Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Extinderea Grupului Local pentru Energie Durabila in Regiunea Nord-Est

23/05/2017

Incepand cu luna februarie 2016, ADR Nord-Est este partener in proiectul transnational – EMPOWERING – dedicat incurajarii si accelerarii tranzitiei catre o societate cu emisii scazute de carbon, urmarind consolidarea capacitatii reprezentantilor regionali si ai primariilor de a elabora strategii si planuri de actiune integrate pentru energie durabila.

EMPOWERING - Sprijinirea autoritatilor publice locale sa construiasca strategii integrate in domeniul energiei durabile - aduce alaturi entitati din 7 tari (Italia, Spania, Romania, Suedia, Croatia, Ungaria, Grecia) si are drept obiectiv sprijinirea dezvoltarii, imbunatatirii, implementarii si finantarii schemelor destinate strategiilor energetice integrate si a Planurilor de Actiune privind Energia Durabila (PAED si PAEDC) aferente primariilor implicate in proiect (membrii vechi si noi ai Conventiei Primarilor privind Clima si Energia), prin exploatarea lectiilor invatate prin schimburi transnationale si activitati de dezvoltare a capacitatii in domeniul procesului de planificare locala a energiei. De asemenea, proiectul va viza si crearea a 6 viziuni energetice regionale pentru orizontul 2050 conectand cele 78 PAED-uri si promovand investitiile in energie durabila prin elaborarea a 6 modele de instrumente financiare inovative.

Proiectul urmeaza o strategie pe 2 directii:

1. Furnizeaza autoritatilor locale si actorilor regionali know-how, metodologii si instrumente suplimentare pentru a actualiza (cel putin 5) PAED-uri existente si pentru a elabora (minim 5) noi PAEDC-urile (Planuri de Actiune privind Energia Durabila si Clima) si un Plan de Actiune privind Energia Durabila si Clima la nivel regional.

2. Stimuleaza capacitatea actorilor relevanti de la nivel regional sau national sa creeze mecanisme financiare mai atractive si sustenabile, care sa permita implementarea masurilor si actiunilor integrate si ambitioase in domeniul energiei, inclusiv cooperarea cu stakeholderii privati, care au capacitatea de a debloca potentialul investitional in domeniul energiei.

Concret, implementarea proiectului presupune:

 • activitati de invatare multidisciplinara in vederea atingerii obiectivelor legate de adoptarea tehnologiilor cu emisii de carbon scazute;
 • elaborarea unui set de instrumente de lucru pentru planificarea energetica in contextul Politicii privind Clima si Energia a Uniunii Europene;
 • sprijinirea a primariilor din regiune sa elaboreze planuri de actiune privind energia durabila si clima (PAEDC-urile) noi si sa le actualizeze PAED(C) pe cele deja existente;
 • sprijinirea primariilor sa adere la Conventia Primarilor privind clima si energia ( New Covenant of Mayors);
 • elaborarea viziunii energetice regionale cu orizont de timp 2050, incluzand corelarea planurilor de actiune elaborate cu fondurile FEDR si FSE pentru investitii si crestere, precum si noi modele de instrumente financiare inovative.

Fiecare regiune a parteneriatului de proiect va implica autoritatile locale si partile interesate publice si private in activitatile mentionate mai sus. Acest lucru se va face prin crearea unui Grup Local pentru Energie Durabila (GLE), care va insoti intreaga implementare a proiectului si va facilita un proces de dezvoltare in comun a noilor PAEDC.

ADR Nord-Est este implicata in prezent in extinderea Grupului Local pentru Energie Durabila in Regiunea Nord-Est. Si-au exprimat acordul de a infiinta acest Grup primariile municipiilor Bacau, Botosani, Iasi, Moinesti, Roman, Piatra Neamt, Suceava si Vaslui.

Fata de membrii mentionati mai sus, aderarea la acest Grup este deschisa si pentru alte primarii ale localitatilor din Regiunea Nord-Est interesate sa participe la actiunile si reuniunile Grupului  Local pentru Energie Durabila din Regiunea Nord-Est:

 • ­ actiuni locale si transnationale de schimb de experienta si bune practici;
 • ­sesiuni de instruire organizate in cadrul proiectului pentru elaborarea de Planuri de Actiune pentru Energie Durabila si Clima;
 • ­sprijin pentru a adera la Conventia Primarilor privind clima si energia;
 • sprijin (asistenta tehnica) pentru elaborarea de Planuri de Actiune pentru Energie Durabila si Clima;

Pentru a deveni membri, primariile intersate vor semna Acordul de Infiintare a Grupului Local pentru Energie Durabila, model anexat prezentului anunt.

Implicarea primariilor in activitatile proiectului EMPOWERING nu presupune acordarea unor contributii financiare directe intre parti. De asemenea, in conditiile participarii la evenimente transnationale, costurile generate de aceasta participare vor fi acoperite din bugetul disponibil al proiectului. Participarea la reuniunile Grupului si la sesiunile de instruire nu sunt grevate de achitarea unor taxe de catre participanti sau primariile reprezentate.

Va atragem atentia ca, datorita resurselor limitate ale proiectului EMPOWERING, nu este garantata includerea in Grupul Local pentru Energie Durabila a tuturor partilor interesate. In cazul unor solicitari numeroase, vor avea prioritate primariile care indeplinesc cele mai multe dintre criteriile impuse prin conditiile de aprobare a proiectului:

 • populatie rezidenta mai mare de 10.000 de locuitori,
 • care nu sunt membri ai Conventiei Primarilor privind clima si energia
 • in masura sa asigure participarea personalului propriu (min. 2 persoane) la sesiunile de instruire.

Primariile interesate sa devina membri ai Grupului Local pentru Energie Durabila din Regiunea Nord-Est sunt invitate sa transmita Expresia de Interes atasata, completata si semnata, in forma scanata sau pe fax, la datele de contact: e-mail: ramona.tanasa@adrnordest.ro sau fax: 0233.620.408, pana la data de 30 mai 2017, orele 16.30.

Legaturi utile: Proiect EMPOWERING

Expresie de Interes
Acord de infiintare pentru crearea Grupului Local pentru Energie Durabila (GLE)Toate stirile »