Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de servicii de curatenie la sediul achizitorului din str. Aleea Tineretului, nr. 26 (incinta strand) din Piatra Neamt

20/01/2020

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de servicii de curatenie ce vor fi prestate la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt, Aleea Tineretului nr. 26.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 23.01.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 27.01.2020, ora 09:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 29.01.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.01.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 62.400 lei, fara TVA /surse proprii.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 6 Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.

Caiet de sarcini
Contract de serviciiToate stirile »