1911, care nu corespunde normelor si normativelor tehnice, sanitare si educationale referitoare la activitatea didactica si nu are capacitatea sa acopere cererea din aceasta arie administrativa. In plus, numarul familiilor tinere stabilite in zona este in continua crestere si nu de putine ori se inregistreaza cazuri in care parintii sunt nevoiti sa isi inscrie copiii la gradinite in alte cartiere ale municipiului, la distante mari. Prin urmare, proiectul propus va asigura accesul sporit la educatie timpurie, prevenind totodata fenomenul abandonului scolar.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 603.678 Euro.

Ma bucur mult cand vad panourile REGIO, acolo unde este cea mai mare nevoie de investitii. Iar in educatie, fara dubiu, trebuie sa investim, atat in asigurarea infrastructurii, cat si in schimbarea paradigmei si stimularea creativitatii. Proiectele pentru care am semnat contracte de finantare REGIO vor avea un impact semnificativ asupra comunitatilor in care se implementeaza. Avem obligatia sa oferim copiilor dreptul la viitor, iar aceste investitii sunt doar cativa pasi timizi, dar necesari pentru asta. Munca noastra, a ADR Nord-Est, va trece dincolo de asta, spre incurajarea proceselor educationale moderne ” declara Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Detalii despre stadiul semnarii contractelor de finantare gasiti pe www.inforegionordest.ro.Tranzitia energetica in regiunea Nord-Est - Impactul proiectului Empowering

18/07/2019

Schimbarile climatice reprezinta o provocare globala care nu are frontiere si care afecteaza deja vietile noastre cotidiene. UE a decis o reducere a gazelor cu efect de sera (GES) cu 40% pana la 2030. Cadrul privind clima si energia 2030 include tinte ambitioase si obiective de politica la nivelul UE pentru 2030, precum si pentru 2050. Pentru a combate schimbarile climatice si a atinge obiectivele, sunt necesare abordari coordonate, politici eficiente in materie de energie si clima, precum si planuri si strategii in vigoare.

Autoritatile locale si regionale au puterea de a influenta problemele climatice, insa deseori nu dispun de capacitatea de a recunoaste provocarile, oportunitatile si de a oferi solutii. Acest lucru este valabil in special pentru autoritatile locale mici si mijlocii care se confrunta cu mai multe provocari in ceea ce priveste planificarea si punerea in aplicare in domeniul energiei, astfel incat autoritatile locale ar trebui sa fie cu siguranta sprijinite pentru a asigura punerea in aplicare efectiva a climei si a politicile energetice.

Pentru a evolua in acest domeniu, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a implementat in ultimii 3 ani proiectul Empowering, prin care a oferit municipalitatilor din regiune suport pentru consolidarea capacitatii administrative pentru tranzitia energetica si adaptarea la schimbarile climatice. Dorim pe aceasta cale sa multumim pentru deschiderea si implicarea pro activa de a sprijini Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in implementarea proiectului EMPOWERING si sa felicitam pentru adeziunea laConventia Primarilor privind Clima si Energia ( Covenant of Mayors for Climate and Energy – CoM) cele 11 primarii care au participat activ in acest proces: Bacau, Botosani, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Vaslui, Roman, Moinesti, Bicaz, Siret si comuna Victoria, Iasi.

Primariile localitatilor Botosani, Bacau, Piatra Neamt, Siret si comuna Victoria, Iasi au finalizat elaborarea Planului de actiune privind energia durabila si clima si au fost aprobate prin hotarari ale consiliilor locale, iar celelalte autoritati locale au realizat aceste strategii si sunt in curs de aprobare.

Prin implementarea celor 11 Planuri de Actiune pentru Energie Durabila si Clima, se estimeaza ca se vor reduce emisiile cu 0.46 milioane tone CO 2 eq in 2020 si cu 0.94 milioane tone CO2 eq. la nivelul anului 2030 comparativ cu nivelul de baza stabilit in 2011. Pentru realizarea celor peste 700 de proiecte cuprinse in aceste strategi, sunt necesare investitii in valoare de 2,2 miliarde Euro, iar aproximativ 500 milioane Euro au fost dedicate acestui obiectiv pana in prezent.

Toate autoritatile din Regiunea Nord-Est care doresc sa adere la Conventia Primarilor si sa-si realizeze Planul de actiune pentru Energie Durabila si Clima au acum oportunitatea de a beneficia de rezultatele proiectului, inclusiv prin intermediul platformei de invatare (in limba romana), care include informatii despre Pactul Primarilor si Planul de actiune privind energia durabila si clima, idei privind finantarea actiunilor pentru indeplinirea obiectivelor PAEDC, dar si inspiratie si exemple de bune practici, transferabile si adaptabile la specificul regional.

Site dedicat proiect Empowering: https://empowering2020.eu/ro/


Figura 1 Analiza schematica a PAEDC-urilor din Regiunea Nord-Est

 


Figura 2 Distribuția emisiilor de gaze cu efect de seră  în regiunea Nord-Est (Realizat cu Philcarto 5 cu datele obținute din ce 11 PAEDC)STARTUP ACTIVATOR - Contracte de finantare cu 75 de antreprenori din Nord-Est

15/07/2019

Vineri, 12 iulie 2019, a avut loc la Piatra Neamt evenimentul de semnare a contractelor de finantare cu 75 de viitori antreprenori din cele 6 judete ale regiunii Nord-Est.

Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului Startup Activator, ce are ca scop incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi non-agricole in zona urbana din regiunea Nord-Est. Proiectul este finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, fiind implementat de catre CNIPMMR, in parteneriat cu ADR Nord-Est si CJ Neamt.

In cursa obtinerii finantarii nerambursabile au intrat 219 antreprenori din regiunea Nord- Est, din care 75 sunt castigatorii a 160.000 lei nerambursabili necesari pentru a-si putea pune in practica ideea de business.

Analizand lista companiilor nou infiintate, care in proportie de 99% sunt societati cu raspunere limitata (SRL), judetele Neamt si Iasi s-au remarcat prin crearea celui mai ridicat numar de firme noi, 36 respectiv 21, urmate apoi de Bacau si Botosani cu 6, respectiv 5.

In ceea ce priveste noii antreprenori din regiune, varsta medie a acestora este de 35 de ani, afacerile urmand a fi conduse in proportii aproximativ egale de catre barbati si femei (39 barbati si 35 femei).
Cele 75 de firme au activitati diverse, printre cele mai importante remarcandu-se IT-ul, productia, serviciile de publicitate si design, serviciile de arhitectura, creatie produse vestimentare, comert online, cabinete veterinare sau cabinete de terapie prin muzica.

Astazi, odata cu semnarea celor 75 de contracte de subventie, s-a marcat trecerea intr-o noua etapa din cadrul proiectului StartUp Activator, respectiv demararea implementarii a 75 de planuri de afaceri care vor beneficia de o finantare nerambursabila de 160.000 de lei. Astfel, cei 75 de intreprinzatori vor contribui prin afacerile lor la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al regiunii Nord-Est. Le urez mult succes tuturor si reiterez angajamentul ferm si constant al CNIPMMR de a sprijini demersurile antreprenoriale responsabile.”, a mentionat Oana Bara, managerul proiectului StartUp Activator.

Mai multe informatii cu privire la proiect gasiti accesand https://startup-activator.ro/.Semnarea contractelor de finantare cu 75 de antreprenori din regiunea Nord-Est

11/07/2019

Vineri, 12.07.2019, incepand cu ora 10:30, va avea loc la Piatra Neamt, in cadrul Hotelului Central (Piata Petrodava 1-3, Mun. Piatra Neamt, jud. Neamt) evenimentul de semnare a contractelor de finantare cu 75 de viitori antreprenori din cele 6 judete ale regiunii Nord-Est.

Evenimentul este organizat in cadrul proiectului Startup Activator, ce are ca scop incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi non-agricole in zona urbana din regiunea Nord-Est. Mai multe informatii cu privire la proiect gasiti accesand link-ul urmator: www.startup-activator.ro. Proiectul este finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, fiind implementat de catre CNIPMMR, in parteneriat cu ADR Nord-Est si CJ Neamt.

Valoare totala a subventiilor pe care le vor primi firmele este de 12.000.000 lei, aproximativ 160.000 lei de firma. Domeniile de activitate sunt diverse: IT, productie, servicii de publicitate si design, servicii de arhitectura,  creatie produse vestimentare, comert on line, cabinete veterinare, cabinete de terapie prin muzica, etc.

Va invitam sa descoperiti pofilurile viitorilor antreprenori din regiunea noastra si viziunea lor de business!Catalogul surselor de finantare - iulie 2019

09/07/2019

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

 
Catalog surse de finantare (iulie2019)

Catalog surse finantareA aparut nr. 56 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

02/07/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Iasul devine capitala inovarii europene - Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa – WIRE X 2019
 • Dezvolta-ti microintreprinderea prin REGIO!
 • Dezvoltare urbana durabila - UN DEZIDERAT IN REGIUNEA NORD-EST
 • 20 de ani in slujba Regiunii Nord-Est prin prisma colaboratorilor
 • Achizitiile publice verzi, pe agenda Regiunii Nord-Est
 • Sistemul USMED si implementarea teleradiologiei in Regiunea Nord-Est
 • Participare regionala la evenimentul de brokeraj din cadrul HANNOVER MESSE 2019
 • Startup Track @Codecamp Iasi
 • Cooperare internationala in domeniul cercetarii, in cadrul Taberei de la Tasca, Judetul Neamt

INFO Nord-Est nr. 56 / 2019Conferinta finala in cadrul proiectului transnational ROOTS

01/07/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza in data de 2 iulie 2019, intre orele 10.30-13.30, in Sala Senatului a Universitatii Al. I. Cuza (Corp A, Bd. Carol I, Iasi), Conferinta Internationala „Turismul cultural si promovarea patrimoniului rural – Cum sa dezvolti un produs turistic si o afacere de succes la tara”.

In cadrul conferintei se vor prezenta modele de afaceri si initiative publice de la nivel international, dezvoltate in mediul rural, care utilizeaza patrimoniul cultural ca principal element de unicitate in dezvoltarea unui produs turistic eficient. La acest eveniment vor fi invitati ca lectori, specialisti din mediul academic, de afaceri si de formare profesionala in turism, parteneri ai proiectului ROOTS din: Irlanda (Momentum), Marea Britanie (Universitatea Greenwich si Exponential Training&Asessment), Olanda (Business Development Friesland), Danemarca (European E-learning Institute), Spania (REDEX), conform agendei atasate. Lectorii vor reflecta in prezentarile lor, modalitati de identificare a elementelor de patrimoniu cultural cu potential turistic, de implementare, dezvoltare si promovare a turismului, de fundamentare a unei strategii, precum si de creare a parteneriatelor si retelelor in turismul cultural rural.

Evenimentul reprezinta conferinta finala a proiectului ROOTS - Instruirea IMM-urilor din turism privind turismul cultural si promovarea patrimoniului rural”, finantat prin Programul ERASMUS+ si va contine, pe langa modele de bune practici, si prezentarea materialelor educationale rezultate prin proiect, materiale care au fost testate de catre beneficiari in cadrul unui eveniment dedicat, organizat in perioada 21 – 22 iunie 2019, cu participarea actualilor si viitorilor antreprenori in turism din comunitatea de la Dolhesti, judetul Suceava.

Bazandu-ne pe succesul testarii pilot a materialelor create in cadrul proiectului ROOTS, putem spune ca Dolhestiul are sanse reale de a deveni in curand o destinatie turistica atractiva pentru turisti romani si straini. Prin interventia ADR Nord-Est, am reusit sa activam o retea solida de specialisti in turism si sa-i conectam cu antreprenorii interesati in a-si dezvolta afacerile in comunitatea lor din Dolhesti. S-a pornit, astfel, o actiune coordonata cu scopul de a crea un model viabil si replicabil de transformare a unei comunitati rurale in destinatie turistica .”, a declarat doamna Roxana Pintilescu, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, Coordonator al proiectului ROOTS.

Aceasta actiune face parte din eforturile constante ale ADR Nord-Est, centrate pe identificarea atuurilor regiunii noastre si sprijinirea demersurilor menite sa contribuie la dezvoltarea regionala. In plus, proiectul transnational ROOTS ofera mijloacele necesare pentru inchegarea si reactivarea unei comunitati rurale, in jurul unui obiectiv comun, acela de a se sustine prin antreprenoriat in turism - iar aceasta poate constitui o solutie pentru dezvoltarea mediului rural. ”, ne-a comunicat domnul Vasile Asandei, Director General al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Agenda conferintaLocul de intalnire al inovatorilor europeni s-a mutat la Iasi

27/06/2019

Update 03.07.2019 - prezentarile lectorilor, fotografiile si clipurile video sunt disponibile pe www.wire2019.eu.

Cea de-a X-a editie a Conferintei “Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa”, a debutat aseara la Iasi, sub deviza: Exploreaza! Creeaza. Inoveaza in regiunea ta!

Fiind ultimul eveniment dedicat cercetarii si inovarii din calendarul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, conferinta a starnit interesul a peste 200 de participanti din 33 de tari, reprezentand universitati, centre de cercetare si inovare, clustere, ministere si agentii guvernamentale, organizatii de dezvoltare regionala, antreprenori si asociatii profesionale.

Axata pe trei concepte cheie: a explora, a crea si a inova, WIRE X incurajeaza schimbul de cunostinte si cautarea de solutii practice pentru o transformare economica sustenabila prin intermediul cercetarii si inovarii. Conferinta urmeaza parcursul de la excelenta regionala la lanturile valorice europene si globale, incercand sa descopere noi sinergii intre nevoile societale si agenda de cercetare, inovare, precum si intre instrumentele de finantare, cunoastere si antreprenoriat.

WIRE X 2019 reprezinta principalul forum politic european de inovare si dezvoltare regionala, oferind factorilor de decizie, autoritatilor publice, centrelor de cunoastere si intreprinderilor din intreaga Europa o platforma de discutie pe tema practicilor, finantarilor, provocarilor si oportunitatilor din domeniul cercetarii si inovarii. WIRE X ofera participantilor 3 zile de seminarii, mese rotunde si ateliere de lucru, sustinute cu peste 60 de lectori cu expertiza consistenta la nivel global

La deschiderea oficiala, care a avut loc in Aula Bibliotecii Centrale Universitare, participantii au fost intampinati cu mesaje de Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetarii si Inovarii, Maricel Popa, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Sorin Brasoveanu, Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, dar si cu cateva momente artistice de exceptie oferite de studentii Universitatii de Arte George Enescu din Iasi.

