Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domeniile strategice prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

11/06/2020

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si a unui sprijin financiar, pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Sprijinul financiar se va acorda pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare pregatirii unor proiecte prioritare de infrastructura, finantabile din fonduri europene acordate Romaniei in perioada de programare 2021-2027.

Avand in vedere ca eligibilitatea cheltuielilor in perioada de programare 2021-2027 incepe cu data de 1 ianuarie 2021, faptul ca proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice,  dar si criza economica generata de  pandemia COVID-19 care afecteaza potentialii beneficiari care deruleaza proiecte de investitii, aceasta masura de sprijin creeaza cadrul legal pentru pregatirea unui portofoliu de proiecte prioritare, care sa asigure absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei pe perioada viitoare de programare.

In cadrul acestui demers, sprijinul financiar se acorda:

  • unitatilor administrativ-teritoriale (municipii, orase, judete, parteneriate intre acestea, asociatii de dezvoltare inter-comunitara) pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta unor proiecte prioritare strategice ce vizeaza domeniile urmatoare:

a) Transport si transport intermodal;
b) Apa – apa uzata;
c) Gestionarea deseurilor;
d) Mobilitate urbana;
e) Regenerare urbana;
f) Infrastructura rutiera de interes judetean;
g) Centre de agrement / Baze turistice (tabere scolare);
h) Infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

  • unitatilor administrativ-teritoriale in parteneriat cu universitati, institute de cercetare, ONG, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, sau parteneriatelor intre universitati, institute de cercetare, ONG, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, pentru proiectele din domeniul:

i) Specializare inteligenta.

Documentatiile tehnico-economice pentru care se acorda sprijin financiar sunt: studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii; proiect pentru autorizarea/ desfiintarea executarii lucrarilor; proiectul tehnic de executie.

Pentru proiectele de specializare inteligenta, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentatii cadastrale, precum si orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/ autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

Pentru proiectele ce vizeaza: Mobilitatea urbana, Regenerarea urbana, Infrastructura rutiera de interes judetean, Centrele de agrement / Bazele turistice (tabere scolare), Infrastructura si serviciile publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu si Specializarea inteligenta, Agentia pentru Dezvoltare Regionala incheie cu Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 contracte pentru finantarea proiectelor, iar cu beneficiarii de sprijin financiar de la nivelul fiecarei regiuni acorduri de parteneriat / contracte de acordare a sprijinului financiar, pe baza unui proces de selectie de fise de proiecte organizat la nivel regional.

Beneficiarii sprijinului financiar acordat in conditiile ordonantei de urgenta au obligatia de a depune cereri de finantare pentru proiectele pentru care au fost pregatite documentatiile tehnico-economice in cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2021-2027, in conditiile prevazute de ghidurile solicitantului.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va va asigura masurile de informare necesare pentru toti potentialii beneficiari din Regiunea Nord-Est carora li se adreseaza aceasta masura si  va coordona procesul de selectie de fise de proiecte organizat la nivel regional.

Consulta Ordonanta de Urgenta nr. 88/2020Toate stirile »