Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa 'Furnizare diverse articole de birotica'

10/03/2020

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca obiect furnizarea de articole de birotica, la sediul achizitorului anteprecizat.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 13.03.2020, ora 10:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 17.03.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 20.03.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 83.088,27 lei, fara TVA/surse proprii si bugetele aferente proiectelor CLUSTERIX, EEN COSME, GPP STREAM, PRONTO, REPLACE, SHARE, TERRITORIA, TRACS3, iWATERMAP, AT POR

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico- financiara: completarea formularului tehnico-financiar, conform modelului prezentat in Caietul de sarcini.

Caiet de sarciniToate stirile »