Evenimentul este organizat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii din Romania si al Directoratului General pentru Cercetare si Inovare al Comisiei Europene, prin Programul Orizont 2020: Raspandirea excelentei si largirea participarii. Consiliul Judetean Iasi, Primaria Municipiului Iasi, precum si toate universitatile din Iasi, au acordat, de asemenea,  un sprijin semnificativ.

Invitatul special al acestui eveniment, reprezentand Comisia Europeana, doamna Signe Ratso, Director General adjunct al Directiei Generale pentru Cercetare si Inovare, a declarat: “Reuniunea informala a sefilor de state de la Sibiu a subliniat ca cercetarea si inovarea vor avea o importanta vitala in conturarea unei Europe durabile in viitor. Vom avea nevoie de toti actorii, la nivel european, national si regional, sa ne implicam in acest proces, fructificand intregul potential de cercetare si inovare, in special potentialul care este in prezent insuficient utilizat. Comisia Europeana a depus mult efort pentru a se asigura ca instrumentele sale de finantare lucreaza impreuna pentru a sprijini acest demers. Viitorul program Horizon Europe va oferi noi oportunitati de sinergie cu Politica de Coeziune, permitand combinarea diferitelor surse de finantare UE pentru a maximiza impactul. WIRE X 2019 faciliteaza o mai buna pozitionare a actorilor regionali in vederea consolidarii si extinderii capacitatii de cercetare si inovare in Europa.

Transformare economica, digitalizare, excelenta, piete globale, ecosisteme regionale de inovare si, bineinteles, educatia sunt doar cateva dintre temele pe care le abordam anul acesta la conferinta WIRE. Dar, asa cum poate observati, nu prea avem noi oportunitatea de alege subiectele, ci ele ne aleg pe noi, pentru ca rezulta din realitatea globala si din nevoia noastra de a ne adapta permanent, intr-o maniera inteligenta. Recunostinta noastra se indreapta catre Comisia Europeana, in special Directoratul pentru Cercetare si Inovare si Ministerului Cercetarii, care ne-au sprijinit in acest efort, partenerilor nostri locali si regionali si lectorilor care au ales sa impartaseasca cu noi din expertiza lor, din provocari, dar si din lectii-invatate. Sper si cred cu tarie ca aceasta nu va reprezenta pentru dumneavoastra doar “inca o alta conferinta, ci lucrurile pe care le discutam aici vor avea un impact real in viitorul nostru comun. Multumesc ca sunteti parte din WIRE 2019!” a declarat Vasile Asandei,  Director General ADR Nord-Est.

Lucrarile conferintei continua in perioada 27-28 iunie, la Palatul Culturii din Iasi.

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul dedicat evenimentului www.wire2019.eu.A aparut Buletinul informativ al lunii iunie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

24/06/2019

Va invitam sa analizati alte oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, care sunt incluse in editia lunii iunie 2019 a Buletinului informativ, editata lunar de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra–Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter iunie 2019Catre viitorul energetic durabil - responsabilizarea autoritatilor locale si regionale

20/06/2019

Schimbarile climatice reprezinta o provocare globala care nu are frontiere si care afecteaza deja vietile noastre cotidiene. UE a decis o reducere a gazelor cu efect de sera (GES) cu 40% pana la 2030. Cadrul privind clima si energia 2030 include tinte largi  si obiective de politica la nivelul UE pentru 2030, precum si pentru 2050. Pentru a combate schimbarile climatice si a atinge obiectivele, sunt necesare abordari coordonate, politici eficiente in materie de energie si clima, precum si planuri si strategii in vigoare.

In ultimii 3 ani si jumatate, echipa proiectului EMPOWERING (agentiile de dezvoltare regionala, regiunile, institutele de cercetare din 6 regiuni ale UE – Italia, Spania, Romania, Croatia, Ungaria si Grecia) au lucrat pentru a consolida capacitatea autoritatilor locale si regionale din fiecare regiune implicata sa elaboreze planuri de energie durabila si clima coerente cu politicile europene privind clima si energia. Acum, proiectul EMPOWERING ajunge la final.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est parte implicata in acest proiect va participa Conferinta finala EMPOWERING, care va avea loc pe 25 Iunie, la Miskolc, Ungaria,  impreuna cu reprezentantii municipiului Bacau si comunei Victoria, Iasi, care au elaborat si adoptat in consiliul local Planurile pentru Energie Durabila si Clima. Acest eveniment reprezinta o buna ocazie pentru imbunatatirea cunostintelor pentru a continua cu succes implementarea acestor strategii.

Aceasta conferinta finala urmareste sa reuneasca toate partile interesate implicate in energie, planificarea adaptarii climatice si tranzitia catre o societate cu emisii scazute de dioxid de carbon: autoritatile locale, regionale, nationale, factorii de decizie, tehnicienii, mediul academic, ONG-urile, retelele.

Gasirea unui raspuns pentru a reduce incalzirea globala nu este posibila individual. In prima sesiune vor fi prezentate structurile de sprijin. Lectorii din sesiune includ reprezentanti ai: Climate Alliance, Energy Cities si EASME.

In cadrul celei de-a doua sesiuni vor fi prezentate initiative de succes privind consolidarea capacitatii  autoritatilor locale si regionale pentru a indeplini obiectivele UE in materie de clima si energie (inclusiv consolidarea capacitatilor, implicarea partilor interesate, guvernanta pe mai multe niveluri, instrumentele de gestionare a energiei).


 
Autoritatile locale si regionale vor fi invitate sa isi impartaseasca experienta si bunele practici in ceea ce priveste planificarea energetica pe termen lung si guvernanta pe mai multe niveluri si sa defineasca modalitatea de a respecta cel mai bine obiectivele UE 2030 si 2050 privind clima si energia.

Autoritatile locale au puterea de a influenta problemele climatice, insa deseori nu dispun de capacitatea de a recunoaste provocarile, oportunitatile si de a oferi solutii. Acest lucru este valabil in special pentru autoritatile locale mici si mijlocii care se confrunta cu mai multe provocari in ceea ce priveste planificarea si punerea in aplicare in domeniul energiei, astfel incat preocupare noastra permanenta este sa le sprijinim in aceste demersuri. Proiectul EMPOWERING este doar unul din aceste instrumente, prin care ii aducem mai aproape de provocarile globale si, de ce nu, de prioritatile tematice pentru perioada 2021-2027, insotite de alocari financiare generoase” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Toate autoritatile din Regiunea Nord-Est au acum oportunitatea de a beneficia de rezultatele proiectului, inclusiv prin intermediul platformei de invatare (in limba romana), care include informatii despre Pactul Primarilor si Planul de actiune privind energia durabila si clima, idei privind finantarea actiunilor pentru indeplinirea obiectivelor PAEDC, dar si inspiratie si exemple de bune practici, transferabile si adaptabile la specificul regional.

Pagina dedicata proiect: https://empowering2020.eu/ro/Primul proiect de mobilitate urbana finantat prin REGIO a fost semnat azi, la Iasi

14/06/2019

21,8 milioane euro! Aceasta este finantarea nerambursabila primita de Municipiul Iasi pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiul Iasi - Reorganizarea circulatiei pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare tramvai pe traseul cuprins intre intersectia Bucsinescu – Bulevardul Tudor Vladimirescu – intersectia Calea Chisinaului, inclusiv a podului Tudor Vladimirescu  si achizitionarea de material rulant, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon in municipiul Iasi.Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritare 4 -Sprijinirea dezvoltarii urbane si vizeaza crearea unui sistem de transport public eficient si atractiv care sa deserveasca intr-un mod echilibrat locuitorii municipiului Iasi, prin:

 • achizitionarea a 7 tramvaie electrice
 • modernizarea a 2.410,00 ml linie de tramvai (cale simpla de rulare)
 • scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) pe traseul analizat cu 2.159 Tone echivalent CO2/an
 • cresterea estimata a numarului de pasageri pana la 992.800 cu vehicule electrice care tranziteaza tronsonul analizat

In Romania, conceptul de dezvoltare urbana durabila este pus in practica in cel mai pragmatic mod prin Axa Prioritara 4 din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Aceasta axa prioritara combina prioritati de investitii subscrise urmatoarelor obiective tematice: economii cu emisii reduse de CO2; protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; investitii in educatie si competente. 
La nivelul Regiunii Nord-Est, cele sase municipii resedinta de judet (Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava si Vaslui) au  depus 69 de proiecte aferente Axei 4 POR 2014-2020, in valoare de 313,5 mil. EURO, reprezentand 140% din alocarea financiara.Contractul semnat astazi cu Municipiul Iasi reprezinta primul proiect de mobilitate urbana care primeste finantare REGIO. Faptul ca Municipiul Iasi este cel care semneaza primul este un lucru firesc, intrucat este cel mai mare municipiu din Regiune, are cea mai mare alocare financiara pe aceasta axa, dar si cele mai mari provocari de trafic. Dar nu de asta sunt ei primii, ci datorita muncii imense a echipei din spatele acestor proiecte, coordonata de Dl Primar Mihai Chirica,  iar noi suntem datori sa recunoastem si sa le apreciem eforturile. Gandurile noastre si tot sprijinul merg insa catre toate municipiile resedinta de judet, care urmeaza sa semneze contracte similare in viitorul apropiat. Doar impreuna putem aspira la o dezvoltare urbana coerenta in Regiunea noastra” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est la semnarea contractului de finantare.5 gradinite, 3,2 milioane euro finantare nerambursabila, 475 de zambete

12/06/2019

Inscrierea la gradinita pentru anul scolar 2019-2020 tocmai s-a finalizat, dar parintii mai au de luptat cu emotiile pana saptamana viitoare pentru a afla daca “boboceii” lor au prins un loc la masutele colorate.

Infrastructura educationala este esentiala pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru educatia acestora, in vederea construirii si dezvoltarii de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala, dar insuficienta spatiilor de desfasurare a activitatilor de invatamant prescolar nu mai e o noutate.

In spiritul intelegerii acestui fenomen, investitiile prevazute in cadrul Programului Operational Regional (Regio) 2014-2020, au permis autoritatilor locale din Romania sa depuna proiecte pentru constructia/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie - educationale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite).

Cinci proiecte in valoare de 3,2 milioane euro, care vizeaza constructia sau extinderea unor gradinite in care vor invata 475 de copii, vor beneficia de finantare prin Regio-Programul Operational Regional 2014-2020. Contractele de finantare au fost semnate astazi, 12 iunie, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, intre Dl Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est si primarii din Stanisesti (Bacau), Vicovu de Sus (Suceava), Targu Frumos (Iasi) si Barlad (Vaslui), initiatori ai proiectelor, dupa cum urmeaza:

> Comuna Stanisesti, prin Dl Primar Teodor-Bogdan Popa, pentru 2 proiecte de CONSTRUIRE GRADINITA.

Pentru a se putea acoperi necesarul de spatii educationale pentru copiii de varsta prescolara, Comuna Stanisesti a initiat proiecte care prevad construirea doua gradinite, una in localitatea Slobozia si una in Slobozia Noua, fiecare avand o capacitate de 52 de locuri.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru ambele proiecte este de 726.757 Euro.

> Orasul Vicovu de Sus, prin Dl Primar Gheorghe Schipor, pentru proiectul CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN LOCALITATEA BIVOLARIA

Proiectul propune construirea unei gradinite cu program prelungit, care sa asigure spatiul educational necesar pentru 60 de copii, dar si Asigurarea unei baze logistice de resurse materiale si didactice, adecvate practicarii unui proces instructiv-educativ de calitate.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 452.110 Euro.

> Orasul Targu Frumos, prin Dl Primar Ionel Vatamanu, pentru proiectul REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1.

Proiectul prevede imbunatatirea starii infrastructurii aferente Gradinitei cu program prelungit nr. 1 prin lucrari de reabilitare si modernizare, cresterea nivelului de dotare a unitatii de invatamant cu sisteme informatice si didactice moderne, dar si extinderea cladirii cu noi spatii, astfel incat sa poata gazdui 191 de copii.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 1.113.528 Euro.

> Municipiul Barlad, prin Dl Primar Dumitru Boros, pentru proiectul MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8.

Proiectul presupune extinderea si refunctionalizarea spatiului existent in vederea adecvarii dimensiunii salilor la cerintele minime de cubaj de aer, dezvoltarea si actualizarea bazei logistice educationale, ca suport pentru desfasurarea unui proces educativ atractiv, asigurarea unei performante energetice superioare prin izolarea termica a cladirii, instalarea unui sistem de panouri solare, reabilitarea instalatiilor electrice, de incalzire si sanitare, dar si amenajarea exterioara a perimetrului gradinitei: loc de joaca si alei pietonale.

Valoarea finantarii nerambursabile este de 902.155 Euro.

Ma bucur mult cand vad panourile REGIO, acolo unde este cea mai mare nevoie de investitii. Iar in educatie, fara dubiu, trebuie sa investim, atat in asigurarea infrastructurii, cat si in schimbarea paradigmei si stimularea creativitatii. Proiectele pentru care am semnat azi contracte de finantare vor avea un impact semnificativ asupra comunitatilor in care se implementeaza. Avem obligatia sa oferim copiilor dreptul la viitor, iar aceste investitii sunt doar cativa pasi timizi, dar necesari pentru asta. Munca noastra, a ADR Nord-Est, va trece dincolo de asta, spre incurajarea proceselor educationale moderne” declara Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.Achizitie servicii de organizare expozitie in cadrul evenimentului Wire X, in perioada 27 - 28 iunie 2019, in Iasi, la Palatul Culturii

06/06/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei de „Servicii de organizare expozitie in cadrul evenimentului WireX, in perioada 27 – 28 iunie 2019, in Iasi, la Palatul Culturii” .

