Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Procedura proprie - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de - Servicii de formare a angajatilor - Curs online

27/08/2020

1)    Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie avand ca scop incheierea unui contract de Servicii de formare a angajaților - Curs online pe tema dezvoltării unei strategii comunitare de startup pentru implementarea proiectului „Romanian Startup Ecosystem Strategy".

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 03.09.2020, ora 23:59;

3)      Limba ofertei: Limba română;

4)    Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: cristina.grigore@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)      Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 04.09.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 07.09.2020 - 09.09.2020;
- data estimata de semnare a contractului: 11.09.2020.

 

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – până la data de 01.10.2020.

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

 

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

 

8)   Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 3.000 lei fără TVA/surse proprii

9)    Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului IV. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii. - Se completeaza Formularul de oferta.

Oferta va conține următoarele documente:

 Aici puteti regasi si formularul de experienta similara.

 Toate stirile »