Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Lansarea apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniul specializarii inteligente pentru Regiunea Nord-Est

17/11/2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniul specializarii inteligente pentru Regiunea Nord-Est, in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligenta”.

Obiectivul apelului de proiecte este finantarea activitatilor care sa sprijine elaborarea de documentatii pentru proiecte de infrastructura pe domeniul specializare inteligenta.

Prin acest apel de proiecte se va finanta elaborarea urmatoarelor documentatii tehnico-economice :

 • studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
 • proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;
 • proiectul tehnic de executie.

In functie de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar si pentru documentatii de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentatie cadastrala; precum si orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializarii inteligente.

Categorii de beneficiari eligibili

In cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitatile care pot fi beneficiari de sprijin sunt:

 • intreprinderi mari;
 • intreprinderi mijlocii, mici, microintreprinderi;
 • universitati;
 • institute de cercetare;
 • organizatii neguvernamentale (ONG-uri);
 • entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • unitatile administrativ teritoriale locale/judetene in parteneriat cu universitati, institute de cercetare, ONG-uri, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microintreprinderi/intreprinderi mici, mijlocii si mari;
 • parteneriate intre : universitati, institute de cercetare, ONG-uri, alte entitati publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari.

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat, cu termen limita de depunere a documentatiei de finantare.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?

Data de la care pot fi depuse proiectele: 04.12.2020 ora 12:00:00
Data pana la care pot fi depuse proiectele: 31.01.2021 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse in cadrul apelului sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termenul pana la care pot fi depuse proiectele. Prelungirea termenului se realizeaza prin aprobarea si publicarea deciziei de modificare a prezentului ghid.

Alocarea bugetara la nivelul regiunii Nord-Est aferenta acestui apel este de 6.055.000 lei.

Descarca Ghidul Solicitantului
Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat si de minimisToate stirile »