1. Criterii de calificare (privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale), solicitate:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.1 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.3;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, Formular nr. 2;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic, Formular nr.4;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele de calificare se depun obligatoriu-odata cu propunerea tehnico-financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: 13.06.2019, ora 23:59. Neprezentarea documentelor de calificare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze modul de indeplinire a tuturor specificatiilor tehnice. Orice oferta care nu indeplineste in mod corespunzator cerintele specificatiilor tehnice, va fi declarata „ necastigatoare”.
Propunerea tehnica va consta intr-o descriere detaliata a serviciilor care fac obiectul achizitiei publice, inclusiv toate documentele suport, dupa caz.
In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta Formularul nr. 17 - Angajament privind clauzele contractuale, precum si Formularul 6- Declaratie sensul ca se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe siteul:http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Nota: Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu specificatiile tehnice poate conduce la declararea ofertei ca fiind necastigatoare. Nerespectarea cerintelor minime prezentate in cadrul specificatiilor specificatiilor tehnice, precum si neprezentarea in oferta tehnica a acestora, ori neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

3. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara se va exprima in lei, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA si va consta in Formularul Financiar, care reprezinta actul prin care ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.
In cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza pretul total ofertat pentru toate categoriile de servicii. Preturile unitare ofertate raman ferme, nu se ajusteaza pe toata durata contractului, incluzand toate costurile asociate.

4. Data si ora limita stabilite pentru depunere a ofertelor: 13.06.2019, ora 23:59;

5. Limba ofertei: romana;

6. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

7. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 14.06.2019, ora 10:00;
- perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 14.06.2019- 19.06.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 20.06.2019;

8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

10. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 32.340 lei, fara TVA / proiect WIRE X.

11. Nu se accepta oferte alternative.

12. Prevederile de la punctele 1-12 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Caiet de sarcini
Schita spatiu expozitional
Anexa 2 - Formular declaratie PSIAchizitie de 'Servicii artistice necesare in perioada 26 - 27 iunie 2019 la Iasi, in cadrul evenimentului WIRE X 2019'

06/06/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei de „Servicii artistice necesare in perioada 26 – 27 iunie 2019 la Iasi, in cadrul evenimentului Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa – WIRE X 2019” .

1. Criterii de calificare (privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale), solicitate:
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.1 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.3;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, Formular nr. 2;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic, Formular nr.4;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele de calificare se depun obligatoriu-odata cu propunerea tehnico-financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: 13.06.2019, ora 23:59. Neprezentarea documentelor de calificare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze modul de indeplinire a tuturor specificatiilor tehnice. Orice oferta care nu indeplineste in mod corespunzator cerintele specificatiilor tehnice, va fi declarata „ necastigatoare”.
Propunerea tehnica va consta intr-o descriere detaliata a serviciilor care fac obiectul achizitiei publice, inclusiv toate documentele suport, dupa caz.
In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta Formularul nr. 17 - Angajament privind clauzele contractuale, precum si Formularul 6- Declaratie sensul ca se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe siteul:http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Nota: Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu specificatiile tehnice poate conduce la declararea ofertei ca fiind necastigatoare. Nerespectarea cerintelor minime prezentate in cadrul specificatiilor specificatiilor tehnice, precum si neprezentarea in oferta tehnica a acestora, ori neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

3. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara se va exprima in lei, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA si va consta in Formularul Financiar, care reprezinta actul prin care ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.
In cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza pretul total ofertat pentru toate categoriile de servicii. Preturile unitare ofertate raman ferme, nu se ajusteaza pe toata durata contractului, incluzand toate costurile asociate.

4. Data si ora limita stabilite pentru depunere a ofertelor: 13.06.2019, ora 23:59;

5. Limba ofertei: romana;

6. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

7. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 14.06.2019, ora 12:00;
- perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 14.06.2019- 19.06.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 20.06.2019;

8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

10. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 31.932 lei, fara TVA / proiect WIRE X.

11. Nu se accepta oferte alternative.

12. Prevederile de la punctele 1-12 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Caiet de sarciniAchizitie servicii de organizare conferinta WIRE X 2019

05/06/2019

Actualizat clarificari 05.06.2019

1.    Solicitare de clarificari nr. 1 ( primita pe e-mail in data de 05.06.2019, ora 9:29):
Asociaţia “……..” a organizat tabără pentru elevi - in contract fiind specificate - servicii de transport, cazare şi masă in valoare de…………………. lei.
Am realizat din fonduri publice prin intermediul unor contracte de finanţare mai multe evenimente culturale ce conţin serviciile solicitate de dumneavoastră conform caietului de sarcini. Aceste contracte se apropie de valoarea solicitată pentru experienţă în domenii similare.
Având în vedere aceste informaţii vă rugăm să ne spuneţi dacă putem fi eligibili pentru depunerea documentaţiei privind licitaţia mai sus menţionată.

Raspuns nr.1 ( la solicitarea de clarificari nr.1):
Informatiile din Anuntul de publicitate publicat pe linkul: http://adrnordest.ro/news.php?id=968, se completeaza cu cele prezentate in documentatia de atribuire/achizitie formata din: Caiet de sarcini si anexe, Formulare, Model contract, Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii avand ca obiect „Servicii aferente organizarii Săptămânii Regiunilor Inovative din Europa – WIRE 2019 în perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iași” (document care contine atat modul de desfasurare al procedurii proprii, cat si instructiunile pentru ofertanti privind depunerea ofertei, inclusiv cerintele de calificare).
Toate informatiile din documentatia de achizitie si anuntul de publicitate (din SEAP si de pe site-ul propriu) se completeaza reciproc si se interpreteaza impreuna.

In cadrul cerintelor de calificare a fost solicitata si depunerea urmatoarelor documente:
“- Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
- Lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, până la data limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei (servicii de organizare de evenimente) la nivelul a unul sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este: 220.000 lei,fara TVA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, la data de 31.05.2019. Documente care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont).”

In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial care doresc sa participe cu oferta in cadrul procedurii proprii organizate de autoritatea contractanta, documentele relevante in scopul demonstrarii cerintei precizate anterior sunt: Extras actualizat din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor eliberat de Judecatorie si Statutul entitatii ofertante, din care sa rezulte forma de inregistrare (ca este legal constituita) si ca entitatea ofertanta are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului (entitatea ofertanta poate sa presteze in mod licit serviciile ce fac obiectul viitorului contract, care sunt cuprinse pe CAEN 8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor, aferent operatorilor economici inregistrati la ONRC).

In ceea ce priveste experienta similara, ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei, respectiv servicii amenajare sali de eveniment, punerea la dispozitie a echipamentelor de sonorizare/ iluminat sali de eveniment/ videoproiectie/ inregistrare si emisie video, inclusiv asistenta tehnica pentru utilizarea acestora, servicii catering , restaurant si hoteliere, inchiriere sali, mijloace de transport cu sofer, servicii de traducere, servicii artistice, servicii de promovare a evenimentului, precum si orice alte servicii prestate in scopul organizarii de evenimente. Serviciile precizate anterior pot face obiectul  unui singur contract sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minim 220.000 lei fara TVA. Precizam ca serviciile similare luate in considerare sunt cele prestate si duse la bun sfarsit in perioada 08.06.2016- 07.06.2019.
Documentele care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont, altele asemenea).
Din documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar: beneficiarul serviciilor si datele acestuia de contact; perioada de prestare a serviciilor; cantitati de servicii, dupa caz, numar efectiv de participanti, preturi unitare si/sau totale, orice alte informatii astfel incat autoritatea contractanta sa poata verifica indeplinirea cerintei minime.

Solicitare de clarificari nr.2 (primita pe e-mail in data de 05.06.2019, ora 8:45):
1.    La ce va referiti "Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini."?

Raspuns (cu privire la punctul 1 din cadrul solicitarii de clarificare nr.2):
Informatiile din anuntul de publicitate publicat pe linkul: http://adrnordest.ro/news.php?id=968, se completeaza cu cele prezentate in documentatia de atribuire/achizitie formata din: Caiet de sarcini si anexe, Formulare, Model contract, Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii avand ca obiect „Servicii aferente organizarii Săptămânii Regiunilor Inovative din Europa – WIRE 2019 în perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iași”(document care contine atat modul de desfasurare al procedurii proprii, cat si instructiunile pentru ofertanti privind depunerea ofertei, inclusiv cerintele de calificare).
Toate informatiile din documentatia de achizitie si anuntul de publicitate ( din SEAP si de pe site-ul propriu) se completeaza reciproc si se interpreteaza impreuna.
In Caietul de sarcini este precizat: “Numarul maxim al participantilor la eveniment, care este precizat in specificatiile tehnice, poate fi depasit, dar acest fapt nu influenteaza modul de ofertare si bugetul maxim estimat. Plata serviciilor cu asigurarea welcome coffee, pauzelor de cafea, meselor de prânz si cină va fi efectuata corespunzator cu numarul de persoane participante si pentru care s-au prestat efectiv serviciile.”
In Modelul de contract este precizat (clauzele 4.2, 11.1, 12.1): “ Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile real prestate si receptionate conform art. 12…(....)Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plata, in baza facturii fiscale emisa de prestator si acceptata de achizitor, si in baza procesului verbal de acceptanta a serviciilor aprobate de beneficiar (……)Receptia serviciilor prestate se va face la sediul achizitorului mentionat in contract si vor fi consemnate intr-un proces verbal de acceptanta a serviciilor real prestate.”
In concluzie raportul de activitate este echivalent cu procesul verbal de acceptanta a serviciilor real prestate, respectiv  documentul de confirmare a prestarii serviciilor (care insoteste factura) va contine serviciile real prestate, raportat la numarul de persoane participante, confirmat de reprezentantii achizitorului prin listele de prezenta intocmite de acestia. 

2.    Cate seturi de obiecte/litere volumetrice 3D vor fi realizate? Nu reiese clar din caietul de sarcini.

Raspuns (cu privire la punctul 2 din cadrul solicitarii de clarificare nr.2):
Vor fi realizate 3 seturi de obiecte/litere volumetrice 3D, cu respectarea caracteristicilor tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini.
Set 1: utilizat pentru amenajarea  Aulei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iasi, montat in 26 iunie 2019, pana la ora 16:00 si demontat la ora estimata 21:00. Intregul aranjament necesar in vederea amenajarii Aulei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” ( vezi cap. A1, pct 2 din caietul de sarcini)  este transportat la Palatul Culturii- sala Stefan Procopiu, pentru desfasurarea activitatilor din 27.06.2019, care au loc incepand cu ora 14:00.
Set 2: utilizat pentru amenajarea Salii Henri Coanda, Palatul Culturii, etaj 1 ( cap. B1, pct.2). Amenajarea este finalizata in 26.06.2019 (intregul aranjament solicitat) si este mentinuta pentru ambele zile de eveniment (27.06-28.06.2019).
Set 3: utilizat pentru amenajarea Salii Voievozilor, Palatul Culturii, etaj 1 (cap. B1, pct.3). Amenajarea este finalizata in 26.06.2019 (intregul aranjament solicitat) si este mentinuta pentru activitatile din 27.06.2019.


31.05.2019 - Achizitie servicii de organizare conferinta WIRE X 2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor de organizare a evenimentului „Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa – WIRE X 2019” in perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iasi .

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini.

1. Criterii de calificare (privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatea tehnica si/sau profesionala), solicitate:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.1 ;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.3;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, Formular nr. 2;

- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic, Formular nr.4;

- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

-Lista principalelor prestari de serviciiefectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei (servicii de organizare de evenimente) la nivelul a unul sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este: 220.000 lei,fara TVA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, la data de 31.05.2019. Documente care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont).

Documentele de calificare se depun obligatoriu-odata cu propunerea tehnico-financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: 07.06.2019, ora 23:59.

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze modul de indeplinire a tuturor specificatiilor tehnice. Orice oferta care nu indeplineste in mod corespunzator cerintele specificatiilor tehnice, va fi declarata „ necastigatoare”.

Propunerea tehnica va consta intr-o descriere detaliata a serviciilor care fac obiectul achizitiei publice, inclusiv toate documentele suport, dupa caz.

In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta Formularul nr. 17 - Angajament privind clauzele contractuale, precum si Formularul 6- Declaratie sensul ca se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe siteul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Nota: Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu specificatiile tehnice poate conduce la declararea ofertei ca fiind necastigatoare. Nerespectarea cerintelor minime prezentate in cadrul specificatiilor specificatiilor tehnice, precum si neprezentarea in oferta tehnica a acestora, ori neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

3. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiara se va exprima in lei, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA si va consta in Formularul Financiar, care reprezinta actul prin care ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

In cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza pretul total ofertat pentru toate categoriile de servicii. Preturile unitare ofertate raman ferme, nu se ajusteaza pe toata durata contractului, incluzand toate costurile asociate.

4. Data si ora limita stabilite pentru depunere a ofertelor: 07.06.2019, ora 23:59;

5. Limba ofertei: romana;

6. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

7. Calendarul estimativ al procedurii:

- data de deschidere a ofertelor: 10.06.2019, ora 10:00;

- perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 10.06.2019- 14.06.2019;

- data estimata de semnare a contractului: maxim 18.06.2019;

8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

10. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 229.595 lei, fara TVA / proiect WIRE X.

11. Nu se accepta oferte alternative.

12. Prevederile de la punctele 1-12 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Caiet de sarcini WIRE X 2019
Anexa 1 - Plan sali
Anexa 2 - Formular declaratie PSI
Anexa 3 - WIREX - Simulare litere volumetrice 3d
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie WIREXDezvolta-ti microintreprinderea prin REGIO!

