Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de 'Aparate de aer conditionat' (livrare, montare, punere in functiune)

08/07/2020

Actualizare 15.07.2020

Solicitare de clarificari nr. 2

Intrebare:
”In legatura cu licitatia  “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, la documentul “Declaratie privind acceptarea modelului de contract”, paragraful:
De asemenea, am luat la cunostinta si suntem de acord cu clauza de revizuire prevazuta in Modelul de contract, valoarea lucrarilor suplimentare, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia, fiind in limita a ...........lei fara TVA (se va completa de catre ofertant cu valoarea reprezentand 15% din valoarea ofertata pentru lucrarile de instalare si punere in functiune a produselor).
Va rog sa imi comunicati daca socotim 15% din valoarea totala a ofertei pe care o vom depune (fara TVA) sau din valoarea lucrarilor de instalare si punere in functiune a produselor (fara utilajele principale, doar din echipamentele auxiliare de montaj, plus manopera).”


Raspuns:
In documentul Declaratie privind acceptarea Modelului de contract, paragraful:
”De asemenea, am luat la cunostinta si suntem de acord cu clauza de revizuire prevazuta in Modelul de contract, valoarea lucrarilor suplimentare, care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia, fiind in limita a ...........lei fara TVA”,
se va completa de catre ofertant cu valoarea reprezentand 15% din valoarea ofertata pentru lucrarile de instalare si punere in functiune a produselor, respectiv 15% din suma valorilor (lei fara TVA) ofertate pentru lucrarile de la nr. crt. 14, 15, 16, 17 si 18 din PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA.
 Actualizare 14.07.2020

Solicitare de clarificari nr. 1

Intrebare:
”In legatura cu licitatia “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, referitor la casetele de tavan, consideram ca unitatile externe sunt subdimensionate si dorim sa stim daca respectam strict cerintele din Caietul de sarcini, sau ofertam un echipament functional 100%.
Concret:

1. La 3 unitati interne de 12000BTU, considerand ca vor functiona toate in acelasi timp la putere maxima, unitatea externa ar trebui sa fie de 36000BTU, sau imediat sub aceasta. Este OK si propunerea dvs., daca unitatile vor functiona maxim 2 in acelasi timp, sau toate odata insa cu randament mai scazut;
2. La 3 unitati interne de 12000BTU si 1 de 18000, ar trebui o unitate externa mai mare de 28000BTU. Respectam cerinta, sau punem una mai mare?
Mentionam ca bugetul ar permite montajul unor UI mai mari (cel putin de la producatorul produselor din oferta noastra).”

Raspuns:
Pct. 1: Se va respecta dimensionarea aparatelor de aer conditionat asa cum este specificat in caietul de sarcini.

Puterea unitatii exterioare de 24000 BTU asigura racirea spatiului deservit de echipament.
Pentru dimensionarea sistemului de aer conditionat format dintr-o unitate externa de 24000 BTU si 3 unitati interne de cate 12000 BTU a fost luata in calcul puterea electrica disponibila.
Au fost alese unitati interioare de cate 12000 BTU pentru asigurarea climatizarii spatiului indiferent de treapta de viteza aleasa pentru fiecare aparat in parte.
Pct. 2: Se va respecta dimensionarea aparatelor de aer conditionat asa cum este specificat in caietul de sarcini.
Puterea unitatii exterioare de 28000 BTU asigura racirea spatiului deservit de echipament.
Pentru dimensionarea sistemului de aer conditionat format dintr-o unitate externa de 28000 BTU, 3 unitati interne de cate 12000 BTU si o unitate interna de 18000 BTU a fost luata in calcul puterea electrica disponibila.
Au fost alese unitati interioare de cate 12000 BTU in prima compartimentare a spatiului pentru asigurarea racirii spatiului indiferent de treapta de viteza aleasa a fiecarei unitati interne in parte.
Unitatea interna de 18000 BTU a fost dimensionata pentru asigurarea climatizarii spatiului de trecere indiferent de treapta de viteza aleasa.

Intrebare:
”In legatura cu licitatia “Furnizare de Aparate de aer conditionat”, la documentul 2. Formulare Aparate Aer Conditionat / PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA / Tabel pozitia 16 - Montaj aparate aer conditionat multi split (unitati interioare, unitati exterioare, subansamble, panouri decorative, programare telecomenzi, tevi etc. ), la cantitate este trecut 1.
Deoarece se doreste montajul a doua unitati externe multisplit, consideram la cantitate 2 sau lasam 1 si trecem suma care sa acopere ambele montaje?”

Raspuns:
Se va respecta Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA.

Pretul ofertat pentru cantitatea totala de lucrari de la punctul 16 din Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA, va include toate costurile necesare pentru montajul celor 2 aparate de aer conditionat multi split, respectiv a: unitatilor interioare, unitatilor exterioare, subansamblelor, panourilor decorative, programarea telecomenzilor, tevilor etc. (asa cum se specifica in Formular, la nr.crt. 16).
De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si precizarile autoritatii contractante din Formularul PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA si Caietul de sarcini (cap. B si cap. C) cu privire la faptul ca o ferta financiara include toate cheltuielile necesare pentru livrarea produselor si executarea corespunzatoare a lucrarilor de instalare si punere in functiune a produselor (transport, deplasare, ambalare, marcare, etichetare, manipulare, taxe, manopera, materiale, probe, verificari, punere in functiune etc.).


08.07.2020

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de furnizare de Aparate de aer conditionat.

Atentie:
Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentelor, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta.
Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util (pana cel mai tarziu data de 14.07.2020, ora 15.00), prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro , mobil: 0743184230, persoana de contact: dl. Cristi STAVARACHE).

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.07.2020, ora 23:30;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante (la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 16.07.2020, ora 10:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.07.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 29.07.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la data de 14.08.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 71.293,92 lei fara TVA /surse proprii.

9) Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 10. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.

Oferta va contine urmatoarele documente:

  • Formularul 1- FORMULAR DE OFERTA
  • Anexa la Formularul 1 - PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA
  • Formularul 2 - DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
  • Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 4 - Formularul Propunere tehnica

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contractToate stirile »