Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Prelungirea termenului pentru depunerea candidaturilor in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare Nord-Est!

30/01/2017

Avand in vedere numarul de candidaturi transmise pana la data de 27 ianuarie 2017, in cadrul apelului deschis lansat pentru constituirea Consortiului Regional de Inovare (CRI) – structura parteneriala decizionala unica, destinata guvernarii si coordonarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est anunta prelungirea termenului pentru depunerea de candidaturi in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare (CRI) pana la 30 ianuarie 2017, ora 22:00. Aplicatiile primite dupa acest termen nu vor fi acceptate.

Propunerile pot fi trimise la numarul de fax 0233 218072 sau prin e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro.


19.01.2017 - Apel deschis pentru depunere candidaturi in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare Nord-Est

Conform Hotararii nr. 21 din 19.12.2016 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza un apel deschis pentru depunere de candidaturi in vederea constituirii Consortiului Regional de Inovare (CRI) – structura parteneriala decizionala unica, destinata guvernarii si coordonarii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est).

Avand ca scop focalizarea resurselor regionale spre domenii care prezinta un avantaj competitiv si valorizarea superioara a competentelor de cercetare-dezvoltare-inovare prin conectarea lor cu realitatea tehnologica din teritoriu, RIS3 Nord-Est identifica si dirijeaza fluxul financiar catre proiecte de importanta strategica pentru regiune, care au potentialul de a propulsa sistemul economic si de inovare autohton la nivel trans-regional si international.

Principalul rol al CRI consta in avizarea si monitorizarea RIS3 Nord-Est si a portofoliului de proiecte prioritare in sectoarele de specializare inteligenta, precum si in avizarea Notei Conceptuale Regionale pentru programarea finantarii prin Axa 1 din POR 2014-2020, respectiv analizarea si prioritizarea proiectelor destinate structurilor de inovare si transfer tehnologic.

Consortiul va avea 36 de membri, reprezentand mediul academic si de cercetare, intreprinderile inovative, autoritatile publice si societatea civila din regiune, si va beneficia de sprijinul unei Comisii Consultative Academice, al unei Comisii Consultative pentru Finantare si al Coordonatorilor RIS3.

Mai multe detalii despre structura, responsabilitatile si modul de functionare a CRI, precum si despre actualele domenii de specializare inteligenta a regiunii puteti gasi in Nota de fundamentare pentru activarea mecanismului de constituire a CRI.

In acest context, lansam un apel pentru depunere de candidaturi pentru pozitiile de membru titular, respectiv membru supleant in cadrul CRI. Acest apel se adreseaza reprezentantilor urmatoarelor categorii de persoane juridice:

A.
- Institutii de invatamant superior de stat acreditate si structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora;
- Inspectorate scolare.

B.
- Institute de cercetare-dezvoltare care opereaza (au sediul central sau filiala cu personalitate juridica) in Regiunea Nord-Est;
- Institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
- Alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice ori de drept public;
- Alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite;
- Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
- Alte institute, centre sau statiuni de cerc

C.
- Entitati de management ale clusterelor;
- Entitati de transfer tehnologic acreditate;
- Companii care au activitate de CDI;
- Asociatii si federatii patronale;
- ONG-uri.

D.
- Consilii Judetene la nivel de Director General/Director
- Poli de crestere si dezvoltare urbana
- GAL-uri
- ADR Nord-Est

Candidatii trebuie sa intruneasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
- studii superiore de lunga durata (licenta, master si/sau doctorat);
- minim 3 ani de experienta in dezvoltare regionala sau intr-unul dintre domeniile regionale de specializare inteligenta;
- spirit de initiativa, demonstrat prin participarea in minim 3 proiecte in sectorul vizat (prin ”proiect” se înțelege orice inițiativă publică / privată, cu sau fără fonduri atrase, la care candidatul a contribuit la elaborarea sau implementarea activităților prevăzute.);
- capacitatea de a contribui la elaborarea si operationalizarea RIS3 Nord-Est.

Candidaturile trebuie sa cuprinda:
- o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului / organului de conducere al institutiei de apartenenta;
- CV in format EuroPass, in limba romana (model disponibil pe www.europass-ro.ro);
- scrisoare de intentie (conform modelului atasat), din care sa reiasa capacitatea candidatului de a contribui la elaborarea si operationalizarea RIS3 Nord-Est.

Propunerile, insotite de documentele de mai sus, pot fi trimise pana la data de 27 ianuarie 2017, la numarul de fax 0233 218072 sau prin e-mail, la adresa: adrnordest@adrnordest.ro.

ADR Nord-Est va verifica intrunirea criteriilor de eligibilitate de catre candidaturile primite in perioada mai sus mentionata.

In functie de numarul de candidaturi eligibile depuse, se va putea realiza un sistem de vot deschis (online) pentru desemnarea membrilor CRI. Acest sistem va fi anuntat dupa depunerea candidaturilor, pe pagina www.adrnordest.ro.

Model scrisoare de intentie
Hotararea nr. 21/19.12.2016 CDR Nord-Est pentru activarea mecanismului de constituire a CRI
Nota de fundamentare pentru activarea mecanismului de constituire a CRIToate stirile »