04/06/2019

Curajul micilor intreprinzatori de a o porni pe drumul antreprenoriatului este, de multe ori, invers proportional cu sursele de finantare disponibile. Planurile mari, elanul ambitios, dar si dorinta de inovare au nevoie de resurse pragmatice pentru a fi puse in practica. REGIO (Programul Operational Regional 2014-2020) ofera o mana de ajutor:

Daca ai o firma cu o vechime de cel putin 1 an (e inregistrata cel tarziu la 3 ianuarie 2018), ai profit din exploatare la sfarsitul anului 2018, nu esti in stare de faliment/ insolventa sau lichidare, ai o cifra de afaceri anuala neta sau detii active totale de maximum 2 milioane de euro, ai reusit sa angajezi pana in 9 oameni, dar... nu mai faci fata junglei economice, nu mai gasesti resurse sa-ti extinzi afacerea, sa construiesti, sa modernizezi si sa-ti dotezi spatiile, iti poti indrepta atentia catre banii europeni nerambursabili.
Poti sa te dezvolti si sa intri in competitie pe piata, daca te incadrezi in conditiile Prioritatii de Investitii 2.1.A Microintreprinderi – Apel 2019.

Poti obtine o finantare minima de 25.000 euro si maximum 200.000 de euro, dar ai nevoie si de o contributie proprie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului. Investitia trebuie sa fie in mediul urban si sa vizeze lucrari de construire/ modernizare/ extindere a spatiilor de productie, achizitii de echipamente/ utilaje, active necorporale (brevete, licente, programe informatice), instrumente de comercializare online a serviciilor proprii (e-shop) si multe alte activitati pe care le gasesti in Ghidul specific dedicat acestei Prioritati de investitii.

Ca sa stii daca activitatile pe care le desfasori sunt eligibile pentru finantare, trebuie sa consulti lista domeniilor eligibile (codificate dupa CAEN), care este anexa la ghid si trebuie sa ai deja domeniul de activitate vizat de investitie, autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului. O singura activitate se finanteaza, iar aceasta activitate poate fi prinicipala sau secundara.

Intri intr-o competitie de proiecte, cu depunere in perioada 8 iulie 2019 - 8 noiembrie 2019, iar perioada de implementare a activitatilor din proiect nu trebuie sa depaseasca 31 decembrie 2023.

Daca ai intoleranta la hartii, afla ca depunerea cererilor de finantare se desfasoara exclusiv electronic, prin sistemul MySMIS, tot prin mediul online derulandu-se si corespondenta ulterioara.

In 2016, lansarea primului apel de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.1 A - Microintreprinderi a fost privita de multi intreprinzatori din Regiunea Nord-Est ca o sansa reala de dezvoltare, cu o contributie financiara minima.
La nivelul Regiunii Nord-Est, au fost semnate 230 de contracte de finantare, prin care se solicita asistenta nerambursabila in valoare de 38 milioane Euro, iar 100 dintre aceste proiecte au fost deja finalizate.
In privinta orientarilor spre domeniile de investitii, antreprenorii din Regiunea Nord-Est isi pastreaza interesul pentru productie (tamplarie, mobilier, textile), constructii, intetinere auto, servicii tipografice, servicii de tehnica dentara, dar apar si elemente de noutate in sfera investitiilor, cum ar fi IT, publicitate, automatizari inteligente si economia circulara.

Detalii despre apelul curent puteti consulta aici: http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1a-apel-2019Intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei

31/05/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat in data de 30 mai 2019, la Piatra-Neamt cea de-a doua intalnire a Grupului Regional Consultativ din domeniul Apei, care reuneste specialisti in domeniu: operatori de alimentare cu apa si canalizare, firme producatoare de echipamente si tehnologii dedicate apei, reprezentanti ai administratiei publice si administratiilor bazinale, universitati si centre de cercetare. Sectorul apei reprezinta un sector cu potential de specializare inteligenta in Regiunea Nord-Est.

In cadrul evenimentului a fost prezentata oportunitatea aderarii la Parteneriatul European “Water Smart  Teritories” constituit in cadrul Platformei de Specializare Inteligenta (S3P) pentru Modernizare Industriala, initiat de regiunile Aragón (Spania), Centre – Val de Loire (Franta) si Fryslân (Olanda). Parteneriatul isi propune sa contribuie la consolidarea capacitatii de inovare a regiunilor europene fara a se limita la eficienta resurselor de apa, mergand catre facilitarea unor noi investitii bazate pe infrastructura deschisa de inovare (open innovation) si noile tehnologii in gestionarea durabila a apei de catre grupuri si actori importanti din ecosistemele regionale. O astfel de cooperare interregionala poate creste impactul si facilita o colaborare mai stransa si interdisciplinara intre regiunile partenere si organizatiile regionale care sa raspunda provocarilor industriei apei prin solutii tehnologice avansate pentru a aborda nevoile teritoriilor si ale societatii europene.

Totodata, s-a discutat despre situatia actuala a regiunii unde am reusit sa schitam o imagine a activitatilor, proiectelor si eforturilor cunoscute dedicate dezvoltarii ecosistemului regional de cercetare si inovare. Impreuna cu reprezentantii din regiune, am incercat sa stabilim pasii care trebuie parcursi pentru atingerea etapelor de dezvoltare a masei critice in ecosistemul general al inovarii in sectorul apei. In acest sens, au fost identificate idei noi de proiecte, oportunitati de parteneriate, dar si o parte din problemele cu care regiunea noastra se confrunta in acest sector. 

Agenda intalnirii a inclus si prezentarea lectiilor invatate in urma derularii vizitei de studiu in regiunea Creta din Grecia (9-10 aprilie 2019 ) de catre cele doua entitati participante. Din bunele practici prezentate in Grecia, ne putem referi la avantajele utilizarii ozonului in tratarea apei, la protectia surselor de apa si incadrarea lor ca “Arii protejate”, implementarea unor tehnologii eficiente si, de asemenea, aplicarea eficienta a Directivelor europene.Buletinul informativ al lunii mai 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

29/05/2019

Va invitam sa consultati alte noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, incluse in editia lunii mai 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter mai 2019

 Workshop pentru toti cei interesati de domeniul eficientei energetice

28/05/2019

Dezvoltarea durabila a comunitatilor din regiunea de Nord-Est a Romaniei, trebuie sa contina o componenta consistenta pentru decarbonizarea teritoriilor localitatilor si cresterea rezilientei si pregatirea acestora pentru provocarile climatice care se vor manifesta in urmatorii ani.

In perioada 5-7 iunie 2019 “Manager Energy” organizeaza la Hotel Continental, Suceava workshop-ul ”Politici publice alternative pentru dezvoltarea Planurilor de Actiune de Eficientizare Energetica”, unde se vor dezbate subiecte legate de PAEDC, PIEE, Finantarea actiunilor.


(sursa foto: https://www.facebook.com/poca113125/)

Costurile legate de transport se deconteaza de catre organizatori si se asigura masa de pranz pentru 5-6-7 iunie. (Nu se deconteaza cazarea)

Agenda workshop

Pentru mai multe informatii vizitati pagina proiectului: https://managenergy.ro/poca113125/where-we-work/

Persoana de contact pentru eveniment :
Ing. Gheorghe Hriscu, PMP, CGEIT, ITIL 2F&3F, OCP, QM-TUV
Manager Energetic pentru localitati
E-mail: gheorghe.hriscu@hr-profile.roAchizitiile publice verzi, pe agenda Regiunii Nord-Est

24/05/2019

Din dorinta de a adopta achizitiile publice ecologice (Green Public Procurement - GPP) si de a le insera in instrumentele de politica regionala, ADR Nord-Est s-a alaturat initiativei GPP STREAM, un proiect destinat autoritatilor publice din 5 tari partenere care vor coopera avand obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienta resurselor si cresterea verde prin implementarea achizitiilor publice verzi.

In Romania, proiectul vizeaza imbunatatirea Programului Operational Regional, in vederea dezvoltarii durabile si tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, in special prin achizitionarea pieselor de mobilier urban ecologic. La momentul aprobarii proiectului, Romania nu adoptase un plan national cu privire la achizitiile publice verzi, desi circa 20% la suta din PIB este alocat spre achizitii publice (media europeana fiind de 16%). Atentia acordata achizitiilor publice verzi trebuie privita nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Autoritatile contractante, care primesc finantare prin FEDR, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

In aprilie 2019, parteneri din Bulgaria, Spania, Franta, Italia si Romania, cele 5 tari participante in proiect, s-au intalnit in cadrul unui eveniment transnational de invatare si schimb de bune practici, care a avut loc la Alzira, in Spania.

Partenerii de proiect au impartasit si au discutat bunele practici din domeniul achizitiilor publice verzi care au fost identificate deja in cele 5 tari. In prezent, consortiul continua activitatea de identificare a minim 50 de modele de buna practica in domeniul achizitiilor publice verzi, respectiv 10 din fiecare tara, cazuri ce vor fi descrise si publicate pe website-ul proiectului in lunile urmatoare. Pe parcursul evenimentului, institutii importante din Spania au prezentat modelele lor de bune practici. Agenda intalnirii a inclus si o vizita in teren care a exemplificat in mod concret adoptarea achizitiilor publice verzi in Spania.

Pilar Batet, Sef serviciu de contractare si achizitii din partea Consiliului Provincial Castellon: „Noile directive privind achizitiile publice verzi au transformat procesul de achizitii publice dintr-unul birocratic, intr-unul strategic, pentru implementarea politicilor publice, nu numai pentru satisfacerea nevoilor autoritatii contractante. Cand contractarea se utilizeaza pentru introducerea criteriilor sociale, de mediu si inovatoare nu se restrange concurenta. In orice moment se pot introduce criterii noi pentru dezvoltare durabila, indiferent de obiectul contractului.

Vor urma alte 3 evenimente transnationale organizate in Romania, Franta si Bulgaria. Provocarile majore pe care proiectul le vizeaza constau in integrarea achizitiilor publice verzi in cadrul a 8 instrumente de politica din cele 5 tari, precum si convingerea a altor 40 de Autoritati de Management din Uniunea Europeana sa aplice setul de instrumente creat in cadrul proiectului GPP-STREAM.

Mai multe informatii despre proiectul GPP-STREAM pot fi gasite pe website-ul: https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, care contine stiri, rezultate si livrabile obtinute in proiect, iar persoanele interesate se pot inregistra in lista de distributie a newsletter-ului GPP-STREAM pentru a primi in mod regulat informatii despre progresul activitatilor proiectului.Sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.1.A - Microintreprinderi: 'Dezvolta-ti microintreprinderea prin REGIO!'

15/05/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeza, in luna mai 2019, doua sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microintreprinderi din cadrul POR 2014-2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, au mai mult de un an de activitate si profit din exploatare inregistrat in anul 2018 si care investesc in mediul urban. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor.

In regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul acestui apel de proiecte este de 26,26 milioane euro.

Stim ca ati asteptat cu interes lansarea acestui apel de proiecte si venim in intampinarea nevoii dumneavoastra de informare, astfel incat va invitam sa luati parte la unul din evenimentele noastre, care se vor desfasura dupa cum urmeaza:

- 23 mai 2019, la Botosani , Hotel Rapsodia, Ora 11.00
- 28 mai 2019,  la Piatra Neamt, Hotel Central Plaza, Ora 11.00

Accesul la evenimente va fi posibil exclusiv in baza inregistrarii utilizand formularul de inregistrare (click).Oportunitati de angajare in cadrul BRCT Suceava

09/05/2019

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava cauta candidati pentru ocuparea urmatoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020:

 • Ofiter Monitorizare Implementare – 1 post (pentru o perioada de 2 ani)
 • Ofiter Informare, Comunicare, Selectie – 1 post (pentru o perioada de 2 ani)
 • Ofiter Informare, Comunicare, Selectie – 1 post 

Termenul limita pentru depunerea dosarului de concurs este 5 Iunie 2019, ora 16:00 (ora Romaniei).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati linkurile de mai jos:
Bibliografie
Cerinte post Ofiter Monitorizare Implementare
Cerinte post Ofiter Informare, Comunicare, Selectie

Concursul se va desfasura in data de 6 Iunie 2019, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistritei, nr. 8A, etaj I).
Procedura de selectie se va desfasura dupa cum urmeaza: test scris din bibliografie, test de limba engleza, test de operare pe calculator, interviu si analiza CV-ului.

Pentru informatii suplimentare:
Oana GRIGORAS, responsabil resurse umane
Telefon: 0040 230 530049
Email: oana.grigoras@brctsuceava.roAchizitie servicii de organizare Eveniment Mentor's Retreat, in perioada 29 mai - 1 iunie 2019, in Piatra Neamt

03/05/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor de organizare a evenimentului „Eveniment Mentor’s Retreat, in perioada 29 mai – 1 iunie 2019, in Piatra Neamt ”.

Servicii solicitate: servicii de catering si restaurant, cazare, servicii recreative si de agrement, achizitie si distribuire materiale promotionale.

Participanti: numar minim 30 persoane - numar maxim 40 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.05.2019, ora 12:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 10.05.2019, ora 12:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 15.05.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 17.05.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 47.555 lei, fara TVA / surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Caiet de sarciniAcademia Urbana pentru integrarea migrantilor si refugiatilor

25/04/2019

Academia Urbana pentru Integrare este un program de instruire, organizat de DG Home, pentru practicieni si factori de decizie care activeaza pe tematica ingragrarii europene la nivel local, regional si national. Programul ofera oportunitatea de a crea retele de omologi care lucreaza pe probleme de integrare a migrantilor si regufiatilor in Europa si care pot oferi consiliere si sprijin la finalizarea programului de instruire.

Academia Urbana pentru Integrare are ca scop rezolvarea unor dileme politice la nivel individual. Contributiile expertilor, schimburile de opinii intre omologi si identificarea provocarilor profesionale intre participanti au reprezentat fundamentele acestui program. Vor exista discutii privind explorarea si identificarea solutiilor inovatoare pentru provocarile specifice cu care se confrunta participantii in orasul, regiunea sau tara lor in domeniul inregrarii.

Acest program de instruire a fost lansat in 2018, in cadrul Parteneriatului pentru integrarea migrantilor si a refugiatilor in cadrul Agendei Urbane [1] , care reuneste orasele, statele membre si Comisia Europeana in contextul dezvoltarii si implementarii in comun a actiunilor de promovare a integrarii migrantilor si refugiatilor.

Anul acesta intalnirile vor avea loc in Anvers, Belgia, in perioada 21-22 mai. In aceasta editie, doua domenii de politica locala sunt de control : integrarea pe piata muncii si locuinte pentru integrarea migrantilor . Vor exista vizite de studiu ce vizeaza proiectele de integrare in orasul Anvers, pentru:

 • programul de integrare Atlas, Integrate & Inburgering;
 • CURANT un proiect de co-locuire pentru tinerii refugiati si pentru personele flamande.

