Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Incheierea procesului de selectie a candidaturilor privind componenta Consortiului Regional de Inovare si a Comisiei Consultative Academice in Regiunea Nord-Est

13/02/2017

Va multumim pentru ca ati dat curs apelului ADR Nord-Est pentru a depune candidaturi pentru ocuparea pozitiei de membru titular/supleant in cadrul Consortiului Regional de Inovare si Comisiei Consultative Academice.

Consortiul Regional de Inovare : este o structura consultativa, fara personalitate juridica, coordonata de catre ADR, formata din reprezentanti ai mediului academic, de cercetare, intreprinderi inovative, autoritati publice si societatea civila, cu rol in avizarea si monitorizarea RIS3 Nord-Est, avizarea documentului cadru regional elaborat pentru programarea finantarii din Axa 1-Promovarea transferului tehnologic, Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, avizarea portofoliului de proiecte prioritare ale RIS3 Nord-Est, analiza si prioretizarea proiectelor destinate structurilor de inovare si transfer tehnologic, conform Axa 1, POR 2014-2020. Numar de membri titulari – 36.

Comisia Consultativa Academica – structura consultativa, fara personalitate juridica, formata din reprezentanti ai mediului academic regional al carui rol principal este sa sprijine ADR in definirea, revizuirea si evaluarea RIS3 Nord-Est. Numar de membri titulari - nelimitat.

Ca urmare a acestui apel au fost inregistrate la ADR Nord-Est un numar total de 109 candidaturi, distribuite astfel:

 • Pentru Consortiul Regional de Inovare – 82 candidaturi
  • Categoria A. Institutii de invatamant superior de stat acreditate si structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, Inspectorate scolare judetene – 19 candidaturi
  • Categoria B. Institute de cercetare – dezvoltare, care opereaza (au sediul central sau filiala cu personalitate juridica) in Regiunea Nord-Est, Institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura, Alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice ori de drept public, Alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite, Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica, Alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial – 6 candidaturi
  • Categoria C. Entitati de management ale clusterelor, Entitati de transfer tehnologic acreditate, Companii care au activitate de CDI, Asociatii si federatii patronale, ONG-uri – 39 candidaturi
  • Categoria D. Consilii Judetene, Poli de crestere si dezvoltare urbana, GAL-uri – 18 candidaturi
 • Pentru Comisia Consultativa Academica – 27 candidaturi

Procesul de evaluare si selectie a avut la baza Procedura operationala privind selectia candidaturilor pentru constituirea Consortiului Regional de Inovare (POSCC/VI ADR Nord-Est).

Procesul de evaluare si selectie a candidaturilor primite pentru cele doua structuri a implicat urmatoarele etape:

1. inregistrarea la ADR Nord-Est a candidaturilor transmise prin fax si e-mail

2. activarea Comisiei de Selectie pentru candidaturile primite

3. Verificarea existentei documentelor solicitate pentru fiecare candidatura, astfel in cazul in care:

 • Scrisoarea de recomandare este emisa de catre administratorul unei societati comerciale in nume propriu sau este introdus textul de recomandare in scrisoarea de intentie si pentru membrul supleant, se accepta candidatura putandu-se solicita clarificari;
 • Scrisoarea de intentie este redactata manual, se accepta candidatura;
 • CV nu este semnat si datat, se accepta candidatura;
 • CV este editat in format EuroPass in limba engleza, se accepta candidatura;
 • lipseste CV sau scrisoarea de intentie, se respinge candidatura;

4. Verificarea intrunirii criteriilor de experienta si expertiza solicitate, respectiv:

 • expertiza profesionala - studii superioare de lunga durata (licenta, master, si/sau doctorat) - conform CV in format EuroPass, in limba romana; daca CV nu are atasate copii ale diplomelor si certificarilor mentionate, se accepta candidatura;
 • experienta de min 3 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala sau arie de specializare inteligenta din RIS3 Nord-Est (Ariile cu potential de specializare inteligenta identificate in RIS3 Nord-Est sunt: agroalimentar, textile, biotehnologii, TIC, mediu si turism) - conform CV in format EuroPass, in limba romana;
 • capacitatea candidatului de a avea spirit de initiativa, demonstrat prin participarea in min 3 proiecte in sectorul de specializare vizat – conform scrisorii de intentie si CV in format EuroPass, in limba romana; prin proiect se intelege orice initiativa publica/privata, cu sau fara fonduri atrase, la care candidatul a contribuit la elaborarea sau implementarea activitatilor prevazute;
 • capacitatea candidatului de a contribui la elaborarea si operationalizarea RIS3 Nord-Est – conform scrisorii de recomandare, scrisorii de intentie sau CV;
 • comisia de selectie poate solicita clarificari in cazul in care se considera ca nu sunt suficiente informatiile prezentate in candidatura (ex. nu se pot identifica proiectele prin care se demonstreaza specializarea in sectorul vizat). Solicitarea de clarificare si primirea raspunsului se face in format scris (fax sau e-mail) pe aceeasi adresa ca si depunerea de candidatura in termen de max 2 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de clarificare;
 • in situatia in care pentru o categorie de entitati sunt depuse mai mult de 9 candidaturi (numar max de locuri disponibile pe categorie pentru compozitia Consortiului Regional de Inovare), comisia va propune modalitatea de prioretizare a candidaturilor, tinand insa cont de conformitatea, eligibilitatea si calitatea candidaturii (indeplinirea tuturor criteriilor de mai sus) astfel:
  • candidaturile care sunt depuse de acelasi tip de institutie/organizatie/companie din aceeasi arie de activitate se prioretizeaza in ordinea experientei candidatului propus;
  • candidaturile depuse de Entitatea de Management a unui cluster(EMC) si de membri ai aceluiasi cluster se prioretizeaza in ordinea 1.candidatura EMC si 2. candidaturile membrilor;
  • candidaturile depuse in mod eronat in alta categorie de entitate (ex. institut de cercetare in categoria academic) se distribuie in categoria corecta;
  • numarul de locuri disponibile de la o categorie la alta se redistribuie in categoria in care sunt candidaturi suplimentare;
  • candidaturile suplimentare provenite din partea centrelor de cercetare/companii cu domeniu principal de activitate cercetarea, persoane al caror CV este orientat predominant catre cercetare pot fi acceptate pentru includere in Comisia Consultativa Academica.
 • toate deciziile se iau prin consens de catre membrii comisiei de evaluare.

5. Elaborarea Raportului de evaluare

6. Publicarea pe www.adrnordest.ro a rezultatelor procesului de selectie privind componenta CRI si CCA si gestionarea contestatiilor

7. Aprobarea componentei CRI/CCA de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Ca urmare a finalizarii procesului de evaluare, a fost elaborata urmatoarea lista cu membri selectati pentru

Consortiul Regional de Inovare

Comisia Consultativa Academica

Contestatiile pot fi depuse la adresa ADR Nord-Est: Fax 0233 218071 sau e-mail adrnordest@adrnordest.ro in termen de 2 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.

Dupa aprobarea componentei Consortiului Regional de Inovare si a Comisiei Consultative Academice de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est vom reveni cu un anunt in acest sens.Toate stirile »