Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitiile publice verzi - solutie pentru protectia mediului

20/03/2019

Ministerul Mediului si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au emis Ordinul Nr. 1068/1652 din 4 octombrie 2018, privind aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si sercivii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Acest ghid are ca scop principal furnizarea de informatii autoritatilor/entitatilor contractante “asupra cerintelor minime obligatorii privind protectia mediului ce trebuie avute in vedere la elaborarea, in conditiile legii, a documentatiei pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de Achizitii Publice Verzi aferente anumitor categorii de produse si/sau servicii […].” [i]

Ordinul mai sus mentionat este un sprijin important pentru proiectul GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Effiency Mainstreaming) in careAgentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Ministerul Mediului sunt parteneri incepand cu 1 iunie 2018.

In mod esential, pentru a indruma si a ajuta autoritatile publice si alte categorii de autoritati contractante sa adopte politicile de Achizitii Publice Verzi, Comisia Europeana a intocmit Manualul despre Achizitiile Publice Verzi. Acest manual contine un set important de bune practici la nivel European, precum si directive privind Achizitiile Publice Verzi.

Cand discutam despre punerea politicilor in practica este necesara, in primul rand, o planificare strategica ce presupune: “organizarea unor instruiri adecvate pentru personalul care lucreaza in domeniu, asigurarea accesului la informatiile privind mediul si stabilirea prioritatilor in alegerea contractelor cele mai avantajoase pentru achizitii verzi.”[ii] Odata ce aceste conditii au fost indeplinite, “autoritatile contractante vor putea sa treaca la organizarea procedurilor de Achizitii Publice Verzi .”[iii]

Parlamentul Romaniei a emis, pe 25 aprilie 2016, Legea nr. 69 privind Achizitiile Publice Verzi care stabileste cadrul legal de desfasurare a acestor tipuri de achizitii publice. Scopul acestei legi il constituie urmatoarele:

 • "promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii durabile;
 • promovarea consumului si productiei durabile, precum si a eficientei utilizarii resurselor;
 • incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul;
 • promovarea progresului social care favorizeaza dezvoltarea economica;
 • asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor si lucrarilor cu impact minim asupra mediului, in aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire;
 • imbunatatirea calitatii prestatiilor si optimizarea costurilor pentru achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung;
 • dezvoltarea pietei interne a produselor, serviciilor, lucrarilor si tehnologiilor verzi .” [iv]

In ceea ce priveste grupele de produse si servicii prioritare Achizitiilor Publice Verzi, acestea sunt urmatoarele:

 • Hartie de copiat si hartie grafica neimprimata, pentru scris, imprimare sau copiere, vanduta in coli sau role;
 • Mobilier nou de interior si de exterior, servicii de renovare/reconditionare a mobilierului si servicii de colectare si reutilizare a stocului de mobilier aflat la sfârsitul ciclului de viata;
 • Alimente si bauturi ecologice, precum si prestarea de servicii corespunzatoare de catering;
 • Autoturisme si vehicule usoare pentru transport;
 • Produse si servicii de curatenie;
 • Echipamente IT de birou cu performante energetice sporite si cu durata de viata prelungita.“[v]

Proiectul GPP-STREAM vizeaza imbunatatirea Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 in privinta dezvoltarii durabile si pentru tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon. Atentia acordata Achizitiilor Publice Verzi trebuie privita prin prisma factorilor de mediu si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Initiatorii proiectului considera ca Autoritatile contractante, care primesc finantare prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

Avand in vedere obiectivele si activitatile planificate in cadrul proiectului, putem considera ca urmatoarele axe prioritare ale Programului Operational Regional 2014-2020, pot fi vizate cu precadere pentru derularea de Achizitii Publice Verzi:

 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii durabile, Prioritatea de investitii 4.2.: Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului;
 • Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2.: Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului;
 • Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, Prioritatea de investitii 7.1.: Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice;
 • Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 13.1.: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din România.

In cadrul acestor axe si prioritati de investitii, lista cheltuileilor eligibile si grupele de produse/servicii/lucrari vizate de “Ghidului de Achizitii Publice Verzi” sugereaza ca achizitia de mobilier de exterior/urban poate include criterii ecologice, conducand la derularea de achizitii publice verzi. Prin mobilierul urban se intelege: banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi folosite ca parcari de biciclete, imprejmuire, etc. Pentru exemplificare, mobilierul urban poate presupune, in Achizitiile Publice Vezi ca: bancile sa fie din lemn exploatat durabil sau reciclat din produse tehnologice, dar fara finisaje cu ulei sau alti solventi, iar cosurile de gunoi sa fie fabricate din ABS, polipropilena sau din plastic reciclat.[i] Preluare din Capitolul I Paragraful 2 Anexa din Ordin Nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Ghidul a fost aprobat in 12 Noiembrie 2018.

[ii] Preluare din Capitolul I: Cumparand verde:strategii, paragraful 2 din Manualul despre Achizitiile Publice Verzi emis de Comisia Europeana

[iii] Idem

[iv] Preluare din Art. 2, Paragraful 2 din Legea Nr.69 din 25 aprilie 2016 privind achizitiile publice verzi

[v] Preluare din Paragraful III, din Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Pentru a aprofunda despre cerintele minime privind protectia mediului pentru grupele de produse si servicii prioritare consultati Paragraful IV din Ghidul de Achizitii Publice VerziToate stirile »