Persoanele care doresc sa participe la acest program de instruire trebuie sa fie reprezentantul unei autoritati locale sau regionale si care sa aiba in vedere:

 • Integrarea migrantilor pe piata muncii
 • Locuinte pentru integrarea migrantilor

De asemenea, persoanele interesate vor depune un studiu de caz care vizeaza regiunea sau orasul de care apartin, in care sa abordeze subiecte precum: prezentarea provocarilor specifice cu care se confrunta, prezentarea unei politici sau al unui proiect pe care il dezvolta in oras/regiune sau dileme politice.

Studiul de caz ar trebui, daca este posibil, sa se incadreze in unul dintre modulele tematice specifice pe care le veti gasi in program.

Daca sunteti interesat sa participati la Academie, sunteti invitat sa va depuneti cererea returnand formularul completat prin e-mail la adresa HOME-EIN@ec.europa.eu pana la 30 aprilie 2019.

Toate costurile de calatorie, cazare si mese vor fi acoperite pentru participantii selectati.SAVE THE DATE: 26-28 iunie 2019, Iasi - Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa - WIRE X 2019

25/04/2019

Cea de-a X-a editie a conferintei ”Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa” va avea loc la Iasi (Regiunea Nord-Est), in perioada 26 – 28 iunie 2019, fiind ultimul eveniment dedicat cercetarii si inovarii in calendarul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.  

Axata pe trei concepte cheie: a explora, a crea si a inova, WIRE X incurajeaza schimbul de cunostinte si cautarea de solutii practice pentru o transformare economica si societala sustenabila prin intermediul cercetarii si inovarii. Conferinta va urmari parcursul de la excelenta regionala la lanturile valorice europene si globale, incercand sa descopere noi sinergii intre nevoile societale si agenda de cercetare, precum si intre instrumentele de finantare, cercetare si antreprenoriat.

Conferinta WIRE reprezinta principalul forum politic european de inovare si dezvoltare regionala, oferind factorilor de decizie, autoritatilor publice, centrelor de cunoastere si intreprinderilor din intreaga Europa o platforma de discutie pe tema practicilor, finantarilor, provocarilor si oportunitatilor din domeniul cercetarii si inovarii. WIRE X va oferi participantilor 3 zile de seminarii, mese rotunde si ateliere de lucru, sustinute cu peste 35 lectori din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, Canada, SUA, Israel si Republica Moldova, situate in locatii excelente pentru explorarea patrimoniului cultural, istoric si gastronomic al Iasi-ului. Detalii despre eveniment gasiti aici: www.wire2019.eu.

WIRE 2019 este organizata de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii din Romania si al Directoratului General pentru Cercetare si Inovare al Comisiei Europene, prin programul Orizont 2020: Raspandirea excelentei si largirea participarii.

Trebuie sa fiti acolo!20 de ani in slujba Regiunii Nord-Est prin prisma colaboratorilor

24/04/2019

“In ce se masoara succesul?” Acestei intrebari au incercat sa-i gaseasca raspuns, atat organizatorii, respectiv Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cat si peste 200 de colaboratori din administratia publica locala, mediul universitar si mediul privat, care au luat parte pe 16 aprilie la evenimentul de celebrare a 20 de ani de activitate a ADR Nord-Est.


>>> click pentru galerie foto completa

Fie ca este vorba de indeplinirea misiunii conferita prin legea dezvoltarii regionale din Romania, de managementul programelor de dezvoltare regionala finantate din fonduri europene, de diversificarea activitatii pentru a raspunde nevoilor Regiunii, dar si provocarilor societale in continua schimbare, de evolutie organizationala, bilantul celor 20 de ani de activitate s-a dovedit a fi unul incurajator: sprijin pentru implementarea a peste 2300 de proiecte de catre actori regionali, in valoare de 1,8 miliarde euro; 97 de proiecte internationale sau de asistenta tehnica in care ADR Nord-Est a fost beneficiar, utilizand peste 52 milioane euro.

Preocuparea de a da consistenta Politicii de coeziune implementata prin Programul Operational Regional in regiunea noastra, este completata prin demersuri permanente de  stimulare a cooperarii intre mediul universitar si mediul antreprenorial, de crestere a capacitatii administrative a autoritatilor publice locale si de creare a unui climat de stabilitate si incredere care sa stimuleze atragerea investitiilor private si sa incurajeze noii antreprenori.


>>> click pentru galerie foto completa

Peste 250 de actori locali publici si privati au fost beneficiari ai actiunilor de schimb de experienta si instruire, 650 de IMM-uri au beneficiat de consiliere pentru internationalizare si inovare, 900 de tineri antreprenori au fost instruiti si 135 startup-uri au fost create, 10 Planuri de Actiune Locale pentru Energie Durabila si Clima au fost realizate pentru Bacau, Botosani,
Suceava, Piatra Neamt, Vaslui, Moinesti, Roman, Bicaz, Siret, Comuna Victoria-Iasi si 6 Planuri Locale de Actiune pentru protejarea patrimoniului cultural pentru municipiile Bacau, Botosani, Suceava, Piatra Neamt, Vaslui si Iasi, 6 clustere din Regiunea Nord-Est sunt premiate de Asociatia Europeana a Clusterelor cu “eticheta bronz”, doar ca urmare a implicarii lor in initiativele noastre internationale.

Pe Programul Operational Regional actual, pentru cele 1.089 milioane Euro alocate Regiunii Nord-Est din POR 2014-2020 au fost depuse 1.328 de cereri de finantare , din care au fost deja contractate 505 proiecte in valoare de 753 mil Euro, care vor fi transpuse in investitii in dezvoltare urbana, eficienta energetica in cladiri publice, infrastructura de transport rutier, infrastructura, medicala, sociala si educationala, valorificarea potentialului turistic si a patrimoniului cultural, dezvoltarea competitivitatii IMM-urilor, inovare si transfer tehnologic.

Efectele benefice ale acestor rezultate concrete asupra dezvoltarii Regiunii Nord-Est au fost recunoscute de toti cei care fac echipa cu ADR Nord-Est in acest lung drum al dezvoltarii regionale: Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Comisia Europeana, reprezentata de o delegatie a DG Regio condusa de Dl. Carsten Rasmussen, Seful Unitatii pentru Romania, rectorii universitatilor din regiune, beneficiari de finantare, startup-uri la inceput de drum sau IMM-uri puternice.


>>> click pentru galerie foto completa

Aceste rezultate sunt ale noastre, ale tuturor. Devenirea noastra se datoreaza in mare parte partenerilor, beneficiarilor si colaboratorilor nostri, in care am gasit deseori repere de profesionalism, surse de inspiratie si un imbold permanent pentru progres.” a declarat Vasile Asandei, Directorul General ADR Nord-Est.


>>> click pentru galerie foto completa

Dl. Sorin Brasoveanu, Presedintele Consiliului Judetean Bacau si Presedintele in exercitiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a apreciat ca cei 20 de ani au fost o perioada in care cei din administratia publica, dar si din mediul de afaceri si chiar cetatenii regiunii au invatat ce inseamna dezvoltare regionala pornind de la nevoile comunitatilor. „Prin Programul Regio 2007-2013, rata de absorbtie a fondurilor europene a fost de peste 90%. In actualul Program, numai in judetul Bacau s-au semnat 53 de contracte de finantare, de peste 100 de milioane de lei, investitii vitale in judet, pe infrastructura rutiera, de educatie, de sanatate, de servicii sociale, de reabilitare energetica a unor cladiri.”


>>> click pentru galerie foto completa

Carsten Rasmussen, Seful Unitatii pentru Romania din cadrul DG Regio, Comisia Europeana, a marturisit ca Regiunea Nord-Est este o surpriza placuta pentru el si a adresat, la randul sau, aprecieri pentru ADR Nord-Est: „Am remarcat profesionalismul personalului agentiei. Cand i-am cunoscut, in 2017, am luat contact cu calitatea lor de Organism Intermediar. Treptat, am descoperit cat de diversa si de intensa este activitatea lor in slujba acestei Regiuni. Le-am pus angajatilor intrebari deschise, iar raspunsurile lor au fost foarte inteligente. Am realizat ca nu am de a face cu birocrati. Cred ca ADR Nord-Est este o organizatie bazata pe valori precum solidaritate si profesionalism, pe care eu le consider valori intrinsec europene.

> VIDEO

Inregistrare live a evenimentului ADR20

Testimonials 1/3

Testimonials 2/3

Testimonials 3/3Buletinul informativ al lunii aprilie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

24/04/2019

Va invitam sa consultati alte noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, incluse in editia lunii aprilie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra-Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter aprilie 2019Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

23/04/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 22.05.2019, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Expert Achizitii Publice (durata determinata - 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.   studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b.   experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 17.05.2019, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european - din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/ formari profesionale/ diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs, test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/ analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau atasata mai jos. Relatii suplimentare la tel. 0233.218.071.

Cerere de inscriere
Bibliografie concurs mai 2019A aparut nr. 55 din Buletinul informativ 'Info Nord-Est' editat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

23/04/2019

Iata titlurile articolelor pe care va recomandam sa le cititi in aceasta editie:

 • Editorial: ADR Nord-Est - 20 de ani de trecut, prezent si viitor
 • WIRE X 2019 - Iasi devine capitala inovarii europene - Saptamana Regiunilor Inovative din Europa
 • 1,12 miliarde de euro au intrat în Romania prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Suflu nou pentru Unitatea de Primiri Urgente din Vaslui
 • Infuzie de finantare REGIO in corpul E al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi
 • Conditii moderne de studiu si cercetare pentru peste 1800 de studenti la UMF Iasi
 • Diaspora se intoarce acasa
 • Sprijiniti de ADR Nord Est, 16 romani isi vor pune in aplicare ideile de afaceri
 • Startup Europe Week la Rubik Hub

INFO Nord-Est nr. 55 / 2019Zilele portilor deschise in cadrul Centrului Enterprise Europe Network gazduit de ADR Nord-Est

22/04/2019

Doua zile de consultanta personalizata pentru IMM-uri ambitioase din Neamt, Suceava, Bacau

In perioada 09 - 10 mai 2019, in intervalul orar 12.00-14.00, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al  Enterprise Europe Network, va invita sa participati la Zilele Portilor Deschise, pentru doua zile de informare dedicate IMM-urilor.Aceasta initiativa are ca scop informarea IMM-urilor din cele 3 judete, Neamt, Bacau si Suceava, in legatura cu serviciile si instrumentele puse la dispozitie de Uniunea Europeana, prin intermediul retelei Enterprise Europe Network.

Pe parcursul celor 2 zile, expertii Enterprise Europe Network vor oferi participantilor, informatii concrete privind:

 • oportunitati de internationalizare oferite prin intermediul platformei Enterprise Europe Network
 • oportunitati de finantare actuale si viitoare
 • posibilitati de participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica

Oportunitate! Daca esti managerul unei companii, care se gandeste la solutii pentru cresterea propriei afaceri, astfel incat sa tina pasul cu dinamica pietei globale, consideram ca acest eveniment este de interes pentru tine.

INFO! Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, persoana de contact dna Liliana Baicu - ADR Nord-Est (Birou One Stop Shop) sau prin e-mail: een@adrnordest.ro.

Pentru o alocare eficienta a resurselor de timp fiecarui participant, folositi formularul pentru inscriere. Termenul limita pentru inscriere 8 mai 2019 ora 16.00.Sistemul USMED si implementarea teleradiologiei in Regiunea Nord-Est

15/04/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de membru fondator si facilitator al Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL), in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. N. Oblu”, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi”, SC ROMSOFT SRL a organizat, in data de 10 aprilie 2019, evenimentul Sistemul USMED – solutie de teleradiologie in Regiunea Nord-Est.

Sistemul USMED (Unified informatics System for Managing mEdical Data) a fost dezvoltat de catre echipa de cercetare dezvoltare inovare a Clusterului IMAGO-MOL in cadrul proiectului “Consolidarea institutionala si cresterea vizibilitatii Clusterului Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est, cadru-suport pentru cresterea capacitatii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor si a competitivitatii IMM-urilor in domeniu”, finantat prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” si este, in prezent, utilizat de catre Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” si Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. N. Oblu”.

Evenimentul a avut ca scop prezentarea si promovarea sistemului USMED la nivel regional, subliniindu-se faptul ca sistemul integrat de management al datelor pacientului permite interconectarea PACS-urilor din spitale, institute medicale si clinici de imagistica medicala din Regiunea Nord-Est in vederea realizarii transferurilor aferente examinarilor imagistice pentru consult multidisciplinar, fiind extrem de util in situatii de urgenta.

De asemenea, a fost prezentata aplicatia Surgery Assist, un instrument modern de vizualizare a imaginilor medicale in sala de operatie pe baza de comanda vocala, utilizata in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”.

Spitalele judetene de urgenta si spitalele clinice participante si-au manifestat interesul pentru implementarea acestui sistem de transmitere al datelor imagistice, extrem de necesar cand se impune transferul pacientilor intre unitati clinice, contribuind la imbunatatirea procesului medical diagnostico-terapeutic si la cresterea accesibilitatii serviciilor de asistenta medicala.Eveniment de Brokeraj in Sanatate, 18 aprilie 2019, Iasi

15/04/2019

Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, in calitate de centru Enterprise Europe Network, sustine Evenimentul de brokeraj in Sanatate, organizat de catre Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est IMAGO-MOL, RoHealth-Clusterul pentru Sanatate si BIORONE-Biotechnology Cluster si invita reprezentantii companiilor, universitatilor si asociatiilor de pacienti din Romania si din strainatate sa participe, in data de 18 aprilie 2019, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, Aula Magna "George Emil Palade”.

Evenimentul este promovat la nivel european sub titulatura Bridging Romanian Healthcare Clusters, fiind parte a initiativei Comisiei Europene, EU Cluster Weeks 2018 -2019, ce sustine promovarea evenimentelor nationale, regionale si locale ale clusterelor si sustine cresterea IMM-urilor, transformarea industriala si dezvoltarea economica regionala.

