Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Centralizarea masurilor intreprinse de AM POR pentru beneficiarii REGIO

02/04/2020

Instructiunile 142/18.03.2020 si 145/23.03.2020, precum si Adresa AMPOR nr. 48532/30.03.2020 reglementeaza actiuni de sprijin pentru beneficiarii POR in perioada starii de urgenta.

Astfel, beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru implementarea urmatoarelor masuri detaliate in Instructiunile/ adresele transmise de AMPOR pana in prezent:

Prevederi ale Instructiunii nr. 142/18.03.2020:

1. Prelungirea perioadei de implementare, in conformitate cu prevederile art. I;

2. Solicitarea altor modificari necesare in implementarea proiectelor, pentru care sunt incluse in cadrul art. III prevederi legate de procesarea, transmiterea si avizarea/aprobarea electronica a acestor solicitari, cu maximizarea utilizarii MYSMIS, a mijloacelor de comunicare prin e-mail si a semnaturii electronice;

3. Amanarea unor termene specifice de realizare a unor activitati impuse in conformitate cu dispozitiile contractelor de finantare care se implinesc in aceasta perioada si care nu pot fi respectate in contextul actual, potrivit art. IV;

Prevederi ale Instructiunii nr. 145/23.03.2020:

1. Calculul numarului mediu de salariati pentru anumite categorii de proiecte (in special cele finantate in cadrul PI 2.1) se va realiza cu excluderea perioadei in care acesta a fost afectat de starea de urgenta, dar si cu luarea in considerare a unei perioade de timp, justificata, necesara pentru revenirea la o situatie obiectiva de normalitate (potrivit dispozitiilor incluse in capitolul C, punctul 1);

2. Calculul indicatorilor datorati de Beneficiari in perioada de durabilitate, pana la finalul anului 2020, se va realiza avand in vedere intervalul in care acestia nu si-au putut respecta obligatiile aferente acestei perioade, in functie de specificul fiecarui indicator, iar pe masura aparitiei unor situatii particulare, calculul se va stabili impreuna cu AMPOR (conform prevederilor capitolului D, punctele 1) si 2));

3. Conform art. 1 se vor putea transmite AMPOR, in vederea verificarii si autorizarii cheltuielilor eligibile, cererile de rambursare intermediare si finale pentru care vizitele pe teren de verificare si/sau monitorizare nu au putut fi efectuate in conditii de siguranta si nici prin utilizarea unor metode alternative, asa cum se mentioneaza la capitolul B punctele 5) si 7) din Instructiunea AMPOR nr. 145/23.03.2020;

Prevederi ale Adresei AMPOR nr. 48532/30.03.2020:

Beneficiarii pot solicita suspendarea implementarii/perioadei de durabilitate a proiectelor, conform precizarilor facute in adresa AMPOR nr. 48532/27.03.2020;

Masurile luate de AMPOR au in vedere in primul rand sustinerea implementarii proiectelor, in scopul asigurarii atingerii indicatorilor/obiectivelor propuse, respectiv pentru materializarea beneficiilor vizate prin implementarea acestora si valorificarea sprijinului financiar oferit prin Programul Operational Regional 2014-2020. Din acest motiv si luand in calcul faptul ca suspendarea implica intreruperea temporara a activitatilor proiectelor , respectiv intarzierea obtinerii beneficiilor scontate, precum si intreruperea fluxului financiar aferent implementarii, recomandarea AMPOR este ca masura suspendarii contractului de finantare sa fie avuta in vedere de Beneficiari in ultima instanta, doar in cazurile in care acest demers este de neevitat in contextul actual.

Adresa AM POR nr. 50873/01.04.2020 - centralizarea masurilor AM POR pentru beneficiarii REGIOToate stirile »