Bridging Romanian Healthcare Clusters doreste sa faciliteze intalnirea potentialilor parteneri de proiecte, in vederea construirii de consortii necesare dezvoltarii proiectelor de interes comun. In cadrul evenimentului participantii vor beneficia de sesiuni specifice activitatii de brokeraj, respectiv:

 • sesiuni de prezentari proiecte, organizatii de cercetare si intreprinderi in cadrul careia se vor sublinia ultimele noutati in domeniul sanatatii, povesti de succes ale membrilor organizatiilor, surse de finantare precum si alte masuri de sprijin pentru organizatiile participante;
 • sesiuni de intalniri bilaterale ce ofera posibilitatea de noi colaborari si parteneriate benefice;
 • concursul ‘’Romanian Healthcare Start-ups ’’ in cadrul caruia se va premia si incuraja cea mai originala idee de afaceri.

Pentru mai multe informatii despre Evenimentul de Brokeraj, va invitam sa accesati linkul https://www.imago-mol.ro/eveniment-de-brokeraj-in-sanatate-editia-a-ii-a-18-04-2019-iasi/. Termenul limita pentru inregistrare este 17.04.2019.Participare regionala la evenimentul de brokeraj din cadrul HANNOVER MESSE 2019

10/04/2019

HANNOVER MESSE este cel mai important showroom international pentru tehnologii industriale, materiale si idei de produse inovatoare. Este locul unde gasesti cele mai noi tehnologii in cele mai variate domenii. Vorbim de tehnologii disruptive, care schimba oarecum cursul istoriei, tehnologii care abia au iesit pe piata sau urmeaza sa fie lansate in anul curent.

Organizate de reteaua europeana Enterprise Europe Network, cea mai mare retea de sprijin din lume pentru IMM-urile cu ambitii internationale, evenimentele de brokeraj reprezinta oportunitati excelente pentru initierea unor contacte transfrontaliere si noi colaborari.

Editia din aceasta primavara a HANNOVER MESSE a insemnat peste 30 de hale de expozitie, raspandite pe o suprafata semnificativa, unde cei peste 6.600 de expozanti si-au etalat cele mai indraznete inovatii in diverse domenii, precum:

 • Automatizare integrata, IT industrial, transmisie si control al energiei
 • Procese integrate si solutii IT de digitalizare
 • Energie Integrata – Sisteme Integrate de energie pentru industrie, mobilitate, sisteme de incalzire industriale
 • Tehnologii cu aer comprimat si vacuum
 • Solutii inovatoare de subcontractare si constructii usoare
 • Cercetare, dezvoltare si transfer tehnologic
 • Startup-uri inovatoare
 • Relatii de business si piata globale


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al  Enterprise Europe Network, a oferit  5 vouchere GRATUITE pentru participarea la Evenimentul de brokeraj „Zilele cooperarii tehnologice si de afaceri”, organizat in cadrul Hannover Messe.

Cele 5 companii selectate, in baza unei proceduri transparente de selectie, activeaza in diverse domenii de activitate:

 • FRONTLINE SOFTWORKS SRL jud. Suceava, furnizoare de servicii software
 • NORD ARIN PROD COM SRL jud. Neamt, companie producatoare de mobilier din lemn masiv
 • SC SIGMA APPDEV SRL jud. Neamt, firma de IT  care executa programe pentru automatizarea de procese in diverse industrii
 • SC OREO GRUP SRL jud. Bacau specializata in imprimare si masurare 3D
 • CLUSTERUL LEMNULUI Bucovina din Suceava, furnizoare de servicii de sprijin catre firmele din domeniul prelucrarii lemnului.

Pentru toate aceste companii, participarea la targ si la intalnirile bilaterale, stabilite prin intermediul platformei de matchmaking, a fost o oportunitate de a:

 • vedea la un loc, companii inovatoare din Europa, Asia, America si a intra in contact cu tehnologii de ultima generatie din domeniile vizate
 • discuta fata in fata cu potentiali parteneri pentru cooperarea in materie de tehnologie si de cercetare,
 • initia discutii in vederea realizarii de parteneriate comerciale internationale

Astfel, reprezentatii companiilor au avut peste 25 de intalniri bilaterale cu potentiali parteneri din mediul privat, universitati, centre de cercetare si dezvoltare, au participat la un tur ghidat, organizat de NBank Bavaria unde, peste 10 companii si-au prezentat oferta de bunuri si servicii de interes pentru participantii nostri, au avut 4 zile la dispozitie pentru a viziona Hannover Messe.

Iata ce ne marturiseste unul dintre participanti:
˝Din punct de vedere al tematicii abordate precum si al modului de derulare, acesta (Hannover Messe) acopera in foarte buna masura nevoile de internationalizare ale IMM-urilor, deschide oportunitati si lanseaza provocari tuturor celor interesati in dezvoltarea propriilor afaceri si inovarea proceselor de productie.˝
Ovidiu Ilisei, Presedinte Clusterul Lemnului Bucovina.

Dincolo de  beneficiile directe de care s-au bucurat cele 5 organizatii  castigatoare, participarea la eveniment, a adus o mare provocare, aceea de a gandi inovator, de a gasi solutiile pentru ca accesul la piata globala sa devina o oportunitate. Participantii au avut ocazia sa vada in direct, ca tehnologia evolueaza cu o viteza ametitoare si pentru a tine pasul cu viteza de evolutie a Europei si a lumii intregi, este nevoie de o gandire inovatoare si de o asociere a entitatilor din aceleasi domenii sau domenii conexe, astfel incat, eforturile de a deveni competitivi pe piata mondiala, sa poata fii sustinute.

Inca o data, s-a dovedit ca pretul nu mai reprezinta un avantaj competitiv si ca piata cere in permanenta solutii inovatoare care sa raspunda cat mai bine nevoilor clientului, din orice domeniu ar fi el.
Companiile interesate sa acceseze o piata internationala trebuie sa gaseasca elementul diferentiator care sa ofere avantajul competitiv in ˝lupta˝ cu concurenta globala.

Descarca articol in format .pdfEvenimentul TCBL 2019 'Fashion Forward' dedicat sectorului textile, Iasi, 28-29 mai 2019

10/04/2019

TCBL - Textile and Clothing Business Labs va invita sa participati in perioada 28 - 29 mai 2019 la evenimentul organizat anual pentru a afla cum sectorul textil si cel al imbracamintei raspunde la schimbarile majore. Locul de desfasurare pentru acest an este Iasi, unul dintre cele mai importante centre europene de productie de imbracaminte, iar tema este „Viitorul Fashion: Conectarea modelelor pentru durabilitate” (Fashion Forward: Connecting Patterns for Sustainability).Scopul evenimentului este de a surprinde energia industriei locale si capacitatea ei de a combina conceptele cheie TCBL - digitale, umane, circulare, transparente - catre o noua viziune emergenta pentru o moda durabila.

ADR Nord-Est va lua parte la eveniment prin sustinerea unei prezentari dedicate rolului industriei textile in cadrul Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est

Eveniment este dedicat oricui doreste sa exploreze noi directii pentru industria textila si imbracaminte, inclusiv studenti, designeri, producatori, cumparatori si consumatori.

Participarea este gratuita, iar inregistrarea este obligatorie.

Detalii eveniment: https://www.facebook.com/events/162863617994335/?active_tab=about
Link inregistrare: https://www.eventbrite.com/e/tcbl-2019-fashion-forward-connecting-patterns-of-sustainability-tickets-59100374812Catalogul surselor de finantare - aprilie 2019

05/04/2019

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

 
Catalog surse de finantare (aprilie 2019)

Catalog surse finantareAccelerarea tranzitiei spre economia circulara pentru imbracaminte si textile durabile: Conferinta #TEXTILES circle 2019

03/04/2019

In data de 12 aprilie 2019, incepand cu ora 08:00, in Sala Mare din Prefectura Iasi, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va invita la evenimentul organizat de Institutul pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM),  #TEXTILES circle 2019.

Conferinta isi propune sa contribuie la accelerarea tranzitiei spre economia circular in industria confectiilor textile si moda, abordand cele mai presante provocari cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, utilizarea materialelor reciclate si oportunitati de inchidere a buclei prin intermediul simbiozei industriale.

DE CE SA PARTICIPATI?

 • Descoperiti cele mai bune practici din partea liderilor din industrie si obtineti indrumari detaliate cu privire la modul de implementare eficienta a politicilor de economie circulara;
 • Aveti posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentati ai partilor interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern si din lantul de aprovizionare;
 • Evaluati performanta companiei si descoperiti pe ce trebuie sa va concentrati eforturile.

Pentru a descoperi cele 6 Sesiuni Tematice, modalitatea de inscriere sau Agenda Evenimentului, accesati linkurile urmatoare:
Website: https://officeircem.wixsite.com/textilescircle2019
Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
Inregistrare participanti: https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=f8e033b9-317e-494b-943c-015acc5b13ad

Agenda evenimentRezultate concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

02/04/2019

Rezultatele concursului pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est din data de 26-27 martie 2019 sunt afisate la sediul din Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt.A aparut Buletinul informativ al lunii martie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

28/03/2019

Va invitam sa analizati alte oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, care sunt incluse in editia lunii martie 2019 a Buletinului informativ, editata lunar de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra–Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233 218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter martie 2019ANUNT IMPORTANT privind concursul pentru ocupare posturi vacante din data de 26 martie 2019

25/03/2019

Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi la concursul desfasurat de ADR Nord-Est in data de 26.03.2019, va informam pe aceasta cale ca, probele scrise se vor derula incepand cu ora 10:00, la sediul Consiliului Judetean Neamt, in sala Calistrat Hogas.

De asemenea, interviul se va derula pe parcursul a doua zile (26.03.2019 si 27.03.2019), dupa urmatorul program:

 • Prima zi - 26.03.2019 - candidatii care s-au inscris la Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, Centrul Regional de Studii Nord-Est, Directia Dezvoltarea Afacerilor
 • A doua zi - 27.03.2019 - candidatii  care s-au inscris la Directia OI POR, cu exceptia persoanelor care sunt din alta localitate si care vor participa la interviu in prima zi.

Va multumim!Diaspora ReSTART - primul pas spre antreprenoriat, acasa

21/03/2019

Viziunea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este ca regiunea de Nord-Est a Romaniei sa devina unul din locurile preferate din Europa in care sa vrei sa traiesti, sa inveti, sa muncesti si sa investesti.
Pentru realizarea acesteia, ADR Nord-Est elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Un pas important in directia dezvoltarii mediului antreprenorial regional s-a intamplat vineri, 15 martie 2019, la Cluj Napoca, unde 50 de antreprenori din Diaspora au facut primul pas spre dezvoltarea unei afaceri acasa, in Romania.Semnarea contractelor de finantare din cadrul proiectului Diaspora ReSTART a fost un moment incarcat cu emotia unui nou inceput, pe care l-au resimtit nu doar antreprenorii, ci si cele trei organizatii partenere in proiect: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Consiliul pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania si Global Commercium.

ADR Nord-Est a semnat 16 contracte de finantare prin care fiecare beneficiar va primi o suma, 100% nerambursabila, in valoare de pana la 178.120 lei pentru a-si pune in aplicare planul de afaceri in regiunea noastra.Ciprian are 31 de ani si acum 10 ani a plecat in SUA, sa invete muzica de film. Dupa finalizarea studiilor, a lucrat in mai multe corporatii din Boston si Los Angeles. Acum vrea sa porneasca o afacere acasa, in Iasi.

Ciprian Costin: “Fac o companie cu un software pentru compozitori, folosind inteligenta artificiala. Facem angajari, specialisti care au fost la olimpiade nationale, internationale.”

Ne dorim ca afacerile lor sa se dezvolte si sa aduca plus valoare mediului de afaceri din Romania.

Evenimentul a fost preluat de catre presa nationala.
https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/tinerii-din-diaspora-atrasi-cu-40000-euro-sa-revina-in-tara-care-sunt-conditiile.html
https://observator.tv/social/romani-experienta-strainatate-afaceri-romania-287653.htmlModernizarea infrastructurii educationale in cadrul UMF Iasi prin Regio

21/03/2019

Una din provocarile continue ale invatamantului superior din Romania si implicit din regiunea Nord Est, este sa creeze premizele necesare desfasurarii procesului de invatare din universitati in conditii de inalta calitate pentru a ramane relevanti in raport cu piata fortei de munca, din ce in ce mai competitiva.
Lucrul acesta este valabil indiferent de domeniul de studiu, cu atat mai mult in cel medical, in care cercetarea si inovarea joaca un rol esential pentru dezvoltare si evolutie.In acest context, s-a semnat ieri la Iasi contractul de finantare Regio pentru modernizarea infrastructurii educationale in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa, de catre Dl. Vasile Asandei – Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Dl .Viorel Scripcariu - Rectorul UMF Iasi.Proiectul de investitii va imbunatati capacitatea UMF Iasi de a anticipa si raspunde cerintelor pietei, privind standardele si calitatea academica, de a dezvolta noi programe beneficiind de infrastructura, tehnologie moderna si echipamente, pentru a oferi studentilor atat competente cheie, cat si competente cross-disciplinare. De asemenea, va contribui la cresterea procentului de angajare a absolventilor invatamantului superior medical in sectoarele competitive si de specializare inteligenta - Sanatate si Tehnologie Informationala.Achizitiile publice verzi - solutie pentru protectia mediului

20/03/2019

Ministerul Mediului si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au emis Ordinul Nr. 1068/1652 din 4 octombrie 2018, privind aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si sercivii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Acest ghid are ca scop principal furnizarea de informatii autoritatilor/entitatilor contractante “asupra cerintelor minime obligatorii privind protectia mediului ce trebuie avute in vedere la elaborarea, in conditiile legii, a documentatiei pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de Achizitii Publice Verzi aferente anumitor categorii de produse si/sau servicii […].” [i]

Ordinul mai sus mentionat este un sprijin important pentru proiectul GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Effiency Mainstreaming) in careAgentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Ministerul Mediului sunt parteneri incepand cu 1 iunie 2018.

In mod esential, pentru a indruma si a ajuta autoritatile publice si alte categorii de autoritati contractante sa adopte politicile de Achizitii Publice Verzi, Comisia Europeana a intocmit Manualul despre Achizitiile Publice Verzi. Acest manual contine un set important de bune practici la nivel European, precum si directive privind Achizitiile Publice Verzi.

Cand discutam despre punerea politicilor in practica este necesara, in primul rand, o planificare strategica ce presupune: “organizarea unor instruiri adecvate pentru personalul care lucreaza in domeniu, asigurarea accesului la informatiile privind mediul si stabilirea prioritatilor in alegerea contractelor cele mai avantajoase pentru achizitii verzi.”[ii] Odata ce aceste conditii au fost indeplinite, “autoritatile contractante vor putea sa treaca la organizarea procedurilor de Achizitii Publice Verzi .”[iii]

Parlamentul Romaniei a emis, pe 25 aprilie 2016, Legea nr. 69 privind Achizitiile Publice Verzi care stabileste cadrul legal de desfasurare a acestor tipuri de achizitii publice. Scopul acestei legi il constituie urmatoarele:

 • "promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii durabile;
 • promovarea consumului si productiei durabile, precum si a eficientei utilizarii resurselor;
 • incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul;
 • promovarea progresului social care favorizeaza dezvoltarea economica;
 • asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor si lucrarilor cu impact minim asupra mediului, in aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire;
 • imbunatatirea calitatii prestatiilor si optimizarea costurilor pentru achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung;
 • dezvoltarea pietei interne a produselor, serviciilor, lucrarilor si tehnologiilor verzi .” [iv]

In ceea ce priveste grupele de produse si servicii prioritare Achizitiilor Publice Verzi, acestea sunt urmatoarele:

 • Hartie de copiat si hartie grafica neimprimata, pentru scris, imprimare sau copiere, vanduta in coli sau role;
 • Mobilier nou de interior si de exterior, servicii de renovare/reconditionare a mobilierului si servicii de colectare si reutilizare a stocului de mobilier aflat la sfârsitul ciclului de viata;
 • Alimente si bauturi ecologice, precum si prestarea de servicii corespunzatoare de catering;
 • Autoturisme si vehicule usoare pentru transport;
 • Produse si servicii de curatenie;
 • Echipamente IT de birou cu performante energetice sporite si cu durata de viata prelungita.“[v]

Proiectul GPP-STREAM vizeaza imbunatatirea Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 in privinta dezvoltarii durabile si pentru tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon. Atentia acordata Achizitiilor Publice Verzi trebuie privita prin prisma factorilor de mediu si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Initiatorii proiectului considera ca Autoritatile contractante, care primesc finantare prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

Avand in vedere obiectivele si activitatile planificate in cadrul proiectului, putem considera ca urmatoarele axe prioritare ale Programului Operational Regional 2014-2020, pot fi vizate cu precadere pentru derularea de Achizitii Publice Verzi:

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii durabile, Prioritatea de investitii 4.2.: Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului;
 • Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2.: Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului;
 • Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, Prioritatea de investitii 7.1.: Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice;
 • Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 13.1.: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din România.

In cadrul acestor axe si prioritati de investitii, lista cheltuileilor eligibile si grupele de produse/servicii/lucrari vizate de “Ghidului de Achizitii Publice Verzi” sugereaza ca achizitia de mobilier de exterior/urban poate include criterii ecologice, conducand la derularea de achizitii publice verzi. Prin mobilierul urban se intelege: banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi folosite ca parcari de biciclete, imprejmuire, etc. Pentru exemplificare, mobilierul urban poate presupune, in Achizitiile Publice Vezi ca: bancile sa fie din lemn exploatat durabil sau reciclat din produse tehnologice, dar fara finisaje cu ulei sau alti solventi, iar cosurile de gunoi sa fie fabricate din ABS, polipropilena sau din plastic reciclat.[i] Preluare din Capitolul I Paragraful 2 Anexa din Ordin Nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Ghidul a fost aprobat in 12 Noiembrie 2018.

[ii] Preluare din Capitolul I: Cumparand verde:strategii, paragraful 2 din Manualul despre Achizitiile Publice Verzi emis de Comisia Europeana

[iii] Idem

[iv] Preluare din Art. 2, Paragraful 2 din Legea Nr.69 din 25 aprilie 2016 privind achizitiile publice verzi

[v] Preluare din Paragraful III, din Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Pentru a aprofunda despre cerintele minime privind protectia mediului pentru grupele de produse si servicii prioritare consultati Paragraful IV din Ghidul de Achizitii Publice VerziMonitorizarea durabilitatii proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est

20/03/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, a finalizat implementarea proiectului „Sprijin acordat Organismului Intermediar POS CCE din cadrul ADR Nord-Est in perioada 01.01.2016-31.12.2018 in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est” Cod proiect 2.1.029. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014 – 2020, avand in calitate de Autoritate de Management - Ministerul Fondurilor Europene.

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini finalizarea implementarii si inchiderea la timp si in bune conditii a POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est, prin asigurarea resurselor necesare activitatilor de verificare a cheltuielilor, monitorizare a implementarii si durabilitatii investitiilor, in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului pot fi grupate astfel:

1. Rezultate aferente verificarii si implementarii proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est, in perioada 01.01.2016 – 30.06.2016:

 • Verificarea cererilor de rambursare si de plata pentru un numar de 40 proiecte;
 • 37 de vizite la fata locului aferente cererilor de rambursare;
 • 31 de vizite de monitorizare, insotite de verificarea administrativa si la fata locului a rapoartelor de progres finale ;
 • Introducerea in SMIS a datelor aferente cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres.

2. Rezultate aferente monitorizarii durabilitatii proiectelor POS CCE 2007-2013 in Regiunea Nord-Est, in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018:

 • Monitorizarea durabilitatii investitiilor realizata pentru un numar de 305 proiecte;
 • Efectuarea a 293 de vizite de monitorizare a durabilitatii investitiilor in perioada 2016-2018;
 • Introducerea de date in SMIS aferente a aproximativ 629 rapoarte de durabilitate.

3. Rezultate aferente activitatii de audit intern desfasurata pentru proiectele POS CCE 2007-2013 din Regiunea Nord-Est, in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018

Perioada de implementare a activitatilor finantate prin prezentul contract a fost 01.01.2016 – 31.12.2018. Valoarea totala a proiectului a fost de 3.410.380,26 lei din care valoarea finantarii nerambursabile primite de 2.476.153,11 lei, iar valoarea finantarii nerambursabile primite din FEDR de 2.097.177,87 lei.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014 - 2020”.

Descarca comunicat de presa in format .pdfURBACT - A mai ramas o luna pana la inchiderea Apelului pentru Retele de Planificare

18/03/2019

A mai ramas o luna pana la inchiderea Apelului pentru Retele de Planificare URBACT!
Nu pierdeti ocazia de a relationa cu alte orase din Europa, de a comunica cu stakeholderii de la nivel local si de a experimenta solutii inovatoare in orasul dumneavoastra.

Termenul limita pentru a aplica online pentru Faza 1 este 17 Aprilie 2019, ora 15:00 CET, ora 16:00 a Romaniei.

Programul URBACT III sprijina formarea a cel mult 23 de noi Retele de Planificare a Actiunii. Retelele de Planificare urmaresc sa vina in sprijinul oraselor din Europa in vederea identificarii de solutii adresate provocarilor urbane comune. Aceste retele reunesc pana la 10 parteneri din diferite tari europene pentru a impartasi experienta si pentru a invata unul de la celalalt. Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Actiune si vor avea posibilitatea de a testa cateva solutii la scara mica in orasele lor. Aceasta activitate se realizeaza in colaborare cu parti interesate de la nivel local si prin cooperarea in parteneriate locale si transnationale.

Cum aplicati?

1. Cititi cu atentie Termenii de Referinta si Ghidul Aplicantului, dar si celelalte documente disponibile in sectiunea Documente Utile de mai jos.

2. Publicati ideea dumneavoastra de proiect sau cautati proiecte carora doriti sa va alaturati pe Platforma de Cautare a Partenerilor.

Documente utile:
Prezentarile de la evenimentul de informare desfasurat la Bucuresti – 12 februarie 2019 - Link de descarcare
Termeni de Referinta – Apelul pentru formarea a 23 de Retele de Planificare a Actiunii
Ghidul Retelelor de Planificare a Actiunii – Faza 1
Manualul Programului URBACT III – versiunea 9
Ghidul practic de aplicare pe platforma SYNERGIE-CTE
Orase implicate in URBACT II si URBACT III

De unde aflati mai multe?

Intrebarile legate de Retelele de Planificare a Actiunii vor fi adresate la: apn@urbact.eu

Pentru informatii suplimentare referitoare la apel, nu ezitati sa ne contactati si sa consultati pagina de intrebari frecvente de pe site-ul Programului.

Participati la conferintele online ale Programului pentru a primi raspunsuri la intrebarile dumneavoastra:

1. 11 Ianuarie, 11:00 CET: Prezentarea generala a apelului
2. 7 Februarie, 14:00 CET: Atentie la… Construirea parteneriatului
3. 7 Martie, 14:00 CET: Atentie la… Activitatile Fazei 1

Inregistrarile celor trei sesiuni de mai sus sunt disponibile aici.

4. 4 Aprilie, 14:00 CET: Atentie la: Elaborarea bugetului si incarcarea formularului de aplicatie (inregistrati-va aici)

5. 11 Aprilie, 14:00 CET: Last chance troubleshooting – in special in legatura cu platforma de incarcare online a aplicatiilor SYNERGIE-CTE (inregistrati-va aici)

Pentru detalii va rugam contactati Punctul National URBACTExtindere Unitate de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui si construire heliport

15/03/2019

 56.000 de pacienti sunt tratati in medie, anual, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui (din care aprox. 16.000 copii si 40.000 adulti)

cele 101 cadre medicale din structura UPU - Spitalul Judetean Vaslui depind de conditii adecvate de munca pentru a asigura cresterea calitatii actului medical

· prin asigurarea unor circuite functionale pentru dirijarea pacientilor,
· supravegherea eficace a pacientilor printr-un spatiu deschis de triaj,
· imbunatatirea dotarii cu aparatura medicala pentru diagnosticarea rapida a pacientilor,
· asigurarea transferului cu maxima rapiditate al pacientilor care necesita transport aerian de urgenta catre alte unitati spitalicesti.

cei cca. 170 de apartinatori ai pacientilor care se prezinta la UPU zilnic, in medie, au nevoie de spatii adecvate de asteptare pentru reducerea stresului cauzat de timpul prelungit de asteptare, precum si asigurarea unor conditii adecvate pentru a primi servicii suport de consiliere si sprijin.Noul proiect Regio al carui contract a fost semnat saptamana aceasta de catre dl. Vasile Asandei - Director general, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si dl. Dumitru Buzatu - Presedinte, Consiliul Judetean Vaslui prevede o investitie de peste 10,7 milioane de lei prin care toti acesti oameni vor beneficia de o Unitate de Primiri Urgente, extinsa cu un corp nou de cladire, moderna si adecvata atingerii parametrilor optimi de calitate ai actului medical.

Proiectul include si construirea unui heliport de suprafata, situat pe sol, in incinta spitalului, pentru facilitarea transferului cu maxima rapiditate a pacientilor catre alte unitati sanitare, in cazuri care necesita servicii medicale de urgenta ce nu pot fi asigurate de Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui.Palatul Cantacuzino Pascanu va fi reabilitat prin REGIO

14/03/2019

Palatul Cantacuzino Pascanu, o cladire monument cu o istorie pe cat de tumultoasa pe atat de vie, se pregateste sa redevina un obiectiv important din patrimoniul cultural al regiunii Nord-Est.

Construit in jurul anului 1650 in Pascani, a fost ars de polonezii lui Sobieski la 1686 si refacut partial, pe vechea fundatie, in secolul al XVIII-lea pe cand apartinea vistierului Iordache Bals.In anul 1904, aflat in proprietatea fiilor lui Constantin Moruzi (Domn al Moldovei 1777-1782), palatul a fost reconditionat de Maria Moruzi, nora lui Cuza Voda si mama istoricului Gheorghe Bratianu.

Astazi, dupa mai bine de un secol, suntem bucurosi sa va anuntam ca Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin dl Director Vasile Asandei si Primaria Orasului Pascani, prin dl Primar Dumitru Pantazi, au semnat contractul proiectului Regio de reabilitare a acestei cladiri monument, pentru mentinerea vie a istoriei sale bogate, cu mare insemnatate pentru regiunea noastra.Asadar, pregatiti-va ca dupa perioada de implementare, sa vizitati Muzeul Palatului Cantacuzino Pascanu si sa fiti intampinati de un personaj istoric sub forma unei proiectii de tip holograma, care va va oferi informatii si indrumare. De asemenea, veti fi surprinsi si de modalitatea inovativa, unica in Europa, prin care veti putea folosi propriul telefon mobil pentru a asculta audio-ghidurile exponatelor - acest serviciu de audio-ghid va fi accesibil GRATUIT pentru toti vizitatorii cu ajutorul telefonului mobil personal, indiferent de tipul sau generatia acestuia.Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

06/03/2019

Actualizat 25.03.2019:

Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi la concursul desfasurat de ADR Nord-Est in data de 26.03.2019, va informam pe aceasta cale ca, probele scrise se vor derula incepand cu ora 10:00, la sediul Consiliului Judetean Neamt, in sala Calistrat Hogas.

De asemenea, interviul se va derula pe parcursul a doua zile (26.03.2019 si 27.03.2019), dupa urmatorul program:

 • Prima zi - 26.03.2019 - candidatii care s-au inscris la Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, Centrul Regional de Studii Nord-Est, Directia Dezvoltarea Afacerilor
 • A doua zi - 27.03.2019 - candidatii  care s-au inscris la Directia OI POR, cu exceptia persoanelor care sunt din alta localitate si care vor participa la interviu in prima zi.

Va multumim!


06.03.2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 26.03.2019, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 11 posturi vacante (durata determinata - 12 luni, cu posibilitate de prelungire).


1)    1 post in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 5 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare durabila a zonei montane, agricultura montana, dezvoltarea comunitatilor montane;
c.    experienta in cercetare de minim 2 ani (dovedita prin articole si lucrari stiintifice publicate/prezentate, sau proiecte implementate), pentru urmatoarele tematici: agricultura montana, ferme de familie, agro-turism;
d.    constituie avantaj o buna cunoastere a arealului montan si ecosistemului local de inovare din judetele Suceava si Neamt;
e.    foarte buna cunoastere a limbii engleze sau limbii franceze;
f.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.    abilitati ridicate de comunicare.


2)      2 posturi in cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS Nord-Est)

 
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 1 an intr-unul din domeniile: proiecte europene/dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, turism, relatii economice internationale/ servicii externe, comunicare si PR, sau similar/ conex cu acestea;
c.    constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea si/ sau implementarea proiectelor cu finantare europeana;
d.    constituie avantaj studii/ formari profesionale derulate in domeniul managementului de proiect;
e.     foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f.      foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.     capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric;
h.     abilitati ridicate de comunicare.


3)   2 posturi in Directia Dezvoltarea Afacerilor
(Community Builder,  descrierea detaliata se regaseste pe site-ul www.rubikhub.ro/career)
  
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati:  identificare/ creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/ evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/ programe;
c.  capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru fondatori „wannabe”, „early stage” sau „maturi”;
d.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f.  abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

 
4)   1 post in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Space Community Admin,  descrierea detaliata se regaseste pe site-ul www.rubikhub.ro/career)
  
Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.  experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri activitati:  gestionarea si organizarea spatiilor si utilitatilor aferente unor imobile, asigurarea bunei functionari a infrastructurii audio-video, a unei retele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere si servere, sisteme de operare), asistenta tehnica in organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor si materialele promotionale;
c.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
e.   abilitati ridicate de comunicare, spirit organizatoric.


5)     5 posturi in cadrul Directiei OI POR


Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic sau economic);
b.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
c.    pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
d.    pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
e.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f.     cunostinte de limba engleza (nivel mediu).


Concursul va consta in urmatoarele probe:

 • test scris de verificare a cunostintelor de baza din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste atasata mai jos) si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat; candidatii inscrisi pentru posturile disponibile in cadrul Directiei OI POR vor fi testati in scris, doar pentru verificarea cunostintelor de baza din bibliografia pentru concurs;
 • test scris de limba engleza sau limba franceza (alegerea intre cele doua limbi straine este valabila doar pentru candidatii inscrisi pentru postul disponibil in Cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa, pentru celelalte posturi se vor testa cunostintele de limba engleza);
 • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
 • interviu/ analiza CV-ului.

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 22.03.2019, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european - din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza - se va respecta modelul atasat acestui anunt), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/ formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Bibliografie concurs martie 2019
Cerere de inscriere + acord GDPRRubik Hub se alatura Startup Europe Week

05/03/2019

In perioada 11-15 martie  2019, se organizeaza la nivel european, o serie de evenimente ce vor avea loc in diferite locatii din UE, cu scopul de a celebra si promova antreprenoriatul. Scopul acestora este de a evidentia povestile de succes ale fondatorilor din regiune, de a motiva tinerii sa exploreze antreprenoriatul, sa descopere anumite instrumente de lucru utilizate in mod curent de catre fondatorii de startupuri si sa inteleaga complexitatea unui ecosistem antreprenorial.

Rubik Hub se alatura acestei initiative europene si organizeaza la Piatra Neamt, in perioada 12-14 martie, in colaborare cu Spherik Accelerator, evenimentul
APROPO, Pornesti un business_?
INSPIRA-TE, DESCOPERA IDEEA, apoi VISEAZA-TEIdeile creative sau cele care raspund nevoilor si problemelor umanitatii pot avea impactul pozitiv care ar putea transforma un vis intr-o afacere de succes in lume.
Gaseste ideea geniala de business si du-o la urmatorul nivel!

Inscrierile se pot face pe pagina de Facebook a evenimentului sau pe site-ul www.rubikhub.ro, la sectiunea evenimente.

Rubik Hub, o structura de sprijinire a startup-urilor si a companiilor inovatoare din Regiunea Nord-Est, a fost infiintata in anul 2017, la initiativa ADR Nord-Est. A pornit la drum cu o misiune indrazneata: dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Regiunea de Nord-Est a Romaniei prin conectarea, educarea, inspirarea si incurajarea oamenilor sa dezvolte startup-uri de succes la nivel global.

Intr-un timp foarte scurt, de la lansare si pana in prezent, Rubik Hub a demonstrat atat pe plan regional, cat si pe plan national, capacitatea si dorinta de a-si asuma si implementa misiunea declarata.

Rubik Hub aduce impreuna oameni cu perspective comune si teluri similare in mijlocul unei comunitati vibrante si ii sprijina cu programe de educatie, resurse, inspiratie si acces la know-how.

In cei apropape 2 ani de activitate s-au dezvoltat numeroase programe si workshop-uri de educatie antreprenoriala alternative, cu focus pe initierea in lumea startup-urilor scalabile. A organizat programe si evenimente dedicate potentialilor fondatori  gata sa-si conceptualizeze, testeze si valideze ideea de startup, dar si sesiuni de mentorat 1:1 pentru fondatorii aflati la inceput de drum sau dornici sa-si creasca startup-ul. Totodata ofera in spatiul de co-working un mediu de lucru creativ si inspirational cu facilitati excelente, spatiu complet echipat pentru intalniri si evenimente, chiar in inima comunitatii.

Toate programele, proiectele si activitatile ce se desfasoara in cadrul Rubik Hub sunt aliniate la tendintele si cerintele ecosistemului international de startup.Seminare de informare si workshop-uri pentru IMM-uri din Neamt, Suceava, Bacau prin Reteaua Enterprise Europe Network

05/03/2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, organizeaza, in perioada 19-21 martie 2019, o serie de 3 seminare de informare dedicate IMM-urilor. Participantii vor putea cunoaste si accesa serviciile oferite de Reteaua Enterprise Europe Network si oportunitatile de internationalizare, precum si imbunatatirea capacitatii IMM-urilor de a pregati cereri de finantare in cadrul Programului Orizont 2020 (SME Instrument).

In cadrul evenimentelor companiile interesate vor avea ocazia sa completeze, cu ajutorul expertilor nostri in domeniu, profiluri cereri de oferta/oferte de afaceri pentru promovare pe platforma EEN.

Locatiile de desfasurare a celor 3 seminare sunt:

 • Piatra Neamt, 19 martie 2019 (Rubik Hub, Aleea Tineretului nr.1, Strandul Tineretului Sala Cloud)
 • Suceava, 20 martie 2019 (Camera de Comert si Industrie Suceava, str. Universitatii nr.15-17, Sala de Conferinte, etaj 1)
 • Bacau, 21 martie 2019 (Hotel Dumbrava, str. Dumbrava Rosie, nr.2, Sala New York, etaj 4)

Agenda eveniment

10.00 - 10.30

Inregistrare participanti si cafea de bun venit

10.30 – 10.45

Cuvant introductiv. Prezentare agenda eveniment.

10.45 – 11.30

Servicii oferite de Reteaua Enterprise Europe intreprinderilor ambitioase, interesate sa inoveze si sa se dezvolte international

Dna Lidia Betoaea – ADR Nord-Est, Sef Birou One Stop Shop

11.30 - 12.00

Instrumentul pentru IMM: prezentare program, obiective, conditii de eligibilitate, activitati eligibile, model cerere de finantare

Dna Liliana Baicu – ADR Nord-Est, Coordonator local Punct local de contact Enterprise Europe Network

12.00 – 13.00

Exercitiu practic - Completare profiluri cereri de oferta/oferte de afaceri si tehnologii ale firmelor interesate.
Intrebari si raspunsuri

13.00 – 14.00

Pranz de discutii cu firmele participante.

Participarea la eveniment este gratuita si se face in limita locurilor disponibile, termen limita de inscriere 18 martie 2019, ora 12.00. Pentru inscriere va rugam completati formularul.
 
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la adresa de email: een@adrnordest.ro sau telefon 0233.218.071.

 Buletinul informativ al lunii februarie 2019 editat de ADR Nord-Est - Punct Local de Contact al Retelei Enterprise Europe Network

01/03/2019

Noi oportunitati de internationalizare, oferite prin intermediul Retelei Enterprise Europe Network, sunt incluse in editia lunii februarie 2019 a Buletinului informativ editat de ADR Nord-Est, in calitate de Punct Local de Contact al Retelei.

Pentru detalii suplimentare privind modalitatea de a intra in contact cu parteneri externi, va invitam la sediul ADR Nord-Est din Piatra-Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9 sau ne puteti contacta la telefon 0233.218.071, e-mail: een@adrnordest.ro.

Newsletter februarie 20191,12 miliarde Euro au intrat in Romania prin Programul Operational Regional 2014-2020

15/02/2019

La Radauti, in perioada 14-15 februarie 2019, Regiunea de Nord-Est a fost gazda primei intalniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014 – 2020  din anul acesta. Astfel, cei peste 80 de reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Autoritatii de management pentru POR (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala si ai altor organizatii relevante implicate in procesul de elaborare si implementare a politicii de dezvoltare regionala in Romania au  analizat stadiul implementarii POR 2014-2020 pe axe prioritare si tipuri de instrumente teritoriale si financiare.Pana la finalul lunii decembrie 2018, au fost certificate de Comisia Europeana, cheltuieli in valoare de 1,12 miliarde Euro in cadrul celor 11 axe prioritare pentru care au fost lansate apeluri de proiecte, respectiv:  Axa 2 - IMM- uri, Axa 3 - Reducerea de CO2, Axa 4 - Dezvoltare urbana, Axa 5 - Patrimoniu cultural, Axa 6 - Drumuri judetene, Axa 7– Turism, Axa 8 – Sanatate, Axa 10 – Educatie, Axa 11 – Cadastru, Axa 12 - Asistenta Tehnica si Axa 15 - Initiativa pentru IMM-uri.
In acest context reprezentantii AM POR au multumit celor implicati in implementarea Programului pentru efortul deosebit in evitarea dezangajarii sumelor alocate prin POR.

In termeni pragmatici, 383 de IMM-uri au beneficiat de finantare prin POR, Axa 2, finalizand deja proiectele, 12.166 de gospodarii au o clasificare superioara privind consumul de energie, 11 obiective de patrimoniu cultural au fost restaurate, 420 de ambulante au fost livrate, iar de infrastructura medicala construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ dotata cu sprijinul POR, beneficiaza 737.281 persoane.

Un alt punct de pe Agenda de lucru, principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027 prezinta un mare interes. Concentrarea investitiilor va avea in vedere urmatoarele cinci obiective tematice: OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri, OP 2 - reducerea de CO2, OP 3 - mobilitate si conectivitate (transport, mobilitate urbana si TIC), OP 4 - Europa sociala (sanatate, educatie, social, ocuparea fortei de munca) si OP 5 - dezvoltare integrata si sustenabila pentru zonele urbane, rurale si initiative locale.Este o bucurie sa fim gazda acestui eveniment, aici, in Bucovina si sa avem ocazia sa impartasim experienta implementarii POR in toate Regiunile, dar, mai ales, sa propunem si sa conturam solutii de imbunatatire. Anul 2018 a fost sub semnul unei presiuni uriase si al unor eforturi permanente, atat din partea Autoritatii de Management si Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, cat si din partea Comisiei Europene, pentru a evita dezangajarea sumelor alocate prin POR. S-a dovedit ca masurile propuse, dar si disponibilitatea noastra de a lucra ca o adevarata echipa nu au fost in zadar, iar riscul de dezangajare a fost depasit. Acum, insa, avem oportunitatea, as zice chiar obligatia,  de a fi mai anticipativi, mai intuitivi si mai pregatiti, atat pentru implementarea POR-ului in urmatorii ani, cat si pentru ceea ce ne va aduce perioada de programare 2021-2027.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Vizita la trei obiective din patrimoniul cultural al judetului Suceava, puse in valoare prin proiecte Regio, respectiv:  Manastirea Putna, Cetatea de Scaun a Sucevei si Muzeul de Istorie incheie in data de 15 februarie a.c. reuniunea CM POR. Apel pentru lucrari stiintifice - conferinta WIRE X 2019

01/02/2019

Centrul de Cercetare in Finante al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza un panel dedicat subiectelor si tendintelor actuale din domeniul cercetarii cu un scop economic si formarii abilitatilor pentru viitor.


Panelul face parte din Conferinta WIRE X - Saptamana regiunilor inovatoare in Europa, editia a X-a, organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Directiei Generale Cercetare si Inovare a Comisiei Europene, in cadrul „Spreading Excellence and Widening Participation / Programul Orizont 2020”.

Concentrata pe trei imperative: exploreaza, creeaza si inoveaza, WIRE X 2019 incurajeaza schimbul de cunostinte si cautarea de solutii practice pentru o transformare economica inteligenta si durabila prin cercetare si inovare. Conferinta merge pe traseul excelenta regionale la lanturile valorice europene si globale, cautand sinergii intre nevoile societatii si agenda de cercetare si inovare, precum si intre instrumentele financiare, cunoasterea si spiritul antreprenorial.

 
Subiectele care vor fi acoperite in cadrul conferintei includ, dar nu se limiteaza la:
• Metode de cercetare pentru evaluarea nevoilor comunitatilor;
• rolul universitatilor in dezvoltarea lanturilor de valori (regionale, nationale si internationale);
• Provocari si scenarii pentru dezvoltarea regionala viitoare - rolul inovarii;
• Impactul social al cercetarii si inovarii;
• Inovarea in predare si invatare;
• Finantarea inovatiei.

Instructiuni de transmitere
Va rugam sa trimiteti lucrarea dvs. ca un singur document PDF - incluzand pe prima pagina titlul lucrarii, numele autorilor si afilierile, un rezumat de maximum 200 de cuvinte, maxim 3 coduri JEL si maximum 5 cuvinte cheie - ca atasament la e-mail dvs trimis la adresa alin.andries@uaic.ro. Termenul limita pentru trimiterea lucrarilor este 30 aprilie 2019. Fiecare persoana poate prezenta un singur document, desi poate fi autorul altor lucrari prezentate in conferinta (de catre co-autori). In